เคยมีคำถามไหมว่า เงินเก็บ ที่มีอยู่ตอนนี้ เพียงพอสำหรับอนาคตไหม? ต้องเก็บเพิ่มอีกเท่าไร? อนาคตต่อไปใครจะดูแล?

Fidelity Investments บริษัทผู้ให้บริการและข้อมูลด้านการเงินระดับโลก ได้ให้ไอเดียคิดง่ายๆที่น่าสนใจของ “เงินเก็บที่ต้องมี” ในแต่ละช่วงอายุเพื่อช่วยให้เราสามารถใช้ในอนาคตหรือชีวิตหลังเกษียณได้อย่างสบายๆ

อายุ 30 ปี: ต้องมีเงินเก็บ = รายได้ต่อปี

อายุ 40 ปี: ต้องมีเงินเก็บ = 3 เท่าของรายได้ต่อปี

อายุ 50 ปี: ต้องมีเงินเก็บ = 6 เท่าของรายได้ต่อปี

อายุ 60 ปี: ต้องมีเงินเก็บ = 8 เท่าของรายได้ต่อปี

แต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือการทำงานของเงินเก็บก้อนนั้น เพราะหากวางเงินไว้ไม่ถูกที่ เมื่อเวลาผ่านไป เงินเก็บที่คิดว่าเพียงพอ อาจจะไม่พอก็ได้ ถ้าจะทำให้เงินเก็บก้อนนั้นเกิดประสิทธิภาพและงอกเงย สิ่งที่ต้องทำก็คือ

1. “เริ่มออมให้ไว” เริ่มตั้งแต่อายุ 25 ปี

2. “วางให้ถูกที่” ลงทุนในหุ้นคุณภาพมากกว่า 50% จะช่วยเพิ่มโอกาสในการมีเงินก้อนที่เพียงพอในการใช้จ่าย

คำถามที่ต้องกลับมาถามตัวเองตอนนี้ก็คือ…

Q: เงินในกระเป๋ามีเท่ากับ “เงินเก็บที่ต้องมี” แล้วหรือยัง?

A: Retire Rich Simulator คำตอบเฉพาะตัวของแผนเกษียณเฉพาะคุณ


ในความเป็นจริงต่างคน ต่างวัย ต่างความต้องการ อาจต้องการใช้เงินหลังเกษียนแตกต่างกัน ดังนั้นลองคำนวนเส้นทางเกษียณเฉพาะของคุณเอง ได้ที่ Retire Rich Simulator (https://www.tmbameastspring.com/retire-rich-simulator/) ช่วยให้เห็นภาพของอนาคตได้อย่างง่ายดาย ใช้เวลาทำไม่นาน


Q: คุณเริ่มออม 15% ของรายได้ตั้งแต่อายุ 25 ปีหรือไม่?

A: เริ่มออมไม่ทัน...ต้องเริ่ม “ลงทุน”


แม้เราจะย้อนวัยกลับไปเพื่อเริ่มออมไม่ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ทำได้คือการเริ่มต้น “ลงทุน” ทันที ณ วินาทีปัจจุบัน เพื่อให้เมื่อเราเริ่มต้นลงทุนแล้ว จะไม่มีวันไหนเลยที่เงินนั้นจะไม่ได้ทำงาน


Q: คุณจะลงทุนในหุ้น 50% อย่างไร...ถ้าไม่ใช่นักการเงิน?

A: กลัวเสี่ยง ไม่มีเวลา ไม่เชี่ยวชาญ ไม่มีเงินเยอะ...ให้มืออาชีพจัดการผ่าน “กองทุนรวม”


ข้อดีของ “กองทุนรวม” ก็คือ มีผู้จัดการกองทุนที่เชี่ยวชาญ เกาะติดข้อมูลการลงทุน คอยเลือกสินทรัพย์ (เช่น หุ้น) และบริหารเงินให้กับเรา ที่สำคัญแค่ 1,000 บาทก็ลงทุนได้แล้ว

หมายเหตุ: เรียบเรียงข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562

ข้อมุลอ้างอิงจาก www.fidelity.com/viewpoints/retirement/how-much-do-i-need-to-retire ณ พฤษภาคม 2562

คำเตือน:

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
รวมถึงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางติดต่อ