กองทุนส่วนบุคคล

ภาพรวมกองทุน

เพราะทุกคนมีความต้องการที่แตกต่างกัน ยิ่งเป็นเรื่องของการลงทุนด้วยแล้ว การได้มืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญมาช่วยจัดพอร์ทลงทุนให้โดยเฉพาะ ก็จะยิ่งเพิ่มโอกาสที่การลงทุนนั้นจะตอบโจทย์ต่างๆ ในการลงทุนได้ตรงใจคุณมากยิ่งขึ้นการลงทุนที่ประสบความสำเร็จนั้น มักเริ่มต้นจากการจัดสรรเงินลงทุนได้อย่างถูกต้อง บลจ.ทหารไทยตระหนักดีถึงความสำคัญของการจัดสรรเงินลงทุน และความแตกต่างของผู้ลงทุน เราจึงเสนอบริการกองทุนส่วนบุคคล ให้แก่ลูกค้าด้วยวงเงินเริ่มต้นตั้งแต่ 10 ล้านบาทขึ้นไป


ทำไมต้องใช้กองทุนส่วนบุคคล

ในปัจจุบันที่ทางเลือกในการลงทุนมีมากมาย ผู้ลงทุนสามารถเลือกลงทุนในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ ได้อย่างหลากหลายทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นตราสารหนี้ทั้งระยะสั้น ระยะยาว ตราสารทุนที่เน้นการเติบโต หรือจ่ายปันผลสูง การลงทุนทางเลือกต่างๆ เช่น ทองคำ น้ำมัน หรือ สิทธิการเช่าอสังหาริมทรัพย์ เป็นต้น ด้านหนึ่งอาจทำให้รู้สึกว่าทางเลือกนั้นมีอย่างเพียงพอ แต่ความท้าทายที่ตามมาก็คือ เราจะเลือกอย่างไร และจะจัดพอร์ตให้ได้ผลตอบแทนที่คุ้มกับความเสี่ยงได้อย่างไร


บริการกองทุนส่วนบุคคลของบลจ.ทหารไทย นำเสนอทางออกในการจัดสรรเงินลงทุนของลูกค้าได้เป็นอย่างดี เพราะ เราจะทำความรู้จักกับผู้ลงทุนทั้งในด้านเป้าหมาย ความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ข้อจำกัดต่างๆ ก่อนที่จะกำหนดนโยบายการลงทุนที่คาดว่ามีโอกาสประสบความสำเร็จได้จริง นำเสนอต่อลูกค้า นอกจากนี้กองทุนส่วนบุคคลยังมีความยืดหยุ่นสูง ผู้จัดการกองทุนสามารถเลือกลงทุนในตราสารบางประเภทที่อาจจะไม่เหมาะกับกองทุนรวมทั่วๆ ไปได้ ด้วยข้อจำกัดบางประการทั้งที่ผลตอบแทนที่ได้นั้นจะคุ้มกับความเสี่ยงก็ตาม


รูปแบบการให้บริการ

  • การจัดสรรเงินลงทุน(Asset Allocation) พอร์ตลงทุนของคุณจะถูกออกแบบโดยมืออาชีพ ให้มีการกระจายความเสี่ยงอย่างมีหลักการ ลงทุนไปในสินทรัพย์ประเภทต่างๆ เช่น หุ้น ตราสารหนี้ และทองคำ เป็นต้น
  • ลงทุนโดยตรงในตลาดตราสารหนี้ไทย คุณสามารถมีผู้จัดการกองทุนที่มีประสบการณ์ลงทุนในตลาดตราสารหนี้ที่ประสบความสำเร็จเป็นที่ยอมรับมาอย่างยาวนาน มาบริหารเงินลงทุนของท่านโดยเฉพาะได้อย่างมั่นใจ
  • ลงทุนในพันธบัตรต่างประเทศ หากคุณประสงค์จะกระจายความเสี่ยงจากการถือครองสินทรัพย์สกุลเงินบาทเพียงสกุลเดียวไปยังเงินสกุลหลักอื่นๆ บ้างการตั้งกองทุนส่วนบุคคลไปลงทุนอย่างเหมาะสม คุณจะได้รับผลตอบแทนที่ดีคุ้มค่ากับความเสี่ยง เพราะ เราไม่ได้เพียงแค่ใช้อันดับความน่าเชื่อถือในการเลือกตราสารที่จะลงทุนเท่านั้น เรายังให้น้ำหนักกับปัจจัยสำคัญอื่นๆ เช่น ภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศ และประเภทของอุตสาหกรรมของผู้ออกตราสารอีก เป็นต้น
  • การติดตามผลการดำเนินงานได้ง่าย ก็เป็นอีกจุดเด่นหนึ่งของการใช้บริการกองทุนส่วนบุคคล บลจ.ทหารไทยจะนำส่งรายงานผลการดำเนินงานของกองทุนให้แก่ลูกค้าทุกเดือน
  • ความปลอดภัยของข้อมูลและทรัพย์สิน กองทุนส่วนบุคคลจะต้องมีผู้รับฝากทรัพย์สินเป็นธนาคารพาณิชย์ที่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกิจรับฝากทรัพย์สินโดยเฉพาะ คุณจึงมั่นใจได้ว่าเงินลงทุนและข้อมูลการลงทุนของคุณจะได้รับการดูแลเป็นอย่างดี

หากท่านสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อส่วนลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 1725