“โอกาสใหม่ เมื่อโลกเปลี่ยน กับ กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth”

เหตุการณ์การระบาดของ COVID -19 นั้นถือเป็นเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบกับเศรษฐกิจโลกรวมถึงการดำเนินชีวิตประจำวันของประชากรทั่วโลกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และเหตุการณ์นี้ได้ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากมาย แต่คำว่า 'วิกฤต' ในภาษาจีนที่อักษรแรก หมายถึง อันตราย อักษรหลัง หมายถึง โอกาส ซึ่งก็หมายความว่า ในทุกๆวิกฤต ย่อมมีโอกาส จึงนำไปสู่คำถามที่ว่า 'หลัง COVID-19 เราจะเป็นอย่างไร '

เรื่องของการใช้ชีวิตประจำวัน ไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหาร การติดต่อสื่อสาร การเรียน การทำงาน การประชุม การทำธุรกรรมทางการเงิน รวมไปถึงกิจกรรอื่นที่เป็นไลฟ์สไตล์ของแต่ละบุคคล เช่น การช้อปปิ้ง การดูหนัง หรือการเล่นเกมส์ รวมถึงความบันเทิงอื่นๆ ซึ่งแต่ละธุรกิจจะต้องเปลี่ยนรูปแบบให้ตอบโจทย์ภาวะวิถีใหม่ (New Normal) โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาขีดความสามารถของธุรกิจ

picture1

เหตุการณ์โควิด-19 ครั้งนี้เป็นเสมือนตัวเร่งปฏิกิริยาให้ทุกภาคอุตสาหกรรมจะต้องเร่งปรับตัวเพื่อให้อยู่รอด และสามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งการจะเปลี่ยนรูปแบบของธุรกิจโดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยให้มีความทันสมัยและเปลี่ยนธุรกิจให้เป็น “Digital Transformation” โดยรูปแบบเทคโนโลยีประเภทต่างๆไม่ว่าจะเป็น Cloud Technology, Software, Social Media, Online Entertainment และ Online Payment ล้วนมีบทบาทอย่างมากในยุคปัจจุบันและคาดว่าจะมีบทบาทและมีความสำคัญมากขึ้นในอนาคต

Cloud Technology: ธุรกิจคลาวด์เติบโตอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมา และคาดว่าจะยังคงเติบโตกว่า 13-33% ต่อปีจนถึงปี 2024 (ที่มา: IDC, Bloomberg Intelligence) วิกฤตครั้งนี้จะเป็นอีกปัจจัยเร่งให้บริษัทมีความต้องการจัดเก็บข้อมูลในระบบ Cloud มากขึ้น เนื่องจากประหยัดกว่า และเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานทั้งในออฟฟิศและเทรนด์ Work-from-home ที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอีกด้วย ซึ่งผู้นำด้านธุรกิจคลาวด์ที่มีการเติบโตของยอดขายหมวดคลาวด์สูงสุดเมื่อปี 2019 เช่น Google Cloud, Microsoft Azure และ Alibaba Cloud

Software: ธรุกิจที่ให้บริการด้านซอฟต์แวร์เป็นอีกธีมที่ได้รับประโยชน์อย่างมากในช่วงโควิด-19 เนื่องจากความจำเป็นต้อง Work-from-home ทำให้เกิดความต้องการซอฟต์แวร์กลุ่มที่ใช้ในการสื่อสารออนไลน์ และสร้างสรรค์ผลงานผ่านระบบคลาวด์ เช่น Microsoft Teams, Zooms ที่ใช้ในการประชุมและติดต่อสื่อสาร หรือโปรแกรม Photoshop ของ Adobe ที่ใช้เกี่ยวกับการใช้งานด้านออฟฟิศ และในระยะยาวหลังเหตุการณ์โควิด ผู้ใช้จะได้รับประโยชน์จากการช่วยลดต้นทุนทั้งด้านเวลา การเดินทาง และต้นทุนด้านสถานที่ ทั้งนี้ธุรกิจผู้นำซอฟต์แวร์ส่วนใหญ่ คือ ระบบปฎิบัติการที่อยู่ในรูปแบบคลาวด์ (Cloud-based) ได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบจาก “การขายขาด” ซึ่งจะมีรายรับเพียงครั้งเดียวจากการขาย เปลี่ยนเป็น “การเช่ารายเดือนพร้อม Upgrade” ซึ่งจะทำให้ธุรกิจมีรายรับอย่างต่อเนื่อง

Social Media และ Online Entertainment : การเข้าสู่วิถีชีวิตแบบวิถีใหม่ หรือ New Normal ทำให้คนให้ความสำคัญกับระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) และเป็นการเร่งเทรนด์สังคมให้เข้าสู่โลกดิจิตอลมากขึ้น ถึงแม้กิจกรรมต่างๆเช่นการแข่งขันกีฬา หรือการแสดงคอนเสิร์ต จะยังไม่ให้คนดูเข้าไปดูแต่เรายังสามารถติดตามการถ่ายทอดช่องทางออนไลน์ต่างๆ หรือการที่สามารถเลือกชมภาพยนต์ออนไลน์โดยที่ไม่ต้องไปเบียดในโรงภาพยนต์ จึงไม่แปลกที่ราคาหุ้นของผู้นำในกลุ่มนี้ปรับตัวขึ้นอย่างต่อเนื่องในช่วงโควิด-19 โดยตั้งแต่ต้นปีหุ้นของผู้ให้บริการ Social Media Platform รายใหญ่ที่สุดของโลกอย่าง Facebook ปรับตัวขึ้นกว่า 18.6% อีกทั้งผู้นำทางด้าน Social Platform อันดับ 1 ของจีนอย่าง Tencent ปรับขึ้นกว่า 44.5% (ที่มา: Bloomberg ณ วันที่ 8 ก.ค. 63)

Online Payment: เชื่อว่ามีหลายท่านที่ไม่เคยใช้บริการสั่งซื้อสินค้าหรืออาหารผ่านระบบแอพพลิเคชั่นออนไลน์มาก่อนเนื่องจากความไม่คุ้นชินและไม่เชื่อใจระบบการชำระเงินออนไลน์ จนกระทั่งช่วงล็อคดาวน์ที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของผู้บริโภค ผลสำรวจจาก Mastercard เมื่อเดือนพฤษภาคมพบว่าพฤติกรรมผู้บริโภคมีโอกาสเปลี่ยนแปลงแบบถาวรเนื่องจากกว่า 47% (ที่มา: Bloomberg) ของผู้บริโภคจะกลับไปจับจ่ายใช้สอยในร้านค้า/ห้างสรรพสินค้าลดลง จึงมองว่าเทรนด์การซื้อสินค้า/บริการแบบออนไลน์ (E-Commerce) จะยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง และอาจมีสัดส่วนเมื่อเทียบกับยอดค้าปลีกรวมที่เพิ่มขึ้นกว่า 2 เท่าในปี 2024 (รูปที่ )

GCG_01

เมื่อเราตอบคำถามแรกได้ว่า 'หลังโควิด-19 เราจะเป็นอย่างไร' และคำถามต่อมาก็คือ “เราจะคว้าโอกาสเหล่านี้อย่างไร?”

ร่วมคว้าโอกาสใหม่ เมื่อโลกเปลี่ยน กับ “กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth”

ซึ่งกองทุนมีนโยบายการลงทุนโดยนำเงินไปลงทุนในกองทุนรวมต่างประเทศที่มีชื่อว่า Amundi Funds Polen Capital Global Growth Class I USD (กองทุนหลัก) ในอัตราส่วนโดยเฉลี่ยในรอบปีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิกองทุน กองทุนหลักบริหารจัดการโดย Polen Capital ซึ่งเป็นบริษัทจัดการกองทุนมืออาชีพสัญชาติอมเริกาที่เชี่ยวชาญในการลงทุนในหุ้นเติบโต และยังจับมือเป็นพันธมิตรหลักร่วมทางธุรกิจกับ "Amundi" หนึ่งในบริษัทจัดการกองทุนระดับโลกภาคพื้นยุโรป ที่พร้อมผสานพลังความแข็งแกร่งเพื่อสร้างพอร์ตลงทุนให้เติบโตผ่านการลงทุนในหุ้นทั่วโลกจากทั้งธีม Digital Transformation และ ธีม Quality Stocks

จุดเด่นของกองทุน

1. เน้นการลงทุนหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและมีการเติบโตสูงทั้งในส่วนของ รายได้ กำไร กระแสเงินสด ฯลฯ

2. ใช้กลยุทธ์เน้นลงทุนในหุ้นคุณภาพจำนวนไม่มาก (High Conviction) โดยเลือกซื้อหุ้นที่ดีทั่วโลกเพียง 25-35 ตัว และไม่ยึดติดกับดัชนีชี้วัด โดยมีสัดส่วนการลงทุนที่ลงทุนในกองทุนแตกต่างจากดัชนีชีวัด 90% (Active Share = 90%) โดยกระบวนการลงทุนและสัดส่วนการลงทุนของกองมีดังนี้

GCG_02
GCG_03
GCG_04

3. กองทุนหลักมีผลประกอบการโดดเด่นได้รับรางวัล MorningStar 5 ดาว (ข้อมูล ณ วันที่ 31 พ.ค. 63)

4. เข้มแข็งในทุกสภาวะตลาด รวมถึงมีการจัดสมดุลระหว่างหุ้นที่มีการเติบโตดี (Growth Stock) และหุ้นที่มีความทนทานต่อสภาวะตลาด (Defensive Stock) จึงทำให้พอร์ตลงทุนมีความยืดหยุ่น และสามารถรับมือในช่วงสภาวะตลาดผันผวนได้เป็นอย่างดี

ภาวการณ์ลงทุนโดยรวม ณ ปัจจุบันก็เป็นอีกแรงหนุนที่สำคัญ กิจกรรมทางเศรษฐกิจทั่วโลกเริ่มฟื้นตัวอย่างเห็นได้ชัดหลังประเทศต่างๆเริ่มเปิดเมือง สะท้อนจากตัวเลขเศรษฐกิจ เช่น ตัวเลขฝ่ายจัดซื้อ (PMI) และ ดัชนีความเชื่อมั่นของผู้บริโภค ซึ่งเมื่อประกอบกับธีม Digital Transformation และ ธีม Quality Stocks ที่จะเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญทั้งช่วงหลังโควิด-19 และในระยะยาว ทำให้เราเชื่อว่า กองทุนเปิดทีเอ็มบี อีสท์สปริง Global Capital Growth (TMB-ES GCG) เป็นกองทุนที่พร้อมสำหรับ “โอกาสใหม่ เมื่อโลกเปลี่ยน”

หมายเหตุ :

- โปรดทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนก่อนการลงทุน
- ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวน และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ www.tmbameastspring.com อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
- ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทหารไทย และ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
- ป้องกันความเสี่ยงตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม เนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้
- กองทุนนี้เหมาะกับนักลงทุนที่ต้องการกระจายความเสี่ยงในการลงทุนไปยังตราสารทุนที่ทำธุรกิจทั่วโลก โดยสามารถลงทุนระยะกลางถึงยาวและยอมรับความเสี่ยงของการลงทุนที่เกิดขึ้นจาก Market Risk, Currency Risk, High Concentration Risk และ Liquidity Risk ได้
- ผลการดำเนินงานในอดีต / ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันในอนาคต

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.