ปัจจุบันดอกเบี้ยที่ได้จากการฝากประจำอย่างเดียวอาจจะไม่เพียงพอในการเอาชนะเงินเฟ้อได้ หลายๆคนจึงพยายามมองหาทางเลือกอื่นๆในการทำให้เงินงอกเงยเพิ่มขึ้น

เริ่มต้นใหม่...ไม่ยากอย่างที่คิด

ทุกวันนี้ “กองทุนรวม” กลายเป็นอีกทางเลือกหนึ่งและยังเป็นจุดเริ่มต้นในการเข้าสู่โลกของการลงทุนของผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ ทุกพื้นที่ ไปเรียบร้อยแล้ว ด้วยเหตุผลหลักคือ

.ใช้เงินเริ่มต้นไม่มาก มีผู้จัดการกองทุนและทีมงานมืออาชีพคอยบริหารจัดการให้ มีโอกาสได้รับผลตอบแทนจากการลงทุน

แต่การเลือกกองทุนรวมให้เหมาะกับสไตล์การลงทุนของตัวเองก็อาจไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทุกคน และบางครั้งมือใหม่จำนวนไม่น้อยยังมีคำถามมากมายที่ต้องการคำตอบ ไม่ว่าจะเป็น

เสี่ยงมากไปหรือไม่ ต้องถือไว้นานแค่ไหน ขายคืนง่ายหรือไม่

เริ่มจากการเปิดใจ

สำหรับ “มือใหม่” ที่อยากเริ่มต้นการลงทุนในกองทุนรวม อาจลองศึกษาการลงทุนและเริ่มต้นจาก “กองทุนตราสารหนี้” ที่มักจะลงทุนในเงินฝากและตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนที่มีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีสภาพคล่องสูง มีความเสี่ยงน้อย ความผันผวนต่ำ และมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่ดี กองทุนประเภทนี้จึงเหมาะในการสร้างความคุ้นเคย และเปลี่ยนแปลงจากการออมมาสู่โลกของการลงทุน

เริ่มด้วย “ทหารไทยธนเพิ่มพูน”

กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน (TMBUSB) มีนโยบายลงทุนในเงินฝาก ตราสารหนี้ภาครัฐ ตราสารหนี้ภาคเอกชน โดยจะลงทุนทั้งในประเทศและต่างประเทศ มีการป้องกันความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 90 โดยสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมและผลตอบแทนย้อนหลังของกองทุนนี้ได้ที่ กองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน

กองทุนนี้เหมาะกับมือใหม่ที่ต้องการเริ่มต้นลงทุน รวมถึงผู้ที่ต้องการพักเงินในระยะสั้นจากการลงทุนอย่างอื่น การลงทุนในกองทุนนี้สามารถลงทุนเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายและเงินสำรองได้ กองทุนนี้มีความเสี่ยงกองทุนในระดับปานกลาง (ระดับ 4 จากทั้งหมด 8 ระดับ) สามารถซื้อขายได้ทุกวัน โดยสามารถรับเงินคืนใช้เวลาเพียง T+1 หรือ 1 วันทำการหลังจากวันทำรายการ

เป็นไปตามที่หนังสือชี้ชวนกำหนดและไม่มีค่าธรรมเนียมในการซื้อขาย จึงเป็นกองทุนที่เหมาะกับการเริ่มต้นลงทุนในกองทุนรวม

สำหรับ “มือใหม่” ที่สนใจเริ่มต้นลงทุนกับ TMBUSB สามารถอ่านหนังสือชี้ชวนเพิ่มเติมได้ที่ www.tmbameastspring.com หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร. 1725

หมายเหตุ: เรียบเรียงข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562

คำเตือน:

  • การลงทุนในกองทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงของการลงทุนผู้ลงทุนอาจจะได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ และอาจไม่ได้รับช่าระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่ก่าหนด หรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีค่าสั่งไว้ก่อนการตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ
  • ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
รวมถึงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางติดต่อ