INVESTMENT IDEAS

สินทรัพย์ประเภทต่างๆ ในเอเชียควรตอบสนองต่อความต้องการในการสร้างรายได้ของผู้ลงทุนอย่างต่อเนื่อง พร้อมโอกาสที่น่าสนใจในการเข้ามาของหุ้นคุณค่า (Value stocks) และหุ้นผันผวนต่ำ (Low volatility stocks) นอกจากนี้ ธีมการลงทุนเชิงโครงสร้างในประเทศจีนและอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย ยังได้นำเสนอโอกาสแก่ผู้ลงทุนที่จะได้รับประโยชน์จากการเติบโตของเอเชียอย่างต่อเนื่อง

เก็บเกี่ยวปันผลจากอสังหาริมทรัพย์เอเชีย


ในวันนี้ แม้ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของเอเชียอาศัยอยู่ในเมือง แต่อัตราการขยายตัวของเขตเมืองในเอเชียยังต่ำกว่าอเมริกาเหนือ (82%) และยุโรป (74%) โดยอัตราการขยายตัวของเขตเมืองในเอเชียนั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าพิจารณาในภูมิภาคอาเซียนเพียงภูมิภาคเดียว คาดว่าจะมีผู้คนประมาณ 100 ล้านคนที่ย้ายจากชนบทเข้ามายังเมืองต่างๆ ระหว่างปี 2015 ถึง 20302.

การขยายตัวของเขตเมืองในเอเชียอยู่ในทิศทางเพิ่มขึ้น3

Source:
1https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
2South-east Asia is getting smart with urbanisation
3Worldbank. 2018 numbers.

การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความต้องการที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงเรียน และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน แต่นั่นก็มาพร้อมกับความท้าทายต่างๆ นับตั้งแต่เรื่องของความแออัด อาชญากรรม และมลพิษ ซึ่งภาคธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีจะช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างและประหยัดเวลาได้แล้ว บรรดาอาคารอัจฉริยะต่างๆ ยังสามารถได้ความคุ้มค่าจากการประหยัดพลังงานและการใช้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย การควบคุมการจราจร ฯลฯ ภูมิภาคเอเชียดูเหมือนจะขึ้นแท่นเป็นผู้นำในการแข่งขัน "เมืองอัจฉริยะ" ที่มีการบูรณาการทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัย ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีทั้งหมด 18 เมืองที่ได้รับการจัดอันดับโดยรัฐบาลเป็นสมาร์ทซิตี้ 50 อันดับแรก ซึ่งเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสำเร็จ คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น และการจ้างงานมากขึ้น รวมทั้งประโยชน์ด้านอื่นๆ

ภาวะล่มสลายที่เกิดจากเทคโนโลยีหรือ (Technological disruption) ในภาคอุตสาหกรรมจะทำให้เกิดความต้องการใหม่ๆสำหรับศูนย์ข้อมูล คลังสินค้า และพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่น ประชากรผู้สูงวัยจะช่วยพัฒนาชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ

ในขณะที่ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียก็จะแข็งแกร่ง แต่ทางด้านภูมิทัศน์ก็จะเดินหน้าพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจจะประสบความสำเร็จหากเชี่ยวชาญในเรื่องดิจิทัลดิสรัปชัน เข้าใจถึงแนวโน้มทั่วโลก และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการระบุหาตัวผู้ชนะและกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ลงทุนจะอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นเพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์อย่างเต็มที่จากเงินปันผลของอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียที่กำลังเติบโต ภายใต้สินทรัพย์ที่มีอยู่หลากหลายประเภท

เพิ่มประสิทธิภาพในแหล่งรายได้ของคุณ


การแสวงหาแหล่งรายได้น่าจะยังคงเป็นประเด็นหลักในปี 2020 ภายใต้สภาวะที่ธนาคารกลางโลกยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำและพันธบัตรที่ให้อัตราผลตอบแทนติดลบมีจำนวนมากขึ้น

พันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นที่ให้อัตราผลตอบแทนในเอเชียสูงขึ้น อาจทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกับเศรษฐกิจสหรัฐ และในทางกลับกันความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์อาจแผ่วลงในปีใหม่ เราให้น้ำหนักกับพันธบัตรรัฐบาลในประเทศที่ธนาคารกลางมีช่องว่างมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย)

แม้ว่าตลาดพันธบัตรจะสดใสในปี 2019 แต่มูลค่าหุ้นกู้ในเอเชียยังถือว่าไม่สูงมากนัก การที่ระดับหนี้ลดลง (เทียบกับปี 2016) จะช่วยให้บริษัทในเอเชียสามารถฟันฝ่าสภาวะการชะลอตัวได้ดีขึ้น ปริมาณของพันธบัตรออกใหม่ที่จะเข้ามาในปี 2020 ก็คาดว่าจะอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้เช่นกัน ส่วนอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่อง มีแนวโน้มที่จะยังคงสนับสนุนตลาดพันธบัตรต่อไป

ส่วนต่างของพันธบัตรผลตอบแทนสูง (HY) และพันธบัตรระดับ investment grade (IG) สร้างความน่าดึงดูด5

Source:
5Bloomberg, JPMorgan; based on JPMorgan Asian Credit Index (JACI) composite and sub-indices as of 1 November 2019

นั่นคือ เราจะใช้ความระมัดระวังในการเลือกสรร เนื่องจากสภาพแวดล้อมการเติบโตทั่วโลกยังคงอ่อนแอ และการที่ผลการดำเนินงานของตลาดพันธบัตรที่แข็งแกร่งในปี 2019 ผู้ลงทุนจึงอาจต้องการลดความคาดหวังในเรื่องของผลตอบแทนลงด้วย

มีข้อดีในการกระจายแหล่งรายได้ในปี 2020 ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของเอเชีย (REITs) ซึ่งเชื่อว่าเป็นการขับเคลื่อนจากปัจจัยภายในประเทศมากกว่า และมีความแข็งแกร่งต่อสถานการณ์ความกังวลทางการค้า บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคก็ดูน่าสนใจ ด้วยการซื้อขายที่มีมูลค่าน่าดึงดูดเมื่อดูจากประวัติการเติบโตของบริษัทเหล่านี้ โดยในระยะยาว หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของเอเชียคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มเชิงโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงการขยายตัวของเขตเมือง การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง และหุ้นใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดทั่วภูมิภาค

บางคนอาจแปลกใจว่าเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงที่สุดในโลก ถ้าคิดจากสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของอัตราผลตอบแทนดัชนี ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาพบว่ามากกว่าสามในห้าของผลตอบแทนรวม 341% ของหุ้นเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นนั้น มาจากเงินปันผล บริษัทที่จ่ายเงินปันผลไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มที่เคยให้ผลตอบแทนมาแต่ดั้งเดิมอย่างเช่นโทรคมนาคมและสาธารณูปโภค แต่เรายังค้นหาแหล่งที่ให้เงินปันผลที่ดีในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมอีกด้วย


Source:
4Eden Strategy Institute and ONG&ONG Pte Ltd, July 2018. Ranking is based on 10 metrics: Vision. Leadership, Budget, Financial Incentives, Support Programmes, Talent-Readiness, People-Centricity, Innovation Ecosystems, Smart Policies and Track Record

เกาะกระแสความผันผวน


การวิเคราะห์ของเราแสดงให้เห็นว่าความผันผวนที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ความผันผวนต่ำ (Low Volatility) ซึ่งเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคและการเมือง รวมถึงกระแสข่าว มีแนวโน้มที่จะผลักดันตลาดในปี 2020 ซึ่งอาจทำให้ความผันผวนพุ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ดัชนี VIX เคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของปี 2019 ณ เวลาที่เขียนบทความ

ยิ่งไปกว่านั้น หุ้นแข็งแกร่ง (defensive) / หุ้นผันผวนต่ำ มีราคาที่น่าดึงดูดใจในเอเชีย ซึ่ง ณ เวลาที่เขียนบทความ พบว่าดัชนีความผันผวนขั้นต่ำของ MSCI AC เอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่น มีการซื้อขายที่สอดคล้องกับดัชนี MSCI AC เอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่น เมื่อเทียบกับสถิติในอดีตที่มีค่าพรีเมียมประมาณ 15% โดยในกรณีที่ตลาดอยู่ในภาวะของการซื้อหุ้น defensive แพงเกินไป วิธีการในแบบเชิงรุกซึ่งพยายามหาหุ้นที่ราคาถูกกว่าแต่ได้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงคล้ายคลึงกัน ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ลงทุนได้

หุ้นผันผวนต่ำในเอเชีย มีราคาถูก6

กลยุทธ์ความผันผวนต่ำอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสี่ยงน้อยลงในตลาดหุ้น A-Share ของจีน เพราะคุณสมบัติด้านความกว้างและความลึกของตลาด A Share ปัจจัยเรื่องต้นทุนการซื้อขายที่ต่ำ รวมถึงความไร้ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากการครองตลาดของรายย่อย ได้สร้างโอกาสอย่างมากมายสำหรับกลยุทธ์เชิงปริมาณในการใช้ประโยชน์

ในขณะที่ผู้ลงทุนอาจพิจารณากลยุทธ์ความผันผวนต่ำในการเป็นเกราะป้องกันความผันผวนมากขึ้นที่กำลังจะมาถึงในปี 2020 ผู้ลงทุนควรต้องใช้วิธีคิดในแบบระยะยาว เพราะปัจจัยของแต่ละประเทศ กลุ่มธุรกิจ และปัจจัยเฉพาะหุ้นอาจทำให้ผลลัพธ์ของการใช้กลยุทธ์ความผันผวนต่ำนั้น มีความแตกต่างจากตลาดในภาพกว้างได้ในระยะสั้น แต่ในระยะยาวผลกระทบเหล่านี้จะถูกลบล้าง ซึ่งจะทำให้กลยุทธ์ความผันผวนต่ำสามารถมอบผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับตลาด (หรือดีกว่า) แต่มีความผันผวนลดน้อยลงอย่างมาก

Source:
6MSCI. Eastspring Investments. November 2019.

ต้อนรับความเป็นจีนแห่งอนาคต


ตลาดหุ้น A-Share ของจีน (+ 30% ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) เป็นหนึ่งในตลาดที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในเอเชียในปี 2019 ซึ่งความจริงก็คือ เป็นการสร้างผลงานของตลาดหุ้น ภายใต้สภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความกังวลต่อประเด็นทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และเงินเฟ้อ แม้จะถูกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตชะลอตัวลงในทศวรรษหน้า แต่แนวโน้มเชิงโครงสร้างจะช่วยผลักดันการเติบโตในบางกลุ่มอุตสาหกรรมได้ในระยะยาว

ภายในปี 2035 ประชากรผู้สูงอายุของจีน (อายุเกินกว่า 60 ปี) คาดว่าจะมีสัดส่วน 28.5% ของประชากรทั้งหมด ตัวเลขนี้พร้อมด้วยข้อมูลการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ต่ำ (5% ของจีดีพี เทียบกับ 17% ของสหรัฐ) รวมถึงอายุที่ยืนยาวและความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น จะเป็นปัจจัยหนุนความต้องการยาและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

การใช้จ่ายดูแลสุขภาพในประเทศจีนมีแนวโน้มเร่งตัว7

ในกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยี บริษัทจีนเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกทางด้านการทดสอบแผงวงจรและบรรจุภัณฑ์ ตลาดนี้มีมูลค่าถึง 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ที่กระตุ้นความต้องการชิปเซมิคอนดักเตอร์แบบเฉพาะด้านมากขึ้น ในขณะที่รูปแบบการใช้จ่ายใหม่ๆ ของกลุ่มมิลเลนเนียลชาวจีนและระดับรายได้ที่สูงขึ้นในเมืองระดับรองจะช่วยผลักดันรายได้ในกลุ่มตลาดผู้บริโภคเฉพาะ

การเข้าถึงศักยภาพของจีนอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ธุรกิจการดูแลสุขภาพต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบ ในขณะที่บริษัทที่เกี่ยวกับผู้บริโภคก็มักจะต้องเผชิญกับเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกัน บริษัทในกลุ่ม Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) ชั้นนำของจีนก็จะต้องเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้ได้ตรงตามข้อกำหนดที่เพิ่งเกิดขึ้นและยังคงความสามารถในการแข่งขันได้ ผู้ลงทุนต้องการประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการในเชิงรุก เพื่อเดินผ่านสภาพแวดล้อมของตลาดจีนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

Source:
7China’s Health Expenditure Projections To 2035: Future Trajectory And The Estimated Impact Of Reforms, May 2019. https://doi.org/10.1377/ hlthaff.2018.05324, by Tiemin Zhai, John Goss, Tania Dmytraczenko, Yuhui Zhang, Jinjing Li, and Peipei Chai. Authors’ analysis of data from the China National Health Accounts Report, Institute for Health Metrics and Evaluation, and China Population and Development Research Center. NOTES Data are in constant 2014 prices

ในกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยี บริษัทจีนเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกทางด้านการทดสอบแผงวงจรและบรรจุภัณฑ์ ตลาดนี้มีมูลค่าถึง 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ที่กระตุ้นความต้องการชิปเซมิคอนดักเตอร์แบบเฉพาะด้านมากขึ้น ในขณะที่รูปแบบการใช้จ่ายใหม่ๆ ของกลุ่มมิลเลนเนียลชาวจีนและระดับรายได้ที่สูงขึ้นในเมืองระดับรองจะช่วยผลักดันรายได้ในกลุ่มตลาดผู้บริโภคเฉพาะ

การเข้าถึงศักยภาพของจีนอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ธุรกิจการดูแลสุขภาพต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบ ในขณะที่บริษัทที่เกี่ยวกับผู้บริโภคก็มักจะต้องเผชิญกับเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกัน บริษัทในกลุ่ม Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) ชั้นนำของจีนก็จะต้องเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้ได้ตรงตามข้อกำหนดที่เพิ่งเกิดขึ้นและยังคงความสามารถในการแข่งขันได้ ผู้ลงทุนต้องการประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการในเชิงรุก เพื่อเดินผ่านสภาพแวดล้อมของตลาดจีนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คว้าโอกาสท่ามกลางการประเมินมูลค่าที่แตกต่างแบบสุดขั้ว


ผู้ลงทุนยังคงสนใจหุ้นโมเมนตัม / หุ้นเติบโต หรือ Growth stocks อีกครั้งในปี 2019 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการทำกำไรในระยะสั้นท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการเติบโตทั่วโลก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาหุ้นคุณค่าหรือ Value stocks ได้ทำผลตอบแทนทางราคาหุ้นต่ำกว่าหุ้นเติบโตถึง 75% เป็นผลให้ความแตกต่างระหว่างการประเมินมูลค่าของทั้งสองรูปแบบได้สร้างโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ

เหตุการณ์นี้เห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศญี่ปุ่น เมื่อการประเมินมูลค่าหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่านั้นอยู่ในระดับที่สุดขั้ว สูงเกินระดับที่เคยเป็นในปี 2016 และเหตุการณ์ฟองสบู่หุ้นเทคโนโลยีในปี 2000 แม้จะมีการประเมินมูลค่าหุ้นที่แพง แต่การถือหุ้นเติบโตก็มีจำนวนมาก สะท้อนได้จากการมีสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำสำหรับหุ้นที่ทำผลงานได้เหนือกว่า Topix 5002.

หุ้นคุณค่าของญี่ปุ่นดูมีราคาถูก9

ในทางตรงกันข้าม หุ้นคุณค่าหลายตัวในญี่ปุ่นถูกตั้งราคาเสมือนว่าเศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะถดถอย แม้จะมีแนวโน้มกำไรในระยะยาวที่เป็นปัจจัยหนุน สิ่งนี้อาจทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากการเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจท้าทายระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เรื่องนี้เห็นได้ชัดในเหตุการณ์ช่วงต้นเดือนกันยายนปี 2019 ซึ่งเห็นการเปลี่ยนสลับจากหุ้นโมเมนตัม มาเป็นหุ้นเติบโตครั้งใหญ่ในรอบหลายทศวรรษ นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าแบบสุดขั้วแปลว่ายังไม่ได้มีการสะท้อนเรื่องการปฏิรูปภาคธุรกิจของญี่ปุ่น ซึ่งได้ยกระดับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและผลกำไรรวมตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เราไม่ได้กำลังคาดการณ์ถึงจุดเปลี่ยนของตลาด แต่มุ่งเน้นมายังโอกาสที่หุ้นคุณค่าไม่ได้ถูกกำหนดราคาอย่างถูกต้อง ซึ่งมีอยู่ในหลายๆ ตลาด ไม่ใช่เฉพาะแค่ในญี่ปุ่น แต่ยังพบได้ในเกาหลีใต้ รัสเซีย เม็กซิโก และอีกมากในประเทศจีน (ยกเว้นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีบางรายของจีน)

Source:
8Topix 500. On a rolling 26-week basis. September 2019.
9Eastspring Investments, Refinitiv Datastream as at 31 October 2019. *MSCI Japan Value Index Price to Book / MSCI Japan Growth Index Price to Book. Please note that there are limitations to the use of such indices as proxies for the past performance in the respective asset classes/sector. The historical performance or forecast presented in this slide is not indicative of and should not be construed as being indicative of or otherwise used as a proxy for the future or likely performance of the Fund.

ผู้ลงทุนที่มีกรอบระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานกว่าและต้องการที่จะปรับจุดสนใจอีกครั้งในเรื่องของการประเมินมูลค่า อาจต้องการที่จะไขว่คว้าโอกาสที่เกิดขึ้นจากสภาวะการประเมินมูลค่าแบบสุดขั้วในตลาด

เก็บเกี่ยวปันผลจากอสังหาริมทรัพย์เอเชีย

เพิ่มประสิทธิภาพในแหล่งรายได้ของคุณ

เกาะกระแสความผันผวน

ต้อนรับความเป็นจีนแห่งอนาคต

คว้าโอกาสท่ามกลางการประเมินมูลค่าที่แตกต่างแบบสุดขั้ว

เก็บเกี่ยวปันผลจากอสังหาริมทรัพย์เอเชีย

ในวันนี้ แม้ประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของเอเชียอาศัยอยู่ในเมือง แต่อัตราการขยายตัวของเขตเมืองในเอเชียยังต่ำกว่าอเมริกาเหนือ (82%) และยุโรป (74%) โดยอัตราการขยายตัวของเขตเมืองในเอเชียนั้นมีแต่จะเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ถ้าพิจารณาในภูมิภาคอาเซียนเพียงภูมิภาคเดียว คาดว่าจะมีผู้คนประมาณ 100 ล้านคนที่ย้ายจากชนบทเข้ามายังเมืองต่างๆ ระหว่างปี 2015 ถึง 2030 2.

การขยายตัวของเขตเมืองในเอเชียอยู่ในทิศทางเพิ่มขึ้น3

Source:
1https://www.un.org/development/desa/publications/2018-revision-of-world-urbanization-prospects.html
2South-east Asia is getting smart with urbanisation
3Worldbank. 2018 numbers.

การขยายตัวของเมืองอย่างรวดเร็วจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความต้องการที่อยู่อาศัย สำนักงาน โรงเรียน และโครงสร้างพื้นฐานที่สนับสนุน แต่นั่นก็มาพร้อมกับความท้าทายต่างๆ นับตั้งแต่เรื่องของความแออัด อาชญากรรม และมลพิษ ซึ่งภาคธุรกิจและผู้กำหนดนโยบายมีโอกาสที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีและสร้างอสังหาริมทรัพย์ที่มีความยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ

ไม่เพียงแต่เทคโนโลยีจะช่วยลดต้นทุนในการก่อสร้างและประหยัดเวลาได้แล้ว บรรดาอาคารอัจฉริยะต่างๆ ยังสามารถได้ความคุ้มค่าจากการประหยัดพลังงานและการใช้ข้อมูลเพื่อความปลอดภัย การควบคุมการจราจร ฯลฯ ภูมิภาคเอเชียดูเหมือนจะขึ้นแท่นเป็นผู้นำในการแข่งขัน "เมืองอัจฉริยะ" ที่มีการบูรณาการทางด้านเทคโนโลยี เพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้อยู่อาศัย ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกมีทั้งหมด 18 เมืองที่ได้รับการจัดอันดับโดยรัฐบาลเป็นสมาร์ทซิตี้ 50 อันดับแรก ซึ่งเมืองอัจฉริยะที่ประสบความสำเร็จ คาดว่าจะมีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่สูงขึ้น และการจ้างงานมากขึ้น รวมทั้งประโยชน์ด้านอื่นๆ

ภาวะล่มสลายที่เกิดจากเทคโนโลยีหรือ (Technological disruption) ในภาคอุตสาหกรรมจะทำให้เกิดความต้องการใหม่ๆสำหรับศูนย์ข้อมูล คลังสินค้า และพื้นที่ทำงานที่มีความยืดหยุ่น ประชากรผู้สูงวัยจะช่วยพัฒนาชุมชนสำหรับผู้สูงอายุ

ในขณะที่ความต้องการอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียก็จะแข็งแกร่ง แต่ทางด้านภูมิทัศน์ก็จะเดินหน้าพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ธุรกิจจะประสบความสำเร็จหากเชี่ยวชาญในเรื่องดิจิทัลดิสรัปชัน เข้าใจถึงแนวโน้มทั่วโลก และเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับความพึงพอใจของลูกค้า ผู้ลงทุนจำเป็นต้องมีความเชี่ยวชาญในการระบุหาตัวผู้ชนะและกระจายการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ ผู้ลงทุนจะอยู่ในสถานะที่ดีขึ้นเพื่อเก็บเกี่ยวประโยชน์อย่างเต็มที่จากเงินปันผลของอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียที่กำลังเติบโต ภายใต้สินทรัพย์ที่มีอยู่หลากหลายประเภท

เพิ่มประสิทธิภาพในแหล่งรายได้ของคุณ

Source:
4Eden Strategy Institute and ONG&ONG Pte Ltd, July 2018. Ranking is based on 10 metrics: Vision. Leadership, Budget, Financial Incentives, Support Programmes, Talent-Readiness, People-Centricity, Innovation Ecosystems, Smart Policies and Track Record

การแสวงหาแหล่งรายได้น่าจะยังคงเป็นประเด็นหลักในปี 2020 ภายใต้สภาวะที่ธนาคารกลางโลกยังคงอัตราดอกเบี้ยในระดับต่ำและพันธบัตรที่ให้อัตราผลตอบแทนติดลบมีจำนวนมากขึ้น

พันธบัตรสกุลเงินท้องถิ่นที่ให้อัตราผลตอบแทนในเอเชียสูงขึ้น อาจทำผลงานได้ดีเช่นเดียวกับเศรษฐกิจสหรัฐ และในทางกลับกันความแข็งแกร่งของเงินดอลลาร์อาจแผ่วลงในปีใหม่ เราให้น้ำหนักกับพันธบัตรรัฐบาลในประเทศที่ธนาคารกลางมีช่องว่างมากขึ้นในการปรับลดอัตราดอกเบี้ย (อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และอินเดีย)

แม้ว่าตลาดพันธบัตรจะสดใสในปี 2019 แต่มูลค่าหุ้นกู้ในเอเชียยังถือว่าไม่สูงมากนัก การที่ระดับหนี้ลดลง (เทียบกับปี 2016) จะช่วยให้บริษัทในเอเชียสามารถฟันฝ่าสภาวะการชะลอตัวได้ดีขึ้น ปริมาณของพันธบัตรออกใหม่ที่จะเข้ามาในปี 2020 ก็คาดว่าจะอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้เช่นกัน ส่วนอัตราดอกเบี้ยและสภาพคล่อง มีแนวโน้มที่จะยังคงสนับสนุนตลาดพันธบัตรต่อไป

ส่วนต่างของพันธบัตรผลตอบแทนสูง (HY) และพันธบัตรระดับ investment grade (IG) สร้างความน่าดึงดูด5

Source:
5Bloomberg, JPMorgan; based on JPMorgan Asian Credit Index (JACI) composite and sub-indices as of 1 November 2019

นั่นคือ เราจะใช้ความระมัดระวังในการเลือกสรร เนื่องจากสภาพแวดล้อมการเติบโตทั่วโลกยังคงอ่อนแอ และการที่ผลการดำเนินงานของตลาดพันธบัตรที่แข็งแกร่งในปี 2019 ผู้ลงทุนจึงอาจต้องการลดความคาดหวังในเรื่องของผลตอบแทนลงด้วย

มีข้อดีในการกระจายแหล่งรายได้ในปี 2020 ยกตัวอย่างเช่น การลงทุนในทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ของเอเชีย (REITs) ซึ่งเชื่อว่าเป็นการขับเคลื่อนจากปัจจัยภายในประเทศมากกว่า และมีความแข็งแกร่งต่อสถานการณ์ความกังวลทางการค้า บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคก็ดูน่าสนใจ ด้วยการซื้อขายที่มีมูลค่าน่าดึงดูดเมื่อดูจากประวัติการเติบโตของบริษัทเหล่านี้ โดยในระยะยาว หุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ของเอเชียคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มเชิงโครงสร้าง ซึ่งรวมถึงการขยายตัวของเขตเมือง การเพิ่มขึ้นของชนชั้นกลาง และหุ้นใหม่ที่เข้าซื้อขายในตลาดทั่วภูมิภาค

บางคนอาจแปลกใจว่าเอเชียเป็นภูมิภาคที่มีการจ่ายเงินปันผลสูงที่สุดในโลก ถ้าคิดจากสัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ของอัตราผลตอบแทนดัชนี ในช่วง 20 ปีที่ผ่านมาพบว่ามากกว่าสามในห้าของผลตอบแทนรวม 341% ของหุ้นเอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่นนั้น มาจากเงินปันผล บริษัทที่จ่ายเงินปันผลไม่ได้จำกัดอยู่ในกลุ่มที่เคยให้ผลตอบแทนมาแต่ดั้งเดิมอย่างเช่นโทรคมนาคมและสาธารณูปโภค แต่เรายังค้นหาแหล่งที่ให้เงินปันผลที่ดีในกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศและอุตสาหกรรมอีกด้วย

เกาะกระแสความผันผวน

การวิเคราะห์ของเราแสดงให้เห็นว่าความผันผวนที่เพิ่มขึ้นมีแนวโน้มที่จะสนับสนุนกลยุทธ์ความผันผวนต่ำ (Low Volatility) ซึ่งเหตุการณ์ทางเศรษฐกิจมหภาคและการเมือง รวมถึงกระแสข่าว มีแนวโน้มที่จะผลักดันตลาดในปี 2020 ซึ่งอาจทำให้ความผันผวนพุ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ดัชนี VIX เคลื่อนไหวอยู่ใกล้จุดต่ำสุดของปี 2019 ณ เวลาที่เขียนบทความ

ยิ่งไปกว่านั้น หุ้นแข็งแกร่ง (defensive) / หุ้นผันผวนต่ำ มีราคาที่น่าดึงดูดใจในเอเชีย ซึ่ง ณ เวลาที่เขียนบทความ พบว่าดัชนีความผันผวนขั้นต่ำของ MSCI AC เอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่น มีการซื้อขายที่สอดคล้องกับดัชนี MSCI AC เอเชียแปซิฟิกไม่รวมญี่ปุ่น เมื่อเทียบกับสถิติในอดีตที่มีค่าพรีเมียมประมาณ 15% โดยในกรณีที่ตลาดอยู่ในภาวะของการซื้อหุ้น defensive แพงเกินไป วิธีการในแบบเชิงรุกซึ่งพยายามหาหุ้นที่ราคาถูกกว่าแต่ได้ประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยงคล้ายคลึงกัน ยังสามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ลงทุนได้

หุ้นผันผวนต่ำในเอเชีย มีราคาถูก cheap 6

กลยุทธ์ความผันผวนต่ำอาจทำให้ผู้ลงทุนได้รับความเสี่ยงน้อยลงในตลาดหุ้น A-Share ของจีน เพราะคุณสมบัติด้านความกว้างและความลึกของตลาด A Share ปัจจัยเรื่องต้นทุนการซื้อขายที่ต่ำ

Source:
6MSCI. Eastspring Investments. November 2019.

รวมถึงความไร้ประสิทธิภาพที่เกิดขึ้นจากการครองตลาดของรายย่อย ได้สร้างโอกาสอย่างมากมายสำหรับกลยุทธ์เชิงปริมาณในการใช้ประโยชน์

ในขณะที่ผู้ลงทุนอาจพิจารณากลยุทธ์ความผันผวนต่ำในการเป็นเกราะป้องกันความผันผวนมากขึ้นที่กำลังจะมาถึงในปี 2020 ผู้ลงทุนควรต้องใช้วิธีคิดในแบบระยะยาว เพราะปัจจัยของแต่ละประเทศ กลุ่มธุรกิจ และปัจจัยเฉพาะหุ้นอาจทำให้ผลลัพธ์ของการใช้กลยุทธ์ความผันผวนต่ำนั้น มีความแตกต่างจากตลาดในภาพกว้างได้ในระยะสั้น แต่ในระยะยาวผลกระทบเหล่านี้จะถูกลบล้าง ซึ่งจะทำให้กลยุทธ์ความผันผวนต่ำสามารถมอบผลตอบแทนได้ใกล้เคียงกับตลาด (หรือดีกว่า) แต่มีความผันผวนลดน้อยลงอย่างมาก

ต้อนรับความเป็นจีนแห่งอนาคต

ตลาดหุ้น A-Share ของจีน (+ 30% ในรูปของสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ) เป็นหนึ่งในตลาดที่มีผลการดำเนินงานดีที่สุดในเอเชียในปี 2019 ซึ่งความจริงก็คือ เป็นการสร้างผลงานของตลาดหุ้น ภายใต้สภาวะการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ความกังวลต่อประเด็นทางการค้าระหว่างสหรัฐ-จีน และเงินเฟ้อ แม้จะถูกคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะเติบโตชะลอตัวลงในทศวรรษหน้า แต่แนวโน้มเชิงโครงสร้างจะช่วยผลักดันการเติบโตในบางกลุ่มอุตสาหกรรมได้ในระยะยาว

 

ภายในปี 2035 ประชากรผู้สูงอายุของจีน (อายุเกินกว่า 60 ปี) คาดว่าจะมีสัดส่วน 28.5% ของประชากรทั้งหมด ตัวเลขนี้พร้อมด้วยข้อมูลการใช้จ่ายด้านการรักษาพยาบาลที่ต่ำ (5% ของจีดีพี เทียบกับ 17% ของสหรัฐ) รวมถึงอายุที่ยืนยาวและความมั่งคั่งที่เพิ่มขึ้น จะเป็นปัจจัยหนุนความต้องการยาและบริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ

การใช้จ่ายดูแลสุขภาพในประเทศจีนมีแนวโน้มเร่งตัว7

Source:
7

ในกลุ่มธุรกิจด้านเทคโนโลยี บริษัทจีนเป็นหนึ่งในผู้นำของโลกทางด้านการทดสอบแผงวงจรและบรรจุภัณฑ์ ตลาดนี้มีมูลค่าถึง 28 พันล้านเหรียญสหรัฐ ซึ่งคาดว่าจะเติบโตอย่างรวดเร็วเนื่องจากความก้าวหน้าของปัญญาประดิษฐ์ที่กระตุ้นความต้องการชิปเซมิคอนดักเตอร์แบบเฉพาะด้านมากขึ้น ในขณะที่รูปแบบการใช้จ่ายใหม่ๆ ของกลุ่มมิลเลนเนียลชาวจีนและระดับรายได้ที่สูงขึ้นในเมืองระดับรองจะช่วยผลักดันรายได้ในกลุ่มตลาดผู้บริโภคเฉพาะ

การเข้าถึงศักยภาพของจีนอาจเป็นเรื่องที่ซับซ้อน ธุรกิจการดูแลสุขภาพต้องเผชิญกับความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านกฎระเบียบ ในขณะที่บริษัทที่เกี่ยวกับผู้บริโภคก็มักจะต้องเผชิญกับเรื่องพฤติกรรมที่เปลี่ยนไป ในขณะเดียวกัน บริษัทในกลุ่ม Outsourced Semiconductor Assembly and Test (OSAT) ชั้นนำของจีนก็จะต้องเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งใหม่เพื่อให้ได้ตรงตามข้อกำหนดที่เพิ่งเกิดขึ้นและยังคงความสามารถในการแข่งขันได้ ผู้ลงทุนต้องการประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ และการบริหารจัดการในเชิงรุก เพื่อเดินผ่านสภาพแวดล้อมของตลาดจีนที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา

คว้าโอกาสท่ามกลางการประเมินมูลค่าที่แตกต่างแบบสุดขั้ว

ผู้ลงทุนยังคงสนใจหุ้นโมเมนตัม / หุ้นเติบโต หรือ Growth stocks อีกครั้งในปี 2019 โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการทำกำไรในระยะสั้นท่ามกลางความวิตกเกี่ยวกับการเติบโตทั่วโลก ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาหุ้นคุณค่าหรือ Value stocks ได้ทำผลตอบแทนทางราคาหุ้นต่ำกว่าหุ้นเติบโตถึง 75% เป็นผลให้ความแตกต่างระหว่างการประเมินมูลค่าของทั้งสองรูปแบบได้สร้างโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ

เหตุการณ์นี้เห็นได้อย่างชัดเจนในประเทศญี่ปุ่น เมื่อการประเมินมูลค่าหุ้นเติบโตและหุ้นคุณค่านั้นอยู่ในระดับที่สุดขั้ว สูงเกินระดับที่เคยเป็นในปี 2016 และเหตุการณ์ฟองสบู่หุ้นเทคโนโลยีในปี 2000 แม้จะมีการประเมินมูลค่าหุ้นที่แพง แต่การถือหุ้นเติบโตก็มีจำนวนมาก สะท้อนได้จากการมีสัดส่วนที่ค่อนข้างต่ำสำหรับหุ้นที่ทำผลงานได้เหนือกว่า Topix 500

หุ้นคุณค่าของญี่ปุ่นดูมีราคาถูก9

ในทางตรงกันข้าม หุ้นคุณค่าหลายตัวในญี่ปุ่นถูกตั้งราคาเสมือนว่าเศรษฐกิจตกอยู่ในภาวะถดถอย แม้จะมีแนวโน้มกำไรในระยะยาวที่เป็นปัจจัยหนุน สิ่งนี้อาจทำให้ผู้ลงทุนมีความเสี่ยงจากการเกิดสิ่งที่ไม่คาดคิด ซึ่งอาจท้าทายระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ เรื่องนี้เห็นได้ชัดในเหตุการณ์ช่วงต้นเดือนกันยายนปี 2019 ซึ่งเห็นการเปลี่ยนสลับจากหุ้นโมเมนตัม มาเป็นหุ้นเติบโตครั้งใหญ่ในรอบหลายทศวรรษ นอกจากนี้ การประเมินมูลค่าแบบสุดขั้วแปลว่ายังไม่ได้มีการสะท้อนเรื่องการปฏิรูปภาคธุรกิจของญี่ปุ่น ซึ่งได้ยกระดับผลตอบแทนผู้ถือหุ้นและผลกำไรรวมตลอดช่วงหลายปีที่ผ่านมา

เราไม่ได้กำลังคาดการณ์ถึงจุดเปลี่ยนของตลาด แต่มุ่งเน้นมายังโอกาสที่หุ้นคุณค่าไม่ได้ถูกกำหนดราคาอย่างถูกต้อง ซึ่งมีอยู่ในหลายๆ ตลาด ไม่ใช่เฉพาะแค่ในญี่ปุ่น แต่ยังพบได้ในเกาหลีใต้ รัสเซีย เม็กซิโก และอีกมากในประเทศจีน (ยกเว้นบริษัทยักษ์ใหญ่ทางด้านเทคโนโลยีบางรายของจีน)

Source:
8Topix 500. On a rolling 26-week basis. September 2019.
9Eastspring Investments, Refinitiv Datastream as at 31 October 2019. *MSCI Japan Value Index Price to Book / MSCI Japan Growth Index Price to Book. Please note that there are limitations to the use of such indices as proxies for the past performance in the respective asset classes/sector. The historical performance or forecast presented in this slide is not indicative of and should not be construed as being indicative of or otherwise used as a proxy for the future or likely performance of the Fund.

ผู้ลงทุนที่มีกรอบระยะเวลาการลงทุนที่ยาวนานกว่าและต้องการที่จะปรับจุดสนใจอีกครั้งในเรื่องของการประเมินมูลค่า อาจต้องการที่จะไขว่คว้าโอกาสที่เกิดขึ้นจากสภาวะการประเมินมูลค่าแบบสุดขั้วในตลาด