ซื้อกาแฟแก้วโปรด

เติมเงินในเกม

ซื้อของออนไลน์

เคยคิดมั้ยว่าเงิน 2,000 บาทต่อเดือน (วันละ 67 บาท) ทำอะไรได้บ้าง?

อีกสิ่งหนึ่งที่หลายคนไม่รู้คือเงินก้อนนี้ สามารถทำให้เราเป็น “เศรษฐีเงินล้าน” ได้! กุญแจสำคัญก็คือ “พลิกรายจ่ายที่ไม่จำเป็นต่อชีวิต...มาเริ่มคิดลงทุน”

ลงทุนแบบไหน ถึงจะได้เงินล้าน?

เงิน 2,000 บาทในแต่ละเดือนสามารถนำมาลงทุนในกองทุนรวมแบบ “สม่ำเสมอ” หรือ DCA (Dollar Cost Averaging) ซึ่งคือวิธีการลงทุนแบบอัตโนมัติ โดยการตัดเงินจำนวนที่เท่ากันไปลงทุนทุกเดือน สามารถสร้างวินัยการลงทุนให้กับเราได้ และเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้บรรลุเป้าหมาย “เศรษฐีเงินล้าน”

ลงทุนที่ไหน ถึงจะได้เงินล้าน?

เก็บออม 2,000 บาทต่อเดือน กว่าจะมีล้านแรกอีก 42 ปีข้างหน้า

ลงทุน 2,000 บาทต่อเดือน ในกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทน 5% ต่อปี มีล้านแรกอีก 23 ปีข้างหน้า

ลงทุน 2,000 บาทต่อเดือน ในกองทุนรวมให้ได้ผลตอบแทน 10% ต่อปี มีล้านแรกอีก 17 ปีข้างหน้า

จำนวนปีที่ลงทุน ต้นทุนสะสม (บาท) ลงทุนเดือนละ 2,000 บาท
ผลตอบแทน 5% ต่อปี ผลตอบแทน 10% ต่อปี ผลตอบแทน 12% ต่อป
เงินต้น + ผลตอบแทน (บาท)
5 120,000 136,180 154,343 162,207
10 240,000 309,984 402,915 448,072
15 360,000 531,807 803,242 951,863
17 408,000 636,840 1,02,5014 1,24,8147
20 480,000 814,916 1,447,973 1,839,715
23 552,000 1,021,060 2,010,933 2,670,825

แต่หากลงทุนในกองทุนรวมเดือนละ 2,000 บาท และเพิ่มเงินลงทุนปีละ 5% ตามรายได้ที่เพิ่มขึ้น ด้วยผลตอบแทน 10% ต่อปี ก็ย่อมทำให้เป้าหมายเงินล้านใช้เวลาสั้นลงเหลือเพียงแค่ 14-15 ปีเท่านั้น

ดังนั้นสิ่งสำคัญก็คือหลังจากลงทุนแบบ “สม่ำเสมอ” แล้ว “ต้องวางเงินลงทุนให้ถูกที่”

ลงทุนยังไง ถึงจะได้เงินล้าน?

ลงทุนกองทุนรวมกับ TMBAM Eastspring สามารถตั้งระบบการลงทุนแบบอัตโนมัติได้ตามวันที่ต้องการ เพียงโทร. 1725 หรือตั้งเองง่ายๆ ผ่าน TMBAM Eastspring FundLink Online

หมายเหตุ: เรียบเรียงข้อมูล ณ พฤษภาคม 2562

คำเตือน:

  • ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน และความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน
  • ผลการดำเนินงานในอดีต ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

ผลการดำเนินงานในอดีต/ ผลการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ในตลาดทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต การลงทุนในหน่วยลงทุนมิใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงของการลงทุน ผู้ลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนคืนมากกว่าหรือน้อยกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
รวมถึงกองทุนนี้เป็นกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศบางส่วนเนื่องจากกองทุนไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน /หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้ ก่อนตัดสินใจลงทุนควรศึกษาหนังสือชี้ชวนอย่างรอบคอบ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน

ช่องทางติดต่อ