ชัยชนะ ‘สีเขียว’

คุณสามารถจินตนาการอนาคตสีเขียวได้หรือไม่? ด้วยการถือกำเนิดของรถยนต์ที่ใช้พลังงานไฮโดรเจน ยานพาหนะแบบขับเคลื่อนอัตโนมัติ และพลังงานทดแทนภายในอาคารต่างๆ ทำให้อนาคตของโลกสีเขียวใกล้ถึงความจริงเข้าไปทุกที โดยมีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวปี 2563 กำลังจะช่วยกรุยทาง

อตัวอย่างเช่น การใช้ไม้ที่มาจากแหล่งยั่งยืน1 เพื่อสร้างอาคาร โดยใช้พลังงานทดแทนทั้งหมด 100 เปอร์เซ็นต์ หมู่บ้านโอลิมปิกขนาด 6,000 ยูนิตจะใช้เชื้อเพลิงไฮโดรเจน2 กล่าวกันว่าเป็น 'ที่สุดของพลังงานสะอาด' เนื่องจากไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เมื่อถูกเผาไหม้ ถนนโซล่าร์3 ซึ่งระบบแผงโซลาร์เซลล์ที่มีชั้นเรซินพิเศษเพื่อให้ยานพาหนะสามารถวิ่งด้านบนได้ ถูกสร้างขึ้นเพื่อตอกย้ำความรักษ์โลกของมหกรรมกีฬาครั้งนี้

คณะกรรมการจัดงานโอลิมปิกและพาราลิมปิกกรุงโตเกียวปี 2563 ยังต้องการสนับสนุนการใช้รถยนต์ไร้คนขับและรถโดยสารไฟฟ้า เพื่อรับส่งนักกีฬาและผู้เข้าชมระหว่างตัวเมืองและสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก

อย่างไรก็ตาม ‘สีเขียว’ ไม่ได้ถูกจำกัดเพียงแค่เรื่องการใช้พลังงานเท่านั้น กรุงโตเกียวจะยังใช้วิถีแห่ง ‘สีเขียว’ ในการสร้างเหรียญทอง 4 เหรียญเงินและทองแดง โดยโครงการ Tokyo 2020 Medal Project จะรวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ (จากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เก่าและล้าสมัย) มาสร้างใหม่ให้เป็นเหรียญรางวัล คณะกรรมการยังมุ่งมั่นที่จะลดขยะอาหาร และบรรจุภัณฑ์พลาสติก รวมทั้งจะนำผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่ผลิตมาสำหรับการแข่งขันกลับมาใช้ใหม่หรือรีไซเคิลมากถึง 99 เปอร์เซ็นต์

เหลือเวลาอีกปีก่อนถึงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกกรุงโตเกียวปี 2563 แต่ดูเหมือนว่าทุกอย่างกำลังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง หากการดำเนินงานครั้งนี้ประสบความสำเร็จจะเป็นการแสดงให้เห็นว่าอีเวนต์ระดับโลกอันยิ่งใหญ่สามารถนำไปสู่การปฏิบัติที่ยั่งยืนได้ และไม่เพียงเท่านั้น กรุงโตเกียวจะยังเป็นผู้นำและเป็นตัวอย่างให้กับเมืองอื่นๆ ทั่วโลก ให้เป็นสีเขียว (ยิ่งขึ้น)

ส่วนในด้านการลงทุน TMBAM Eastspring ได้คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในขั้นตอนกระบวนการลงทุนของเรา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนธรรมาภิบาลได้ที่โทร. 1725

แหล่งข้อมูล:
1 https://www.fepc.or.jp/english/nuclear/necessary/index.html
2 https://www.theguardian.com/world/2012/sep/14/japan-end-nuclear-power
3 https://www.wartsila.com/twentyfour7/energy/space-based-solar-power-fact-or-fiction
4 https://www.mofa.go.jp/ic/ch/page25e_000147.html