มุมมองตลาดปี 2022

ESG ติดสปีด

ผู้ลงทุนก้าวไปไกลเกินกว่าคำว่า "เหตุผล" ของการลงทุนอย่างมีความรับผิดชอบ และกำลังให้ความสำคัญมากขึ้นกับเรื่องของ "วิธีการ" ในขณะที่ความกังวลต่อสภาพภูมิอากาศยิ่งตอกย้ำถึงความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องดำเนินการ ซึ่งผู้ลงทุนก็มีโอกาสที่หลากหลายในการทำในสิ่งที่เหมาะสมได้ดีขึ้นกว่าเดิม

ข้อตกลง COP26 ที่เมืองกลาสโกว์ ได้กำหนดกรอบเวลาร่วมกันและวางขั้นตอนในการจำกัดการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิโลกไว้ที่ 1.5 องศาเซลเซียสภายในปี 2030 อย่างไรก็ตาม ยังคงมีช่องว่างในการลดระดับการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่เหลืออยู่อีกมาก

เปลี่ยนผ่านจากยุคถ่านหิน

การใช้พลังงานถ่านหินทั่วโลกจะต้องลดลง 80% เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านสภาพภูมิอากาศตามความตกลงปารีส โดยในเอเชียและตลาดเกิดใหม่ (EMs) โรงงานและเหมืองถ่านหินที่มีอยู่จำนวนมากยังคงเป็นแหล่งพลังงานและการจ้างงานที่สำคัญ

ถ่านหินและเชื้อเพลิงฟอสซิลเป็นแหล่งพลังงานสำคัญในเอเชีย (ประเภทเชื้อเพลิงหลักที่คิดเป็น % ของการใช้ทั้งหมดในปี 2020)

2022 Market Outlook-Coal and fossil fuels

แนวทางแบบองค์รวมมีความจำเป็นเพื่อช่วยให้เศรษฐกิจตลาดเกิดใหม่เปลี่ยนจากการใช้ถ่านหิน รัฐบาลของประเทศต่างๆ จำเป็นต้องพัฒนากลยุทธ์การเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานใหม่และลดผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงที่มีต่อผู้คนและชุมชน การกระทำเช่นนี้อาจต้องมีการยกระดับทักษะและเพิ่มทักษะใหม่ให้แก่ผู้คน ทรัพยากรอีกเป็นจำนวนมากยังจำเป็นในการนำมาสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้านสิ่งแวดล้อม หรือ green infrastructure หรือนำโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่นำกลับมาใช้ตามเป้าหมายใหม่ รัฐบาลและภาคบริษัทในประเทศกลุ่ม EM จำเป็นต้องใช้เงินทุนเป็นจำนวนมากเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและเงื่อนเวลาตามความต้องการของที่ประชุม COP26

ในฐานะผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนในเอเชียและ EM เรารู้สึกถึงความต้องการมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบเพื่อสนับสนุนเศรษฐกิจกลุ่ม EM ในการเปลี่ยนผ่านจากการใช้ถ่านหิน ซึ่งในการลงทุนหุ้นและตราสารหนี้ เราสนับสนุนบริษัทที่ได้แสดงถึงความเต็มใจและจริงจังในการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอน เราเชื่อว่าผู้ลงทุนสามารถสร้างผลกระทบเชิงบวกได้โดยเข้าไปมีส่วนร่วมกับบริษัทต่างๆ อย่างจริงจัง พร้อมยื่นมือเข้าช่วยเหลือในการเปลี่ยนจากถ่านหินสู่พลังงานสะอาด

บรรลุเป้าหมายคาร์บอนต่ำ

ประเทศในเอเชียบางแห่งกำลังดำเนินการเพื่อสร้างโลกที่ปลอดก๊าซคาร์บอนและมีความยั่งยืนทางสภาพภูมิอากาศมากขึ้น โดยในเดือนตุลาคม 2021 เกาหลีใต้เสนอให้ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลง 40% ภายในปี 2030 เมื่อเทียบกับระดับของปี 2018 ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเป้าหมายเดิมที่ต้องการลด 26% ทั้งนี้ ไฮโดรเจนจะมีบทบาทสำคัญในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

เกาหลีใต้วางแผนที่จะขยายการใช้ไฮโดรเจนจากปัจจุบันที่อยู่ระดับ 220,000 ตัน เป็น 3.9 ล้านตันในปี 2030 และ 27 ล้านตันในปี 2050 เป้าหมายการใช้ไฮโดรเจนที่ถูกปรับปรุงใหม่สำหรับปี 2030 นั้น เพิ่มขึ้นเป็นสองเท่าจากเป้าหมายเดิมที่เคยเสนอในโรดแมปเศรษฐกิจไฮโดรเจนเพื่อความรุ่งเรืองหรือ Hydrogen Economy Revitalization Roadmap เมื่อปี 2019

บริษัทเกาหลีใต้หลายแห่งได้ประกาศแผนการลงทุนและบูรณาการเข้ากับเศรษฐกิจไฮโดรเจน ในขณะเดียวกัน มูลค่าตลาดก็ได้รับผลกระทบมากขึ้นจากต้นทุนด้านสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มขึ้น การปรับธุรกิจให้เข้ากับโครงสร้างคาร์บอนต่ำสามารถช่วยสนับสนุนในด้านมูลค่า ตลอดจนให้โอกาสใหม่ๆ ในการเติบโตแก่ผู้ลงทุน บริษัทต่างๆ ได้ประกาศแผนการลงทุนมูลค่ารวมกันกว่า 43 ล้านล้านวอนภายในปี 2030 เพื่อผลิตไฮโดรเจนสะอาด ผลิตและจัดจำหน่ายไฮโดรเจนเหลว ขยายซัพพลายของเซลล์เชื้อเพลิงไฮโดรเจน และผลิตรถยนต์ที่ขับเคลื่อนด้วยไฮโดรเจน

ในขณะที่เกาหลีใต้ตั้งเป้าที่จะลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนด้วยการมุ่งเป็นเศรษฐกิจที่มีไฮโดรเจนเป็นแกนหลัก แต่ประเทศอื่นๆ ในเอเชียก็เตรียมวางเส้นทางของตนเองในการขจัดก๊าซคาร์บอนออกจากสิ่งแวดล้อมด้วยเช่นกัน ซึ่งอาจรวมถึงการพัฒนาเซ็กเตอร์พลังงานสะอาดใหม่ๆ อย่างเช่น รถยนต์ไฟฟ้า (EV) ในประเทศจีน แบตเตอรี่ EV ในอินโดนีเซีย และพลังงานหมุนเวียนในมาเลเซีย

ใช้ตัวช่วยคำนวณเพื่อ ESG

ข้อมูลมักถูกมองว่าเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดอย่างหนึ่งในการนำรวมการพิจารณาด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) เข้ากับกระบวนการลงทุน ประเด็นข้อกังวลที่ถูกอ้างถึงมากที่สุดได้แก่ ความไม่สอดคล้องกันระหว่างหน่วยงานจัดอันดับ การขาดความชัดเจนเกี่ยวกับมาตรฐานและตัวชี้วัด ตลอดจนข้อมูลที่ไม่เพียงพอเพื่อการตัดสินใจที่รอบคอบ

เราเชื่อว่าภูมิทัศน์ของข้อมูล ESG ได้รับการพัฒนาให้ดีขึ้นอย่างมาก เนื่องจากมีชุดข้อมูลที่ครอบคลุม เชื่อถือได้ และสามารถเปรียบเทียบระหว่างกันได้มากขึ้น แม้ว่าจะยังคงมีความท้าทายอยู่อีกมาก การที่จำนวนข้อมูล ESG เพิ่มขึ้นแบบทวีคูณทั้งในแง่ของปริมาณและหมวดหมู่ แนวทางเชิงปริมาณจึงเป็นวิธีการที่มีประโยชน์ในการนำรวมการพิจารณา ESG เข้ากับกระบวนการลงทุน

องค์ประกอบที่เป็นตัวอักษร "E" ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นเป้าสำหรับผู้ลงทุนหลายคน ภายใต้การคาดการณ์ว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศจะส่งผลรุนแรงหนักที่สุดในภูมิภาคโดยส่วนใหญ่ ด้วยเหตุนี้ เราคิดว่าการรวมชุดชี้วัดคาร์บอนเข้ากับกระบวนการตัดสินใจลงทุน และมุ่งมั่นในการปรับปรุงผลคะแนนความเข้มข้นของคาร์บอนแบบเฉลี่ยถ่วงน้ำหนัก (weighted average carbon intensity “WACI”) ของพอร์ตการลงทุน นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการลงทุนด้วยมุมมองด้านความยั่งยืน

พอร์ตการลงทุนที่มีลักษณะโดดเด่นด้าน WACI ซึ่งไม่ได้ถูกบิดเบือนอย่างมีนัยยะให้เป็นไปตามอุตสาหกรรม ประเทศ หรือหุ้น สามารถนำมาประกอบการคำนวณเชิงปริมาณได้โดยอาศัยข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนที่จัดหาโดย MSCI วิธีการเชิงปริมาณยังให้ความยืดหยุ่นที่มากขึ้น ทั้งนี้ การกำหนดขอบเขตประสิทธิภาพของพอร์ตโฟลิโอที่ถูกปรับให้เหมาะสมตามระดับต่างๆ ของ WACI จะทำให้เห็นการชั่งน้ำหนักระหว่างผลบวกและลบเมื่อมีการลดความเข้มข้นของคาร์บอนในพอร์ตโฟลิโอ การลดความผันผวนที่คาดหวัง และการเพิ่มผลตอบแทนคาดการณ์

นัยยะต่อการลงทุน

หุ้น - โอกาสในการลงทุนจะเกิดขึ้นเมื่อบริษัทต่างๆ พยายามปรับให้โมเดลทางธุรกิจของตนมีความยั่งยืนมากขึ้น ตัวอย่างเช่นอุตสาหกรรมยานยนต์ของเกาหลีใต้ที่กำลังสร้างรายได้ใหม่ด้วยการผลิตรถรางพลังงานไฮโดรเจน ซึ่งรวมถึงรถบรรทุกทำความสะอาดและรถยก บริษัทผู้ต่อเรือของเกาหลีก็ยังได้ประโยชน์จากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการให้บริการคลังเก็บไฮโดรเจนและบริการขนย้าย ส่วนในญี่ปุ่น หลายบริษัทได้เริ่มกำหนดเป้าหมายแบบเฉพาะเจาะจงในการลดก๊าซคาร์บอน ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับโลกในระยะยาว เรายังพบโอกาสการลงทุนในบริษัท EV และซัพพลายเออร์ในอุตสาหกรรมต้นน้ำ (เช่น ตัวแยกสารในแบตเตอรี่ลิเธียมไอออน) ในห่วงโซ่อุปทาน EV ในเอเชีย

ตราสารหนี้ – พลังงานที่ใช้ในเอเชียมาจากถ่านหินในสัดส่วน 48%  ความต้องการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนได้อย่างเห็นผล เอเชียจำเป็นต้องเปลี่ยนไปพึ่งแหล่งพลังงานหมุนเวียน โดยในช่วงสองถึงสามปีที่ผ่านมา เราได้เห็นคลื่นลูกแรกของผู้ออกตราสารหนี้พลังงานหมุนเวียนจากอินเดีย และในอนาคตข้างหน้า เราคาดว่าคลื่นลูกถัดไปของผู้ออกตราสารพลังงานหมุนเวียนจะมาจากประเทศจีนเมื่อกระแสการกำจัดก๊าซคาร์บอนและการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานจะได้รับแรงหนุนเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ เป้าหมายความเป็นกลางของคาร์บอนสุทธิของจีนภายในปี 2060 มีแนวโน้มที่จะเห็นเป้าหมายเชิงรุกของรัฐบาลถูกแผ่ขยายออกมาให้เห็นผลและกำหนดเป็นกลยุทธ์ทางธุรกิจระยะกลางถึงระยะยาวของบริษัทต่างๆ ซึ่งการแสวงหาแหล่งเงินทุนสำหรับความพยายามดังกล่าวของภาคธุรกิจ เราคาดว่าจะได้เห็นการออกตราสารหนี้ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจากประเทศจีนซึ่งมีความหลากหลายในอนาคตข้างหน้า

Quant - แนวทางเชิงปริมาณที่นำเสนอวิธีการให้ข้อมูลได้อย่างครบถ้วนและยืดหยุ่นมากขึ้นในการบูรณาการการพิจารณา ESG เข้ากับกระบวนการลงทุน กลยุทธ์เชิงปริมาณสามารถใช้ข้อมูลการปล่อยก๊าซคาร์บอนเพื่อสร้างพอร์ตการลงทุนที่มีคุณสมบัติด้าน WACI ที่โดดเด่น กุญแจสำคัญก็คือการมีตัวชี้วัดที่ชัดเจนและสอดคล้องกันสำหรับเป้าหมายด้านความยั่งยืนที่ผู้ลงทุนพยายามทำให้สำเร็จ และเมื่อบรรลุเป้าหมายแล้ว เครื่องมือและเทคนิคเชิงปริมาณจะช่วยสร้างโซลูชั่นการลงทุนด้าน ESG ให้ตรงตามความต้องการของผู้ลงทุน

นัยยะต่อการลงทุน

Ben Dunn, Head of Quantitative Strategies, Eastspring Singapore
Boon Peng Ooi, Head of Eastspring Portfolio Strategies, Eastspring Singapore
Rong Ren Goh, Portfolio Manager, Fixed Income, Eastspring Singapore
Woong Park, Chief Executive Officer and Chief Investment Officer, Eastspring Korea

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.