Shift Together … ก้าวไปด้วยกัน

“ธนแฟมิลี่ ครอบครัวกองทุนตราสารหนี้ของ TMBAM Eastspring” ในภาวะที่ตลาดมีความผันผวนสูง เราขอยืนยันความมั่นใจเรื่องของผลการดำเนินงาน คุณภาพตราสารที่ลงทุน และสภาพคล่องของกองทุน สิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับเรา คือ การรักษาผลประโยชน์ให้กับลูกค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อยืนยันความมั่นใจของทางเรา เราจะมาเจาะรายละเอียดของกองทุนในแต่ละมุมมองดังต่อไปนี้กัน

  1. ผลการดำเนินงาน
  2. คุณภาพตราสารที่ลงทุน
  3. สภาพคล่องของกองทุน
  4. ปัจจัยบวกท่ามกลางความผันผวน

ผลการดำเนินงาน

ช่วงที่ผ่านมา เกิดการระบาด Covid-19 และเรื่องของสงครามราคาน้ำมัน ทำให้เกิดความผันผวนกับภาวะการลงทุนรวมถึงความกังวลที่คาดว่าเศรษฐกิจจะชะลอตัวลง เป็นผลให้ผู้ลงทุนเกิดความกังวลต่อสินทรัพย์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นตราสารทุน และตราสารหนี้ภาคเอกชน ซึ่งในตัวของตราสารหนี้ภาคเอกชนนี้เองในภาวะที่ผู้ลงทุนเกิดความกังวลส่งผลให้ส่วนต่างระหว่างตราสารหนี้ภาครัฐและเอกชนเพิ่มสูงขึ้น (Credit Spread) ซึ่งสะท้อนในมุมของการเข้าซื้อสินทรัพย์ปลอดภัยคือ ตราสารหนี้ภาครัฐ และขายในส่วนของตราสารหนี้ภาคเอกชนออกไป ส่งผลให้ราคาของกองทุนกลุ่มธนแฟมิลี่ อาทิเช่น ธนพลัส, ธนเพิ่มพูน, ธนไพศาล และธนไพบูลย์ ที่มีสัดส่วนการลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนอยู่ด้วยปรับตัวลงมา แต่อย่างไรก็ตาม ถึงแม้ว่าตราสารหนี้ภาคเอกชนอาจมีการปรับตัวลงมาบ้างเล็กน้อยตั้งแต่ต้นปีประมาณ 0.5-2.5% แต่ยังถือว่าน้อยกว่าสินทรัพย์ประเภทอื่นอยู่มาก เช่น ตราสารทุน หรือพวกกองทุนอสังหาริมทรัพย์ที่ปรับตัวลงไปโดยประมาณกว่า 20-30% สภาวการณ์แบบนี้เป็นสิ่งที่เห็นได้อยู่เสมอในช่วงที่ตลาดเกิดความกังวล และอดีตที่ผ่านมา กระบวนการกลั่นกรองคุณภาพของตราสารหนี้ การบริหารสภาพคล่อง การบริหารผลตอบแทนควบคู่กับความเสี่ยงเยี่ยงมืออาชีพ ทำให้เราผ่านมาได้และสร้างประโยชน์สูงสุดให้ผู้ถือหน่วยลงทุนเราได้ตลอดมา

คุณภาพตราสารที่ลงทุน

กองทุนธนพลัสและธนไพศาลมีนโยบายลงทุนในเฉพาะตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงโดยมีค่าเฉลี่ยอันดับความน่าเชื่อถือของกองทุนอยู่ที่ระดับ A- ขึ้นไป ส่วนสำหรับกองทุนธนเพิ่มพูนและธนไพบูลย์มีนโยบายลงทุนในเฉพาะตราสารหนี้ที่มีคุณภาพสูงเช่นกันโดยมีค่าเฉลี่ยอันดับความน่าเชื่อถือของกองทุนอยู่ที่ระดับ BBB ขึ้นไป

จากประวัติกองทุนตั้งแต่จัดตั้ง อาทิ ธนเพิ่มพูนและธนไพบูลย์ ทั้ง 2 กองทุนไม่เคยมีประวัติการลงทุนในตราสารนั้นแล้วผิดนัดชำระหนี้ (Default) สะท้อนจากผลการดำเนินงานในอดีต รวมถึงความสามารถในการคัดเลือกตราสารเพื่อเข้าลงทุนจากทีมจัดการการลงทุน ซึ่งมีการคัดเลือกตราสารในการลงทุนอย่างระมัดระวัง

สภาพคล่องของกองทุน

กองทุนมีการดูแลเรื่องของสภาพคล่องให้ผู้ลงทุนเป็นอย่างดี แต่เนื่องด้วยสถานการณ์ความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดการเงินทั่วโลก ทำให้การลงทุนมีการใช้อารมณ์ (Sentiment) มากกว่าที่จะมองปัจจัยพื้นฐาน ทำให้เกิดแรงเทขายในกลุ่มธนแฟมิลี่อย่างผิดปกติ ทำให้ผู้จัดการกองทุนต้องทำการขายตราสารหนี้ในพอร์ตในราคาที่ไม่เหมาะสม “ทั้งนี้เพื่อให้ผู้จัดการกองทุนสามารถขายตราสารหนี้ในพอร์ตได้ในราคาที่ดีที่สุดและเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุน” ทาง TMBAM Eastspring จึงมีความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลงวันชำระเงินจาก T+1 และ T+2 ของกองทุนธนเพิ่มพูน และกองทุนธนไพบูลย์ ตามลำดับ เปลี่ยนแปลงเป็น T+5 โดยจะมีผลสำหรับรายการที่มีผลวันที่ 20 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ จึงจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบเดิม

ปัจจัยบวกท่ามกลางความผันผวน

  1. ตราสารหนี้ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนกำลังได้รับแรงซื้อจากการที่ธนาคารกลางทั่วโลกได้ออกมาตรการเข้าซื้อตราสารหนี้ทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนเพื่อเพิ่มสภาพคล่องให้กับตลาด และเพื่อประคองผลกระทบจาก Covid-19 ซึ่งถือเป็นโอกาสสำหรับผู้ลงทุน
  2. ธนาคารกลางสหรัฐฯ (FED) ได้เริ่มเข้าซื้อพันธบัตรรัฐบาล และตราสารหนี้สินทรัพย์ที่เป็นที่อยู่อาศัยที่ออกโดยรัฐบาล (Agency MBS) แล้วเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา (16 มี.ค. 63) อีกทั้งล่าสุดเมื่อวานนี้ (19 มี.ค. 63) ธนาคารกลางสหรัฐฯ ได้ออกมารับประกันสภาพคล่องกองทุนรวมตลาดเงินผ่านการอนุมัติโครงการเงินกู้กองทุนรวมตลาดเงิน (Money Market Mutual Fund Liquidity Facility หรือ MMLF) เพื่อช่วยเหลือกองทุนตลาดเงินต่างๆ ในการรองรับความต้องการไถ่ถอนกองทุนของภาคครัวเรือนและผู้ลงทุน
  3. ธนาคารกลางยุโรป (ECB) ประกาศโครงการใหม่ในการซื้อหลักทรัพย์ของภาคเอกชนและภาครัฐวงเงินรวม 7.50 แสนล้านยูโร (8.19 แสนล้านดอลลาร์)
  4. ล่าสุด ธนาคารแห่งประเทศไทยได้มีการเข้าซื้อพันธบัตรเพื่อสภาพคล่องในตลาดเงินดีขึ้น เพราะว่าก่อนหน้านี้มีแต่คนอยากจะขาย แต่ไม่มีใครอยากจะซื้อ ทำให้คนขายต้องขายราคาถูกลงกว่าที่ควรจะเป็น ต่อไปนี้สภาพคล่องในตลาดเงินน่าจะดีขึ้น

ทั้งนี้ TMBAM Eastspring หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการสนับสนุน และได้รับความไว้วางใจจากทุกภาคส่วน แล้วเราจะก้าวผ่านช่วงเวลาของการลงทุนที่มีความผันผวนสูงนี้ไปด้วยกัน ... Shift Together”

Sources:
1Our World in Data based on official country reports. https://ourworldindata.org/grapher/covid19-tests-per-million-people

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.