แนวโน้มตลาดปี 2021 - หุ้น

ทีม Value Equity ของ Eastspring Singapore เชื่อว่าผู้ลงทุนอาจโยกย้ายเข้าสู่หุ้นคุณค่า (Value stocks) หากขอบเขตการลงทุนของพวกเขาถูกขยายออก ทีมงานมองเห็นถึงโอกาสในเรื่องมูลค่าอย่างมากในตลาดเกิดใหม่และญี่ปุ่นซึ่งสามารถให้ผลตอบแทนที่โดดเด่นแก่ผู้ลงทุนได้ และเช่นเดียวกัน ทีม Core Equity ได้ระบุถึงโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจทั่วเอเชียในหุ้นกลุ่มฟินเทค กลุ่มการดูแลสุขภาพและยา กลุ่มเทคโนโลยีและนวัตกรรม กลุ่มการศึกษา กลุ่มพลังงานหมุนเวียน และกลุ่มยานยนต์ไฟฟ้า

คำถาม: ตลาดเกิดใหม่ (EMs) ทำผลงานได้ดีกว่าตลาดพัฒนาแล้วเล็กน้อยในปี 2020 คุณคาดว่าปี 2021 จะแตกต่างไปจากเดิมหรือไม่? เราจะแน่ใจได้อย่างไรว่าหุ้นคุณค่าจะฟื้นตัวได้อย่างต่อเนื่องในปี 2021?

Andrew Cormie หัวหน้าทีม ตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกและกลุ่มหุ้นคุณค่าในเอเชีย: ปี 2020 เป็นปีที่มีความผันผวนอย่างมากสำหรับหุ้นใน EM ซึ่งมีความแตกต่างเป็นอย่างมากทั้งในแง่ของผลงานในแต่ละประเทศ ตลอดจนผลงานของแต่ละสไตล์การลงทุน โดย EM สามารถทำผลงานได้เหนือกว่าดัชนีของประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลกแต่แย่กว่าตลาดสหรัฐเล็กน้อย ตลาดหุ้นในละตินอเมริกา ยุโรป ตะวันออกกลาง และแอฟริกาปรับตัวลดลงมากที่สุดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่ร่วงลงและการระบาดของ COVID-19 ในขณะที่ตลาดเกิดใหม่ในเอเชียหรือ Emerging Asia มีส่วนช่วยเหลือจากการฟื้นตัวอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจจีน ทำให้สามารถสร้างผลตอบแทนที่เป็นบวก โดยพฤติกรรมที่โน้มเอียงของผู้ลงทุนและความชื่นชอบในหุ้นคุณภาพและหุ้นเติบโต ทำให้ดัชนี MSCI EM Growth index สร้างผลงานได้เหนือดัชนี MSCI EM Value index เกินกว่า 30%1

ความแตกต่างของผลงานของแต่ละสไตล์การลงทุนหุ้นที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องนี้ยิ่งเพิ่มความแตกต่างในแง่มูลค่าหุ้นใน EM ซึ่งขณะนี้หุ้นมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสูงเกิน 3 ซึ่งในทางสถิติอยู่ในระดับกว่า 0.3% ตลอดช่วงที่ผ่านมา ดูรูปที่ 1 มูลค่าหุ้นดังกล่าวผนวกกับการเปลี่ยนแปลงของโลกไปสู่การตอบสนองแบบประสานกันระหว่างนโยบายการเงินและนโยบายการคลังเพื่อบรรเทาความเสียหายทางเศรษฐกิจอันเกิดจาก COVID-19 ทำให้ปี 2021 เป็นโอกาสแห่งการลงทุนที่น่าสนใจอย่างมากสำหรับผู้จัดการลงทุนหุ้นคุณค่าแบบเชิงรุกและเคร่งครัดวินัยใน EM

รูปที่ 1: ความแตกต่างในแง่มูลค่าของตลาดเกิดใหม่ทั่วโลก (Global EMs)

fig-for-equity_1

ผู้ลงทุนมักถามเราว่าเมื่อไหร่ที่มูลค่าจะพลิกกลับและขึ้นมามีความโดดเด่น แม้ว่าเราจะไม่สามารถคาดการณ์อนาคตได้ แต่การอยู่ในสถานะที่สุดขั้วอย่างที่เราเห็นในปัจจุบันนั้นมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมาก ขณะการมองโลกในแง่ดีอยู่เสมอของผู้ลงทุนสำหรับแนวโน้มของหุ้นเพียงไม่กี่ตัวที่มีการเติบโตสดใสและมีคุณภาพได้ช่วยสนับสนุนหุ้นคุณค่าที่มีมูลค่าถูก เรามองเห็นโอกาสที่คุ้มค่าในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมของ EM รวมถึงกลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ กลุ่มผู้บริโภค กลุ่มพลังงาน กลุ่มสาธารณูปโภค หรือกลุ่มการเงิน แต่ที่สำคัญที่สุดเรามองเห็นโอกาสอย่างมากในหุ้นที่อยู่นอกเหนือความสนใจและไม่เป็นที่ชื่นชอบของตลาด การตระหนักถึงคุณค่าสำหรับหุ้นที่เราเป็นเจ้าของนั้นเป็นเรื่องที่เฉพาะเจาะจงสำหรับหุ้นรายตัว แต่อย่างไรก็ตาม สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อหุ้นคุณค่าในการทำผลงานได้โดดเด่นมักจะเกิดขึ้นเมื่อการตัดสินใจลงทุนและขอบเขตการลงทุนถูกยืดขยายออกไป ข้ามผ่านจุดมุ่งเน้นในเรื่องผลประกอบการในไตรมาสปัจจุบันและไปสู่ภาพผลประกอบการที่ยั่งยืนในระยะกลางถึงระยะยาว

สัญญาณของการมีวัคซีน COVID-19 ในช่วงปลายปี 2020 พร้อมกับการกระตุ้นเศรษฐกิจทั่วโลกและการมีรัฐบาลชุดใหม่ของสหรัฐในปี 2021 ในที่สุดก็อาจช่วยกระตุ้นให้ผู้ลงทุนยืดขอบเขตการลงทุนของตนและโยกย้ายไปสู่หุ้นคุณค่าที่ให้ผลตอบแทนสูง

ถาม: คุณกำลังมองหาธีมการลงทุนที่เหมือนกันจากทั่วทุกตลาดในเอเชียที่มีความแตกต่าง แล้วจะเปลี่ยนเป็นโอกาสการค้นพบหุ้นที่น่าสนใจหรือไม่?

John Tsai หัวหน้าทีม กลุ่มหุ้นหลักในเอเชีย: ในขณะที่การวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานจากล่างขึ้นบน หรือ bottom up ส่วนใหญ่เราได้มุ่งเน้นไปที่แนวคิดที่สร้างขึ้นจากข้อมูลเชิงคุณภาพ แต่เรากำลังได้ค้นพบกับธีมที่เหมือนกันบางประการที่เกิดขึ้นระหว่างการทำวิจัยในตลาดทั่วเอเชีย โดยธีมที่เราสำรวจเห็นทั่วทั้งภูมิภาคนั้นรวมถึงตัวกลางบริการทางการเงิน (เช่นฟินเทค) การดูแลสุขภาพและยา เทคโนโลยีและนวัตกรรม การศึกษา พลังงานทดแทน และยานยนต์ไฟฟ้า ซึ่งบางทีธีมที่ใหญ่ที่สุดที่เราสังเกตเห็นได้นั้นก็คือความนิยมแพร่หลายของการใช้อินเทอร์เน็ตและการประยุกต์ใช้ในธุรกิจต่างๆ ด้วยประโยชน์จากอินเทอร์เน็ต โดยเฉพาะอินเทอร์เน็ตบนมือถือ

ตัวอย่างเช่นอีคอมเมิร์ซที่กำลังบูมในหลายตลาด เนื่องจากผู้ค้าปลีกแบบดั้งเดิมถูกกดดันให้ทบทวนรูปแบบธุรกิจของตนใหม่ อีคอมเมิร์ซในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกเป็นตลาดที่มีมูลค่าถึง 2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ (คิดจากมูลค่าสินค้าขั้นต้น) และคาดว่าจะเติบโตได้ในอัตราการเติบโตแบบทบต้นโดยเฉลี่ยที่ 100% ขึ้นมามีมูลค่าแตะ 3.9 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2023 ดูรูปที่ 2 จีนคือผู้นำระดับโลกในด้านนวัตกรรมอีคอมเมิร์ซ และรูปแบบธุรกิจใหม่จากประเทศจีนเริ่มถูกลอกเลียนในตลาดอื่นๆ ทั่วเอเชีย โดยบริษัทจีนบางแห่งนั้นได้ปูทางให้ผู้บริโภคเข้ามามีส่วนร่วมด้วยตัวช่วยจากนวัตกรรม เรากำลังมองหาโอกาสในการคัดเลือกหุ้นที่น่าสนใจซึ่งเกี่ยวข้องกับธีมที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้และคาดว่าเราจะยังค้นพบได้มากขึ้นจากตลาดต่างๆ ทั่วเอเชียหลังจากนี้

รูปที่ 2 : มูลค่าสินค้าขั้นต้น (gross merchandise value) ของอีคอมเมิร์ซทั่วโลก

fig-for-equity_2

คำถาม: ตลาดหุ้นญี่ปุ่นดูมีความน่าสนใจเมื่อเทียบกับตลาดพัฒนาแล้วแห่งอื่นๆ แต่ผู้ลงทุนยังมองข้ามอยู่เรื่อยมา มีสิ่งใดบ้างที่อาจเปลี่ยนแปลงความเชื่อนี้?

Dean Cashman หัวหน้าทีม ตลาดหุ้นญี่ปุ่น: ตลาดหุ้นญี่ปุ่นยังคงซื้อขายในราคาที่มีส่วนลดเมื่อเทียบกับตลาดกลุ่มเดียวกันทั่วโลก ผู้ลงทุนต่างชาติที่ขายสุทธิมาตั้งแต่ปี 2015 ปัจจุบันให้น้ำหนักหุ้นญี่ปุ่นน้อยที่สุดนับตั้งแต่ปี 2012 ตลาดดูเหมือนจะไม่สนใจเรื่องราวการเติบโตเชิงโครงสร้างในรูปแบบ “Japan Inc” โดยยังไม่ได้สังเกตเห็นแนวโน้มความคืบหน้าที่ดีขึ้นในด้านความแข็งแกร่งของงบดุล ความสามารถในการทำกำไร ประสิทธิภาพในการดำเนินงาน และผลตอบแทนต่อผู้ถือหุ้น

นอกจากนี้ เรายังสังเกตเห็นการให้ความสำคัญต่อการปฏิรูปการกำกับดูแลกิจการมากขึ้นต่อเนื่อง โดยปี 2019 เป็นปีที่มีการซื้อคืนหุ้นมากเป็นประวัติการณ์และการซื้อคืนของหุ้นใน TOPIX เพิ่มขึ้น 109% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า แม้ว่าการดำเนินการดังกล่าวจะถูกกระทบในปีนี้ แต่การซื้อคืนที่ประกาศมาตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันยังคงอยู่สูงกว่าระดับของปี 2018 นอกจากนี้ ยังมีเหตุการณ์การครอบงำกิจการอย่างไม่เป็นมิตร หรือ hostile takeover มากขึ้น และในบางกรณีก็มีการแข่งขันเสนอราคาเพื่อซื้อกิจการมาตั้งแต่ปี 2019 เรื่องนี้เน้นให้เห็นถึงการที่ตลาดมีพัฒนาการอย่างรวดเร็วในเรื่องการเข้าควบคุมกิจการในญี่ปุ่น โดยเป็นหลักฐานชี้ว่าการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการกำกับดูแลที่สังเกตเห็นได้นั้นส่งผลอย่างมีนัยยะและเพิ่มแรงกระตุ้นให้เกิดการตระหนักในเรื่องคุณค่า

แต่ผู้ลงทุนโดยทั่วไปมักจะตั้งราคาจากความคาดหวังที่ค่อนข้างต่ำสำหรับหุ้นญี่ปุ่น ซึ่งหมายความว่าการสร้างความประหลาดใจใดๆ ในฝั่งที่ดีขึ้น แม้จะทำได้เพียงเล็กน้อยแต่นั่นก็อาจทำให้เกิดการตอบสนองของราคาในด้านบวกได้ นอกจากนี้ ตลาดยังคงยึดติดอยู่กับความเชื่อที่ว่าอัตราการเติบโตต่ำ อัตราเงินเฟ้อต่ำ อัตราดอกเบี้ยต่ำ จะดำเนินต่อไปในอนาคตอันใกล้ ซึ่งตามมุมมองของเรานั้นในกรณีที่มีพัฒนาการใดๆ ที่เข้ามาเปลี่ยนมุมมองความเชื่อที่ยอมรับกันเหล่านี้ ก็อาจเป็น "ตัวเร่ง" ให้เกิดการปรับเพิ่มระดับความน่าสนใจรอบใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง

Sources:
1 Bloomberg as at 30 Oct 2020

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.