Eastspring บริษัทจัดการลงทุนแห่งเอเชีย

รู้จักอีสท์สปริง อินเวสท์เมนทส์ (Eastspring Investments)

  1. บริษัทบริหารสินทรัพย์ชั้นนำแห่งภูมิภาคเอเชียของกลุ่มบริษัทพรูเด็นเชียลแห่งสหราชอาณาจักร
  2. ประสบการณ์บริหารจัดการลงทุนในภูมิภาคเอเชียมานานกว่า 25 ปี
  3. มอบโซลูชั่นด้านการลงทุนสำหรับผู้ลงทุนทั้งรายย่อยและสถาบันด้วยสินทรัพย์ประเภทต่างๆ อาทิ หุ้น ตราสารหนี้ กองทุนผสม โครงสร้างพื้นฐาน และสินทรัพย์ทางเลือก
  4. เชี่ยวชาญและชำนาญการลงทุนในระดับประเทศด้วยสำนักงานในเอเชีย 11 แห่ง รวมทั้งสำนักงานในประเทศสหรัฐอเมริกาและยุโรป
  5. รางวัล Asia Fund House of the Year จากสำนักพิมพ์ AsianInvestor (2558 2560 และ 2561)
  6. รางวัลชนะเลิศสาขาผู้บริหารจัดการสินทรัพย์รายย่อยในเอเชีย จากหนังสือพิมพ์ Asia Asset Management (2555 2556 2557 2559 และ 2560)