จีน: สำรวจตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบาย

การทำความเข้าใจเรื่องการมุ่งสู่เป้าหมายด้านนโยบายของรัฐบาลจีนนับเป็นกุญแจสำคัญสำหรับการลงทุนในตลาดหุ้นของประเทศ จีนเตรียมที่จะเปิดเผยแผนห้าปีฉบับที่ 14 (14th Five-Year Plan )ในเดือนมีนาคม 2021 ในขณะที่การตั้งเป้าหมายห้าปีเช่นนี้เป็นลักษณะปกติของการจัดทำกรอบนโยบายของจีน แต่ปัจจุบันก็มีความเสี่ยงสูงขึ้นท่ามกลางความท้าทายทั้งภายในและภายนอกที่เพิ่มเข้ามา ความสำคัญที่มากขึ้นของเทคโนโลยี การผลิตขั้นสูง และความต้องการภายในประเทศ กำลังเป็นจุดเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญที่ผู้ลงทุนต้องรู้

ในเดือนมีนาคม 2021 พรรคคอมมิวนิสต์ของจีนเตรียมที่จะเปิดเผยแผนห้าปีฉบับที่ 14 ซึ่งมีการส่งสัญญาณถึงสิ่งที่อาจเกิดขึ้นจากแถลงการณ์ของคณะกรรมการพรรคที่ประชุมกันไปเมื่อเดือนตุลาคม 2020 แม้ว่าในบางประเด็นจะชูความสำคัญในการประชุมก่อนหน้านี้ แต่ก็มีความชัดเจนว่าจะได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของลำดับความสำคัญ โดยเรื่องนวัตกรรมและการผลิตขั้นสูงที่มีความโดดเด่นใน FYP ฉบับที่ 13 จะยังได้รับการยกระดับให้เป็นเรื่องสำคัญในอันดับต้นๆ การประชุมเกิดขึ้นท่ามกลางความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์กับสหรัฐที่เพิ่มขึ้น ทำให้มีความชัดเจนสำหรับความต้องการในการส่งเสริมเทคโนโลยีที่สามารถพึ่งพาได้จากในประเทศและกระตุ้นความต้องการภายในประเทศ

ตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบาย

จีนมักถูกมองว่าเป็นตลาดที่ขับเคลื่อนด้วยนโยบาย ผลการวิจัยระบุว่า 69.5% ของความผันผวนในตลาดหุ้นจีนสามารถอธิบายได้ด้วยปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย1

สาเหตุอาจเป็นไปได้หลายประการสำหรับเรื่องนี้ เริ่มจากในช่วงแรกตลาดหุ้นจีนมีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานภาครัฐยังคงดำเนินการอย่างจริงจังในการรักษาเสถียรภาพของกระบวนการดำเนินงานในตลาดและทำหน้าที่เสมือนกับการให้การรับประกันแก่ผู้ลงทุน ในขณะเดียวกันกรอบการกำกับดูแลยังคงได้รับการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่อง ขณะตลาดและผู้ร่วมตลาดยังอยู่ในจุดที่มีการพัฒนาน้อยกว่าโดยเปรียบเทียบ

ตลาดการเงินของจีนนับว่ามีความก้าวหน้าขึ้นหลังจากนั้น – กระแสการผิดนัดชำระหนี้ของ SOEs ในตลาดตราสารหนี้แบบ onshore ของจีนในช่วงไตรมาสที่สี่ปี 2020 ได้ชี้ถึงความสำคัญในการปลูกฝังเรื่องการรักษาวินัยให้มากขึ้น รัฐบาลจีนตัดสินใจที่จะไม่หว่านการให้ความช่วยเหลือบริษัทที่มีความเชื่อมโยงกับรัฐบาลแบบไม่พิจารณาอย่างถี่ถ้วนอีกต่อไป เช่นเดียวกับกรอบการกำกับดูแลตลาดของจีนที่มีความแข็งแกร่งขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา ทำให้ตลาดหุ้นและตราสารหนี้สามารถเชื่อมโยงเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐานระดับโลกได้ นอกจากนี้ การมีส่วนร่วมของผู้ลงทุนสถาบันก็ยังมีบทบาทเพิ่มขึ้นในช่วงทศวรรษที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม กระบวนการกำหนดนโยบายที่มีลักษณะเฉพาะของจีน ซึ่งสะท้อนถึงประเด็นสำคัญในเชิงกลยุทธ์ของรัฐบาลและโครงการที่ได้ดำเนินการตามลำดับความสำคัญซึ่งถูกนำเสนอในทุกๆ ห้าปีนั้น มีนัยยะถึงความสำคัญที่ผู้ลงทุนจะต้องทำความเข้าใจในเรื่องการมุ่งสู่เป้าหมายด้านนโยบายและนำผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อพอร์ตการลงทุนเข้าไปรวมพิจารณาด้วย

ธีมหลักที่ได้จากที่ประชุมคณะกรรมการพรรค

เศรษฐกิจจีนมีการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจที่น่าประทับใจหลังจากได้รับผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 โดยมีธีมหลักๆ ที่เกิดขึ้นนับตั้งแต่การประชุมในเดือนตุลาคม ซึ่งสามารถใช้เป็นแนวทางอันเป็นประโยชน์สำหรับผู้ลงทุนในขณะที่จีนได้วาดแผนในอนาคตในยุคหลังการระบาด

การผลิตด้วยเทคโนโลยีขั้นสูง

ตามรายงานที่จัดทำโดยทีมวิจัยของ Eastspring ประจำสำนักงานเซี่ยงไฮ้ ระบุว่าข้อได้เปรียบด้านการแข่งขันของห่วงโซ่อุปทานจีนนั้นอยู่ที่การมีระบบนิเวศที่ครอบคลุม โดยความหลากหลายและความยืดหยุ่นของระบบนิเวศนี้ได้ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์และการประสานงาน ทำให้การผลิตเกิดความประหยัดในระดับสูง การแพร่ระบาดของ COVID-19 ยังได้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ว่าจีนนั้นเป็นผู้ผลิตที่เชื่อถือได้ เนื่องจากผู้ผลิตจีนสามารถกลับมาผลิตได้รวดเร็วกว่าผู้ผลิตส่วนใหญ่ และแย่งส่วนแบ่งการตลาดจากคู่แข่งระดับโลก โดยภายหลังจากการระบาดในช่วงแรก การสำรวจของ EY ในเดือนตุลาคมปี 2020 พบว่า 37% ของผู้บริหารบริษัทข้ามชาติได้พิจารณาการย้ายฐานการผลิตกลับประเทศ ซึ่งลดลงจาก 83% ในเดือนเมษายน ในขณะเดียวกันจีนตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรมการผลิตของตนให้มีความชาญฉลาดมากขึ้นและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดย 5G, ปัญญาประดิษฐ์และบิ๊กดาต้าจะมีบทบาทสำคัญ ด้าน Michelle Qi หัวหน้าทีมตลาดหุ้นของ Eastspring Shanghai คาดว่าบรรดาบริษัทชั้นนำของจีนที่อยู่ในอุตสาหกรรมเครื่องจักรและระบบอัตโนมัติจะได้รับประโยชน์จากการประหยัดต่อขนาดและการเปลี่ยนแปลงของห่วงโซ่อุปทานที่มีลักษณะเฉพาะ

2. เพิ่มระดับการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีและนวัตกรรม

จีนได้ยกระดับการพึ่งพาตนเองทางเทคโนโลยีจนกลายเป็นเสาหลักทางยุทธศาสตร์ของประเทศ สิ่งนี้ได้เป็นกุญแจที่สำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอุตสาหกรรมชิปเซมิคอนดักเตอร์ซึ่งปัจจุบันจีนผลิตชิปเซมิคอนดักเตอร์ได้น้อยกว่า 10% ของผลผลิตทั่วโลก แต่ใช้ชิปในสัดส่วนถึง 35% ความไม่สมดุลอย่างมากนี้ได้ก่อให้เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและความมุ่งมั่นในการพัฒนาด้านเทคโนโลยีของจีนภายใต้สภาพแวดล้อมที่สหรัฐได้กำหนดข้อจำกัดที่ครอบคลุมมากขึ้นเกี่ยวกับชิปและอุปกรณ์เซมิคอนดักเตอร์

จีนจำเป็นต้องทุ่มเทให้กับการลงทุนและใช้เวลาอย่างมากในการจัดหาและพัฒนาเทคโนโลยีเซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูง ซึ่งในช่วงเริ่มต้นรัฐบาลได้ประกาศลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคลสำหรับผู้ผลิตวงจรรวม (Integrated Circuit) และซอฟต์แวร์ในเดือนสิงหาคม 2020 แต่หนทางข้างหน้ายังถือเป็นเรื่องท้าทาย โดยในอดีตการพัฒนาเทคโนโลยีจำเป็นต้องมีการร่วมมือกับพันธมิตรต่างประเทศในด้านทรัพย์สินทางปัญญา ความเชี่ยวชาญ อุปกรณ์ หรือวัตถุดิบ สิ่งนี้ดูเหมือนจะยากขึ้นเรื่อยๆ ภายใต้สภาพภูมิรัฐศาสตร์ในปัจจุบัน

3. เพิ่มการบริโภคภายในประเทศ

คุณลักษณะสำคัญสำหรับขั้นตอนการพัฒนาใหม่ของจีนก็คือรูปแบบ "การหมุนเวียนแบบคู่ขนาน" (dual circulation) ซึ่งหมายความถึงการหมุนเวียนทั้ง "ภายใน" และ "ภายนอก" “ การหมุนเวียนภายใน” นั้นรวมถึงความพยายามในการขยายอุปสงค์ภายในประเทศ ในขณะที่ “การหมุนเวียนภายนอก” จะมองหาเงื่อนไขที่สามารถอำนวยความสะดวกการลงทุนจากต่างประเทศและกระตุ้นการส่งออก จีนมีโอกาสอย่างมากสำหรับการบริโภคภายในประเทศที่จะขยายตัวได้อีก ซึ่งหากดูที่สัดส่วนหรือเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP แล้ว จะพบว่าการบริโภคภายในประเทศของจีนยังคงต่ำกว่าประเทศที่พัฒนาแล้วและเศรษฐกิจเกิดใหม่หลายประเทศ ดูรูปที่ 1 การเพิ่มส่วนแบ่งการบริโภคในประเทศของเศรษฐกิจนั้นต้องมีการปฏิรูปด้านอุปทานรวมถึงการมีค่าจ้างที่สูงขึ้น ระบบตาข่ายความปลอดภัยทางสังคม (social safety nets) ที่ดีขึ้น และการเปลี่ยนแปลงของตลาดแรงงานเพื่อให้เกิดขึ้นได้ ซึ่งในขณะที่จีนกำลังเปลี่ยนไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยการบริโภคมากขึ้น ด้าน Nathan Yu จากทีม Greater China Equity ของ Eastspring เชื่อว่าความต้องการสินค้าที่ต้องใช้การพิจารณาไตร่ตรองอย่างเช่นการศึกษา การดูแลสุขภาพ สันทนาการ และการเดินทางจะเพิ่มขึ้น ในขณะเดียวกันความต้องการอาหารและเครื่องดื่ม เครื่องแต่งกาย ที่อยู่อาศัย และรถยนต์ จะชี้ให้เห็นถึงแนวโน้มในการยกระดับของแบรนด์และความเป็นพรีเมียม

รูปที่ 1: การบริโภค เทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อ GDP

navigating-a-policy-driven-market-from-florence-01

4.การส่งเสริมให้เกิดการขยายตัวของชุมชนเมือง

อัตราการขยายตัวของชุมชนเมืองในจีนนั้นอยู่ที่ 60.6% ณ สิ้นปี 2019 ในขณะที่ช่องว่างทางรายได้ระหว่างเขตเมืองและชนบทถ่างออกมากขึ้นในช่วงหลายปีที่ผ่านมา อัตราส่วนรายได้ที่สามารถจับจ่ายได้ต่อหัวของผู้อยู่อาศัยในเขตเมืองต่อประชากรในชนบทเพิ่มขึ้นจาก 2.5 ในปี 1978 มาเป็น 2.64 ในปี 20192 ซึ่งจากการวิจัยชี้ให้เห็นว่ามีความสัมพันธ์แบบสองทางระหว่างช่องว่างทางรายได้ในเขตเมืองและชนบทและการขยายตัวของชุมชนเมือง3 ปรากฎการณ์นี้จึงไม่น่าแปลกใจที่จีนจะเริ่มต้นการขับเคลื่อนการขยายตัวของเขตเมืองใหม่และประสานการพัฒนาในระดับภูมิภาคเพื่อลดช่องว่างทางรายได้และความเหลื่อมล้ำในการพัฒนาระหว่างกลุ่มจังหวัดชายฝั่งที่เจริญรุ่งเรืองกับพื้นที่ห่างไกล การขับเคลื่อนความเป็นเมืองนี้จะเป็นผลดีต่ออุตสาหกรรมที่เป็นโครงสร้างพื้นฐาน อสังหาริมทรัพย์ และวัสดุพื้นฐาน อย่างไรก็ตาม การขับเคลื่อนจะประสบความสำเร็จได้จำเป็นต้องมีการปฏิรูประบบทะเบียนบ้าน (Hukou หรือ หู้โขว่) และการปฏิรูปที่ดิน โดยในปี 2015 มีรายงานว่ามีแรงงานข้ามถิ่นเพียง 1.3% เท่านั้นที่มีบ้านในเขตเมืองที่ตนทำงาน ด้าน Kieron Poon ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนจากทีม Greater China Equity ของ Eastspring มองว่าหากแรงงานข้ามถิ่นสามารถเป็นพลเมืองในเขตเมืองนั้นๆ ได้และเป็นเจ้าของบ้าน ก็เชื่อว่าจะทำให้เกิดความต้องการที่ขยายตัวในกลุ่มสินค้าประเภทรถยนต์ เครื่องใช้ในบ้าน ตลอดจนบริการด้านการเงิน การดูแลสุขภาพ และการศึกษา

5.เร่งการพัฒนาด้านสิ่งแวดล้อม

เจตจำนงทางการเมืองที่ให้ความสำคัญเรื่องสิ่งแวดล้อมในเศรษฐกิจจีนถือว่ามีความแข็งแกร่ง จีนคาดว่าจะสามารถดำเนินแผนที่มุ่งมั่นและเป็นเชิงรุกในการดูแลสิ่งแวดล้อมและพัฒนาโครงการคาร์บอนต่ำ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการปล่อยคาร์บอนสูงสุดภายในปี 2030 และเข้าสู่สถานะ “การปล่อยคาร์บอนเหลือศูนย์” (carbon neutral) ภายในปี 2060 ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายที่ประธานาธิบดี สี จิ้น ผิง ได้กำหนดไว้ในที่ประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเมื่อเดือนกันยายน 2020

ยกตัวอย่างเช่น จีนต้องการให้ 20% ของรถยนต์ใหม่ที่จะออกขายภายในปี 2025 เป็นรถยนต์พลังงานใหม่ หรือ New Energy Vehicles (NEVs) ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 5% ในปี 2019 รัฐบาลกลางได้ขยายการอุดหนุนการซื้อและการยกเว้นภาษีซื้อสำหรับ NEV จนถึงปี 2022 การตัดสินใจของรัฐบาลในการลงทุนด้วยเม็ดเงิน 1.42 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในโครงสร้างพื้นฐานด้านการชาร์จไฟในปี 2020 ยังมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มยอดขาย EV ในระยะยาว โดยข้อมูล ณ ไตรมาสที่ 1 ปี 2020 ซึ่งยกเว้นฮ่องกง พบว่าตลาดที่เป็น 9 ใน 10 อันดับแรกที่มีอัตราการเข้าถึง EV สูงสุดนั้นเป็นประเทศในยุโรป ดูรูปที่ 2 ด้าน Michelle Qi หัวหน้าทีมตลาดหุ้นของ Eastspring Shanghai เชื่อว่าการให้ความสำคัญกับพลังงานที่สะอาดมากขึ้นจะทำให้เกิดการเปลี่ยนไปใช้พลังงานไฟฟ้าของภาคการขนส่งอย่างถาวร ซึ่งทีมวิจัยในเซี่ยงไฮ้ของ Eastspring กำลังประเมินผู้ได้รับประโยชน์ทั้งทางตรงและทางอ้อมจากแนวโน้ม e-mobility นี้

รูปที่ 2: อัตราการเข้าถึง (%) ยานยนต์ขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า (EV)

navigating-a-policy-driven-market-from-florence-02

มีความเสี่ยงที่รออยู่ข้างหน้า

ในขณะที่อาจมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเป้าหมายที่จีนได้กำหนดไว้ในแผนห้าปีฉบับที่ 14 แต่การเปลี่ยนแปลงบางอย่างที่เราได้เห็นในวันนี้ในอุตสาหกรรมธนาคาร อสังหาริมทรัพย์ และตลาดการเงินของจีนนั้น เป็นผลมาจากการปฏิรูปจากแผนห้าปีก่อนหน้านี้ การมุ่งเน้นอีกครั้งเกี่ยวกับเป้าหมายบางส่วนเหล่านี้ในระหว่างการประชุมโครงการเศรษฐกิจส่วนกลางของรัฐบาลในเดือนธันวาคมปี 2020 เป็นการตอกย้ำถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลจีนในการบรรลุลำดับความสำคัญเหล่านี้ อย่างไรก็ดี เป้าหมายหลายๆ ด้านจำเป็นต้องมีการปฏิรูปเชิงโครงสร้างและสถาบันซึ่งจะมีความเสี่ยงเกิดขึ้นในระหว่างดำเนินการท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในภูมิทัศน์โลก

นับตั้งแต่แผนห้าปีฉบับที่ 13 สหรัฐได้กำหนดข้อจำกัดหลายประการต่อบริษัทจีนและได้ใช้เทคโนโลยีล้ำสมัยของตนเพื่อจำกัดความมุ่งมั่นของจีน ซึ่งที่น่าสนใจก็คือแถลงการณ์จากคณะกรรมการพรรคในเดือนตุลาคมที่กล่าวถึง “การปรับดุลอำนาจระหว่างประเทศอย่างลึกซึ้ง” ทั้งนี้ เมื่อเกิดความท้าทายขึ้นจากภายในและความขัดแย้งจากภายนอกที่เพิ่มขึ้น การจัดลำดับความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ครั้งใหม่ของรัฐบาลจีนจะช่วยกำหนดขั้นตอนการพัฒนาในขั้นต่อไปของประเทศ และกำหนดตัวผู้ชนะและผู้แพ้ ผู้ลงทุนจึงอาจต้องใส่ใจกับถ้อยคำที่สำคัญของปีนี้

บทความนี้เป็นบทความแรกจากทั้งหมดหกบทความใน Asian Expert Series ของ Eastspring ในปี 2021 โดยซีรีส์ใหม่มุ่งเน้นไปที่ประเทศจีน ซึ่งทีมการลงทุนของเราจะนำเสนอข้อมูลในเชิงลึกเกี่ยวกับโอกาสและความท้าทายที่จีนกำลังเผชิญในขณะที่จะมีการเปิดเผยแผนห้าปีฉบับที่ 14 (14th Five-Year Plan)

คลิกที่นี่ เพื่ออ่านบทความอื่นๆ ใน Asian Expert Series ของเรา

Sources:
1 Wang et al. (2012)
2 China’s National Bureau of Statistics.
3 Urbanization and the Urban–Rural Income Gap in China: A Continuous Wavelet Coherency Analysis. Yiguo Chen, Peng Luo, and Tsangyao Chang.

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.