ESG investing | เทรนด์ลงทุนที่มาเร็ว ติดสปีด

จากความกังวลที่มีต่อสภาพอากาศที่ร้อนขึ้นทุกขณะ ลองมาดู 3 หนทางต่อไปนี้ที่ผู้ลงทุนสามารถช่วยให้เป็นการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบที่ดีกว่าเดิม

ในการประชุมสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศประจำปี 2021 (COP26) เป็นที่ทราบกันดีว่ายังมีเรื่องที่ต้องดำเนินการอีกมากในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ โดยสิ่งที่จะกล่าวต่อไปนี้คือสามวิธีที่ผู้ลงทุนสามารถสร้างผลกระทบในเชิงบวกได้

1. เข้าไปมีส่วนร่วมอย่างจริงจังในช่วงเปลี่ยนผ่านออกจากกระบวนการผลิตที่พึ่งพาถ่านหินของบริษัทต่างๆ

ในเอเชียและตลาดเกิดใหม่ (EMs) ถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลยังคงเป็นแหล่งพลังงานที่สำคัญ ประเทศเหล่านี้ต้องการทรัพยากรจำนวนมากในการเปลี่ยนจากกระบวนการผลิตที่พึ่งพาถ่านหิน ซึ่งรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานใหม่ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการปรับระดับทักษะใหม่ให้กับผู้คน ทั้งนี้ ผู้ลงทุนสามารถเข้าไปมีบทบาทสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงนี้ได้ ด้วยการเข้าลงทุนและมีส่วนร่วมอย่างจริงจังกับบริษัทที่ต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์อย่างแท้จริง

2. แสวงหาโอกาสการลงทุนที่ยั่งยืน

เศรษฐกิจในเอเชียกำลังค้นหาวิธีการในแบบฉบับของตนเพื่อมุ่งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ตัวอย่างเช่น เกาหลีใต้ตั้งเป้าที่จะเพิ่มการใช้ไฮโดรเจน ซึ่งเป็นทางเลือกที่มีความยั่งยืนมากกว่าถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิล ความพยายามดังกล่าวได้สร้างโอกาสให้กับผู้ผลิตรถยนต์และบริษัทต่อเรือของเกาหลี ซึ่งถ้าหากดูทั่วทั้งภูมิภาคเอเชีย เรามองเห็นโอกาสในผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และซัพพลายเชนของ EV นอกจากนี้ เรายังคาดว่าจะเห็นการออกตราสารหนี้ที่เกี่ยวข้องกับพลังงานหมุนเวียนและสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้นด้วยในอนาคต

3. ใช้เครื่องมือเชิงปริมาณ

เมื่อข้อมูลด้าน ESG มีจำนวนมากขึ้น เครื่องมือเชิงปริมาณหรือ quant สามารถช่วยให้เกิดการใช้ข้อมูลที่มีความซับซ้อนจำนวนมหาศาลเหล่านี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น เครื่องมือ quant สามารถสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีระดับคาร์บอนต่ำแบบไม่ให้เกิดการกระจุกตัวกันมากเกินไปในประเทศใดประเทศหนึ่ง หรืออยู่แต่ในเพียงบางเซ็กเตอร์หรือแม้แต่อยู่ในหุ้นใดๆ โดยเฉพาะ เครื่องมือ Quant ยังช่วยให้ผู้ลงทุนเข้าใจภาพที่ดีขึ้นว่าพอร์ตการลงทุนที่มีคาร์บอนอยู่ในระดับที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ส่งผลต่อผลตอบแทนและความผันผวนอย่างไร

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.