ข่าวและความเคลื่อนไหว

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถาม รับตั๋วชมภาพยนตร์เครือ Major Cineplex รางวัลละ 2 ใบ

08 ก.พ. 2562

ประกาศรายชื่อผู้โชคดีกิจกรรมตอบคำถาม TMBAM Eastspring บริหารกองทุนอสังหาริมทรัพย์ในเอเชียแปซิฟิกล่าสุดร่วมกับบริษัทใด คำตอบ Eastspring

 

ผู้โชคดีรับตั๋วชมภาพยนตร์เครือ Major Cineplex รางวัลละ 2 ใบ ได้แก่


1. คุณธนัท เข็มทองประดิษฐ์
2. คุณภัทร์ ลิ้มปวงทิพย์
3. คุณไข่มุก คุณะวุฒิวัฒน์
4. คุณ Panich Nimpanich
5. คุณนราทัศน์ คาระวะวัฒนา
6. คุณอติชาต มณฑาทิพย์
7. คุณธนียา ศรีพัฒนาวัฒน์
8. คุณวสุ สามารถสิริ
9. คุณวงศกร ใจฮวบ
10. คุณ Pawat Opaschaitat
11. คุณไพโรจน์ ศักดิ์ศรยุทธ
12. คุณฐิตาภรณ์ ศิวโมกษ์
13. คุณ Puttachard Vangwongchai
14. คุณจิราวัฒน์ ภูวคีรีวิวัฒน์
15. คุณพงศ์ภัค ศานติธรรมกุล
16. คุณชวลิต กุลจงกล
17. คุณอรวรรณ หอมชมชื่น
18. คุณ Surachai Utthanaphol
19. คุณพัชรา งามพรสิน
20. คุณสรัญญา สงวนวงศ์วาน