ลงทุนเพิ่มพูนรายได้: ปรับความคาดหวังของคุณเสียใหม่

จำนวนหนี้ที่ให้ผลตอบแทนติดลบเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ 13.4 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ1 และยังเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ซึ่งเมื่อรวมกับเงินออมทั่วโลกที่มีอย่างท่วมท้น ได้เพิ่มความน่าสนใจของทางเลือกที่สามารถสร้างกระแสรายได้อย่างสม่ำเสมอ แม้ว่าทางเลือกเหล่านี้จะมีศักยภาพเพียงพอสำหรับผู้ลงทุน แต่ความผันผวนที่สูงขึ้นพร้อมกับผลตอบแทนที่ทำได้เพียงระดับปานกลาง อาจทำให้ผู้ลงทุนต้องยอมรับความคิดในการมองระยะยาวและใช้แนวทางเชิงรุกมากยิ่งขึ้นในอนาคต

พันธบัตรที่ให้ผลตอบแทนสูงขึ้นนั้นได้ประโยชน์จากปรากฏการณ์แสวงหาผลตอบแทนที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภายใต้ฉากหลังที่มีเรื่องของสงครามทางการค้า เศรษฐกิจโลกที่ขาดแรงกระตุ้น สัญญาณเงินเฟ้อที่ไม่ปรากฏ ซึ่งจากข้อมูลต่างๆ ที่ออกมาได้แสดงให้เห็นชัดเจนว่าผู้ลงทุนมีความต้องการพันธบัตร มากกว่าที่จะเป็นสินทรัพย์อื่น

มอร์นิ่งสตาร์ระบุว่าในช่วงครึ่งปีแรกของปี 2019 มีเม็ดเงินไหลเข้ากองทุนตราสารหนี้ประมาณ 487 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้นจาก 148 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นระดับสูงสุดของสถิติการไหลเข้าสุทธิมายังกองทุนรวมตราสารหนี้ในงวดครึ่งปีแรกอย่างน้อยหนึ่งทศวรรษ ขณะเม็ดเงินไหลเข้านี้ยังไม่แสดงท่าทีที่อ่อนแรงลง โดยในเดือนกรกฎาคมกองทุนพันธบัตรทั่วโลกมียอดเงินไหลเข้าสุทธิ 17 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ นับเป็นเดือนที่เจ็ดติดต่อกันที่มีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิเป็นบวก สำหรับในเอเชียพบว่ากองทุนพันธบัตรมีกระแสเงินไหลเข้าสุทธิ 59 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในช่วงครึ่งแรกของปี เมื่อเทียบกับเงินไหลออกจากหุ้นจำนวน 9 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

กระแสเงินไหลเข้าจำนวนมากได้ฉุดให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรลดลงมาปิดที่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ โดยในปัจจุบันอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปีมาอยู่ที่ 1.85%2 ถ้าพิจารณาในภูมิภาคเอเชียพบว่าอัตราผลตอบแทนรวมนั้นอยู่ใกล้กับระดับต่ำสุดในอดีต ดูจากรูปที่ 1 เงินไหลเข้าจำนวนมากนี้และผลตอบแทนพันธบัตรที่ต่ำได้สร้างผลกระทบอย่างมีนัยยะต่อผู้ลงทุน

รูปที่ 1: อัตราผลตอบแทนรวม (เอเชีย, %)3

Do-income-investors-image001

ผันผวน เปลี่ยนแปลงได้ตลอด

เมื่ออัตราผลตอบแทนต่ำลง ความผันผวนของราคาพันธบัตรที่เกิดขึ้นจะสร้างผลกระทบที่รุนแรงมากขึ้นมาสู่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรวม สถานการณ์นี้อาจเปลี่ยนแปลงคุณสมบัติของสินทรัพย์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยดึงดูดความสนใจของผู้ลงทุนจากเรื่องของความมั่นคงและการช่วยลดความผันผวน

ความผันผวนของพันธบัตรดูมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น ดัชนี MOVE ซึ่งวัดความผันผวนของตลาดตราสารหนี้ เพิ่มขึ้นทำสถิติสูงสุดในรอบ 3 ปีเมื่อเดือนสิงหาคม จากตัวเลขการจ้างงานของสหรัฐที่ต่ำกว่าคาดและกิจกรรมในภาคการผลิตของสหรัฐที่ลดลงอย่างมาก ดูจากรูปที่ 2 ซึ่งเมื่อพิจารณาสถานะการลงทุนที่โอนเอียงมาสู่พันธบัตร การแกว่งตัวของราคาพันธบัตรอาจรุนแรงขึ้นหากผู้ลงทุนลดสัดส่วนการถือในพอร์ตลง

รูปที่ 2: ความผันผวนของตลาดพันธบัตรดูมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้น4

Do-income-investors-image002

ในขณะเดียวกัน ความพยายามเก็บเกี่ยวผลตอบแทนนั้นได้ผลักดันให้ผู้ลงทุนบางส่วนเข้าสู่กลุ่มธุรกิจที่ไม่เคยลงทุนมาก่อน การเปลี่ยนแปลงลักษณะของผู้ลงทุนอาจทำให้ความผันผวนยิ่งรุนแรงขึ้น – ยกตัวอย่างในเดือนสิงหาคม พันธบัตรอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงของจีนได้ถูกเทขายออกอย่างรวดเร็ว เนื่องจากกองทุนตราสารหนี้ในตลาดเกิดใหม่ทั่วโลกต่างพยายามเพิ่มเงินสดเข้าพอร์ต

นอกจากนี้ ยังไม่ได้ช่วยให้โครงสร้างของดัชนีพันธบัตรบางประเภทเกิดการเปลี่ยนแปลง ตัวอย่างเช่น ดัชนี US Investment Grade มีสัดส่วนเกือบ 50% ในขณะนี้ที่ประกอบด้วยบริษัทที่ได้รับการจัดอันดับ BBB ซึ่งสูงกว่า Junk Bond อยู่หนึ่งอันดับ เมื่อเทียบกับ 35% ในปี 20085 ความเสี่ยงของการปรับลดอันดับเครดิตจะเพิ่มขึ้นหากเศรษฐกิจชะลอตัวลงรวดเร็วยิ่งขึ้น การเปลี่ยนแปลงในองค์ประกอบของดัชนีสามารถทำให้เกิดความผันผวนมากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการได้รับความนิยมจากกองทุน ETF หรือ Exchange Traded Funds

นอกจากพันธบัตรแล้ว ผู้ลงทุนที่แสวงหาการสร้างกระแสรายได้ยังมองหาสินทรัพย์ประเภทอื่นๆ เช่น หุ้นที่มีการจ่ายเงินปันผล และทรัสต์เพื่อการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ (REIT) แม้หุ้นที่จ่ายเงินปันผลนั้นจะถูกมองว่าให้ความมั่นคงมากกว่า แต่ด้วยผลประกอบการที่แย่ลงก็อาจฉุดแนวโน้มเงินปันผลในระยะสั้น

ในขณะเดียวกัน ซัพพลายส่วนเกินในบางภาคส่วน ยอดค้าปลีกที่อ่อนแอ และการเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบที่อาจเกิดขึ้น ถือเป็นความท้าทายที่กอง REIT ต้องเผชิญ แนวโน้มที่เกิดขึ้นใหม่อย่างเช่นการพักอาศัยร่วมกัน (co-living) การทำงานร่วมกัน (co-working) กระบวนการแปลงอสังหาริมทรัพย์เป็นโทเคน (Tokenisation) ตลอดจนผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ยังสามารถลบล้างโมเดลทางธุรกิจได้อีกด้วย

เลือกเส้นทางมุ่งสู่จุดหมาย

ไม่ได้หมายความว่าผู้ลงทุนที่มุ่งแสวงหาวิธีสร้างกระแสรายได้ควรหลีกเลี่ยงพันธบัตร แต่ในมุมมองของผมนั้นคิดว่าอัตราดอกเบี้ยและอัตราผลตอบแทนมีแนวโน้มที่จะอยู่ในระดับต่ำต่อไปอีกระยะ รายงานของธนาคารโลกระบุว่าโอกาสของการเติบโตทั่วโลกยังคงริบหรี่ ด้วยแนวโน้มที่แย่ลงอันเกิดจากความไม่แน่นอนที่เกี่ยวข้องกับ Brexit ความตึงเครียดทางการค้า และการชะลอตัวในยุโรป ธนาคารกลางมีแนวโน้มที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยหรือกดไว้ให้อยู่ในระดับต่ำเพื่อเป็นเกราะป้องกันความเสียหายทางเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในภายหน้า นั่นเท่ากับเป็นการสนับสนุนพันธบัตร ความผันผวนอาจนำเสนอโอกาสที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนระยะยาวที่สามารถดำเนินการจัดการเรื่องความเสี่ยงอย่างระมัดระวังและมีความสามารถในการวิเคราะห์ นอกจากนี้ ยังมีโอกาสในการเพิ่มผลตอบแทนด้วยกลยุทธ์การถือครองแบบต่อเนื่อง

เส้นอัตราผลตอบแทนพันธบัตรในบางประเทศยังคงเป็นลักษณะโน้มเอียงแบบลาดขึ้น (upward sloping) เพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ลงทุนเพิ่มผลตอบแทนหากพวกเขาตัดสินใจขยายอายุตราสารที่ถือครอง

ในขณะเดียวกัน ความสามารถในการระบุตัวหุ้นที่ช่วยสร้างการเติบโตของเงินปันผลได้อย่างยั่งยืนจะสามารถช่วยให้พอร์ตการลงทุนฝ่าความผันผวนในระยะสั้นไปได้ ในขณะที่ความเชื่อมั่นของตลาดอาจได้รับผลกระทบจากความตึงเครียดทางการค้า และ/หรือ นโยบายของเฟดในระยะสั้น ทั้งนี้ จากข้อมูลในอดีตที่ผ่านมาพบว่าตลาดสามารถสร้างผลงานได้อย่างสอดคล้องกับการเติบโตของเงินปันผลในระยะยาว ดูจากรูปที่ 3

รูปที่ 3 : ผลตอบแทนต่อปีของตลาดหุ้นและการเติบโตของเงินปันผลต่อหุ้น นับตั้งแต่ปี 20106

Do-income-investors-image003

สำหรับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์นั้น ผู้ลงทุนประเภทที่มีความมั่งคั่งระดับสูง หรือ High Net Worth (HNW) ได้กระจายไปยังกลุ่มสินทรัพย์ประเภทนี้เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะในเอเชีย เนื่องจากอัตราผลตอบแทนพันธบัตรที่ลดลงและความผันผวนของตลาดหุ้น ในปี 2018 อสังหาริมทรัพย์คิดเป็นสัดส่วน 20.1% ของการจัดสรรสินทรัพย์ทั้งหมดของผู้ลงทุนประเภท HNW ในเอเชีย เพิ่มขึ้นจาก 18.7% ในปีก่อนหน้า ความต้องการดังกล่าวสามารถช่วยหนุนการประเมินมูลค่าอสังหาริมทรัพย์และหลักทรัพย์ที่เชื่อมโยงกับอสังหาริมทรัพย์ แม้ว่ามูลค่าของ REITs จะเพิ่มสูงขึ้น นอกจากนี้ ด้วยวิธีการแบบ Bottom up ในเชิงรุกที่ค้นหาบริษัทที่มีการบริหารงานอย่างมีคุณภาพ สินทรัพย์อยู่ในทำเลที่ดี และงบดุลที่แข็งแกร่ง จะสามารถนำพา REITs ฝ่าอุปสรรคบางส่วนที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้ไปได้

ปรับความคาดหวังของคุณเสียใหม่

ทางออกในเรื่องการลงทุนที่มุ่งสร้างรายได้มีแนวโน้มที่จะยังคงได้รับความนิยมในโลกที่มีอัตราผลตอบแทนต่ำและการเติบโตที่ไม่แน่นอน แต่ทว่าหากผู้ลงทุนไม่ได้เตรียมพร้อมที่จะรับความเสี่ยงมากขึ้น พวกเขาก็จะต้องปรับความคาดหวังใหม่และคาดได้เพียงผลตอบแทนที่ทำได้อยู่ในระดับปานกลางเท่านั้น ขณะความผันผวนก็ยังอาจเพิ่มสูงขึ้น ด้วยความคิดแบบที่มองไปในระยะยาวควบคู่ไปกับแนวทางในเชิงรุกจะสามารถช่วยลดอุปสรรคบางอย่าง พร้อมกับใช้ประโยชน์จากโอกาสที่มาพร้อมกับความผันผวน

Sources:
1 Bloomberg. 18 October 2019
2 Bloomberg. 29 October 2019
3 ICE Data Indices, LLC (ACOR index used for corporate yields). Asian Credit Market Primer. Bank of America Merrill Lynch.
4 Bloomberg. 18 October 2019. The Merrill Lynch Option Volatility Estimate (MOVE) Index
5 https://www.eastspring.com/insights/leverage-facilitates-growth-until-it-doesn-t
6 Bloomberg. 29 October 2019. Indices used include MSCI Japan, MSCI United Kingdom, MSCI Europe ex UK, MSCI US, MSCI Asia ex Japan, MSCI AC World, MSCI Australia and MSCI Emerging Markets. Details of indices can be found from https://www.msci.com/msci-all-market-indexes

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.