ในขณะที่สถานการณ์เศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2019 อยู่ในสภาวะชะลอตัว จึงทำให้เกิดความกลัวเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจถดถอย แต่ก็มีสัญญาณชี้ล่วงหน้าว่า ความอ่อนแอทางวัฏจักรของเศรษฐกิจโลกอาจสิ้นสุดลง อย่างไรก็ตาม ข้อจำกัดและประสิทธิภาพของนโยบายการเงินและการคลังที่จะช่วยกระตุ้นการเติบโตนั้น จะอยู่ภายใต้การตรวจสอบที่เข้มงวดมากขึ้น ซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ Eastspring Investments ได้แชร์มุมมองจากผู้เชี่ยวชาญของเราทั่วทั้งภูมิภาค ทั้งนี้เพื่อช่วยให้ผู้ลงทุนทราบสถานการณ์ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างในปี 2020