รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสไตล์คุณ สำหรับทุกเป้าหมายในยามเกษียณ กับ TMBAM M Choice

TMBAM Eastspring มุ่งมั่นในการมอบที่สุดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานทุกคน เพื่อตอบสนองเป้าหมายทางการเงินในชีวิตด้านต่างๆของแต่ละคนในรูปแบบ Employee Choice ที่เปิดโอกาสให้พนักงานเพิ่มศักยภาพในการเลือกนโยบายการลงทุนด้วยตนเอง ให้เหมาะสมกับอายุ ความเสี่ยงและความต้องการ

TMBAM M Choice มอบทางเลือกหลากหลายที่มีประสิทธิภาพตลอดเส้นทางของพนักงานด้วย FundLink M ช่องทางบริการออนไลน์ตลอด 24/7 และระบบ daily trade เจ้าแรกในอุตสาหกรรม

เพื่อให้พนักงานทราบการเปลี่ยนแปลงมูลค่า NAV ของแต่ละนโยบายได้ตลอด 24 ชั่วโมง ระบบ Auto Rebalance ฟังก์ชั่นในการช่วยปรับพอร์ตลงทุนโดยอัตโนมัติได้ตามความต้องการ โปรแกรม Retire Rich Workbook

ช่วยประเมินผลตอบแทนและเป้าหมายการลงทุนในระยะยาว หรือจะวางแผนการลงทุนด้วยกองทุน Target Date Fund กองทุนที่มีผู้จัดการกองทุนมืออาชีพช่วยจัดพอร์ตลงทุนให้เหมาะสมตามช่วงอายุ (Life Path)

ร่วมกับพันธมิตรมืออาชีพระดับโลก ครอบคลุมกองทุนแบบดัชนีหุ้นภูมิภาคและทั่วโลก และกองทุนหุ้น Active

สินทรัพย์รวมทางเลือก

จากความมุ่งมั่นในการพัฒนาทางเลือกนี้ ทำให้ TMBAM M Choice ซึ่งจดทะเบียนแล้ว ได้รับรางวัลชนะเลิศถ้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 4 ปีติดต่อกัน (2558-2561) ในโครงการประกวดกองทุนสำรองเลี้ยงชีพดีเด่น จัดโดยสมาคมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

สำหรับองค์กรที่สนใจลงทุนเพื่อโอกาสของผลตอบแทนระยะยาวในกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ สามารถสอบถามข้อมูลกองทุนเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ TMBAM Eastspring โทร. 1725 ในเวลาทำการ


ผลการดำเนินงานในอดีต/ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน
ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุนมิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน