การค้นหาและตัวกรองกองทุนรวม

แสดงข้อมูลกองทุน กองจาก 67 กอง

ดาวน์โหลดกองทุนทั้งหมด
ชื่อกองทุน มูลค่าหน่วยลงทุน เปลี่ยนแปลง มูลค่าสินทรัพย์สุทธิรวม ราคาขาย ราคาซื้อคืน  
ทีเอ็มบี อีสท์สปริง Asia Pacific Property Flexible
Risk : 7 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.4813
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0769 7,518,171,157.31 10.5862 10.4813
ทหารไทยธนรัฐ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
13.7109
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0005 14,271,664,112.12 13.7110 13.7109
ทหารไทยธนบดี
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
21.8054
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0009 3,874,885,872.48 21.8055 21.8054
ทหารไทยธนพลัส
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.0261
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0006 89,530,616,482.37 12.0262 12.0261
ทหารไทยธนเพิ่มพูน
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.6081
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0011 72,630,740,535.03 10.6082 10.6081
ทหารไทยธนวัฒน์
Risk : 4 ตราสารหนี้
17.0899
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0012 132,708,685.01 17.0900 17.0899
ทหารไทยธนไพศาล
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.6527
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0008 21,757,044,747.91 12.6528 12.6527
ทหารไทย ธนไพบูลย์
Risk : 4 ตราสารหนี้
11.4011
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0075 46,144,183,382.14 11.4012 11.4011
JUMBO 25
Risk : 6 ตราสารทุน
45.9172
19 มิ.ย. 2562
+ 0.7789 8,034,176,585.49 45.9632 45.8713
ทหารไทย SET50
Risk : 6 ตราสารทุน
108.5921
19 มิ.ย. 2562
+ 1.6609 17,175,130,437.68 108.7008 108.4835
ทหารไทย SET50 ปันผล
Risk : 6 ตราสารทุน
9.2953
19 มิ.ย. 2562
+ 0.1422 2,047,278,035.77 9.3047 9.2860
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย
Risk : 6 ตราสารทุน
9.5445
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0981 1,583,884,144.25 9.6400 9.5445
ทีเอ็มบี India Active Equity
Risk : 6 ตราสารทุน
9.2363
18 มิ.ย. 2562
+ 0.0357 930,992,976.17 9.3749 9.2363
ทีเอ็มบี Emerging Bond
Risk : 5 ตราสารหนี้
10.3029
18 มิ.ย. 2562
+ 0.0577 555,982,214.43 10.4060 10.3029
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity
Risk : 6 ตราสารทุน
9.2861
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1601 8,426,912,572.76 9.4255 9.2861
ทีเอ็มบี Asian Bond
Risk : 5 ตราสารหนี้
10.7063
18 มิ.ย. 2562
+ 0.0488 189,580,629.08 10.8135 10.7063
ทหารไทย Global Income
Risk : 5 ตราสารหนี้
11.3270
18 มิ.ย. 2562
+ 0.0232 29,261,559,373.97 11.4404 11.3270
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity
Risk : 6 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
12.7185
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1627 688,439,264.35 12.9094 12.7185
ทหารไทย Global Bond Fund
Risk : 4 ตราสารหนี้
13.0071
18 มิ.ย. 2562
+ 0.0372 1,170,869,081.73 13.1373 12.9941
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล
Risk : 4 ตราสารหนี้
9.9015
18 มิ.ย. 2562
+ 0.0267 104,957,312.16 10.0006 9.8916
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น
Risk : 5 กองทุนผสม
9.2650
18 มิ.ย. 2562
+ 0.0462 138,831,737.25 9.3578 9.2650
ทหารไทย World Equity Index
Risk : 6 ตราสารทุน
13.7421
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1948 609,366,503.60 13.7559 13.7284
ทหารไทย Global Quality Growth
Risk : 6 ตราสารทุน
14.7438
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1337 9,090,698,783.18 14.9651 14.7438
ทหารไทย US500 Equity Index
Risk : 6 ตราสารทุน
20.1947
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1865 1,412,223,297.88 20.3967 20.1745
ทหารไทย US Blue Chip Equity
Risk : 6 ตราสารทุน
15.7477
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1865 387,150,258.40 15.9840 15.7477
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์
Risk : 6 ตราสารทุน
9.9435
17 มิ.ย. 2562
- 0.0357 37,887,604.08 N/A N/A
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท
Risk : 6 ตราสารทุน
11.9185
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1848 276,027,272.15 12.0974 11.9185
ทหารไทย German Equity
Risk : 6 ตราสารทุน
12.1527
18 มิ.ย. 2562
+ 0.2400 716,104,926.88 12.2743 12.1527
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index
Risk : 6 ตราสารทุน
9.7846
18 มิ.ย. 2562
+ 0.2442 532,384,543.31 9.7945 9.7748
ทหารไทย Asian Growth Leaders
Risk : 6 ตราสารทุน
11.3633
18 มิ.ย. 2562
+ 0.0709 4,377,434,505.42 11.5339 11.3633
ทหารไทย China Equity Index
Risk : 6 ตราสารทุน
5.7854
19 มิ.ย. 2562
+ 0.1253 1,707,248,307.37 5.7913 5.7796
ทหารไทย China Opportunity
Risk : 6 ตราสารทุน
16.9897
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1499 5,112,691,429.07 17.2446 16.9897
ทหารไทย Japan Equity
Risk : 6 ตราสารทุน
11.8556
19 มิ.ย. 2562
+ 0.1663 1,674,812,804.19 11.9743 11.8556
ทหารไทย Japan Active Equity
Risk : 6 ตราสารทุน
10.4367
18 มิ.ย. 2562
- 0.0120 945,051,552.46 10.5934 10.4367
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
8.1825
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1391 30,417,245.48 8.1908 8.1743
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.8526
18 มิ.ย. 2562
+ 0.0092 14,714,720.62 10.8636 10.8417
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 1 ตราสารตลาดเงิน
12.9560
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0004 3,290,592,505.07 12.9561 12.9560
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
12.4203
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0025 1,479,892,864.97 12.4204 12.4203
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
10.4448
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0014 233,905,037.23 10.4449 10.4448
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 5 ตราสารหนี้
11.0985
18 มิ.ย. 2562
+ 0.0217 393,702,500.23 11.1097 11.0874
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 4 ตราสารหนี้
11.5685
18 มิ.ย. 2562
+ 0.0323 157,179,007.95 11.5802 11.5569
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
46.1245
19 มิ.ย. 2562
+ 0.7053 3,916,257,368.06 46.1707 46.0784
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
41.5010
19 มิ.ย. 2562
+ 0.7035 3,689,299,774.58 41.5426 41.4595
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 กองทุนผสม
10.8892
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0452 65,452,859.85 10.9002 10.8783
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
13.7529
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1253 697,014,611.73 13.7668 13.7391
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
11.5205
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1789 54,271,646.62 11.5321 11.5090
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
10.5154
18 มิ.ย. 2562
+ 0.0654 143,255,742.70 10.5260 10.5049
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
19.2073
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1774 412,555,059.02 19.2266 19.1881
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
15.4556
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1362 518,333,283.08 15.4712 15.4401
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 6 ตราสารทุน
10.4054
19 มิ.ย. 2562
+ 0.1415 42,325,642.45 10.4159 10.3950
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 สินค้าโภคภัณฑ์
9.1276
19 มิ.ย. 2562
- 0.0265 320,136,071.75 9.1368 9.1185
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
15.8344
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0139 793,266,342.28 15.8503 15.8186
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
10.8945
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0445 150,362,649.44 10.9055 10.8836
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
26.3032
19 มิ.ย. 2562
+ 0.4465 8,875,592,863.23 26.3296 26.2769
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว
Risk : 6 ตราสารทุน
21.4126
19 มิ.ย. 2562
+ 0.2773 4,827,421,278.60 21.4341 21.3912
ทีเอ็มบี Global Property
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
10.4206
18 มิ.ย. 2562
+ 0.0081 1,699,712,867.46 10.5249 10.4206
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
12.4299
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0118 34,377,851,119.59 12.5543 12.4175
อสังหาริมทรัพย์ LUXF
Risk : 8 อสังหาฯ /โครงสร้างพื้นฐาน
11.5369
30 เม.ย. 2562
+ 0.0317 2,267,013,837.53 11.5370 11.5369
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์
Risk : 8 สินค้าโภคภัณฑ์
17.0250
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1218 647,945,786.07 17.0421 17.0080
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์
Risk : 8 สินค้าโภคภัณฑ์
9.2218
19 มิ.ย. 2562
- 0.0269 1,910,403,296.26 9.2311 9.2126
ทหารไทย ออยล์ฟันด์
Risk : 8 สินค้าโภคภัณฑ์
3.2187
18 มิ.ย. 2562
+ 0.1016 441,969,438.95 3.2220 3.2155
MTrack Energy ETF
Risk : 7 ตราสารทุน
6.3850
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0646 95,776,344.89 N/A N/A
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance
Risk : 6 กองทุนผสม
10.9872
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0483 82,618,349.73 11.0972 10.9872
ทหารไทย อินคัมพลัส
Risk : 5 กองทุนรวมผสม
10.4758
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0022 230,122,180.87 10.5283 10.4758
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M)
Risk : 5 กองทุนผสม
13.3671
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0677 831,938,573.94 13.4340 13.3671
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S)
Risk : 5 กองทุนผสม
12.8062
19 มิ.ย. 2562
+ 0.0359 1,099,124,372.68 12.8703 12.8062
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L)
Risk : 5 กองทุนผสม
14.6746
19 มิ.ย. 2562
+ 0.1402 1,829,773,506.51 14.7481 14.6746
ชื่อกองทุน ตั้งแต่ต้นปี 3 เดือน 6 เดือน 1 ปี 3 ปี 5 ปี 10 ป ตั้งแต่
ตั้งแต่จัดตั้ง
วันที่
ทหารไทยธนรัฐ 0.61% 0.34% 0.64% 1.16% 1.05% 1.21% 1.59% 1.85%
29 มี.ค. 2545
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) 0.34% 0.18% 0.36% 0.72% 0.72% 0.73% 0.87% 1.07% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.06% 0.06% 0.06% 0.05% 0.04% 0.05% 0.08% 0.10% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
7.19% 9.99% 6.97% 4.88% 2.81% 2.18% 1.54% 1.17% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี 0.59% 0.33% 0.62% 1.10% 1.00% 1.18% 1.54% 3.59%
15 พ.ค. 2540
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) 0.44% 0.23% 0.46% 0.93% 0.93% 0.96% 1.16% 1.70% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.06% 0.06% 0.05% 0.05% 0.04% 0.06% 0.08% 0.38% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
7.81% 10.86% 7.58% 5.30% 3.05% 2.37% 1.67% 1.13% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนพลัส 0.85% 0.46% 0.88% 1.53% 1.49% 1.63% N/A 1.99%
03 ก.พ. 2553
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 6 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนพลัส) 0.89% 0.49% 0.94% 1.72% 1.68% 1.86% N/A 2.30% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.08% 0.08% 0.08% 0.08% 0.07% 0.08% N/A 0.10% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.11% 0.10% 0.10% 0.10% 0.09% 0.12% N/A 0.16% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนเพิ่มพูน 1.05% 0.59% 1.10% 1.92% 1.74% N/A N/A 1.75%
25 ม.ค. 2559
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนเพิ่มพูน) 1.00% 0.55% 1.06% 1.93% 1.85% N/A N/A 1.85% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.12% 0.12% 0.11% 0.12% 0.13% N/A N/A 0.13% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.11% 0.10% 0.10% 0.10% 0.09% N/A N/A 0.10% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนวัฒน์ 0.66% 0.47% 0.67% 1.07% 1.16% 1.42% 1.78% 2.75%
15 ก.ย. 2542
19 มิ.ย. 2562
TBMA Corporate BBB up Total Return Index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 2.06% 1.42% 2.30% 3.39% 2.93% 3.91% 3.62% 3.08% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.20% 0.21% 0.20% 0.16% 0.23% 0.20% 0.22% 0.99% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.46% 0.43% 0.46% 0.43% 0.53% 0.77% 0.82% 0.59% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนไพศาล 1.29% 0.88% 1.46% 1.92% 2.09% 2.32% N/A 2.58%
01 เม.ย. 2553
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 7 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล) 1.13% 0.49% 1.27% 2.29% 2.11% 2.45% N/A 2.89% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.44% 0.38% 0.46% 0.44% 0.37% 0.34% N/A 0.31% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.30% 0.21% 0.31% 0.30% 0.27% 0.33% N/A 0.49% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพบูลย์ 1.96% 1.19% 2.05% 2.95% 2.37% N/A N/A 2.68%
07 ก.ค. 2557
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์) 1.15% 0.50% 1.30% 2.35% 2.17% N/A N/A 2.56% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.51% 0.50% 0.54% 0.58% 0.63% N/A N/A 0.59% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.31% 0.21% 0.32% 0.30% 0.27% N/A N/A 0.33% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 9.52% 5.07% 7.60% 7.74% 11.67% 6.53% 13.63% 10.84%
09 ก.ย. 2547
19 มิ.ย. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) 10.60% 5.64% 8.16% 9.07% 11.37% 6.23% 14.17% 10.62% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.06% 9.26% 9.66% 12.62% 11.73% 13.46% 17.67% 21.65% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.09% 9.31% 9.65% 12.48% 11.57% 13.33% 17.50% 21.29% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 10.40% 5.64% 8.02% 8.78% 10.89% 5.89% 13.81% 13.97%
29 มี.ค. 2544
19 มิ.ย. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) 10.60% 5.64% 8.16% 9.07% 11.37% 6.23% 14.17% N/A 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.02% 9.25% 9.58% 12.38% 11.48% 13.15% 17.37% 21.90% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.09% 9.31% 9.65% 12.48% 11.57% 13.33% 17.50% N/A 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 ปันผล 10.42% 5.64% 8.03% 8.80% 10.96% 6.03% 13.88% 10.31%
24 มิ.ย. 2547
19 มิ.ย. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) 10.60% 5.64% 8.16% 9.07% 11.37% 6.23% 14.17% 10.65% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.00% 9.23% 9.56% 12.36% 11.44% 13.09% 17.31% 21.08% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.09% 9.31% 9.65% 12.48% 11.57% 13.33% 17.50% 21.24% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย 8.71% 4.28% 6.28% 3.19% N/A N/A N/A -2.63%
25 ก.ย. 2560
19 มิ.ย. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (เปรียบเทียบกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ) 11.18% 5.68% 8.60% 7.34% N/A N/A N/A 4.37% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.29% 8.28% 8.80% 11.27% N/A N/A N/A 10.95% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
8.18% 8.20% 8.78% 11.19% N/A N/A N/A 10.57% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี India Active Equity 2.77% -2.50% 2.92% -6.63% N/A N/A N/A -7.49%
11 มิ.ย. 2561
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) 1.15% -2.48% 1.35% -3.16% N/A N/A N/A -2.10% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) 4.99% -1.51% 5.84% 0.79% N/A N/A N/A 0.01% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.19% 14.60% 13.33% 15.66% N/A N/A N/A 15.52% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
14.85% 16.13% 15.06% 16.57% N/A N/A N/A 16.43% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
14.32% 15.76% 14.52% 16.99% N/A N/A N/A 16.83% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Bond 8.58% 2.37% 8.35% 7.34% N/A N/A N/A 1.46%
29 พ.ค. 2560
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) 4.59% 2.02% 3.76% 4.18% N/A N/A N/A -2.29% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) 8.56% 3.03% 8.36% 8.43% N/A N/A N/A 1.71% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
3.39% 2.82% 3.31% 3.90% N/A N/A N/A 3.70% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.11% 5.14% 4.99% 5.00% N/A N/A N/A 4.57% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
3.47% 2.90% 3.48% 4.10% N/A N/A N/A 3.78% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity 6.75% -1.47% 6.73% -3.78% N/A N/A N/A -3.29%
30 มี.ค. 2560
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) 7.39% -3.55% 7.60% -5.00% N/A N/A N/A 4.97% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) 3.47% -4.49% 3.04% -8.72% N/A N/A N/A 0.62% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.82% 14.03% 12.59% 14.51% N/A N/A N/A 13.08% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.24% 12.29% 12.05% 15.13% N/A N/A N/A 13.48% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.01% 12.30% 11.84% 13.90% N/A N/A N/A 12.48% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Asian Bond 6.92% 2.96% 7.11% 6.27% N/A N/A N/A 2.71%
28 พ.ย. 2559
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 3.54% 2.35% 3.17% 4.75% N/A N/A N/A -0.26% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) 7.47% 3.36% 7.75% 9.02% N/A N/A N/A 4.78% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.41% 2.72% 2.35% 2.20% N/A N/A N/A 2.44% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
4.68% 4.77% 4.57% 4.41% N/A N/A N/A 3.93% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.74% 1.82% 1.71% 1.72% N/A N/A N/A 1.84% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Income 4.88% 1.81% 4.91% 4.87% 4.15% N/A N/A 4.13%
19 พ.ค. 2559
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 1.85% 2.62% 1.48% 3.37% -1.57% N/A N/A -1.49% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) 5.71% 3.64% 5.97% 7.59% 2.35% N/A N/A 2.70% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.47% 1.35% 1.52% 1.85% 1.71% N/A N/A 1.71% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.30% 5.57% 5.15% 5.28% 4.97% N/A N/A 4.96% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.87% 2.78% 2.86% 2.70% 2.90% N/A N/A 2.89% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity 13.47% 4.69% 12.46% 9.78% N/A N/A N/A 8.90%
22 ส.ค. 2559
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) 16.32% 3.53% 13.52% 16.21% N/A N/A N/A 7.36% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) 20.73% 4.55% 18.55% 20.95% N/A N/A N/A 11.23% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.52% 7.83% 8.85% 10.40% N/A N/A N/A 9.86% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
7.79% 8.22% 9.16% 9.36% N/A N/A N/A 8.88% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
7.11% 7.42% 8.39% 8.38% N/A N/A N/A 8.29% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund 4.50% 2.63% 4.45% 4.11% 2.87% 0.04% N/A 2.99%
14 ก.ค. 2553
19 มิ.ย. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 1.83% 2.48% 1.49% 3.44% -0.80% 3.10% N/A 3.49% 19 มิ.ย. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 5.70% 3.49% 5.98% 7.66% 3.14% 3.84% N/A 3.83% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.73% 1.97% 1.69% 1.57% 2.42% 5.48% N/A 5.82% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
4.94% 5.15% 4.79% 4.88% 4.55% 4.88% N/A 5.13% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.01% 2.14% 1.98% 1.86% 2.12% 2.33% N/A 2.31% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 4.51% 2.58% 4.48% 4.22% 2.83% -0.02% N/A 2.17%
08 ส.ค. 2554
19 มิ.ย. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 1.83% 2.48% 1.49% 3.44% -0.80% 3.10% N/A 4.47% 19 มิ.ย. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 5.70% 3.49% 5.98% 7.66% 3.14% 3.84% N/A 3.81% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.74% 1.99% 1.70% 1.56% 2.39% 5.43% N/A 5.88% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.01% 2.14% 1.98% 1.86% 2.12% 2.33% N/A 2.29% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
4.94% 5.15% 4.79% 4.88% 4.55% 4.88% N/A 5.11% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น 4.24% -0.57% 3.90% -1.93% 1.87% N/A N/A 0.07%
17 พ.ย. 2557
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินบาท เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทยโกลบอล เรียล รีเทิร์น ) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.82% 5.13% 4.81% 5.42% 4.81% N/A N/A 5.70% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย World Equity Index 11.29% 1.34% 8.20% -1.45% 6.28% 4.53% 8.29% 2.75%
09 ส.ค. 2550
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) 18.85% 3.53% 15.75% 6.99% 11.93% 10.36% 11.81% 5.31% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) 11.61% 0.89% 8.88% -0.96% 7.36% 5.41% 8.44% 2.76% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.45% 11.97% 13.85% 13.80% 12.78% 15.27% 16.07% 19.02% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
11.35% 10.64% 13.05% 12.76% 11.52% 13.82% 13.34% 16.73% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.64% 11.63% 14.19% 13.72% 12.28% 14.01% 14.74% 18.10% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth 18.93% 4.14% 17.33% 3.91% 12.36% N/A N/A 9.59%
23 มี.ค. 2558
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) 15.20% 1.60% 13.28% 2.22% 11.56% N/A N/A 6.37% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) 10.99% 0.61% 8.48% -1.79% 7.29% N/A N/A 5.44% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.59% 11.67% 12.22% 14.03% 11.59% N/A N/A 12.52% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.56% 10.69% 11.82% 11.75% 10.09% N/A N/A 11.21% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
10.71% 10.55% 11.84% 12.33% 10.46% N/A N/A 11.58% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 Equity Index 16.27% 2.78% 13.32% 3.81% 10.48% 8.43% N/A 11.66%
06 ก.พ. 2556
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 14.21% 2.51% 10.87% 3.12% 9.99% 9.78% N/A 14.14% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 18.54% 3.52% 15.78% 7.33% 14.37% 10.56% N/A 13.21% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.69% 12.25% 15.37% 15.32% 12.40% 13.26% N/A 12.80% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.87% 12.54% 15.77% 15.32% 12.73% 13.58% N/A 13.34% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
13.00% 12.44% 15.74% 15.62% 12.76% 13.52% N/A 13.03% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US Blue Chip Equity 17.95% 2.75% 15.20% 4.10% 16.04% N/A N/A 15.03%
21 มี.ค. 2559
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) 14.21% 2.51% 10.87% 3.12% 9.99% N/A N/A 10.07% 19 มิ.ย. 2562
ดัชน SP 500 Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) 18.54% 3.52% 15.78% 7.33% 14.37% N/A N/A 13.76% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.46% 14.47% 15.49% 18.03% 14.21% N/A N/A 14.03% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.87% 12.54% 15.77% 15.32% 12.73% N/A N/A 12.50% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
13.00% 12.44% 15.74% 15.62% 12.76% N/A N/A 12.54% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ 13.12% 0.79% 11.05% -0.54% 10.74% 3.53% N/A 0.11%
01 มิ.ย. 2554
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี Russell 1000 Value Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ ) 9.74% -0.18% 6.01% -0.04% 4.89% 5.65% N/A 9.55% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี Russell 1000 Value Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ ) 14.16% 1.06% 11.06% 3.58% 9.15% 6.41% N/A 9.10% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.01% 13.37% 15.91% 15.30% 13.14% 14.48% N/A 15.85% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
11.51% 11.98% 14.10% 13.38% 12.04% 13.27% N/A 14.85% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
11.95% 12.38% 14.30% 13.62% 12.01% 13.18% N/A 14.57% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท 16.66% 4.63% 15.61% 0.84% 9.04% 3.14% N/A 3.52%
21 พ.ค. 2557
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) 16.62% 2.22% 15.16% 2.85% 8.80% 4.26% N/A 4.52% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) 9.74% -0.18% 8.55% -4.61% 4.43% -0.38% N/A -0.26% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.62% 11.88% 11.86% 12.38% 12.04% 14.01% N/A 13.92% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
11.36% 11.51% 11.83% 12.49% 12.54% 15.74% N/A 15.63% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.69% 12.54% 13.24% 13.87% 14.00% 16.36% N/A 16.26% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย German Equity 15.52% 5.25% 13.69% -4.04% 7.49% N/A N/A 5.23%
24 ส.ค. 2558
19 มิ.ย. 2562
DAX Index in EURO (Comparing to TMB German Equity) 16.79% 5.79% 14.81% -3.91% 8.58% N/A N/A 6.64% 19 มิ.ย. 2562
DAX Index in Baht (Comparing to TMB German Equity) 9.90% 3.30% 8.21% -10.88% 4.22% N/A N/A 2.60% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.40% 14.85% 14.68% 15.21% 14.56% N/A N/A 16.33% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
15.13% 15.52% 15.41% 15.84% 14.98% N/A N/A 17.40% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
15.95% 16.15% 16.27% 16.99% 17.50% N/A N/A 19.07% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index 3.11% -4.11% 2.50% -8.19% 4.70% -0.74% 2.72% -0.17%
09 ส.ค. 2550
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) 7.39% -3.55% 7.60% -5.00% 10.87% 1.97% 5.71% 1.93% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) 3.47% -4.49% 3.04% -8.72% 6.63% 1.25% 4.82% 1.24% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
16.54% 17.27% 16.67% 18.34% 16.90% 18.02% 21.11% 31.16% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.24% 12.29% 12.05% 15.13% 13.54% 14.70% 16.27% 20.96% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.01% 12.30% 11.84% 13.90% 12.43% 13.56% 14.98% 19.85% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Asian Growth Leaders 2.98% -6.67% 2.13% -16.31% 3.81% N/A N/A 2.80%
30 ต.ค. 2557
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth Leaders) 2.99% -5.60% 2.18% -12.24% 6.98% N/A N/A 3.65% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth Leaders) 6.89% -4.66% 6.71% -8.66% 11.24% N/A N/A 4.50% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.49% 13.18% 13.16% 17.15% 14.29% N/A N/A 15.27% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.87% 12.47% 12.60% 14.66% 12.55% N/A N/A 13.55% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.72% 12.09% 12.45% 15.75% 13.46% N/A N/A 14.51% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Equity Index 22.47% -0.09% 17.71% 0.06% 10.98% 11.86% 0.78% -4.55%
28 ก.ย. 2550
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) 24.26% -2.68% 20.42% 1.18% 13.15% 14.14% 2.80% -2.60% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี FTSE China A 50 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB China Equity) 19.43% -3.59% 15.18% -3.30% 8.41% 13.12% 1.79% -3.42% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
25.28% 24.68% 24.90% 25.84% 20.00% 28.24% 25.90% 31.95% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์ฮ่องกง)
27.90% 24.08% 27.36% 27.76% 20.16% 26.44% 24.80% 28.62% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
26.66% 24.16% 26.14% 26.38% 19.40% 26.15% 24.35% 28.27% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity 20.81% -0.81% 18.04% -8.46% 18.52% N/A N/A 11.99%
13 ต.ค. 2557
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) 4.85% -9.51% 2.12% -19.55% 10.19% N/A N/A 5.90% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity) 8.83% -8.62% 6.65% -16.27% 14.57% N/A N/A 6.67% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
18.10% 19.47% 17.81% 21.81% 17.15% N/A N/A 18.84% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
17.98% 16.91% 17.62% 20.17% 17.10% N/A N/A 19.75% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
17.85% 16.62% 17.45% 21.27% 17.86% N/A N/A 20.39% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity 6.84% -0.47% 2.24% -2.40% 11.32% N/A N/A 4.02%
23 ก.พ. 2558
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) 6.59% -1.08% 1.65% -4.24% 10.98% N/A N/A 3.40% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity) 4.15% 0.15% 0.67% -7.67% 5.23% N/A N/A 4.63% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.97% 13.27% 16.70% 16.19% 16.09% N/A N/A 19.06% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
15.11% 14.48% 17.96% 17.85% 17.39% N/A N/A 20.05% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
14.21% 14.00% 16.49% 15.97% 14.00% N/A N/A 15.93% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Active Equity -0.17% -5.40% -3.94% -19.37% 1.12% N/A N/A 1.30%
29 ก.พ. 2559
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) 3.53% -4.19% -0.84% -11.66% 9.18% N/A N/A 7.38% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี TOPIX (Total Return Net) สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Active Equity) 1.68% -2.31% -1.40% -13.38% 3.70% N/A N/A 4.59% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.08% 14.77% 15.75% 15.47% 14.79% N/A N/A 15.28% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
14.24% 13.86% 17.78% 17.09% 16.00% N/A N/A 16.66% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
13.46% 13.87% 16.36% 15.55% 13.07% N/A N/A 13.45% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 6.50% -1.53% 6.48% -3.48% N/A N/A N/A -13.65%
05 ก.พ. 2561
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) 7.39% -3.55% 7.60% -5.00% N/A N/A N/A -9.28% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity RMF) 3.47% -4.49% 3.04% -8.72% N/A N/A N/A -9.68% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.59% 13.75% 12.36% 14.21% N/A N/A N/A 13.90% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.24% 12.29% 12.05% 15.13% N/A N/A N/A 15.03% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.01% 12.30% 11.84% 13.90% N/A N/A N/A 13.80% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property เพื่อการเลี้ยงชีพ 14.80% 1.85% 10.86% 5.31% N/A N/A N/A 6.21%
05 ก.พ. 2561
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) 12.14% 2.10% 7.91% 5.96% N/A N/A N/A 10.55% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property RMF) 16.39% 3.11% 12.69% 10.28% N/A N/A N/A 11.05% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.42% 8.66% 9.25% 9.70% N/A N/A N/A 9.58% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.22% 10.95% 11.24% 10.87% N/A N/A N/A 10.57% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (US)
9.36% 9.67% 10.36% 10.07% N/A N/A N/A 10.05% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี เพื่อการเลี้ยงชีพ 0.49% 0.28% 0.51% 0.89% 0.72% 0.87% 1.26% 1.67%
14 พ.ย. 2546
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 4 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดีเพื่อการเลี้ยงชีพ) 0.44% 0.23% 0.46% 0.93% 0.93% 0.96% 1.16% 1.42% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.05% 0.05% 0.05% 0.04% 0.03% 0.04% 0.07% 0.10% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
7.81% 10.86% 7.58% 5.30% 3.05% 2.37% 1.67% 1.34% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.64% 1.37% 1.90% 2.48% 2.04% 2.15% N/A 2.51%
22 ก.ย. 2553
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 8 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.13% 0.49% 1.27% 2.29% 2.11% 2.45% N/A 2.87% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.72% 0.61% 0.74% 0.73% 0.55% 0.47% N/A 0.40% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.30% 0.21% 0.31% 0.30% 0.27% 0.33% N/A 0.48% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 1.06% 0.78% 1.21% 1.76% N/A N/A N/A 1.71%
21 พ.ย. 2559
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 17 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับทีเอ็มบี ธนไพบูลย์ เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.15% 0.50% 1.30% 2.35% N/A N/A N/A 2.21% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.31% 0.22% 0.32% 0.40% N/A N/A N/A 0.40% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.31% 0.21% 0.32% 0.30% N/A N/A N/A 0.26% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Income เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.66% 1.76% 4.68% 4.67% N/A N/A N/A 3.71%
08 ส.ค. 2559
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 1.85% 2.62% 1.48% 3.37% N/A N/A N/A -1.68% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน Global Income RMF) 5.71% 3.64% 5.97% 7.59% N/A N/A N/A 2.15% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.42% 1.30% 1.47% 1.82% N/A N/A N/A 1.60% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
5.30% 5.57% 5.15% 5.28% N/A N/A N/A 4.89% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.87% 2.78% 2.86% 2.70% N/A N/A N/A 2.86% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ 4.29% 2.40% 4.25% 3.56% 2.11% -0.50% N/A 1.76%
07 ก.พ. 2554
19 มิ.ย. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 1.83% 2.48% 1.49% 3.44% -0.80% 3.10% N/A 4.40% 19 มิ.ย. 2562
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund เพื่อการเลี้ยงชีพ) 5.70% 3.49% 5.98% 7.66% 3.14% 3.84% N/A 4.13% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.77% 2.02% 1.73% 1.58% 2.34% 5.43% N/A 5.82% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
4.94% 5.15% 4.79% 4.88% 4.55% 4.88% N/A 5.10% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
2.01% 2.14% 1.98% 1.86% 2.12% 2.33% N/A 2.29% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ 10.00% 5.43% 7.61% 7.91% 10.05% 5.15% 13.09% 10.31%
14 พ.ย. 2546
19 มิ.ย. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 10.60% 5.64% 8.16% 9.07% 11.37% 6.23% 14.17% 11.03% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.01% 9.24% 9.57% 12.37% 11.47% 13.14% 17.35% 21.52% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.09% 9.31% 9.65% 12.48% 11.57% 13.33% 17.50% 21.66% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 เพื่อการเลี้ยงชีพ 9.28% 4.94% 7.34% 7.21% 11.10% 6.01% 13.04% 10.27%
02 ธ.ค. 2547
19 มิ.ย. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย JUMBO25 เพื่อการเลี้ยงชีพ ) 10.60% 5.64% 8.16% 9.07% 11.37% 6.23% 14.17% 10.40% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.06% 9.25% 9.66% 12.62% 11.72% 13.46% 17.65% 21.61% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.09% 9.31% 9.65% 12.48% 11.57% 13.33% 17.50% 21.27% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ 11.67% 4.70% 9.74% 8.98% N/A N/A N/A 3.38%
21 พ.ย. 2559
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ เพื่อการเลี้ยงชีพ ) 13.22% 6.07% 9.52% 9.18% N/A N/A N/A 5.69% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.16% 6.41% 6.59% 7.49% N/A N/A N/A 6.72% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.36% 9.55% 10.81% 12.13% N/A N/A N/A 10.30% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth เพื่อการเลี้ยงชีพ 18.73% 4.10% 17.13% 3.90% 12.44% N/A N/A 8.62%
10 ส.ค. 2558
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) 10.99% 0.61% 8.48% -1.79% 7.29% N/A N/A 4.08% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth RMF) 15.20% 1.60% 13.28% 2.22% 11.56% N/A N/A 7.20% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.49% 11.59% 12.08% 13.84% 11.47% N/A N/A 12.46% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.56% 10.69% 11.82% 11.75% 10.09% N/A N/A 11.30% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
10.71% 10.55% 11.84% 12.33% 10.46% N/A N/A 11.70% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ 16.60% 4.74% 15.48% 0.50% 8.37% 2.51% N/A 2.84%
21 พ.ค. 2557
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) 16.62% 2.22% 15.16% 2.85% 8.80% 4.26% N/A 4.52% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท เพื่อการเลี้ยงชีพ) 9.74% -0.18% 8.55% -4.61% 4.43% -0.38% N/A -0.26% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.67% 12.02% 11.90% 12.42% 12.02% 13.86% N/A 13.77% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ยูโร)
11.36% 11.51% 11.83% 12.49% 12.54% 15.74% N/A 15.63% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.69% 12.54% 13.24% 13.87% 14.00% 16.36% N/A 16.26% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Asian Growth Leaders เพื่อการเลี้ยงชีพ 2.95% -6.67% 2.12% -15.93% 3.44% N/A N/A 1.33%
10 ส.ค. 2558
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth RMF ) 2.99% -5.60% 2.18% -12.24% 6.98% N/A N/A 3.20% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth RMF) 6.89% -4.66% 6.71% -8.66% 11.24% N/A N/A 6.30% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.47% 13.20% 13.14% 16.91% 13.98% N/A N/A 15.14% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.87% 12.47% 12.60% 14.66% 12.55% N/A N/A 13.76% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
12.72% 12.09% 12.45% 15.75% 13.46% N/A N/A 14.83% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ 15.99% 2.67% 13.00% 3.23% 9.69% 7.67% N/A 10.78%
06 ก.พ. 2556
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 14.21% 2.51% 10.87% 3.12% 9.99% 9.78% N/A 14.14% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 เพื่อการเลี้ยงชีพ) 18.54% 3.52% 15.78% 7.33% 14.37% 10.56% N/A 13.21% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.64% 12.35% 15.25% 15.26% 12.39% 13.21% N/A 12.71% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
12.87% 12.54% 15.77% 15.32% 12.73% 13.58% N/A 13.34% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
13.00% 12.44% 15.74% 15.62% 12.76% 13.52% N/A 13.03% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Opportunity เพื่อการเลี้ยงชีพ 20.77% -0.74% 18.00% -8.69% 18.07% N/A N/A 11.96%
10 ส.ค. 2558
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) 4.85% -9.51% 2.12% -19.55% 10.19% N/A N/A 2.36% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี MSCI China 10/40 Net Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย China Opportunity RMF) 8.83% -8.62% 6.65% -16.27% 14.57% N/A N/A 5.43% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
18.10% 19.51% 17.80% 21.73% 16.97% N/A N/A 17.69% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
17.98% 16.91% 17.62% 20.17% 17.10% N/A N/A 18.75% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
17.85% 16.62% 17.45% 21.27% 17.86% N/A N/A 19.59% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Japan Equity เพื่อการเลี้ยงชีพ 6.85% -0.21% 2.31% -2.84% 10.72% N/A N/A 1.04%
10 ส.ค. 2558
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินเยน (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) 6.59% -1.08% 1.65% -4.24% 10.98% N/A N/A 0.65% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี Nikkei225 Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทหารไทย Japan Equity RMF) 4.15% 0.15% 0.67% -7.67% 5.23% N/A N/A 1.18% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.94% 13.26% 16.64% 16.22% 15.92% N/A N/A 19.05% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (เยน)
15.11% 14.48% 17.96% 17.61% 17.31% N/A N/A 20.51% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
14.21% 14.00% 16.49% 15.73% 13.91% N/A N/A 16.16% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ เพื่อการเลี้ยงชีพ 3.32% 2.03% 5.36% 1.27% -1.19% -0.87% N/A -1.06%
07 ก.พ. 2554
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 0.86% 1.38% 2.35% 0.25% -2.64% 0.05% N/A 0.18% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore RMF) 5.09% 2.78% 7.10% 5.32% 1.36% 0.78% N/A -0.03% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
10.97% 10.91% 10.76% 10.12% 10.86% 12.13% N/A 15.68% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
8.31% 8.49% 8.26% 8.46% 10.14% 12.14% N/A 15.06% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
9.39% 9.76% 9.26% 9.12% 10.91% 12.69% N/A 15.86% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อการเลี้ยงชีพ 16.62% 7.45% 15.28% 19.05% 11.92% N/A N/A 9.72%
07 ก.ค. 2557
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 14 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยพร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส เพื่อ... 16.20% 8.12% 15.41% 20.92% 12.28% N/A N/A 10.66% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.93% 5.45% 5.04% 4.93% 5.34% N/A N/A 6.05% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
5.57% 6.14% 5.59% 5.29% 5.41% N/A N/A 5.83% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว 11.67% 4.70% 9.77% 8.96% N/A N/A N/A 3.40%
21 พ.ย. 2559
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี FTSE Thailand Mid Small Cap (Total Return) (เปรียบเทียบกับ ทีเอ็มบี ไทย มิด สมอล ผันผวนต่ำ หุ้นระยะยาว ) 13.22% 6.07% 9.52% 9.18% N/A N/A N/A 5.69% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.20% 6.47% 6.61% 7.50% N/A N/A N/A 6.72% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.36% 9.55% 10.81% 12.13% N/A N/A N/A 10.30% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 ปันผล หุ้นระยะยาว 9.31% 4.95% 7.38% 7.25% 11.11% 6.02% 13.06% 10.53%
11 พ.ย. 2547
19 มิ.ย. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO25 ปันผล หุ้นระยะยาว) 10.60% 5.64% 8.16% 9.07% 11.37% 6.23% 14.17% 10.80% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.07% 9.26% 9.67% 12.63% 11.74% 13.48% 17.70% 21.66% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
9.09% 9.31% 9.65% 12.48% 11.57% 13.33% 17.50% 21.25% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
JUMBO PLUS ปันผล หุ้นระยะยาว 6.99% 3.76% 5.58% 5.47% 8.28% 4.85% 9.76% 8.34%
11 พ.ย. 2547
19 มิ.ย. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO Plus ปันผล หุ้นระยะยาว) 7.49% 4.01% 5.84% 6.73% 8.28% 4.81% 10.45% 8.41% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.86% 7.04% 7.31% 9.45% 8.83% 9.83% 12.58% 15.26% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
6.95% 7.58% 7.28% 8.94% 8.17% 9.37% 12.26% 14.88% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Property 15.14% 1.86% 11.07% 5.13% N/A N/A N/A 2.66%
22 พ.ย. 2560
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทีเอ็มบี Global Property) 12.14% 2.10% 7.91% 5.96% N/A N/A N/A 4.13% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี FTSE EPRA/NAREIT Developed Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Global Property) 16.39% 3.11% 12.69% 10.28% N/A N/A N/A 6.98% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
8.55% 8.71% 9.41% 9.91% N/A N/A N/A 9.91% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
10.22% 10.95% 11.24% 10.87% N/A N/A N/A 10.63% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
9.36% 9.67% 10.36% 10.07% N/A N/A N/A 10.17% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย พร็อพเพอร์ตี้ อินคัม พลัส 18.42% 8.59% 17.04% 20.76% 12.73% N/A N/A 10.58%
30 มิ.ย. 2557
19 มิ.ย. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวมของกองทุนรวมอสังหาริมทรัพย์และกองทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (SETPFREIT TR) ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร้อยละ 50 และ FTSE Strait times REIT Index ร้อยละ 50 16.20% 8.12% 15.41% 20.92% 12.28% N/A N/A 10.74% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.55% 6.30% 5.61% 5.14% 5.34% N/A N/A 6.08% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
5.55% 6.11% 5.58% 5.28% 5.41% N/A N/A 5.82% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
อสังหาริมทรัพย์ LUXF N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A
20 พ.ค. 2551
01 ม.ค. 0544
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A 01 ม.ค. 0544
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ ฟันด์ 0.63% 2.01% 2.44% -0.16% -4.11% -1.17% 1.39% 3.96%
02 ธ.ค. 2548
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 4.87% 2.74% 7.63% 4.67% 1.29% 1.10% 3.61% 7.51% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold) 1.04% 1.73% 3.06% 0.56% -2.59% 0.38% 2.74% 5.37% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.03% 9.02% 9.29% 9.39% 10.64% 12.81% 15.59% 18.65% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
9.43% 9.76% 9.60% 9.30% 10.96% 12.74% 16.00% 18.85% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
8.34% 8.48% 8.29% 8.46% 10.15% 12.16% 15.21% 18.39% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลด์ สิงคโปร์ 3.35% 2.03% 5.42% 1.26% -1.21% -0.85% N/A -0.94%
07 ก.พ. 2554
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Gold Singapore) 0.86% 1.38% 2.35% 0.25% -2.64% 0.05% N/A 0.18% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี LBMA Gold Price PM สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Gold สิงคโปร์) 5.09% 2.78% 7.10% 5.32% 1.36% 0.78% N/A -0.03% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.05% 10.90% 10.84% 10.19% 10.89% 12.22% N/A 15.92% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
8.31% 8.49% 8.26% 8.46% 10.14% 12.14% N/A 15.06% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
9.39% 9.76% 9.26% 9.12% 10.91% 12.69% N/A 15.86% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ออยล์ฟันด์ 8.36% -10.31% 4.45% -22.25% -3.32% -22.26% N/A -11.69%
13 พ.ค. 2553
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) 8.45% -10.95% 4.71% -22.20% -2.25% -20.62% N/A -10.19% 19 มิ.ย. 2562
ดัชนี DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Oil) 12.56% -10.07% 9.35% -19.03% 1.64% -20.05% N/A -9.89% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
25.25% 26.89% 27.45% 28.97% 26.23% 31.21% N/A 27.69% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (บาท)
27.08% 26.81% 32.36% 32.10% 28.19% 33.05% N/A 29.04% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation) (ดอลลาร์สหรัฐ)
27.04% 26.27% 32.26% 32.15% 28.23% 33.11% N/A 29.09% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
MTrack Energy ETF 12.33% 4.12% 9.81% 8.49% 15.54% 8.37% 8.68% 7.35%
01 ส.ค. 2551
19 มิ.ย. 2562
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET Energy Utilities Sector Index 12.83% 4.29% 10.27% 9.24% 16.33% 9.26% 9.79% 8.44% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.97% 11.32% 12.73% 16.59% 15.27% 18.55% 20.73% 24.40% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
12.10% 11.41% 12.88% 16.76% 15.42% 18.58% 20.82% 24.45% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Thai Mid Small Minimum Variance 11.28% 4.27% 9.37% 8.74% N/A N/A N/A 3.57%
26 ก.ย. 2559
19 มิ.ย. 2562
ดัชนี FTSE Thailand Mid/Small Cap Total Return (เปรียบเทียบกับ TMB Thai Mid Small Minimum Variance Fund ) 13.22% 6.07% 9.52% 9.18% N/A N/A N/A 6.17% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.21% 6.48% 6.63% 7.51% N/A N/A N/A 7.43% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
10.36% 9.55% 10.81% 12.13% N/A N/A N/A 11.05% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย อินคัมพลัส 1.65% 0.16% 1.66% 1.47% N/A N/A N/A 1.59%
11 ก.ค. 2559
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 16 (เปรียบเทียบกับทหารไทยอินคัมพลัส) 4.34% 3.00% 4.17% 5.91% N/A N/A N/A 2.78% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.96% 1.01% 1.00% 0.92% N/A N/A N/A 1.36% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.53% 2.69% 2.49% 2.49% N/A N/A N/A 2.38% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง (M) 5.41% 3.27% 4.91% 5.68% 4.83% 3.51% N/A 4.12%
10 เม.ย. 2555
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 10 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะปานกลาง) 4.58% 2.53% 3.99% 4.57% 4.63% 4.07% N/A 4.98% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
2.85% 2.94% 3.02% 3.89% 3.63% 4.21% N/A 4.84% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.46% 2.48% 2.62% 3.36% 3.18% 3.52% N/A 4.16% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น (S) 3.84% 2.49% 3.74% 4.47% 3.50% 3.05% N/A 3.50%
10 เม.ย. 2555
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 9 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะสั้น) 2.82% 1.46% 2.59% 3.29% 3.38% 3.20% N/A 3.91% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
1.55% 1.61% 1.61% 2.04% 1.99% 2.26% N/A 2.57% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
1.25% 1.26% 1.34% 1.67% 1.59% 1.77% N/A 2.09% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว (L) 8.59% 4.90% 7.35% 8.07% 7.46% 4.43% N/A 5.48%
10 เม.ย. 2555
19 มิ.ย. 2562
เกณฑ์มาตรฐาน 11 (เปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทยจัดทัพลงทุน ระยะยาว) 6.40% 3.38% 5.26% 5.39% 6.07% 4.70% N/A 6.04% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
5.56% 5.71% 5.92% 7.65% 6.96% 8.06% N/A 9.29% 19 มิ.ย. 2562
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
4.09% 4.11% 4.38% 5.59% 5.25% 5.82% N/A 6.85% 19 มิ.ย. 2562
แสดงเพิ่ม…
ชื่อกองทุน 2557 2558 2559 2560 2561
ทหารไทยธนรัฐ 1.88% 1.40% 1.11% 1.01% 0.95%
เกณฑ์มาตรฐาน 1 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนรัฐ) 0.87% 0.74% 0.72% 0.72% 0.71%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.08% 0.06% 0.05% 0.04% 0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.04% 0.03% 0.03% 0.03% 0.03%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนบดี 1.92% 1.40% 1.08% 0.97% 0.89%
เกณฑ์มาตรฐาน 2 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนบดี) 1.20% 0.98% 0.94% 0.94% 0.93%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.08% 0.07% 0.05% 0.04% 0.04%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.05% 0.04% 0.04% 0.04% 0.04%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนพลัส 2.45% 1.79% 1.49% 1.60% 1.21%
เกณฑ์มาตรฐาน 6 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนพลัส) 2.53% 2.21% 1.71% 1.75% 1.48%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.10% 0.08% 0.07% 0.07% 0.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.12% 0.17% 0.11% 0.09% 0.10%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนเพิ่มพูน N/A N/A 1.60% 1.79% 1.50%
เกณฑ์มาตรฐาน 15 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนเพิ่มพูน) N/A N/A 1.76% 1.88% 1.64%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A 0.11% 0.14% 0.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A 0.10% 0.09% 0.10%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนวัฒน์ 2.59% 1.78% 1.10% 1.65% 0.61%
TBMA Corporate BBB up Total Return Index (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนวัฒน์) 6.68% 4.88% 2.50% 3.84% 2.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.16% 0.11% 0.10% 0.30% 0.23%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
2.10% 1.04% 1.00% 1.19% 0.45%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยธนไพศาล 3.56% 2.80% 1.85% 2.80% 1.05%
เกณฑ์มาตรฐาน 7 (เปรียบเทียบกับทหารไทยธนไพศาล) 3.90% 3.14% 1.81% 2.49% 1.80%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.25% 0.28% 0.28% 0.36% 0.40%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.40% 0.42% 0.36% 0.21% 0.27%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย ธนไพบูลย์ 1.60% 3.09% 2.46% 2.85% 1.32%
เกณฑ์มาตรฐาน 13 (สกุลเงินบาทเปรียบเทียบกับกองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์) 1.99% 3.14% 1.89% 2.54% 1.85%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
0.21% 0.56% 0.72% 0.52% 0.66%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
0.37% 0.42% 0.36% 0.21% 0.28%
แสดงเพิ่ม…
JUMBO 25 13.17% -16.39% 25.58% 22.18% -4.15%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET 50 (เปรียบเทียบกับ JUMBO 25 ) 16.98% -16.03% 22.59% 21.52% -5.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.88% 15.44% 17.20% 7.72% 13.69%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
14.38% 15.73% 16.81% 7.45% 13.57%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 16.14% -16.11% 22.08% 20.77% -5.50%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ) 13.31% -18.73% 18.66% 21.52% -5.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.54% 15.22% 16.72% 7.40% 13.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
14.31% 15.80% 16.80% 7.45% 13.57%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย SET50 ปันผล 16.29% -15.82% 22.21% 20.92% -5.48%
ดัชนีผลตอบแทนรวม SET50 (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย SET50 ปันผล ) 13.31% -18.73% 18.66% 21.52% -5.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
14.50% 15.11% 16.62% 7.39% 13.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
14.31% 15.80% 16.80% 7.45% 13.57%
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย N/A N/A N/A N/A -17.06%
ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ (เปรียบเทียบกับกองทุนรวมหุ้น ทีเอ็มบี ธรรมาภิบาลไทย ) N/A N/A N/A N/A -0.0808
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A 12.12%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A 0.1205
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี India Active Equity N/A N/A N/A N/A -
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) N/A N/A N/A N/A -
ดัชนี MSCI India IMI Net Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี India Active Equity) N/A N/A N/A N/A -
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A -
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A -
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A -
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Bond N/A N/A N/A N/A -8.44%
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) N/A N/A N/A N/A -7.06%
ดัชนี JP Morgan EMBI Global Diversified Hedged Euro สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Bond) N/A N/A N/A N/A -11.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A 4.29%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A 4.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A 9.23%
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Emerging Active Equity N/A N/A N/A N/A -20.82%
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) N/A N/A N/A N/A -16.90%
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Emerging Active Equity) N/A N/A N/A N/A -16.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A 14.88%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A 16.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A N/A N/A 14.37%
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Asian Bond N/A N/A -0.06% 5.20% -4.75%
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) N/A N/A -0.04% 5.78% -0.85%
ดัชนี JP Morgan Asia Credit Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบทีเอ็มบี Asian Bond) N/A N/A 0.63% -3.76% -0.94%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A 2.26% 2.51% 2.28%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A 3.01% 1.74% 1.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A 3.32% 2.84% 4.52%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Income N/A N/A 4.65% 5.35% -2.03%
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) N/A N/A -0.15% -5.79% -0.33%
ดัชนี Barclays US Aggregate Total Return Value Unhedged USD สกุลดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Income) N/A N/A -0.60% 3.54% -0.23%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A 1.97% 1.27% 1.93%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A 5.67% 3.82% 5.34%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A 3.29% 2.77% 2.66%
แสดงเพิ่ม…
ทีเอ็มบี Global Infrastructure Equity N/A N/A 4.48% 14.04% -5.93%
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) N/A N/A -3.71% 18.18% -4.81%
ดัชนี MSCI World Core Infrastructure 100% Hedged to Net USD สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน TMB Global Infrastructure Equity) N/A N/A -0.51% 7.52% -4.90%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A 9.59% 8.33% 11.72%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A 12.53% 6.36% 9.89%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A 12.01% 6.62% 10.26%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Bond Fund 2.21% -3.05% -1.61% 3.18% -1.33%
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 0.96% -2.76% 6.67% 3.04% 1.64%
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย Global Bond Fund) 1.04% 6.51% 6.07% -6.25% 1.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.57% 8.57% 7.75% 1.86% 1.50%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
5.62% 8.10% 6.20% 3.42% 4.94%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
4.52% 6.31% 5.08% 2.06% 1.77%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล 2.20% -3.11% -1.83% 3.03% -1.22%
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ(เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 0.96% -2.76% 6.67% 3.04% 1.64%
Barclays Global-Aggregate Total Return Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ ทหารไทย โกลบอล บอนด์ ปันผล) 1.04% 6.51% 6.07% -6.25% 1.55%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
4.83% 8.82% 7.61% 1.84% 1.48%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
4.52% 6.31% 5.08% 2.06% 1.77%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
5.62% 8.10% 6.20% 3.42% 4.94%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น -0.32% -2.59% 1.38% 6.42% -8.12%
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทยโกลบอล เรียล รีเทิร์น ) -0.19% 0.25% 1.04% 1.78% 0.00%
ดัชนี OECD G7 Consumer Price Index สกุลเงินบาท เป็นข้อมูลล่าสุดที่บริษัทมี ณ วันที่คำนวณ (เปรียบเทียบกับทหารไทย โกลบอล เรียล รีเทิร์น ) 0.13% 9.81% 0.48% -7.40% 0.00%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
6.04% 7.45% 6.72% 3.62% 5.44%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
6.04% 7.45% 0.81% 0.70% 0.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
6.04% 7.45% 4.67% 3.38% 0.00%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย World Equity Index 4.93% 7.73% 4.15% 10.06% -10.15%
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) 17.84% 10.53% 10.29% 7.38% -4.75%
ดัชนี MSCI World Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB World Equity) 4.12% 8.69% 5.59% 11.10% -8.92%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
12.95% 19.63% 16.73% 9.28% 15.42%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
11.02% 18.29% 14.90% 9.19% 14.05%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
11.39% 18.50% 14.43% 9.09% 13.48%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Global Quality Growth N/A 7.67% -1.07% 22.77% -5.20%
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) N/A 4.41% 6.49% 12.79% -10.09%
ดัชนี MSCI All Country World Daily Total Return Net Index สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย Global Quality Growth) N/A -5.62% 7.09% 23.97% -10.01%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 14.87% 12.27% 7.27% 15.03%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A 13.56% 12.54% 6.55% 11.81%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A 13.66% 13.11% 5.82% 12.75%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US500 Equity Index 15.16% 3.69% 9.06% 14.96% -7.69%
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 12.98% -0.82% 8.48% 19.42% -7.03%
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US500 Equity Index) 13.06% 8.64% 7.88% 8.65% -7.11%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
11.41% 15.82% 12.70% 6.79% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
11.51% 15.86% 13.19% 6.81% 17.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
12.01% 16.24% 13.36% 7.83% 16.54%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย US Blue Chip Equity N/A N/A 7.45% 25.58% -1.06%
ดัชน SP 500 Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) N/A N/A 10.96% 21.83% -5.20%
ดัชนี SP 500 Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับกองทุน ทหารไทย US Blue Chip Equity) N/A N/A 13.85% 10.85% -5.29%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A N/A 10.52% 8.75% 19.43%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A 10.82% 6.81% 17.10%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A N/A 11.05% 7.84% 16.54%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ 4.55% -5.89% 5.21% 16.84% -8.11%
ดัชนี Russell 1000 Value Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ ) 11.71% 2.38% 12.78% 0.90% -11.29%
ดัชนี Russell 1000 Value Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทยยูเอสออพพอร์ทูนิตี้ส์ ) 11.62% -6.53% 13.41% 10.90% -11.16%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.38% 16.54% 15.87% 7.98% 16.59%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
12.01% 16.24% 14.13% 10.31% 14.90%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
11.51% 15.86% 14.03% 9.41% 15.08%
แสดงเพิ่ม…
กองทุนเปิดทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท -7.17% 7.32% 0.18% 17.43% -12.82%
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินยูโร (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) -0.12% 7.27% 2.02% 10.24% -10.94%
ดัชนี MSCI Europe Net Total Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย ยูโรเปี้ยน โกรท) -10.14% 5.49% -2.32% 14.06% -14.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
13.08% 16.26% 17.80% 8.57% 12.65%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
14.34% 20.31% 20.00% 8.57% 13.00%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
14.16% 20.25% 20.86% 14.75% 14.28%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย German Equity N/A 8.75% 5.19% 12.08% -17.96%
DAX Index in Baht (Comparing to TMB German Equity) N/A 7.80% 2.30% 16.41% -21.84%
DAX Index in EURO (Comparing to TMB German Equity) N/A 11.34% 6.85% 12.51% -18.26%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
N/A 20.95% 20.43% 10.76% 15.16%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A 24.79% 22.08% 11.84% 17.20%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
N/A 25.10% 21.09% 10.89% 16.11%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Emerging Markets Equity Index -4.17% -8.92% 8.33% 22.66% -15.80%
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินดอลล่าร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) -4.31% -17.09% 8.92% 34.35% -16.90%
ดัชนี MSCI Emerging Market Total Return สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับ TMB Emerging Markets Equity) -4.24% -9.18% 8.32% 22.23% -16.98%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
15.78% 20.78% 20.43% 12.24% 19.41%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
11.75% 16.59% 17.41% 9.64% 16.07%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
11.12% 15.32% 15.99% 9.31% 14.37%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย Asian Growth Leaders 0.57% 3.28% 5.52% 29.53% -22.29%
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth Leaders) -1.31% -9.01% 5.72% 41.72% -14.76%
ดัชนี MSCI AC Asia Ex Japan NR USD Index สกุลเงินบาท (เปรียบเทียบกับทหารไทย Asian Growth Leaders) -0.36% -0.34% 5.14% 28.94% -14.84%
ความผันผวนของผลการดำเนินงาน
(standard deviation)
9.22% 17.56% 14.98% 10.23% 18.47%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
11.19% 16.08% 15.92% 9.17% 16.70%
ความผันผวนของตัวชี้วัด
(standard deviation)
11.05% 15.00% 14.73% 8.99% 15.17%
แสดงเพิ่ม…
ทหารไทย China Equity Index 37.00% -5.34% -1.13% 29.66% -24.24%