chevron-up
line-under-banner
line-under-banner

ความสำเร็จกองทุน Global Innovation ของ TMBAM Eastspring

และ Thanachart Fund Eastspring และการกลับมาสร้างปรากฏการณ์การลงทุนอีกครั้งกับ ARK Invest

ในวันนี้ เรากำลังสร้างปรากฏการณ์ใหม่ขึ้นอีกครั้ง

ด้วยผลิตภัณฑ์การลงทุนในนวัตกรรมเปลี่ยนโลกแบบครบวงจร จากการเปลี่ยนแปลงทางนวัตกรรมสู่การลงทุนที่เริ่มตั้งแต่ต้นทาง

ตั้งแต่จุดเริ่มต้นของโมเดลธุรกิจใหม่ที่ทรงพลัง ที่ทำให้ผู้ลงทุนมีอิสระในแบบ "Anytime, Anywhere" ด้วยต้นทุนที่ต่ำลง

นี่...จึงเป็นการลงทุนที่สร้างโอกาสของการเติบโตแห่งโลกอนาคต ที่จะพลิกโฉมโลกการลงทุนของ "คุณ" ให้ไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป

menu-icon

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง

Next Generation Intenet (TMB-ES-INTERNET)

menu-icon

เน้นลงทุนในกองทุนหลักคือ ARK Next Generation Internet ETF เพียงกองทุนเดียว

menu-icon

กองทุนรวมประเภท Feeder Fund

menu-icon

นวัตกรรมที่เน้นลงทุนคือ Internet of Thing, Big Data & AI, Streaming Media

นวัตกรรม โอกาสทางธุรกิจ การเติบโต

Internet of Thing and Big Data

การมาของ 5G ทำให้เกิดอุปกรณ์ใหม่ ๆ ที่เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและเมืองอัจฉริยะ

table-divider

การมาของเทคโนโลยี AR และ VR ที่จะทำให้เราสามารถเชื่อมต่อโลกของออนไลน์และออฟไลน์เข้ากันได้

กลุ่ม AI จะเติบโตประมาณ 21% ต่อปีจนถึงปี 2037 หรืออยู่ประมาณ 30 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

table-divider

กลุ่ม AR, VR จะเติบโตประมาณ 59% จนถึงปี 2025

Streaming Media

การมาของธุรกิจ Streaming ทำให้เราประหยัดค่าใช้จ่ายและสามารถดูสิ่งที่เราอยากดูได้เมื่อไหร่ก็ได้

table-divider

การมาของธุรกิจ Internet TV ที่ทำให้เราสามารถสร้างช่องที่เราอยากดูเป็นของตัวเองได้

การเติบโตของรายได้ > 30% ในช่วง 5 ปีข้างหน้า (ทั้งส่วน Video Streaming, Music Streaming และ Game Streaming)

table-divider

กลุ่มที่ได้รับผลกระทบ คือ กลุ่ม สื่อดั้งเดิม และ Cable TV

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

ข้อมูลการลงทุนของกองทุน

ARK Next Generation Internet ETF (%)

pic-1

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

TOP 10 HOLDINGS

table-1

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

menu-icon

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง

Genomic Revolution (TMB-ES-GENOME)

menu-icon

เน้นลงทุนในกองทุนหลักคือ ARK Genomic Revolution ETF เพียงกองทุนเดียว

menu-icon

กองทุนรวมประเภท Feeder Fund

menu-icon

นวัตกรรมที่เน้นลงทุน คือ การตัดต่อพันธุกรรม Gene Sequencing, Gene Editing

นวัตกรรม โอกาสทางธุรกิจ การเติบโต

Next Gen DNA Sequencing

การเติบโตของการตรวจรหัสพันธุกรรม ที่สามารถตรวจได้รวดเร็วและแม่นยำมากขึ้นในขณะที่ราคาในการรับบริการถูกลงเรื่อย ๆ

table-divider

นอกจากนี้ความก้าวหน้าของ AI ทำให้เราสามารถระบุการกลายพันธ์ุของยีนได้แม่นยำและรวดเร็วเพื่อช่วยในการวินิจฉัยความผิดปกติ หรือโรคได้แม่นยำและไวมากขึ้นเพื่อการรักษาที่ตรงจุด

table-divider

LRS จะมีประสิทธิภาพเหนือกว่า SRS และมีราคาถูกเพียง 100-200$ ภายในปี 2025

ตลาด LRS มีโอกาสเติบโตจาก $250 ล้าน ไปเป็น $5 พันล้าน ภายใน 5 ปีข้างหน้า หรือคิดเป็นปีละ 82%

table-divider

สามารถระบุโรคจากความผิดปกติทางพันธ์ุได้ในระยะแรก ๆ จากการเจาะเลือด เช่น โรคมะเร็ง หรือโรคเลือดต่างๆ

Gene Editing

การมาของเทคโนโลยี CRISPR Cas9 เป็นการเปิดพรหมแดนใหม่ในการตัดต่อพันธุกรรมที่ทำให้มนุษย์สามารถตั้งโปรแกรมและระบุยีนเป้าหมายได้แม่นยำอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อน ซึ่งเป็นโอกาสให้มนุษย์สามารถแก้ไขพันธุกรรมได้เร็วขึ้น ถูกลง และหลากหลายมากขึ้น รวมถึงทำให้นักวิจัยสามารถทดลองยาหรือวัคซีนใหม่ๆได้เร็วขึ้นเช่น Covid-19

เทคโนโลยี CRISPR ได้มีการทดลองมากมาย ที่สำเร็จที่สุดคือการทดลองรักษาผู้ป่วย sickle cell และ beta thalassemia ที่ผลเบื้องต้นออกมาดีมาก ๆ

table-divider

โดย ARK คาดว่าตลาดการรักษาด้วยวิธีตัดต่อยีนมีโอกาสขยายจาก $13 พันล้าน ไปที่ระดับมากกว่า $260 พันล้าน หรือประมาณ 20 เท่า

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

SECTION BREAKDOWN

ข้อมูลลงทุน ARK 

Genomic Revolution ETF (%)

pic-2

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

TOP 10 HOLDINGS

table-2

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

menu-icon

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง

Fintech Innovation (TMB-ES-FINTECH)

menu-icon

เน้นลงทุนในกองทุนหลักคือ ARK Fintech Innovation ETF เพียงกองทุนเดียว

menu-icon

กองทุนรวมประเภท Feeder Fund

menu-icon

นวัตกรรมที่เน้นลงทุน คือ Digital Wallets, Peer to Peer Lending, Customer Facing Platform, Frictionless Transaction

นวัตกรรม โอกาสทางธุรกิจ การเติบโต

Digital Wallet

การเติบโตของ Digital Wallet ในประเทศสหรัฐ ที่กำลังเจริญรอยตามจีน สังเกตได้จากจำนวนการเปิดบัญชีใหม่ของธนาคารต่าง ๆ เริ่มน้อยกว่า Digital Wallet

(โดยธนาคารพาณิชย์มีต้นทุนที่สูงกว่าในการ acquire ลูกค้า)

มูลค่าตลาดของ Digital Wallet ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 สูงถึง 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

Peer to Peer Lending

การกู้ยืมกันโดยตรงมีต้นทุนที่ต่ำกว่า ขจัดปัญหาตัวกลาง

มีโอกาสเติบโตในระดับ 30% ต่อปี

Customer Facing Platform

เครื่องมือสร้างร้านค้า

table-divider

1) Offline : ขายอุปกรณ์ POS ที่แปลงคอมพิวเตอร์หรือมือถือเป็น Cashier ส่วนตัว แถมเก็บข้อมูล Transaction เพื่อให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลสินค้าขายดีหรือขายไม่ดี

table-divider

2) Online : ให้บริการสร้างหน้าร้านออนไลน์เป็นของตัวเอง โดยไม่ต้องพึ่ง programmer และสามารถเชื่อมต่อทั้งโลก Online และ Offline

ได้รับประโยชน์จากธุรกิจ E-Commerce ที่มีการเติบโตในระดับ 15% นับจนถึงปี 2023

New Intermediary

Platform การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ที่มีต้นทุนต่ำ

การใช้จ่ายทางด้านอสังหาริมทรัพย์อยู่ในระดับสูงถึง 15% ของ GDP สหรัฐ

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

SECTION BREAKDOWN

ข้อมูลลงทุน ARK 

Fintech Innovation ETF (%)

pic-3

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

TOP 10 HOLDINGS

table-3

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

menu-icon

กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง

Autonomous Technology and Robotics (TMB-ES-AUTOMATION)

menu-icon

เน้นลงทุนในกองทุนหลักคือ ARK Autonomous Technology and Robotic ETF เพียงกองทุนเดียว

menu-icon

กองทุนรวมประเภท Fund of Funds

menu-icon

นวัตกรรมที่เน้นลงทุน คือ Autonomous Technology, Robotics, Space, 3D Printing

นวัตกรรม โอกาสทางธุรกิจ การเติบโต

Electric Vehicle

รถยนต์ไฟฟ้าที่จะราคาถูกลงเรื่อยๆ โดยได้รับประโยชน์จากต้นทุนแบตเตอรี่รถยนต์ที่ถูกลงเรื่อย ๆ

มูลค่าตลาดของ Digital Wallet ที่คาดการณ์ไว้ในปี 2025 สูงถึง 4.6 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

Autonomous Ride Hailing

อีกไม่นานเกิดการขนส่งแบบไร้คนขับ และเกิดเป็น Robo Taxi Network โดยได้รับประโยชน์จากเทคโนโลยี AI และแบตเตอรี่สามารถลดอุบัติเหตุ และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

table-divider

นอกจากนี้ การส่งของผ่าน Drone ก็จะเป็นที่นิยมจากความเร็วและต้นทุนในการขนส่งที่ถูกกว่า

ธุรกิจ Robataxi จะสร้างกำไรให้กับระบบประมาณ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ

table-divider

ส่วนการส่งของผ่าน Drone จะเพิ่มรายได้ให้กับธุรกิจ Delivery, Drone Hardware และ Mapping

3D Printing

เป็นนวัตกรรมที่เข้ามาช่วยให้การผลิตเกิดรูปแบบการผลิตแบบใหม่ ๆ เพิ่มประสิทธิภาพให้กับชิ้นงาน, ลดส่วนสูญเสียจากการผลิตและจำนวนชิ้นส่วน

ได้รับประโยชน์จากธุรกิจ E-Commerce ที่มีการเติบโตในระดับ 15% นับจนถึงปี 2023

Space Exploration

การส่งจรวดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศ มีต้นทุนที่ต่ำลงอย่างมาก เพราะสามารถเอาจรวดกลับมาใช้ได้ใหม่ ทำให้บริษัทที่มีการปล่อยดาวเทียมมีต้นทุนที่ต่ำลง

table-divider

เทคโนโลยีในการบินความเร็วเหนือแสงลดระยะเวลาในการเดินทางเป็นระยะเวลานาน

กลุ่มดาวเทียมสามารถสร้างรายได้ได้เพิ่มอีกประมาณ 4 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐต่อปี

table-divider

กลุ่มธุรกิจ Hypersonic สร้างรายได้ประมาณ 2.7 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

สัดส่วนของประเภททรัพย์สินที่ลงทุน

SECTION BREAKDOWN

ข้อมูลลงทุน ARK 

Autonomous Technology and Robotics ETF (%)

pic-4

ชื่อทรัพย์สินที่ลงทุนสูงสุด 10 อันดับแรก

TOP 10 HOLDINGS

table-4

หมายเหตุ : ข้อมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563