ส่องกรณี China Evergrande กระทบต่อตลาดการลงทุนมากน้อยแค่ไหน?

ในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา มีข่าวอย่างต่อเนื่องเกี่ยวกับ China Evergrande Group ที่ค้างชำระหนี้หรือมีการจ่ายล่าช้า และทางบริษัทก็เผชิญหน้ากับการประท้วงที่เพิ่มขึ้นจากผู้ซื้อบ้าน และโดยนักลงทุนรายย่อยที่ออกมาเรียกร้องให้มีการชำระเงินคืนเมื่อวันที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2564 Evergrande ประกาศว่า บริษัทได้ว่าจ้าง Houlihan Lokey (China) Ltd และ Admiralty Harbor Capital Ltd ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน เพื่อเข้ามาประเมินโครงสร้างเงินทุนของกลุ่มบริษัท ทั้งนี้ Hong Kong Exchange เองก็ได้ประกาศการอัปเดตของธุรกิจออกมาซึ่งมีไฮไลท์ดังนี้

 1. ยอดขายเดือนกันยายนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากกระแสข่าวเชิงลบ
 2. ไม่มีความคืบหน้าในการขายสินทรัพย์
 3. WMP (Wealth Management Product) ที่ค้างชำระจำนวน 934 ล้านหยวน ยังเป็นยอดคงค้างอยู่ตั้งแต่วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และยังคงอยู่ในการเจรจากับผู้ออกตราสาร และนักลงทุนเพื่อบรรลุข้อตกลงการชำระคืน

จากข่าวล่าสุดชี้ให้เห็นถึงความอดทนที่ลดลงของเจ้าหนี้ และความเต็มใจที่ลดลงของบริษัทในการชำระเงินคืนแม้ว่าจะมีเงินสดในมือก็ตาม (มีเงินสดอยู่ประมาณ 86.8 พันล้านหยวน ณ วันที่ 30 มิ.ย. 21) ดังนั้นภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ ดูเหมือนว่า Evergrande กำลังมุ่งหน้าไปสู่การปรับโครงสร้างหนี้มากกว่า

แม้ว่าผลลัพธ์จากการปรับโครงสร้างหนี้มีแนวโน้มในขณะนี้ว่าจะมีความคล่องตัวสูง แต่ว่าก็ยังต้องขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ เช่น การตอบสนองของเจ้าหนี้ ความสามารถของบริษัทในการกลับมาดำเนินการ ความคืบหน้าในการกำจัดสินทรัพย์ และระดับการสนับสนุนจากภาครัฐและ/หรือนักลงทุนเชิงกลยุทธ์

กรณี base case คือ รัฐบาลจีนช่วยประสานงานในระดับบริหารเพื่อส่งผลให้เกิด "การแก้ไขอย่างเป็นระเบียบ" ของสถานการณ์ปัจจุบัน แม้ว่าการสนับสนุนทางการเงินทางรัฐบาลไม่น่าจะเป็นไปได้ในตอนนี้ก็ตาม ทั้งนี้เพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อระบบทางการเงินและสังคมในวงกว้าง ทำให้เรายังคงมองว่าเจ้าหนี้และรัฐบาลยังจะอนุญาตให้ Evergrande ดำเนินกิจการตามปกติต่อไป แทนที่จะเข้าสู่สถานการณ์ล้มละลายและการชำระบัญชี เพื่อประโยชน์สูงสุดของทุกฝ่าย

เราประเมินผลกระทบทางการเงินและสังคมที่อาจเกิดขึ้น ดังนี้

ระบบการเงิน - Evergrande มีเงินกู้ยืมจากธนาคารในต่างประเทศจำนวนมาก (389 พันล้านหยวน ณ ไตรมาส 2/21) และตราสารหนี้ในประเทศ (54 พันล้านหยวน) ที่คงค้างอยู่ การชำระบัญชีทันทีไม่เพียงจะส่งผลกระทบต่อ NPL ของธนาคารส่วนใหญ่เท่านั้น แต่ยังส่งผลกระทบทางอ้อมต่อผลิตภัณฑ์การบริหารความมั่งคั่ง (WMP) ที่ถือโดยนักลงทุนรายย่อยอีกด้วย

คู่สัญญาต้นน้ำและปลายน้ำ - บริษัทยังมีหนี้สิน 1.395 ล้านล้านหยวน ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเจ้าหนี้การค้าให้กับซัพพลายเออร์ และผู้รับเหมาก่อสร้างซึ่งEvergrande มักจะเป็นลูกค้ารายใหญ่ที่สุด หากล้มละลายก็อาจทำให้คู่ค้าทางธุรกิจจำนวนมากล้มลงได้เช่นกัน

ผลกระทบทางสังคม - Evergrande ขายอสังหาริมทรัพย์มูลค่า 723 พันล้านหยวนในปี 2020 คิดเป็น 4.6% ของยอดขายทั่วประเทศในปีเดียวกัน ทั้งนี้ ML ประมาณการว่ามีที่อยู่อาศัยประมาณ 200,000 ยูนิตที่ Evergrande ได้ขายล่วงหน้าแล้ว แต่ยังไม่ได้ส่งมอบให้กับผู้ซื้อ (ณ วันที่ 21 มิ.ย. 61) และบริษัทยังมีพนักงานทั้งหมด 163,119 คน

ท่ามกลางความพยายามของรัฐบาลจีนในการควบคุมราคาอสังหาริมทรัพย์ที่สูง และลดภาระของภาคอสังหาริมทรัพย์ เรายังเห็นสิ่งหนึ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญซึ่งก็คือ การรักษาเสถียรภาพทางสังคมและของระบบโดยรวม

จากข้อมูลล่าสุดมีการพัฒนาไปที่ในทิศทางที่ว่ารัฐบาลจะเข้ามาช่วยประสานงานในการปรับโครงสร้างให้เป็นระเบียบ เช่น การรวมคดีทั้งหมดของ Evergrande มาไว้ในศาลในกวางโจวที่เดียว ซึ่งจะช่วยป้องกันไม่ให้ศาลท้องถิ่นต้องระงับทรัพย์สินตามคำร้องขอของผู้อ้างสิทธิ์เพียงคนเดียว และช่วยลดการหยุดชะงักในการดำเนินงานอีกด้วย

หากเราดูกรณีการปรับโครงสร้างหนี้ล่าสุดในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เช่น China Fortune Land Development และ PK Founder Group เป็นที่ชัดเจนว่าในกรณีส่วนใหญ่ รัฐบาลยังคงหวังที่จะรักษาการดำเนินงานของบริษัทให้มีความต่อเนื่องและแก้ไขปัญหาสภาพคล่องจากการปรับโครงสร้างหนี้/สินทรัพย์

นอกจากนี้ เราคิดว่าสินทรัพย์ของ Evergrande ยังคงมีมูลค่าอยู่ และน่าสนใจสำหรับนักลงทุนเชิงกลยุทธ์ในกรณีที่มีการปรับโครงสร้างหนี้ใหม่ แม้ว่าสินทรัพย์เหล่านั้นอาจจำเป็นต้องขายในราคา discount สูงก็ตาม ในส่วนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (ณ วันที่ 21 มิ.ย. 61) ที่ดินสำรองของบริษัทประกอบด้วย 778 โครงการใน 233 เมืองทั่วประเทศจีน และมีโครงการขายทั้งหมด 1,236 โครงการ

(ทั้งโครงการที่ก่อสร้างแล้วเสร็จและโครงการที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง) นอกจากนี้ บริษัทยังเป็นเจ้าของสัดส่วนการถือหุ้นในสินทรัพย์ เช่น Evergrande Property Services (6666.HK), Shengjing Bank (2066.HK), Evergrande Life Insurance เป็นต้น

อย่างไรก็ตาม ในระยะเวลาอันใกล้นี้ WMP ที่ค้างชำระและยังไม่ได้แก้ไขตั้งแต่เดือนมิถุนายน ได้เพิ่มความน่าจะเป็นที่การจ่ายดอกเบี้ยของตราสารหนี้รุ่น EVERRE 03/22 ที่ครบกำหนดชำระในวันที่ 23 กันยายนนี้จะไม่มีการจ่ายออกมา เนื่องจากการจ่ายดอกเบี้ยให้กับนักลงทุนนอกประเทศโดยไม่มีการแก้ไข WMP ไม่น่าจะเป็นไปได้

Portfolio Implication

จากการคาดการณ์กรณี base case ของเรามีแนวโน้มที่ราคาตราสารหนี้จะสูงกว่าที่ขายกันอยู่ในปัจจุบัน ดังนั้นเราจะยังคงถือไว้เหมือนเดิมในตอนนี้ และเราจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดต่อไป รวมถึงจะหารือกับที่ปรึกษาทางการเงินเพื่อประเมินเส้นทางการปรับโครงสร้างที่มีโอกาสเป็นไปได้ อย่างไรก็ตาม หากมุมมองของเราเกี่ยวกับมูลค่าเปลี่ยนแปลงไป หรือหากกระบวนการปรับโครงสร้างหนี้มีแนวโน้มยืดเยื้อและไม่เป็นระเบียบ เราจะพิจารณาปรับการถือครองของเรา

มุมมองภาคอสังหาริมทรัพย์ที่ให้ผลตอบแทนสูงของจีน

จากการพัฒนาการล่าสุดของ China Evergrande ได้นำไปสู่จุดอ่อนในวงกว้างในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีนที่ให้ผลตอบแทนสูง โดยเฉพาะในกลุ่ม credit rating B และภาคสินเชื่อที่มีสภาพคล่องที่ต่ำ อย่างไรก็ตามนอกภาคอสังหาริมทรัพย์

ภาคสินเชื่อที่ให้ผลตอบแทนสูงอื่นๆของจีนมีค่อนข้างแข็งแกร่งอยู่ในขณะที่เรายังคงมองว่าประเด็นต่างๆของ Evergrande นั้นมีความแปลกประหลาด

และความไม่แน่นอนของบริษัทจะยังคงส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนที่มีต่อภาคอสังหาฯในระยะเวลาอันใกล้นี้ อย่างไรก็ตาม

เราคาดว่าอุปสงค์ในภาคอสังหาริมทรัพย์จะยังคงแข็งแกร่งอยู่แม้ว่าจะมีสัญญาณการเติบโตที่ลดลงก็ตาม

ผลประกอบการครึ่งปีแรกจากผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชี้ให้เห็นถึงการเติบโตของรายได้ที่เป็นบวกจากปีก่อน และยอดขายก็สัญญาที่ดีในเดือน 7/21 (ยอดขายล่วงหน้าโดยเฉลี่ย +40% y/y ซึ่งสูงถึง 57% ของเป้าหมายทั้งปี) ในระยะยาวเราเชื่อว่ามาตรการเชิงนโยบายที่เข้มงวดยิ่งขึ้น จะช่วยปลูกฝังวินัยทางการตลาดให้มีความแข็งแกร่งขึ้น และผลักดันให้พื้นฐานด้านสินเชื่อดีขึ้นเมื่อเวลาผ่านไป

ทั้งนี้นักพัฒนาอสังหาฯ หลายรายชะลอ land banking ในช่วยครึ่งปีแรก ซึ่งช่วยให้มีเงินสดมากขึ้นในสภาพแวดล้อมที่สภาพคล่องตึงตัว ในส่วนของนโยบาย “Three Red Line” บริษัทต่างๆ มีความคืบหน้าในการดำเนินการตามมากขึ้น รวมถึงบางบริษัทที่ย้ายเข้าสู่ “กรีนแคมป์” แม้ว่าเราจะตระหนักดีว่าอัตราส่วนหนี้สินปรับตัวดีขึ้น

แต่บางส่วนมาพร้อมกับการเพิ่มขึ้นของผลประโยชน์ของคนไม่กี่กลุ่ม ซึ่งมีความโปร่งใสน้อยกว่าเช่นกัน และต้องมีการติดตามอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้เรายังสังเกตเห็นว่านักพัฒนาอสังหาฯ ที่มีคุณภาพดียังคงสามารถเข้าถึงแหล่งสภาพคล่องได้อยู่ เช่น เงินกู้จากธนาคาร และตลาดตราสารหนี้ในประเทศ/นอกประเทศ

เมื่อรวมทุกปัจจัยแล้ว เราเชื่อว่ายังมีโอกาสในภาคอสังหาริมทรัพย์ของจีน และยังคงมีแนวโน้มที่สดใสหากเรามองข้ามความผันผวนในระยะสั้น ด้วยเหตุนี้ เราจึงมองว่าความกลัวที่เกิดขึ้นในวงกว้างจาก Evergrande เป็นสิ่งที่เกินจริงไปหน่อย อย่างไรก็ตามการดูเครดิตของผู้ออกตราสารมีความสำคัญสูงสุดในมุมมองของเรา เนื่องจากบรรยากาศเชิงลบและนโยบายของรัฐบาลได้เพิ่มความเสี่ยงในการรีไฟแนนซ์ของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ในจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่งบริษัทที่มีงบดุลที่อ่อนแอ ดังนั้น เราจะยังคงเลือกเฟ้นหาบริษัทในส่วนนี้ต่อไป โดยมุ่งเน้นที่ไปที่สินเชื่อคุณภาพดีสำหรับการเพิ่มผลตอบแทน

CHINASTAR50-02

ในส่วนของกองทุนเปิด TTB Smart Port 1,2,3,4,5 รวมถึง กองทุนประเภท Fixed Maturity และกองทุนเปิด ES-Splus ไม่ได้มีการลงทุนในตราสารหนี้และตราสารทุนของ บริษัท China Evergrande

กองทุนเปิด TMB-T-ES-APlus มีขนาดกองทุนประมาณ 1,825 ล้านบาท มีการลงทุนใน บริษัท China Evergrande ประมาณ 0.19% (ในสัดส่วนกองทุนหลัก ณ 17/9/21) ซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 3.3 ล้านบาท และกองทุนเปิด TMB Asian Bond มีขนาดกองทุนประมาณ 35.5 ล้านบาท มีการลงทุนในบริษัท China Evergrande ประมาณ 0.84% (ในสัดส่วนกองทุนหลัก ณ 19/8/21) ซึ่งคิดเป็นเงินประมาณ 3 แสนบาท จึงทำให้ทั้ง 2 กองทุน มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้รวมกันในบริษัท China Evergrande น้อยกว่า 4 ล้านบาท (เนื่องจากกองทุนหลักมีการถือครองเงินสดบางส่วน)

ผลกระทบของกองทุนนั้นค่อนข้างจำกัด เนื่องจากทั้ง 2 กองทุนได้ประโยชน์จากการกระจายการลงทุนในตราสารมากกว่า 400 ตราสารสำหรับ TMB Asian Bond และ TMB-T-ES-APlus มากกว่า 60 ตราสาร

อัปเดตจากผู้จัดการกองทุน Capital Reserve Fund ( Master Fund ของ TMB-T-ES-APlus ) ปัจจุบันมีสัดส่วนการลงทุนใน China Evergrande Group ที่ 0.19% ในปัจจุบัน

คำเตือน

กองทุนดังต่อไปนี้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งหมด/หรือเกือบทั้งหมด

 • TMBAM: TMB European Growth
 • TFUND: TGoldRMF-H, TGoldBullion-H กองทุนดังต่อไปนี้มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนตามดุลยพินิจของผู้จัดการกองทุนรวม
 • TMBAM: Global Quality Growth, Global Capital Growth, Global Innovation, US500, US Blue Chip, German EQ, Japan EQ, Japan Active, Asia Active, EM EQ Index, Emerging Active Equity, China Opportunity, China A Active, India Active Equity, Global Bond, Global Income, Global Smart Bond, Asian Bond, Emerging Bond, Global Property, Global Infrastructure Equity, Asia Pacific Property Flexible, Property Income Plus, Income Allocation ,Gold Singapore
 • TFUND: T-TSARN, TMB-T-ES-Dplus, TMB-T-ES-Iplus, T-TSB, T-CSD, T-Mixed7030, T-MultiIncome, T-STSD, T-NFPLUS, T-PPSD, T-Property, T-PropInfraFlex, T-GlobalBondRMF, T-GlobalEQRMF, T-Healthcare, T-HealthcareRMF, T-LTFD, T-NERMF, T-NFRMF, T-NGRMF, T-NMIXRMF, T-PropertyRMF, T-AsianProp, T-IncomePropAI, T-CHChallenge#1, T-EuropeEQ, T-GlobalEnergy, T-GlobalEQ, T-GlobalESG, T-GlobalValue, T-INFRA, T-JapanEQ, T-JPChallenge1, T-PREMIUM BRAND, T-GlobalBond, T-INCOMEAI, T-MAP, T-ES-GSBOND, T-ES-Gtech, T-ES-CHINA A, T-ES-GCG, T-ES-GF, T-ES-GINNO, TMB-T-ES-Aplus, T-ES-GGREEN, T-ES-ChinaA-RMF, T-ES-ChinaA-SSF, T-ES-GTech-SSF, T-ES-GCG-SSF

กองทุนดังต่อไปนี้ไม่มีการป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยน

 • TMBAM: TMB Gold, Oil Fund
 • TFUND: TGoldRMF-UH, TGoldBullion-UH, เนื่องจากมีกองทุนที่ไม่ได้ป้องกันความเสี่ยงอัตราแลกเปลี่ยนทั้งจำนวน

ผู้ลงทุนอาจจะขาดทุนหรือได้รับกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยน/หรือได้รับเงินคืนต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

กองทุนดังต่อไปนี้ลงทุนกระจุกตัวในหมวดอุตสาหกรรม

จึงมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจสูญเสียเงินจำนวนมาก

 • TMBAM: TMB Global Property, TMB Asia Pacific Property Flexible, TMB-ES Property and Infrastructure Income Plus Flexible
 • TFUND: T-Property, T-PropInfraFlex, T-Healthcare, T-HealthcareRMF, T-PropertyRMF, T-AsianProp, T-IncomePropAI, T-GlobalEnergy, T-INFRA, T-ES-Gtech, T-ES-GGREEN, T-ES-GTech-SSF

ผู้ลงทุนในกองทุน TMB SET50, TMB JUMBO 25, TMB Thai Equity CG, TMB Thai Mid Small Minimum Variance ควรมีระดับความเสี่ยงของผู้ลงทุนตั้งแต่ 4 ขึ้นไป

โดยสามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้นเพื่อแลกกับโอกาสที่ได้รับผลตอบแทนมากกว่าการลงทุนในตราสารหนี้ทั่วไปได้และต้องการลงทุนในดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ SET50, ดัชนีผลตอบแทนรวมตลาดหลักทรัพย์ SET Total Return Index (สำหรับกองทุน TMB Thai Equity CG) หรือ ดัชนี FTSE Thailand Mid / Small Cap Total Return (สำหรับกองทุน TMB Thai Mid Small Minimum Variance ) กองทุนเหล่านี้ไม่เหมาะกับผู้ลงทุนที่มีความจำเป็นต้องใช้เงินลงทุนนี้ในระยะอันใกล้ หรือไม่สามารถรับความเสี่ยงจากการลดลงของเงินต้นจากการลงทุนในหุ้น

 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ www.tmbameastspring.com อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ทหารไทย และ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง
 • ผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลในหนังสือชี้ชวนของแต่ละกองทุน และข้อมูลอื่นๆ ในเว็บไซต์ www.thanachartfundeastspring.com อย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจลงทุน
 • ผู้ลงทุนสามารถขอรับหนังสือชี้ชวนได้ที่ บลจ.ธนชาต และ ผู้สนับสนุนการขายและรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับการแต่งตั้ง

การวัดผลการดำเนินงานของกองทุนบนเว็บไซต์นี้ ได้จัดทำขึ้นตามมาตรฐานการวัดผลการดำเนินงานของสมาคมบริษัทจัดการลงทุน ซึ่งผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

คำเตือน

 • ข้อมูล คำแนะนำบทวิเคราะห์ และการแสดงความเห็นต่างๆ ที่ปรากฎอยู่ในเอกสารฉบับนี้ ได้จัดทำขึ้นบนพื้นฐานของแหล่งข้อมูลที่ได้รับมาจาก แหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ เพื่อเป็นการเผยแพร่ความรู้และให้ความเห็นตามหลักวิชาการเท่านั้นโดยไม่มุ่งหมายให้ถือเป็นการชักชวนหรือชี้นำให้ซื้อ และ/หรือขายผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนประเภทต่างๆ ตามที่ปรากฎในเอกสารฉบับนี้ และไม่ถือเป็นการให้คำปรึกษาหรือคำแนะนำเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ด้านการลงทุนของบริษัทต่างๆ ตามที่ระบุหรือถูกกล่าวถึงไว้ในเอกสารฉบับนี้แต่อย่างใด ทั้งนี้ทีมงานไม่อาจยืนยันและรับรองความครบถ้วนสมบูรณ์หรือถูกต้องของข้อมูลดังกล่าวข้างต้นได้ และไม่ว่าจะด้วยเหตุใดก็ตาม ทีมงานไม่ขอรับผิดชอบต่อความเสียหายในรายได้ หรือประโยชน์ใดๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมที่เกิดขึ้นจากการนำ ข้อมูล ข้อความ ความเห็น และ/หรือบทสรุปต่างๆ ที่ปรากฏในเอกสารฉบับนี้ไปใช้ไม่ว่ากรณีใดๆ
 • ความคิดเห็นใดๆ ในเอกสารฉบับนี้ เป็นความคิดเห็นส่วนตัวของทีมผู้เขียน มิได้เป็นความคิดเห็นอย่างเป็นทางการของ บลจ.ทหารไทย ดังนั้น บลจ.ทหารไทย จึงไม่จำเป็นต้องเห็นด้วย หรือร่วมรับผิดชอบไม่ว่ากรณีใดๆทั้งสิ้น ทั้งนี้เอกสารควรใช้คู่กับหนังสือชี้ชวน
 • การลงทุนมิใช่การฝากเงินและมีความเสี่ยงในการลงทุน ผู้ถือหน่วยลงทุนอาจได้รับเงินลงทุนมากกว่าหรือน้อยกว่าการลงทุนเริ่มแรกก็ได้ และอาจไม่ได้รับชำระเงินค่าขายคืนหน่วยลงทุนภายในระยะเวลาที่กำหนดหรืออาจไม่สามารถขายคืนหน่วยลงทุนได้ตามที่มีคำสั่งไว้
 • แม้ว่ากองทุนรวมตลาดเงินลงทุนได้เฉพาะทรัพย์สินที่มีความเสี่ยงต่ำ แต่มีโอกาสขาดทุนได้ การลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมตลาดเงินไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงจากการลงทุนซึ่งผู้ลงทุนอาจไม่ได้รับเงินลงทุนคืนเต็มจำนวน<.li>
This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.