ทำไมต้องเลือก TMBAM Eastspring

มั่นใจด้วยรางวัลแห่งความสำเร็จ 4 ปีซ้อน (ณ 26 ก.พ. 62)


โอนย้ายเข้านโยบายต่างประเทศได้อย่างทันใจ


535 บริษัทชั้นนำไว้วางใจให้ดูแลพนักงานมากกว่า 88,000 คน (ณ ธันวาคม 61)


ปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติตามช่วงอายุ (Life Path)


สิ่งดีๆจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice

ดูทั้งหมด

บริษัท

 • มีเครื่องมือช่วยทำงาน

  สะดวกสบายกับขั้นตอนการดำเนินงาน

 • มีผู้ให้คำปรึกษา

  คณะกรรมการและ TMBAM Eastspring ร่วมออกแบบทางเลือกที่เหมาะสม

 • มอบสวัสดิการที่ดี

  มอบสวัสดิการระยะยาวที่เหมาะสมกับพนักงานแต่ละคน

สิ่งดีๆจากกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ TMBAM M Choice

ดูทั้งหมด

พนักงาน

 • Power of a Clear goal

  โปรแกรมช่วยวางแผนการลงทุนอัจฉริยะ Retire Rich Workbook 

 • Power of Choices

  กองทุนคุณภาพครอบคลุม 6 ประเภทสินทรัพย์และ Target Retirement Fund

 • Power of Execution

  FundLink M ระบบออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมงและระบบ Auto Rebalance ปรับพอร์ตการลงทุนอัตโนมัติ

ช่องทางบริการสำหรับลูกค้า

คำถามที่พบบ่อย