ท่ามกลางความไม่แน่นอนของเศรษฐกิจทั่วโลกและการเพิ่มขึ้นของอัตราดอกเบี้ย การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์คุณภาพยังคงเป็นแนวทางที่มีศักยภาพเพื่อในการสร้างโอกาสของผลตอบแทนที่สม่ำเสมอในระยะยาว ผสานพลังแห่งการเติบโตของภูมิภาคเอเชียกับความชำนาญในระดับประเทศและความเป็นมืออาชีพในระดับสากลเพื่อรังสรรค์กองทุนหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์อันเปี่ยมคุณภาพ
TMB-ES-APPF ทางเลือกในการกระจายพอร์ตการลงทุนชั้นเยี่ยมของคุณ


กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible กองทุนอสังหาริมทรัพย์กองทุนใหม่จาก TMBAM ร่วมกับ Eastspring Investments เน้นลงทุนใน REITs และหุ้นกลุ่มอสังหาริมทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก เพื่อเป็นทางเลือกในการจัดทัพลงทุนให้มีประสิทธิภาพ


ทำไมต้องเอเชีย

การเติบโตเชิงโครงสร้างระยะยาวที่แข็งแกร่ง

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (real GDP)ที่แท้จริงอยู่ในระดับสูงสุด เมื่อเทียบกับภูมิภาคอื่นส่งผลต่อโอกาสการเติบโตของทุกภาคธุรกิจในเอเชีย

อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่แท้จริง (real GDP %)

Source: Bloomberg, latest data available as of end-June 2018.

ทำไมต้องอสังหาริมทรัพย์จดทะเบียนในเอเชีย

จุดเด่นกองทุน

การจัดสัดส่วนการลงทุนที่ยืดหยุ่น

ด้วยประสบการณ์ของผู้จัดการกองทุนมืออาชีพจึงสามารถจัดพอร์ตลงทุนให้มีความยืดหยุ่นได้ดี ผสมผสานจุดแข็งของเงินปันผลที่สม่ำเสมอจากคุณลักษณะของทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาฯ (REITs) กับโอกาสเติบโตด้านราคาหุ้นของบริษัทพัฒนาอสังหาฯ (Developers) นอกจากนั้น ยังช่วยกระจายความเสี่ยงเพราะทั้งสองสินทรัพย์มีจุดแข็งในสภาพเศรษฐกิจที่แตกต่างกันไป

Source: Eastspring Investments, Factset, 30 Sep 2018

โครงสร้างกองทุน

มอบหมายให้ Eastspring เป็นผู้รับดำเนินการในส่วนของการลงทุนทั้งหมด

ความสำเร็จของกองทุนเปิดทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส กองทุนมอร์นิ่งสตาร์ระดับ 5 ดาว ที่เน้นลงทุนในไทยและสิงคโปร์ ที่เติบโตจนมีมูลค่าทรัพย์สินสุทธิใหญ่ที่สุดในประเทศ (ปี 2018) ทำให้เราไม่หยุดยั้งในการในการขยายโอกาสการลงทุนไปยังภูมิภาคแห่งการเติบโตทางเศรษฐกิจ "เอเชียแปซิฟิก"

ด้วยความร่วมมือกับพันธมิตรระดับโลกซึงเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของ TMBAM คือ Eastspring Investments บริษัทจัดการลงทุนสำหรับรายย่อยที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย (ปี 2017) ในเครือของพรูเด็นเชียล เราพร้อมและเชื่อมั่นในการออกแบบและบริหารกองทุนTMB-ES-APPF เพื่อเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพสำหรับพอร์ตลงทุนของคุณ

ข้อมูลกองทุน

นโยบายทั่วไป ลงทุนโดยเฉลี่ย ร้อยละ80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์ (Property Sector) ที่จดทะเบียนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก
ความเสี่ยงจากอัตรา
แลกเปลี่ยน
ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจ
ผู้จัดการกองทุน
ความเสี่ยงของกองทุน ระดับสูงมาก (7/8) สินทรัพย์ทางเลือก
มูลค่าขั้นต่ำของการซื้อครั้งแรก 1,000บาท
ค่าธรรมเนียมการซื้อหน่วยลงทุน 1.00% (สำหรับช่วง IPO ลงทุนน้อยกว่า 5 ล้านบาท เรียกเก็บค่าธรรมเนียมอยู่ที่ 1.00% ตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป เรียกเก็บ 0.50%)
นโยบายการจ่ายปันผล ไม่เกิน 4 ครั้งต่อปี (ตามดุลยพินิจ
ผู้จัดการกองทุน)

เกี่ยวกับทีมงาน

คุณ Pearly Yap

Portfolio Manager

คุณ Pearly Yap ได้เข้าร่วมอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียในกลุ่มบริษัท พรูเด็นเชียล ในตำแหน่งผู้จัดการการลงทุนในเดือนมกราคม ปี 2011

คุณ Pearly เป็นหนึ่งในทีมฝ่ายการลงทุน ด้าน Equity Income และเป็นหัวหน้าผู้จัดการพอร์ตสำหรับกลยุทธ์กองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์ในเอเชีย

ก่อนทำงานที่ Eastspring Investments คุณ Pearly ได้ทำงานให้กับ Morgan Stanley Investment Management ซึ่งได้ทำงานอยู่ในทีมบริหารการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ โดยมีประสบการณ์ด้านการลงทุนกว่า 20 ปี

คุณ Pearly สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาการเงินจากมหาวิทยาลัยแมคควอรี่ (Macquarie University) เมืองซิดนีย์ และปริญญาตรีสาขาบัญชีจากมหาวิทยาลัยแห่งชาติสิงคโปร์ (National University of Singapore)

คุณ Sarah Lien

Client Portfolio Manager

คุณ Sarah Lien ได้เข้าร่วม Eastspring Investments ซึ่งเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ในภูมิภาคเอเชียในกลุ่มบริษัท พรูเด็นเชียล ในตำแหน่งผู้จัดการพอร์ตลูกค้าในเดือนมิถุนายน 2016

คุณ Sarah เป็นหนึ่งในสมาชิกของทีมลงทุนซึ่งทำหน้าที่ติดต่อสื่อสารกับลูกค้า กลุ่มเป้าหมายและสื่อมวลชนในเรื่องของ Equity Income ในเอเชีย อสังหาริมทรัพย์ในเอเชียที่จดทะเบียน และกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณ คุณ Sarah ยังเป็นผู้รับผิดชอบในการสนับสนุนการขายและการตลาดเพื่อพัฒนาเนื้อหาและกำหนดกลยุทธ์ให้กับผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายย่อย

ก่อนที่ร่วมงานกับ Eastspring Investments คุณ Sarah เป็นนักวิเคราะห์อาวุโสด้านการวิจัยที่ Russell Investments ซึ่งทำงานที่ซีแอตเติล ลอนดอนและล่าสุดที่สิงคโปร์ คุณ Sarah มีประสบการณ์ในอุตสาหกรรมการเงินมานานถึง 17 ปี

คุณ Sarah จบการศึกษาระดับปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจจากมหาวิทยาลัยธุรกิจเวอร์จิเนีย ดาร์เดน (University of Virginia Darden School of Business) และระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์และเศรษฐศาสตร์จากโรงเรียนวาร์ตัน มหาวิทยาลัยเพนซิลเวเนีย (Wharton School of University of Pennsylvania)