แนวโน้มตลาดปี 2021 - ตราสารหนี้

ทีมตราสารหนี้ของ Eastspring ประจำสำนักงานสิงคโปร์เชื่อว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี จะแตะขีดจำกัดในปี 2021 ซึ่งจะช่วยสนับสนุนแนวโน้มตราสารหนี้ของเอเชีย นอกจากนี้ กฎเกณฑ์ใหม่ในด้านการจัดหาแหล่งเงินอาจช่วยลดความเสี่ยงในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน ซึ่งเป็นผลดีต่อตลาดตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงของเอเชีย (Asian High Yield bond) ในขณะที่แนวโน้มความอ่อนแอของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐในภาพรวมน่าจะนำไปสู่โอกาสที่เกิดขึ้นภายในตลาดตราสารหนี้สกุลเงินท้องถิ่นของเอเชียด้วย

คำถาม: คุณคิดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะยาวจะสูงขึ้นหรือไม่ในปี 2021? ปัจจัยนี้จะส่งผลกระทบต่อตราสารหนี้เอเชียอย่างไร?

Low Guan Yi ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการลงทุนตราสารหนี้: เราได้เห็นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีถูกจำกัดอยู่ที่ 1% เนื่องจากความเสี่ยงด้านลบที่มีต่อการเติบโตทั่วโลกที่จะเกิดขึ้นในปี 2021 และจุดยืนด้านนโยบายที่ชัดเจนของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด)

หลังจากการฟื้นตัวในช่วงแรกของกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกจากระดับที่ตกต่ำอย่างมากในไตรมาสที่สองของปี 2020 เราคาดว่าการฟื้นตัวจะดีขึ้นในระดับปานกลางนับจากไตรมาสที่สี่ของปี 2020 และล่วงเข้าสู่ปี 2021 โดยในช่วงปลายปี 2021 คาดว่าผลผลิตของประเทศกลุ่ม OECD น่าจะยังคงต่ำกว่าระดับก่อนเกิดวิกฤต COVID-19 อยู่ราว 2-4% การใช้จ่ายสินค้าจะชะลอตัวลงหลังจากดีมานด์ที่ค้างอยู่ในช่วงแรกได้รับการตอบสนอง ส่วนการใช้จ่ายในภาคบริการซึ่งต้องมีปฏิสัมพันธ์แบบตัวต่อตัวนั้นจะยังคงมีอุปสรรคต่อไป มีความเสี่ยงที่เกิดขึ้นในทันทีต่อการเติบโตมากขึ้น ซึ่งมาจากการติดเชื้อระลอกใหม่ของ COVID-19 รวมถึงการลดลงของรายได้ครัวเรือนหากมาตรการช่วยเหลือทางการคลังที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ในประเทศพัฒนาแล้วไม่ได้รับการต่ออายุ

ในขณะเดียวกัน เฟดยืนยันท่าทีในการคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายไว้จนกว่าตลาดแรงงานสหรัฐจะเพิ่มขึ้นถึงระดับการจ้างงานสูงสุดและอัตราเงินเฟ้อเฉลี่ยอยู่ที่ 2% ตลอดช่วงระยะเวลาหนึ่ง นั่นจึงหมายความว่าอัตราดอกเบี้ยนโยบายของสหรัฐจะอยู่ที่ 0 - 0.25% จนถึงปี 2023

สภาพแวดล้อมดังกล่าวได้เพิ่มความน่าสนใจของพันธบัตรรัฐบาลเอเชีย ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ต่ำมากในเอเชียและความแตกต่างของอัตราผลตอบแทนที่น่าดึงดูดระหว่างพันธบัตรรัฐบาลเอเชียและสหรัฐ นอกจากนี้ ผลการเลือกตั้งในสหรัฐทำให้สภาพแวดล้อมทางภูมิรัฐศาสตร์สามารถคาดการณ์ได้ง่ายขึ้น และยังกระตุ้นให้เกิดการไหลเข้าของเงินทุนมายังเอเชียที่แนวโน้มการเติบโตได้แรงสนับสนุนจากการจัดการกับภาวะการระบาดของ COVID-19 ที่ดีขึ้น เราจึงมีมุมมองเชิงบวกต่อตลาดตราสารหนี้ในเอเชีย

คำถาม: กลยุทธ์การลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงของคุณมีความแตกต่างอย่างไรในปี 2021?

Leong Wai Mei ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้: ในคู่มือผู้ลงทุนปี 2021 หรือ 2021 playbook อาจประกอบด้วยลักษณะบางประการที่เกิดขึ้นในปี 2020 แต่ก็ยังมีข้อแตกต่างที่สำคัญในบางเรื่อง ในปี 2020 ผลงานโดยเปรียบเทียบของ Asian High Yields (Asian HYs) ได้รับผลกระทบอย่างมากจากการตอบสนองด้วยนโยบายผ่อนคลายขนานใหญ่ของเฟดเพื่อใช้รับมือกับสภาวะการชะลอตัวทางเศรษฐกิจที่เกิดจาก COVID-19 มาตรการของเฟดที่จะซื้อพันธบัตรและตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์จำนองค้ำประกัน (mortgage-backed securities) แบบไม่จำกัด ตลอดจนโครงการซื้อตราสารหนี้ของภาคธุรกิจนั้น ได้ทำให้ดอกเบี้ยตลาดบวกขึ้นแรงและช่วยหนุนความต้องการตราสารหนี้ภาคธุรกิจในสหรัฐ ผลก็คือทำให้ Asian HYs เพิ่มขึ้น 0.55% ในปี 20201 ต่ำกว่า US HYs ที่เพิ่มขึ้น 1.1% แม้ว่าตราสารของเอเชียจะมีความแข็งแกร่งกว่าในช่วงที่เกิดการเทขายในเดือนมีนาคมและเมษายน การตอบสนองทางนโยบายของเฟดจะยังคงเป็นตัวขับเคลื่อนหลักของการสร้างผลงานเปรียบเทียบระหว่างตราสารในปี 2021

ในขณะเดียวกัน แม้ว่าการสนับสนุนจากรัฐบาลในเอเชียจะช่วยบรรเทาแรงกดดันได้ชั่วคราวแก่บริษัทหลายๆ แห่งในปี 2020 แต่ความช่วยเหลือเพิ่มเติมนั้นอาจไม่เกิดขึ้นเนื่องจากงบดุลของรัฐบาลได้ถูกขยายออกไปแล้ว แม้ว่าเราคาดว่าสถานการณ์การผิดนัดชำระหนี้จะยังอยู่ในระดับที่สามารถจัดการได้ แต่ผู้ลงทุนจะต้องตรวจสอบด้วยความระมัดระวัง ในทางกลับกัน ความเสี่ยงจากการผิดนัดชำระหนี้ในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนซึ่งเป็นสัดส่วนใหญ่ในตลาด Asian HY อาจลดลง กฎเกณฑ์ใหม่ทางด้านการจัดหาแหล่งเงินทุนของจีนได้กำหนดให้บริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่ต้องการรีไฟแนนซ์ต้องได้รับการประเมินด้วยเกณฑ์ 3 ระดับ เกณฑ์ดังกล่าวรวมถึงเพดาน 70% สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อสินทรัพย์ซึ่งหักการชำระเงินล่วงหน้าของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์แล้ว และการจำกัดที่ 100% สำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อทุนสุทธิ และข้อกำหนดให้เงินกู้ยืมระยะสั้นจะต้องไม่เกินเงินสดสำรอง ข้อจำกัดในการกู้ยืมจากธนาคารเหล่านี้จึงน่าจะช่วยบรรเทาความเสี่ยงที่เกิดขึ้นภายใน4k8lj;oได้

โดยรวมๆ แล้ว มีหลายปัจจัยที่เอื้อต่อ Asian HYs เมื่อกำลังล่วงเข้าสู่ปี 2021 อัตราดอกเบี้ยต่ำจะยังคงกระตุ้นให้ผู้ลงทุนค้นหาผลตอบแทนที่น่าสนใจอย่างต่อเนื่อง เอเชียอยู่ในสถานะที่ดีในการได้รับประโยชน์จากธีมที่กำลังดำเนินอยู่ เนื่องจากอัตราผลตอบแทนที่น่าดึงดูดและความคาดหวังว่าภูมิภาคนี้มีแนวโน้มที่จะเป็นภูมิภาคแรกที่สามารถฟื้นขึ้นได้จากภาวะการระบาด ด้วยเหตุนี้ อัตราการผิดนัดชำระหนี้ของ Asian HYs จึงคาดว่าจะอยู่ในระดับที่ต่ำกว่าตลาดเกิดใหม่และ US HYs ขณะเดียวกัน ในเรื่องมูลค่าก็ยังคงดูน่าสนใจเมื่อเทียบกับข้อมูลในอดีต ดูรูปที่ 1

รูปที่ 1: อัตราผลตอบแทนและสเปรดของตราสารหนี้ภาคเอกชนผลตอบแทนสูงในเอเชีย

Fig-for-Fixed-Income

คำถาม: การที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงอย่างมากในปี 2020 ทำให้ค่าเงินอาจมีบทบาทสำคัญมากขึ้นต่อผลตอบแทนพันธบัตรในปี 2021 คุณให้น้ำหนักมากขึ้นกับค่าเงินสกุลไหนบ้างสำหรับปีใหม่นี้?

Goh Rong Ren ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนตราสารหนี้: ค่าเงินเอเชียนำเสนอโอกาสที่น่าสนใจในปี 2021 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่คาดว่าเงินดอลลาร์สหรัฐจะอ่อนค่าลง

ในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา เศรษฐกิจหลายประเทศในเอเชียได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่ง ส่วนหนึ่งมาจากการจัดการกับภาวะการระบาดของ COVID-19 ที่มีประสิทธิภาพ ตัวอย่างเช่นไต้หวันและจีนซึ่งคาดว่าจะมีอัตราการเติบโตของ GDP ที่เป็นบวกในปี 2020 ขณะเดียวกัน เศรษฐกิจในบางประเทศก็ยังคงมีช่องว่างในการใช้มาตรการทางการคลังสนับสนุนเพิ่มเติมเพื่อรับมือกับสภาวะความต้องการตกต่ำหรือ demand shock ซึ่งเป็นผลมาจากการระบาด

การที่เอเชียดูสดใสมากกว่าภูมิภาคอื่นท่ามกลางภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันเกิดจากการระบาด ตลาดหุ้นของแต่ละประเทศ (และผลที่มีต่อค่าเงิน) จึงอยู่ในสถานะที่เตรียมพร้อมรับเงินไหลเข้าซึ่งถูกผลักดันจากสภาพคล่อง ค่าเงินหยวนของจีนน่าจะยังทำผลงานได้ดีต่อไป เนื่องจากบัญชีเดินสะพัดที่แข็งแกร่งและเงินทุนไหลเข้าสู่ตลาดตราสารหนี้ในประเทศ

ค่าเงินดอลลาร์ไต้หวันและค่าเงินวอนของเกาหลีอาจได้รับประโยชน์จากปรากฏการณ์แบ่งขั้วทางเทคโนโลยีระหว่างสหรัฐและจีน นอกจากนี้ ค่าเงินดอลลาร์สิงคโปร์ก็ควรทำผลงานได้ดีในฐานะที่เป็นตัวแทนของการอ่อนค่าของเงินดอลลาร์สหรัฐในภาพรวม ในขณะเดียวกันสกุลเงินที่ให้ผลตอบแทนสูงอย่างเช่นรูปีของอินเดียและรูเปียห์อินโดนีเซียยังอาจได้ประโยชน์จากกระแสการแสวงหาผลตอบแทนทั่วโลกรวมถึงการซื้อแล้วถือ แม้ว่าปัจจัยพื้นฐานของประเทศเหล่านี้จะอ่อนแอลงก็ตาม

Sources:
1 As of end October 2020. Asian high yield bonds are represented by the JACI Non-investment grade index. Asian Investment Grade bonds are represented by the JACI Investment-grade index. US High Yields are represented by the Bloomberg Barclays US HY index.

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.