Asian High Yields: หยุดคิด ตั้งสติ แล้วเดินหน้าต่อ

ความไม่แน่นอนในตลาดตราสารหนี้ของจีนส่งผลกระทบต่อตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงหรือ High Yield Bonds ของเอเชียในปี 2021 แต่ผู้ลงทุนอาจต้องการใช้เพื่อก้าวข้ามผ่านความผันผวนในระยะสั้น การที่มีผลตอบแทนน่าดึงดูด การผิดนัดชำระหนี้ที่ยังสามารถบริหารจัดการได้ และอายุเฉลี่ยของตราสารที่น้อยกว่า ทำให้เราเชื่อว่า High Yield Bonds ของเอเชียน่าจะได้ประโยชน์จากการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคได้ในที่สุด และควรเป็นหนึ่งในเป้าหมายแรกๆ ของผู้ลงทุนที่กำลังแสวงหาผลตอบแทน

ปี 2021 เป็นปีที่ท้าทายสำหรับตลาดตราสารหนี้เอเชียผลตอบแทนสูงหรือ Asian High Yield (AHY) bond market การผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจีนเมื่อเดือนมกราคมยิ่งทำให้ผู้ลงทุนมีความกังวลมากขึ้น ส่งผลให้บริษัททำผลงานได้แย่กว่าคู่แข่งจากสหรัฐและยุโรปจนถึงปัจจุบัน ดูรูปที่ 1 แม้จะมีความเสี่ยงแบบเฉพาะในประเทศจีน แต่ความกังวลต่อภาวะการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นและความเสี่ยงจากอัตราดอกเบี้ยที่สูงขึ้น ทำให้เราเชื่อว่ามีโอกาสเกิดขึ้นในตลาดตราสารหนี้ AHY และยังคงเป็นประเภทสินทรัพย์ที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนที่กำลังแสวงหาผลตอบแทน

รูปที่ 1 : ผลงานของดัชนีตราสารหนี้เทียบจากต้นปีจนถึงปัจจุบัน (ปรับฐานเป็น 100)

asian-high-yields-keep-calm-and-carry-on-01

จีนและการยึดมั่นในคุณภาพ

มีความเป็นไปได้ว่าเราจะได้เห็นการผิดนัดชำระหนี้ที่เพิ่มขึ้นของตราสารหนี้แบบ Onshore ของจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนมุ่งมั่นดำเนินการปฏิรูปและต้องการที่จะลดการก่อหนี้สุทธิในระบบ จำนวนการผิดนัดชำระหนี้ของบริษัทที่มีชื่อเสียงที่เกิดขึ้นหลายรายในปี 2020 รวมทั้งพัฒนาการล่าสุดในกรณีของ China Huarong Asset Management แสดงให้ผู้ลงทุนเห็นว่ารัฐบาลกลางจะไม่ให้การค้ำประกันแบบครอบคลุมอีกต่อไปแม้ว่าจะเป็นหน่วยงานของรัฐก็ตาม

ผู้เล่นในตลาดเก็งว่าการปรับโครงสร้างหนี้และแม้กระทั่งการผิดนัดชำระหนี้ที่อาจเกิดขึ้นโดย China Huarong Asset Management ทำให้ตราสารหนี้ของบริษัทถูกเทขายและสร้างผลกระทบเป็นลูกโซ่ต่อเนื่องไปจนถึงหนี้สกุลเงินดอลลาร์ที่ออกโดยหน่วยงานอื่นๆ ในจีนที่มีรัฐเป็นเจ้าของ (State-Owned Entities: SOEs) เราเชื่อว่ารัฐบาลจีนจะทบทวนการสนับสนุน SOEs เป็นรายกรณี และต้องการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงใดๆ ที่จะกระทบต่อระบบการเงิน

ท่ามกลางอุปสรรคบางประการที่เกิดขึ้นในตลาด สิ่งสำคัญที่ต้องตระหนักก็คือภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนมีอิทธิพลครอบงำตลาดตราสารหนี้ AHY และเป็นปัจจัยที่สำคัญในการกำหนดผลตอบแทน ความเชื่อมโยงระหว่าง Sectors ต่างๆ กับ GDP ของจีนเป็นตัวแปรที่รัฐบาลต้องแน่ใจว่าการเพิ่มขึ้นของราคาอสังหาริมทรัพย์จะเป็นไปอย่างมีเสถียรภาพ นอกจากนี้ ความโปร่งใสของบริษัทอสังหาริมทรัพย์จีนก็ถือว่าอยู่ในระดับสูง โดยมีการรายงานยอดขายและยอด pre-sales เป็นรายเดือน ซึ่งเป็นความจริงที่ผู้ลงทุนบางรายอาจประเมินค่าต่ำเกินไป

ผู้ลงทุนอาจไม่พอใจนักที่ตลาดอสังหาริมทรัพย์ของจีนยังดูเหมือนเป็นตลาดที่ถูกควบคุมอย่างเข้มงวดที่สุดแห่งหนึ่งในโลก หลังจากที่รัฐบาลออกมาตรการในปี 2020 กำหนดเพดานสำหรับอัตราส่วนหนี้สินต่อเงินสด หนี้สินต่อสินทรัพย์ และอัตราส่วนหนี้สินต่อทุน ซึ่งถูกขนานนามว่า 'เส้นสีแดงสามเส้น' (three red lines) เราเชื่อว่าบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่มีระดับทุนแข็งแกร่งกว่าจะมีแนวโน้มสร้างผลงานได้ดีกว่านับจากนี้ไป เนื่องจากโอกาสในการควบรวมที่จะเกิดขึ้นในอุตสาหกรรมตลอดจนผลกระทบต่อบริษัทอสังหาริมทรัพย์ภายหลังจากมีกระบวนการพิจารณาสินเชื่อแก่ผู้ซื้อบ้านที่มีความละเอียดและรัดกุมมากขึ้น

ในปัจจุบัน เรายังพอใจกับระดับการเปิดรับความเสี่ยงต่อภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนในพอร์ตการลงทุนของเรา นอกจากนี้ เรายังชอบ SOEs ระดับจังหวัดและเมืองสำคัญระดับ tier-2 หรือหน่วยงานเฉพาะกิจที่ทำหน้าที่ระดมทุนของรัฐบาลท้องถิ่นหรือ Local Government Financing Vehicles (LGFV) ที่มีความสำคัญเชิงกลยุทธ์

สำรวจเส้นทางการผิดนัดชำระหนี้ในเอเชีย

อัตราการผิดนัดชำระหนี้ทั่วเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในขณะที่รัฐบาลตัดสินใจลดระดับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ แต่ก็ยังถือว่าอยู่ในสถานการณ์ที่สามารถบริหารจัดการได้ เราคาดว่าอัตราการผิดนัดชำระหนี้ของ AHY จะมีค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 2 ถึง 4% ในปี 2021 แม้ความเสี่ยงที่มีลักษณะเฉพาะได้เพิ่มขึ้นอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่แนวโน้มการเคลื่อนไหวทางด้านลบของปี 2020 ดูเหมือนจะลงมาถึงจุดต่ำสุดแล้ว ดูรูปที่ 2 นอกจากนี้ มีผู้ออกตราสารหนี้ AHY หลายรายที่มีความเชื่อมโยงกับสินค้าโภคภัณฑ์ซึ่งได้สร้างมุมมองทางด้านบวก ขณะปัจจัยในเรื่องขนาดและความหลากหลายของตลาดตราสารหนี้ AHY ก็น่าจะช่วยลดอัตราการผิดนัดชำระหนี้ลงด้วยเช่นกัน

หากมองในมุมอื่น สเปรดที่กว้างขึ้นเนื่องจากความกังวลที่ไม่มีมูลนักเกี่ยวกับโอกาสเกิดกรณีการผิดนัดชำระหนี้ได้เสนอโอกาสให้แก่ผู้ลงทุนที่มีประสบการณ์ในการเพิ่มค่าอัลฟ่า อย่างไรก็ตาม เราใช้ความระมัดระวังจากกรณีที่ธนาคารในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้รายงานข้อมูลสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แม้ว่าเหตุการณ์นี้ไม่ควรถูกนำมาปนให้เกิดความสับสนกับเรื่องของวิกฤตภาคธนาคารก็ตาม

รูปที่ 2 : แนวโน้มการปรับลดมุมมองต่อตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงของเอเชียที่มีทิศทางชะลอตัวลง

asian-high-yields-keep-calm-and-carry-on-01

เอเชียอาจพบเจอในสิ่งที่เรียกว่า 'เทวดาตกสวรรค์' เนื่องจากตราสารหนี้ที่มีอันดับเครดิตสูงถูกปรับลดสถานะลงมาเป็นระดับ high yield เนื่องจากผู้ออกตราสารประสบปัญหาทางการเงิน ในความเป็นจริงแล้วมีความเสี่ยงบางประการที่เกิดขึ้นในภูมิภาค เช่นในอินเดีย อันเนื่องมาจากผลกระทบอย่างต่อเนื่องของภาวะการระบาดใหญ่ที่มีต่อเศรษฐกิจอินเดีย การปรับลดอันดับความน่าเชื่อถือของอินเดียจะส่งผลกระทบต่อการจัดอันดับของบริษัทอินเดียรายอื่นๆ และผู้ออกตราสารที่มีคุณสมบัติเสมือนตราสารระดับประเทศ หากเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นจริง ซัพพลายที่เพิ่มขึ้นของตราสารหนี้ที่เข้ามายังตลาดตราสารหนี้ AHY อาจทำให้เกิดความผันผวนอีกครั้ง แม้ว่าเหตุการณ์นี้ในปัจจุบันจะไม่ใช่กรณีฐาน (base case) ของเราก็ตาม

ได้รับผลกระทบน้อย ถ้าหากดอกเบี้ยขึ้น

ในปี 2021 ตลาดตราสารหนี้ทั่วโลกโดยรวมได้รับผลกระทบจากความกังวลว่าดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นไปตามคาดการณ์อัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น

แม้ปัจจัยเบื้องหลังทางมหภาคของสหรัฐอเมริกาจะดีขึ้น แต่เราเชื่อว่าการคาดการณ์ของตลาดต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยดูเหมือนจะเกิดขึ้นเร็วเกินไปเล็กน้อย กรอบเป้าหมายเงินเฟ้อเฉลี่ยของธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) ชี้ให้เห็นว่าธนาคารกลางสามารถอดทนรอได้อีกระยะ ดังนั้น การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนตราสารหนี้ AHY ยังคงน่าดึงดูดในสภาพแวดล้อมที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำที่ถูกยืดขยายให้นานออกไป แม้ว่าอัตราดอกเบี้ยจะเพิ่มขึ้นแต่ตราสารหนี้ AHY ก็มีข้อดีคือมีอายุเฉลี่ยตราสารที่สั้นที่สุดเมื่อเทียบกับตราสารหนี้ประเภทอื่นๆ ซึ่งทำให้มีความผันผวนน้อยหากอัตราดอกเบี้ยปรับตัวเพิ่มขึ้น และนี่ก็เป็นความจริงอีกประการที่ผู้ลงทุนอาจประเมินคุณค่าไว้ต่ำเกินไป ดูรูปที่ 3

รูปที่ 3 : ข้อได้เปรียบด้านอัตราผลตอบแทนและอายุตราสารเฉลี่ยของตราสารหนี้ผลตอบแทนสูงในเอเชีย

asian-high-yields-keep-calm-and-carry-on-01

เตรียมพร้อมสำหรับการฟื้นตัวในที่สุด

การกลับมาระบาดระลอกใหม่ของ COVID-19 ในเอเชียในช่วงไตรมาสสองปี 2021 ได้เน้นย้ำถึงอันตรายที่เกิดจากการมองไปข้างหน้าไกลเกินไปเมื่อเทียบกับปัจจุบัน การค่อยๆ ยกเลิกมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจหลายๆ ด้านที่ถูกชี้นำด้วยนโยบายได้เพิ่มความจำเป็นในการตรวจสอบความน่าเชื่อถือและความยั่งยืนในระยะยาวของบริษัทแต่ละรายทั่วเอเชีย ในขณะเดียวกัน ความปรารถนาของรัฐบาลจีนในการลดปัญหาที่สร้างความเสียหายหรือที่เรียกว่า moral hazard ในตลาดตราสารหนี้กำลังสร้างความไม่แน่นอนบางประการ ดังนั้น กระบวนการคัดเลือกตราสารหนี้จึงยังคงเป็นกุญแจสำคัญ

แม้ผลกระทบที่ยืดเยื้อของภาวะการระบาดใหญ่ทำให้แนวโน้มเศรษฐกิจภูมิภาคย่ำแย่ลงในระยะสั้น แต่ปัจจัยพื้นฐานยังคงแข็งแกร่ง สัญญาณที่ดีดังกล่าวได้ชี้ถึงแนวโน้มการฟื้นตัวของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเมื่อจำนวนผู้ป่วยกลับมาอยู่ภายใต้การควบคุมอีกครั้ง สภาวะการค้าในเอเชียในปี 2021 คาดว่าจะกลับมาสูงเกินระดับสูงสุดเดิมในเดือนตุลาคม 2018 ขณะการเติบโตที่แข็งแกร่งในสหรัฐคาดว่าจะส่งผลบวกต่อเอเชียในรูปของการส่งออกและการลงทุน มูลค่าที่น่าดึงดูดของตราสารหนี้ AHY อัตราผลตอบแทนที่สูงขึ้น และอายุตราสารเฉลี่ยที่น้อยกว่า ทำให้เราเชื่อว่าจะเป็นกลุ่มตราสารที่พร้อมได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคในที่สุด ซึ่งผู้ลงทุนอาจต้องการใช้ฝ่ากระแสความผันผวนที่เกิดขึ้นในระยะสั้น

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.