หลายครั้งที่เมื่อถึงนึกถึงแม่ หนุ่มสาวออฟฟิศที่เพิ่งเริ่มต้นชีวิตการทำงานก็อยากตอบแทนโดยหาของขวัญพิเศษให้กับแม่ หนึ่งในของขวัญที่สร้างความประทับใจและสานสัมพันธ์ที่ดี ระหว่างแม่ลูก คือการออกเดินทางสร้างประสบการณ์ไปร่วมกัน คงจะดีไม่น้อยถ้ามีโอกาสพาคุณแม่ไปเที่ยวประเทศในฝันของใครหลายคนอย่าง ญี่ปุ่น

“ญี่ปุ่น” นั้นคือประเทศที่คนไทยนิยมเดินทางไปท่องเที่ยวมากที่สุด (เกือบ 1 ล้านคนต่อปี)

พาแม่เที่ยว “ญี่ปุ่น” ต้องใช้เงินเท่าไหร่?

www.Japan-Guide.com เว็บไซต์ให้ข้อมูลเรื่องการท่องเที่ยวในญี่ปุ่น ประเมินงบประมาณคร่าวๆ สำหรับการท่องเที่ยวในประเทศญี่ปุ่นแบบ 2 คน (คุณแม่และลูก) ซึ่งรวมค่าที่พัก อาหาร และการเดินทางในประเทศ ไม่รวมค่าตั๋วเครื่องบิน) อยู่ 3 ระดับคือ

รูปแบบการท่องเที่ยว งบประมาณท่องเที่ยว 2 คน
(ต่อวัน)
แบบประหยัด
พัก Hostel, ทานร้านสะดวกซื้อ, นั่งรถบัส
1,700 - 3,600 บาท
แบบปานกลาง
พักโรงแรมธรรมดา, ทานอาหารทั่วไป, นั่งรถไฟ
3,600 – 7,700 บาท
แบบจัดเต็ม
พักโรงแรมหรู, ทานร้านอาหารชั้นนำ, นั่งรถไฟ
7,700 บาทขึ้นไป

โดยหากเราเลือกเที่ยวแบบปานกลางด้วยงบประมาณ 5,000 บาทต่อ 2 คนต่อวัน 5 วัน 4 คืน รวมค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ 40,000 บาทต่อ 2 คน (ราคาตั๋วเครื่องบินมีตั้งแต่ 16,000-60,000 บาทต่อ 2 คน) งบประมาณจะอยู่ที่ประมาณ 65,000 บาทต่อ 2 คน (ไม่รวมงบในการช้อปปิ้ง)

ตั้งใจวันนี้...พาแม่เที่ยวได้วันไหน?

ลองตั้งเป้า...พาแม่เที่ยว “ญี่ปุ่น” 2-3 ปีข้างหน้าจากองค์ประกอบของแผนที่เรามี

  • เงินออมที่มีปัจจุบัน
  • จำนวนเงินที่สามารถออมต่อเดือน
  • เป้าหมาย (ต้องการเงิน 65,000 บาท)
  • ระยะเวลาแน่นอน (2-3 ปี นับจากวันนี้)

ขั้นตอนต่อไปก็คือการใช้โปรแกรม My Dream by TMBAM Eastspring เครื่องมือที่จะช่วยสร้างและสานฝัน ให้เป็นจริงได้ด้วย “การลงทุนในกองทุนรวม” โดยโปรแกรมจะแนะนำกองทุนรวมที่เหมาะสมกับระยะเวลาลงทุนและความเสี่ยงที่รับได้เพื่อสร้างโอกาสของผลตอบแทนให้ได้ตามจำนวนเงินและเวลาที่ตั้งเป้าไว้ รวมทั้งยังช่วย tracking ติดตามผลตอบแทนของพอร์ตไปตลอดเส้นทางจนถึงเป้าหมายอีกด้วย

แค่นี้เป้าหมายในการพาแม่เที่ยวญี่ปุ่น ก็มีโอกาสเป็นจริงได้ไม่ยาก

ข้อมูลเพิ่มเติม www.tmbameastspring.com หรือสอบถามโทร. 1725

ข้อมูลอ้างอิงจาก

  • www.japan-guide.com/e/e2410.html ณ พฤษภาคม 2562
  • หมายเหตุ: เรียบเรียงข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562

คำเตือน:

  • ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
รวมถึงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางติดต่อ