ส่องดัชนี CHINA STAR50 ในวันที่ตลาดผันผวน

ดัชนี Star50 เป็นดัชนีที่สามารถปรับตัวขึ้นได้สวนกระแสจากการกำกับดูแลจากทางการจีน ซึ่งสถานการณ์การกำกับดูแลดังกล่าวส่งผลให้ดัชนีหลักในจีน ไม่ว่าจะเป็นดัชนีจีนที่เป็นทั้ง onshore และ offshore หรือแม้กระทั่ง Hang Seng Tech ปรับตัวลงแรงจากมาตรการดังกล่าว

ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาดัชนี Star50 เริ่มมีการปรับตัวลง ซึ่งจนถึงปัจจุบันดัชนีปรับตัวลงไปแล้วประมาณ 15% ซึ่งหากจะวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่ดัชนี Star50 ที่ปรับตัวลงในช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมานั้น แบ่งได้เป็น 3 ประเด็นที่ส่งผลต่อการปรับตัวลง ได้แก่

  • การประกาศงบของดัชนี Star50 ที่ยอดขายออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาด
  • เกิดการ Rotation ระหว่าง Segment ในจีนระหว่างหุ้นขนาดเล็กและหุ้นขนาดใหญ่
  • Sentiment เชิงลบจากการปรับโครงสร้างหนี้ของ China Evergrande ที่ส่งผลต่อดัชนีจีนทั้งหมด
CHINASTAR50-01

จะเห็นได้ว่าในช่วงระยะเวลา 1 เดือนครึ่งที่ผ่านมาดัชนีปรับตัวลงแรงเนื่องจากมีปัจจัยเชิงลบเข้ามาส่งผลกระทบต่อ Momentum ของดัชนี แต่หากเราวิเคราะห์การปรับตัวลงในช่วงที่ผ่านมา นับตั้งแต่ดัชนีเริ่มมีการเปิดให้มีการซื้อขายกันครั้งแรกในช่วงกลางปี 2020 การปรับตัวทั้งขึ้น/ลงในระดับ 20% ในช่วงระยะเวลาอันสั้นเป็นสิ่งที่เป็นปกติของดัชนี STAR50 ซึ่งถูกจัดว่าเป็นดัชนีที่เป็น China Pure Tech Index และระดับ Valuation ที่ซื้อขายกันอยู่ที่ PE ประมาณ 55-80 เท่า ซึ่งเป็นระดับที่สูงมากและความผันผวนของดัชนีก็จัดว่าอยู่ในระดับสูงเช่นกัน ค่าความผันผวนดัชนี (S.D.) 1 ปี อยู่ที่ระดับ 29% (สูงกว่าดัชนีหุ้นทั่วไป)

การที่จะบอกได้ว่าเหตุการณ์การปรับตัวลงของดัชนี STAR50 จะลากยาวหรือเป็นเพียงชั่วคราวเราคงต้องมาวิเคราะห์ ปัจจัยทั้ง 3 ที่เกิดขึ้นว่าเป็นอย่างไร

การประกาศงบไตรมาส 2 ออกมาต่ำกว่าคาด

ในช่วงเดือนสิงหาคมงบกำไรบริษัทจดทะเบียนไตรมาส 2 ด้ประกาศออกมาในช่วงดังกล่าวซึ่งยอดขายออกมาต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ถึง 11% แต่หากไปดูในแง่ของการเติบโตของยอดขายและการเติบโตของกำไรนั้นเติบโต 37% และ 56% ตามลำดับ แต่ในส่วนของกำไรก็เติบโตมากกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ได้ถึง 22% ซึ่งหากไปดูการคาดการณ์การเติบโตของกำไรต่อหุ้น (EPS) ในปี 2021 เติบโตประมาณ 16% และปี 2022 คาดการณ์ว่าเติบโตได้ถึง 43%

CHINASTAR50-02

การเกิด Segment Rotation ในจีน

หลังจากการประกาศงบออกมาแล้ว ดัชนี STAR50 ดูเหมือนจะเริ่ม Rebound กลับขึ้นมาได้ แต่เมื่อดัชนีหลัก ทั้งดัชนี MSCI China และ Hang Seng Tech เริ่มมีราคาถูกลงมาจนผู้ลงทุนหันมาให้ความสนใจ ส่งผลให้ Global Fund Manager เริ่มกลับเข้าไปทยอยสะสมหุ้นจีน ส่งผลให้มีการขายทำกำไรดัชนี STAR50 ออกมาในช่วงดังกล่าว

CHINASTAR50-03

การปรับโครงสร้างหนี้ของ China Evergrande

ในส่วนของความกังวลด้านการผิดนัดชำระหนี้ และอาจนำมาสู่การปรับโครงสร้างหนี้ครั้งใหญ่ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายใหญ่ของจีนที่สร้างความผันผวนให้กับตลาดหุ้นจีนทั้งหมดในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา ซึ่งนักลงทุนอาจจะสงสัยว่าทำไมเพียงแค่บริษัทอสังหารายใหญ่บริษัทเดียวถึงสามารถสร้างแรงกระเพื่อมให้กับตลาดหุ้นจีนได้มากขนาดนี้ แต่สิ่งที่ตลาดกังวลคือกังวลว่าจะมีบริษัทอสังหาริมทรัพย์รายอื่นผิดนัดชำระหนี้เพิ่มหรือไม่ และธนาคารขนาดกลางและขนาดเล็กที่ได้ให้สินเชื่อแก่บริษัท Evergrande อาจจะส่งผลต่อ NPLs ธนาคารกลุ่มนี้ให้เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงธนาคารพาณิชย์อาจมีความเสี่ยงด้านเครดิตทางอ้อมจากการที่ทาง China Evergrande ผิดนัดชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ที่เป็นซัพพลายเออร์ จนอาจทำให้ซัพพลายเออร์บางเจ้าของ China Evergrande ผิดนัดชำระหนี้แก่ธนาคารพาณิชย์และส่งผลเป็น Domino Effect ซึ่งยังดูมีความเสี่ยง ทั้งนี้โดยรวมยังมองว่าความเสี่ยงต่อภาคธนาคารยังควบคุมได้ ซึ่งปัจจัยนี้เองส่งผลให้ความผันผวน (S.D.) ของดัชนีจีนทุกกระดานปรับตัวสูงขึ้น

CHINASTAR50-04

มุมมองการลงทุนและคำแนะนำ

ช่วงหลังจากนี้ต้องติดตามว่าทางการจีนจะมีมาตรการช่วยเหลือทาง China Evergrande อย่างไร หากมีก็จะช่วยให้บรรยากาศการลงทุนเข้าสู่ภาวะปกติได้เร็วขึ้น แต่ในตรงกันข้ามหากยังไม่มีมาตรการช่วยเหลือหรือการกำกับควบคุมการกู้ยืมบริษัทอสังหาริมทรัพย์มากขึ้นต่อจากนี้อาจส่งผลต่อบรรยากาศการลงทุนในดัชนีจีนรวมถึง STAR50

สำหรับนักลงทุนที่ลงทุนในดัชนี STAR50หากมีสัดส่วนการลงทุนอยู่แล้วแนะนำถือครองเนื่องจากดัชนีปรับตัวลงมาลึกใกล้เคียงกับระดับในอดีตและแนะนำไม่ควรถือครองเกิน10% ของพอร์ตการลงทุน ในส่วนของผู้ลงทุนระยะสั้นอาจยังไม่แนะนำลงทุนในช่วงนี้ เนื่องจากยังมีความไม่แน่นอนอยู่ และสำหรับผู้ลงทุนระยะยาวอาจรอให้เห็นความชัดเจนในแนวทางการช่วยเหลือและมาตรการที่จะออกมาจากทางการจีนจึงค่อยเริ่มทยอยแบ่งเข้าลงทุน

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.