มุมมองตลาดปี 2022

กระแส Disruption ที่แรงไม่หยุด

เมกะเทรนด์กำลังจัดระเบียบสภาพแวดล้อมในการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องทั่วทั้งโลกและส่งผลต่อวิธีที่เราทำงาน ใช้ชีวิต และความสนุกสนาน แม้ว่าแนวโน้มเหล่านี้อาจเกิดขึ้นมาเพื่อทดแทนบางอย่างที่ต้องสูญสลายหายไป แต่ก็ชี้ถึงความเป็นไปได้ในการเข้าไปลงทุนในขอบเขตใหม่ เราได้เลือกนำเสนอโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ที่น่าสนใจซึ่งจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้านี้

เมกะเทรนด์คือการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะส่งผลกระทบอย่างลึกซึ้งและต่อเนื่องยาวนานสำหรับภาคธุรกิจและสังคม การทำความเข้าใจถึงแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวว่าจะส่งผลกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในหลายภาคส่วนอย่างไร จึงถือเป็นสิ่งสำคัญสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องราวของการลงทุนที่เกิดขึ้นใหม่นี้

ลงทุนในเมกะเทรนด์

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานหมุนเวียน และความเป็นกลางทางคาร์บอน - การทำความเข้าใจต่อเป้าหมายของจีนในการขึ้นแตะระดับการปล่อยมลพิษสูงสุดภายในปี 2030 และความเป็นกลางของคาร์บอนสุทธิภายในปี 2060 ทำให้เราทราบข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจากการใช้พลังงาน และเพิ่มความเชื่อมั่นของเราให้แข็งแกร่งมากขึ้นสำหรับการลงทุนในบริษัทรถยนต์ไฟฟ้า (EV) และซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมต้นน้ำ (เช่น ตัวแยกสารในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน) ที่อยู่ในห่วงโซ่อุปทาน EV

เราเชื่อว่าระบบนิเวศของการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ของไต้หวันซึ่งเป็นที่ยอมรับจากภาคอุตสาหกรรมนั้นจะได้รับประโยชน์จากความต้องการรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นทั่วโลก ดีมานด์ที่เกี่ยวข้องกับ EV จะช่วยผลักดันการใช้เซมิคอนดักเตอร์ขั้นสูงในอีกห้าปีข้างหน้า ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ต่อโรงงานผลิตชั้นนำของไต้หวันและบริษัทผู้ออกแบบวงจรรวม (Integrated Circuit)

นอกจากนี้ ความต้องการเซมิคอนดักเตอร์ที่เพิ่มขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อบริษัทผลิตส่วนประกอบที่เกี่ยวข้อง เช่น แผ่นรอง IC ที่มีเทคโนโลยีขั้นสูง (ABF หรือ Anjiomoto Build-up Film) ซึ่งเป็นฉนวนไฟฟ้าของวงจรที่ซับซ้อนสำหรับซีพียูที่มีประสิทธิภาพสูง

การเปลี่ยนแปลงทางประชากร – ภูมิภาคเอเชียกำลังอยู่บนเส้นทางที่มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในภูมิภาคที่เก่าแก่ที่สุดในโลกในอีกไม่กี่ทศวรรษข้างหน้า เมื่อประชากรสูงวัยคาดว่าจะมีจำนวนสูงถึงเกือบ 923 ล้านคนภายในกลางศตวรรษนี้1 แต่ก็ยังคงมีโอกาสที่ภูมิภาคจะได้รับประโยชน์อันน่าดึงดูดจากโครงสร้างประชากร โดยเวียดนามถือเป็นตัวอย่างที่ประชากรมีอายุเฉลี่ย 32.5 ปี2

ในขณะเดียวกัน มีชาวเอเชียราว 2 พันล้านคนที่อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีรายได้ปานกลางในปี 2020 และตัวเลขดังกล่าวก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็น 3.5 พันล้านคนภายในปี 2030 ในขณะที่จำนวนผู้ที่มีรายได้ปานกลางในทวีปอเมริกาและยุโรปไม่มีการเพิ่มขึ้น3 กลุ่มชนชั้นกลางในเอเชียที่เพิ่มขึ้นนี้ถือเป็นข้อดีสำหรับหลายๆ ประเทศ เช่น เวียดนาม ซึ่งการเติบโตทางเศรษฐกิจไม่ได้พึ่งพาภาคการเกษตรเป็นหลักอีกต่อไป แต่เป็นการนำโดยภาคบริการและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องทางอุตสาหกรรม ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากประชากรวัยหนุ่มสาว

กลุ่มผู้มีรายได้ปานกลางในเอเชียมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น (สัดส่วนของชนชั้นกลางทั่วโลกแยกเป็นรายภูมิภาค)

2022-market-outlook-asias-middle-income-class

การเปลี่ยนแปลงทางประชากรของเอเชียและขนาดกลุ่มชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้นจะส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการบริโภค กระแสที่กำลังมาแรงอย่างการเปลี่ยนสู่ดิจิทัล (digitalisation) และความยั่งยืน (sustainability) มีความเป็นไปได้ว่าจะได้รับการยอมรับและถูกนำมาใช้ ซึ่งจะเป็นการเปิดโอกาสการลงทุนใหม่ๆ ในด้านบริการทางการเงิน การดูแลสุขภาพ สินค้าอุปโภคบริโภค และผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

การเปลี่ยนสู่ดิจิทัลและระบบอัตโนมัติที่เพิ่มขึ้น – ในการสำรวจเมื่อเร็วๆ นี้4 กระบวนการ digitalisation ถูกมองว่าเป็นกุญแจสำคัญในการช่วยให้ธุรกิจในอาเซียนสามารถรับมือได้ในช่วงที่มีการระบาดใหญ่และเป็นปัจจัยหลักต่อการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของภูมิภาคหลังจากนี้ ผู้ตอบคำถามในสัดส่วน 87% ในผลการสำรวจวิสาหกิจตั้งแต่ระดับไมโคร ไปจนถึงขนาดกลางและขนาดย่อม บอกว่าการแปลงเป็นดิจิทัลช่วยให้กระบวนการผลิตเป็นไปโดยอัตโนมัติและช่วยประหยัดเวลา ทำให้เข้าถึงข้อมูลได้ง่าย และมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกสินค้าและบริการ การเปลี่ยนสู่ดิจิทัลยังนำเสนอแหล่งรายได้ที่เป็นทางเลือกอื่นๆ ในช่วงที่เกิดการแพร่ระบาด

บริการทางการเงินเป็นภาคส่วนหนึ่งที่ได้เห็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญจากการเปลี่ยนสู่ดิจิทัล ซึ่งดิจิทัลแบงกิ้งและการขยายตัวของกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์ได้ช่วยอำนวยความสะดวกในการโอนเงินผ่านช่องทางดิจิทัล การลงทุนออนไลน์ และกิจกรรมในภาคอีคอมเมิร์ซ ยกตัวอย่างที่เวียดนาม ได้มีข้อสังเกตว่าธนาคารพาณิชย์ชั้นนำใช้จ่ายเงินในสัดส่วน 20%-70% ของงบประมาณด้านการลงทุนเพื่อดำเนินการตามแผนงานแปลงเป็นดิจิทัล ทั้งนี้ ในรายงาน Fintech และ Digital Banking5 คาดว่าภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกจะมีสถาบันการเงินใหม่จำนวน 100 แห่งที่จะเกิดขึ้นภายในปี 2025

การทำความเข้าใจว่าเทคโนโลยีมีพัฒนาการผ่านนวัตกรรมต่างๆ อย่างไร เช่น 5G คลาวด์คอมพิวติ้ง และแมชชีนเลิร์นนิ่ง รวมทั้งวิธีที่ภาคธุรกิจปรับโมเดลทางการค้าของตน ยังจะช่วยให้เราสามารถค้นพบการลงทุนที่มีลักษณะของดิสรัปชั่นในอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ อีคอมเมิร์ซ และอินเทอร์เน็ต

สกุลเงินคริปโต – ศักยภาพการลงทุนในอนาคตของ cryptocurrencies ยังคงเป็นหัวข้อที่ถกเถียงกันอย่างดุเดือด โดยฝั่งผู้ที่มีความสนใจต่อเทคโนโลยีนี้ได้เชื่อมโยงว่าเป็นเหมือนดั่งทองคำ ในขณะกลุ่มผู้ที่โต้แย้งกลับมองว่าเป็นเพียงแฟชั่น สินทรัพย์นี้แม้ว่าจะดูมีศักยภาพในระยะยาว แต่เราเชื่อว่ายังเร็วเกินไปที่จะนำรวมเข้ามาในพอร์ตการลงทุนเพื่อคาดหวังประโยชน์จากการกระจายความเสี่ยง

ในขณะที่ทองคำได้แสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่ามีคุณสมบัติช่วยสนับสนุนผลการดำเนินงานของพอร์ตการลงทุนในช่วงที่พอร์ตแบบสมดุล (การผสมผสานระหว่างหุ้นและตราสารหนี้) อาจประสบปัญหา แต่สกุลเงินคริปโต กลับมีประเด็นในเรื่องขนาดตัวอย่างที่เป็นปัจจัยสร้างข้อจำกัด ทำให้ไม่อาจได้ข้อสรุปอย่างชัดเจนสำหรับสินทรัพย์นี้ และความท้าทายอีกประการหนึ่งก็คือการหาแนวทางที่เหมาะสม (ที่มีการจัดการความเสี่ยง) ในกลุ่มสินทรัพย์ดังกล่าวด้วย

นัยยะต่อการลงทุน

ผู้ลงทุนจำเป็นต้องตระหนักถึงแรงขับเคลื่อนในระยะสั้น เช่น อัตราเงินเฟ้อ อัตราดอกเบี้ย และการเติบโตของ GDP ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อแนวโน้มการลงทุน โดยสิ่งสำคัญก็คือการเปิดรับกระแสเมกะเทรนด์ที่มีลักษณะของการเข้ามาทดแทนของเดิมซึ่งจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกอย่างมีนัยสำคัญในระยะยาว การลงทุนในเมกะเทรนด์

ผู้ลงทุนต้องให้ความสนใจกับความสามารถทางการค้าและความยั่งยืนของโมเดลทางธุรกิจใหม่ๆ และความสามารถของทีมผู้บริหารในการดำเนินงาน ธุรกิจที่เพิ่งเริ่มต้นเหล่านี้บางธุรกิจยังคงมีการพัฒนาต่อไป ผู้ลงทุนจึงจำเป็นต้องติดตามพัฒนาการและทำความเข้าใจทั้งโอกาสและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง

ความเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดประการหนึ่งสำหรับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีใหม่ๆ และธุรกิจเกิดใหม่นั้นก็คือการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นในแนวทางการกำกับดูแลและการเข้ามาแทรกแซงจากภาครัฐมากขึ้น และสุดท้ายนี้ แม้ว่าเมกะเทรนด์จะมีความน่าสนใจและเป็นสิ่งที่จะเข้ามาแทนของเดิม แต่ผู้ลงทุนยังจำเป็นต้องดำเนินการตรวจสอบอยู่เสมอเพื่อให้แน่ใจว่าการประเมินมูลค่าของตลาดไม่ได้ตั้งอยู่บนคาดการณ์ที่เกินความจริงและมีความเป็นไปได้

ผู้จัดทำบทความ :

John Tsai, Head of Growth Equities, Eastspring Singapore
Kelvin Blacklock, Head of Eastspring Portfolio Advisors, Eastspring Singapore
Taiwan Domestic Equity team, Eastspring Taiwan

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.