มหัศจรรย์พลาสติกกับการ “รักษ์โลก” อย่างมีสไตล์

ในปี 2593 ปริมาณขยะพลาสติกในทะเลจะมีมากกว่าจำนวนปลา1

แค่ในอินเดียเพียงประเทศเดียวสร้างขยะพลาสติกมากถึง 25,940 ตันในแต่ละวัน2 ตัวเลขนี้ทำให้อุตสาหกรรมแฟชั่นของประเทศกำลังเริ่มที่จะนำขยะพลาสติกเหล่านี้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 2

ภายในงาน “Lakme Fashion Week” ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำ 2 ครั้งต่อปีที่เมืองมุมไบ นับเป็นงานสำคัญที่สุดในปฏิทินของวงการแฟชั่นอินเดีย โดยขวดพลาสติกมากถึง 25,000 ขวดถูกเก็บจากสถานที่จัดงาน แล้วนำมาเปลี่ยนกลายเป็นผ้าและทำเป็นเสื้อยืด3 ซึ่งการผลิตเสื้อยืดเพียง 1 ตัว สามารถทำให้ขวดพลาสติกหายไปได้ถึง 15 ใบ

พลาสติกยังเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จของแบรนด์กีฬาดังของอินเดียอย่าง “Alcis Sports” ด้วยการใช้ขวดพลาสติกในการผลิตเสื้อมากว่าหลายปี เช่นเดียวกันกับ “The Summer House” แบรนด์แฟชั่นจากเบงกาลูรู ที่ได้ออกแบบชุดว่ายน้ำโดยใช้เส้นด้ายไนลอนที่ทำจากการนำแหจับปลาที่ทิ้งแล้วมารีไซเคิล

เมื่อผู้บริโภคเริ่มตระหนักถึงวิธีการผลิตและแหล่งที่ผลิตเสื้อผ้า อุตสาหกรรมแฟชั่นได้เริ่มตะหนักถึงกระบวนการผลิตที่ส่งผลกระทบต่อทรัพยากรของโลก ตั้งแต่การคำนึงถึงปริมาณการใช้น้ำในการผลิตกางเกงยีนส์หนึ่งตัว (World Wildlife Fund ระบุว่า ต้องใช้ปริมาณน้ำมากถึง 20,000 ลิตร4) ไปจนถึงวัสดุที่สามารถนำมารีไซเคิล หรือสามารถย่อยสลายทางชีวภาพได้

ไม่ใช่เพียงแค่ผู้ผลิตในตลาดกระแสหลักที่ได้ให้ความสำคัญกับอนาคตของมนุษยชาติเท่านั้น นักออกแบบแฟชั่นแบรนด์หรูหรา  อย่าง Rajesh Pratap Singh ยังให้ความสนใจในกระบวนการเพื่อความยั่งยืนนี้ แม้หนทางในเรื่องนี้ยังอีกยาวไกล แต่ปัญหาต่างๆ ก็ไม่ได้ถูกเพิกเฉย ผู้ผลิตสินค้าต่างถูกกดดันให้เพิ่มความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

ผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศมีมากขึ้น การลงทุนอย่างยั่งยืนก็ได้รับความสนใจเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

ส่วนในด้านการลงทุน TMBAM Eastspring ยังได้คำนึงถึงเรื่องสิ่งแวดล้อม สังคม และการกำกับดูแล (ESG) ในขั้นตอนกระบวนการลงทุนของเรา ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกองทุนธรรมาภิบาลได้ที่ TMBAM Eastspring

แหล่งข้อมูล:
1 https://www.theguardian.com/business/2016/jan/19/more-plastic-than-fish-in-the-sea-by-2050-warns-ellen-macarthur
2 https://economictimes.indiatimes.com/industry/indl-goods/svs/paper-/-wood-/-glass/-plastic/-marbles/our-plastic-pollution-problem/articleshow/64420276.cms
3 https://www.livemint.com/Leisure/weKo6BvwwZGn0qoMicpX1H/The-future-of-fashion-is-recycled.html
4 https://www.transparency-one.com/how-ethical-denim-supply-chain/