ชาร์จพลังให้โลกด้วยพลังงานจากอวกาศ

ในอนาคตอันใกล้ญี่ปุ่นอาจมีแหล่งพลังงานแห่งใหม่มาไกลจากนอกโลกด้วยแนวคิดการสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในอวกาศ ซึ่งสามารถสร้างพลังงานได้มากถึง 10 เท่า เมื่อเทียบกับโรงผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์บนโลก

ปัญหาการขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติส่งผลให้ญี่ปุ่นต้องพึ่งพาการนำเข้าพลังงานและพลังงานทางเลือกอย่างมหาศาล เพื่อใช้ขับเคลื่อนการเติบโตของประเทศ

แหล่งพลังงานไฟฟ้าของญี่ปุ่นในสัดส่วน 30 เปอร์เซ็นต์1 มาจากพลังงานนิวเคลียร์ อย่างไรก็ตามญี่ปุ่นตั้งเป้าที่จะลดการพึ่งพาพลังงานนิวเคลียร์ หลังจากเกิดเหตุการณ์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ฟูกูชิมะระเบิด2

หนึ่งในโซลูชั่นสำหรับชาติที่ไม่เคยหยุดคิดค้นอย่างญี่ปุ่น คือ การสร้างระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ในอวกาศ โดยองค์การวิจัยและพัฒนาการสำรวจอวกาศของประเทศญี่ปุ่น (Japan Aerospace Exploration Agency - JAXA) ได้สร้างโรดแมปเพื่อติดตั้งสถานีพลังงานแสงอาทิตย์ในอวกาศซึ่งสามารถส่งพลังงานกลับสู่พื้นโลกภายในปี 25733

ข้อมูลจาก JAXA ระบุว่าระบบนี้สามารถสร้างพลังงานได้มากกว่า 5-10 เท่าเมื่อเทียบกับระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์บนโลก

บริษัทสัญชาติญี่ปุ่นจำนวนมากขึ้นตั้งเป้าหมายในการจัดหาพลังงานไฟฟ้าทั้งหมดจากพลังงานหมุนเวียนภายในปี 25934 การก้าวข้ามไปสู่การใช้พลังงานหมุนเวียนถือเป็นการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในศักยภาพของเชื้อเพลิงและขีดความสามารถของโครงข่ายไฟฟ้าของประเทศและเพิ่มขีดความสามารถด้านพลังงานสะอาดของประเทศให้ยั่งยืน

ต้องติดตามกันต่อไปว่าพลังงานสะอาดจะนำไปสู่โอกาสการลงทุนครั้งใหม่ได้หรือไม่

แหล่งข้อมูล:
1 https://www.fepc.or.jp/english/nuclear/necessary/index.html
2 https://www.theguardian.com/world/2012/sep/14/japan-end-nuclear-power
3 https://www.wartsila.com/twentyfour7/energy/space-based-solar-power-fact-or-fiction
4 https://www.mofa.go.jp/ic/ch/page25e_000147.html