การฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกคาดว่าจะยังดำเนินต่อไปในปี 2022 แม้ว่าเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลง อัตราเงินเฟ้อที่อาจสร้างอุปสรรคและนโยบายการคลังการเงินที่เอื้อน้อยลง การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้พร้อมกับแนวโน้มที่เป็นอยู่และที่กำลังเกิดขึ้น ได้นำเสนอโอกาสสำหรับผู้ลงทุนในปีใหม่