เอเชียที่กำลังพุ่งทะยาน

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่เกิดขึ้นใหม่ของเอเชียกำลังจะเป็นแรงผลักดันการขยายตัวของภูมิภาคนี้ในระยะถัดไป

เปรียบเหมือนกับรถยนต์ที่ต้องเปลี่ยนไปใช้ทางอ้อมเมื่อเผชิญกับเหตุการณ์ปิดถนน ในทำนองเดียวกัน พลวัตการเติบโตทางเศรษฐกิจของเอเชียก็ได้เปลี่ยนแปลงไปเนื่องจากภาวะการระบาดใหญ่ แล้วอะไรคือปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตที่เกิดขึ้นใหม่ที่เราเห็นในวันนี้?

1. การมุ่งสู่ดิจิทัล

ภาวะการระบาดใหญ่ได้เร่งการใช้ช่องทางดิจิทัลในเกือบทุกเซ็กเตอร์ แม้แต่ภูมิทัศน์ของตลาดแรงงานก็กำลังเปลี่ยนแปลง จากการผงาดขึ้นของภาคเศรษฐกิจในส่วนที่เป็นแรงงานอิสระ หรือ gig economy ซึ่งนำไปสู่การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลใหม่ๆ

2. เพิ่มทักษะ ยกระดับความสามารถ

ภูมิภาคอันเป็นที่รู้จักกันมาอย่างยาวนานถึงความสามารถของภาคการผลิต ในขณะนี้กำลังวางแผนและเดินหน้าเพื่อปรับปรุงสิ่งที่เอเชียพร้อมมอบให้ แรงจูงใจทางธุรกิจใหม่ๆ และความร่วมมือทางการค้าถือเป็นหัวใจของความพยายามทั้งหลายเหล่านี้เพื่อที่จะก้าวรุกไปข้างหน้าบนห่วงโซ่คุณค่า

3. เปลี่ยนสู่ความยั่งยืน

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะส่งผลกระทบต่อเอเชียหนักที่สุด ด้วยเหตุนี้ การผลักดันการลงทุนที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงเป็นเรื่องที่ต้องรีบดำเนินการให้เร็วขึ้นสำหรับภูมิภาคนี้ การพัฒนาและการเปลี่ยนไปใช้แหล่งพลังงานหมุนเวียนถือเป็นความสำคัญเร่งด่วนในลำดับแรกๆ

มีหลากหลายเซ็กเตอร์ที่คาดว่าจะได้รับประโยชน์จากแรงขับเคลื่อนการเติบโตที่เกิดขึ้นใหม่เหล่านี้ ภาคการธนาคารและเทคโนโลยีก็น่าจะได้รับอานิสงส์ไปด้วย เช่นเดียวกับบางบริษัทที่ทำรถยนต์ไฟฟ้า เซมิคอนดักเตอร์ ซอฟต์แวร์ อีคอมเมิร์ซ อินเทอร์เน็ต ตลอดจนบริษัทที่ดูแลด้านเสถียรภาพและความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทาน

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.