ตลาดหุ้นจีน “New Mega Trend Index” ของโลก

ในอดีตหากกล่าวถึงประเทศจีน หลายท่านอาจเคยได้ยินคำว่า “ดินแดนหลังม่านไม้ไผ่” ที่เรียกเช่นนี้ก็เพราะว่าในอดีตจีนค่อนข้างจะปิดประเทศและไม่ค่อยเปิดเผยข้อมูลใดๆให้ชาวโลกได้รับรู้

แต่ในวันนี้หากพูดถึง “จีน” เชื่อได้ว่าหลายคนคงต้องเปลี่ยนความคิดใหม่ เพราะจีนกำลังมุ่งสู่นโยบาย “Made In China 2025” ซึ่งเป็นการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจ ที่จากเดิมเน้นเรื่องของอุตสาหกรรมหนัก เน้นการผลิตต้นทุนต่ำ และไม่ได้พึ่งพาเทคโนโลยีมากนัก หรือที่เรียกว่า “Old Economy” เปลี่ยนไปสู่รูปแบบเศรษฐกิจใหม่ ที่เน้นเรื่องของนวัตกรรมในการผลิตและเทคโนโลยีในการขับเคลื่อนประเทศ หรือที่เรียกว่า “New Economy”

ปัจจุบัน “จีน” ก้าวเข้ามาเป็นอีกหนึ่งมหาอำนาจทางเศรษฐกิจของโลก ด้วยขนาดเศรษฐกิจที่ขึ้นมาใหญ่เป็นอันดับ 2 ของโลก และมีการคาดการณกันว่าในปี 2030 เศรษฐกิจจีนจะเติบโตเป็นอันดับ 1 ของโลกแซงหน้าสหรัฐอเมริกา

picture5

Source: Governments, Japan Center for Economic Research (Projections)

หากพิจารณาในส่วนของรายได้ประชาติต่อจำนวนประชากร เราจะเห็นได้ว่าตั้งแต่ปี 2000 จนถึงปี 2018 รายได้ประชาชาติต่อประชากรของประเทศจีนเพิ่มขึ้นกว่า 10 เท่า สะท้อนถึงสถานะทางเศรษฐกิจของจีนที่ดีและมีการเติบโตแบบก้าวกระโดด

picture5

Source: World Bank

นอกจากนี้จีนยังมีการมุ่งเน้นในด้านการวิจัยและพัฒนา (R&D) ให้เป็นอีกปัจจัยที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีน ให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ Made In China 2025 ที่ยกระดับการผลิต โดยใช้นวัตกรรมและการผลิตขั้นสูง เพื่อสร้างการเติบโตและขับเคลื่อนเศรษฐกิจจีนในอนาคต โดยที่ผ่านมาย้อนหลัง 10 ปี ประเทศจีนมีการใช้จ่ายทางด้านการวิจัยและพัฒนาสูงขึ้นกว่า 3 เท่า คิดเป็นสัดส่วนโดยเปรียบเทียบสูงกว่าประเทศญี่ปุ่นและสหรัฐฯ ที่ถือได้ว่าเป็นสองประเทศที่มีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีของโลกในปัจจุบัน

picture5

Source: OECD

“จีน” ในปัจจุบันนี้ถือได้ว่ามีบทบาทบนเวทีนานาชาติมากยิ่งขึ้น และอีกหนึ่งโครงการสำคัญที่มีแนวคิดมาจากจีนคือ แนวคิดการก่อตั้งธนาคารเพื่อการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานของเอเชีย (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB) โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างความมั่งคั่งและปรับปรุง ความเชื่อมโยงด้านโครงสร้างพื้นฐานในเอเชีย ณ สิ้นปี 2019 ซึ่งมีสมาชิกอย่างเป็นทางการแล้วกว่า 76 ประเทศ และมีประเทศในกลุ่มภูมิภาคยุโรปเข้าร่วมเป็นสมาชิกอีกด้วย เช่น เยอรมัน ฝรั่งเศส และอังกฤษ เป็นต้น อีกทั้งยังมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติให้ลงทุนแล้วกว่า 60 โครงการ คิดเป็นมูลค่าเงินลงทุนกว่า 12 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ

picture5

Source: AIIB (Asian Infrastructure Investment Bank : AIIB)

ประเด็นสำคัญที่ทำให้นักลงทุนทั่วโลกให้ความสนใจและหันมาจับตาการลงทุนในตลาดหุ้นจีน A-Shareมากขึ้น คือ การที่ MSCI มีการนำหุ้นจีนในดัชนี A-Share เข้ามาคำนวณใน MSCI Emerging Market Index (MSCI EM) ซึ่งหลังการนำหุ้นในดัชนี A-Share เข้ามาคำนวณใน MSCI EM คาดว่าจะใช้เวลาถึงปี 2027 และจะทำให้บริษัทหุ้นจีนมีสัดส่วนรวมในดัชนี MSCI EM คิดเป็นประมาณ 40% โดยเป็นสัดส่วนของ A-Share ประมาณ 16% ของดัชนี MSCI EM ซึ่งคาดว่าจะมีเงินทุนไหลเข้ายังดัชนี A-Share เพิ่มขึ้นและส่งผลบวกต่อบริษัทที่จดทะเบียนในดัชนี A-Share (ดัชนี A-Share เป็นดัชนีที่คำนวณจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหุ้นเซี่ยงไฮ้และตลาดหุ้นเซินเจิ้น โดยมีการซื้อขายเป็นสกุลเงินหยวน)

picture5

Source: MSCI

โอกาสการลงทุนในตลาดหุ้นจีน A-Share ที่ผู้ลงทุนไม่ควรพลาดในกองทุน TMB EASTSPRING China A Active โดยกองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศเพียงกองเดียว คือ กองทุน UBS (Lux) IS - China A Opportunity (กองทุนหลัก) ในหน่วยลงทุนชนิด Class I-A2-acc ซึ่งเป็น Class ที่เสนอขายผู้ลงทุนสถาบัน ซึ่งกองทุนหลักดังกล่าวบริหารจัดการโดย UBS Fund Management โดยทางผู้จัดการกองทุนจะเน้นการวิเคราะห์การลงทุนแบบ Bottom Up เพื่อหาโอกาสจากการลงทุน

picture5
 

จุดเด่นของกองทุน TMB EASTSPRING China A Active

1. Good Stock Selection

เน้นเลือกหุ้นที่เป็นผู้นำตลาดในแต่ละอุตสาหกรรมที่ได้รับประโยชน์จาก New Economy และเลือกลงทุนในหุ้น 20 – 60 บริษัทที่มีคุณภาพเท่านั้น

2. Good Investment Team

Bin Shi ผู้จัดการกองทุนได้รับการจัดอันดับ Rating: AAA

ในหมวดผู้จัดการกองทุนประเภทตราสารทุนจีนจาก Citywire 26 เดือนติดต่อกัน

และกองทุนได้รับการจัดอันดับ Rating 5 ดาวจาก Morning Star (Source: UBS 30/11/2019)

3. Good Asset Allocation

เหมาะกับการใช้ในการกระจายการลงทุน เนื่องจากหุ้น China A Share มีค่าความสัมพันธ์ที่ต่ำเมื่อเปรียบเทียบกับสินทรัพย์ประเภทอื่น

หมายเหตุ: โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนก่อนการลงทุน

: ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และข้อมูลอื่นๆใน www.tmbameastspring.com อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน หรือโทร.1725 เวลา 08.30 – 17.30 น. (ในวันและเวลาทำการ)

: ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งที่ยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

: การป้องกันความเสี่ยงด้านอัตราแลกเปลี่ยนเป็นไปตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุน

: กองทุนนี้เหมาะกับผู้ลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังตราสารทุนที่ทำธุรกิจในประเทศจีน ดดยสามารถลงทุนระยะกลางถึงยาว และสามารถยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนที่เกิดจาก Market Risk, Currency Risk, High Concentration Risk และ Liquidity Risk ได้

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.