ส่อง ARK Invest โชว์ผลงานทะยานโดดเด่น

หากพูดถึงการลงทุนในปี 2020 ชื่อของ ARK Invest บรัษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนสัญชาติสหรัฐฯ และชื่อของ Catherine Wood ผู้เป็นทั้ง CEO และผู้ก่อตั้ง ARK คงเป็นชื่อที่แวดวงการลงทุนพูดถึงมากที่สุดในปี 2020 และต่อเนื่องในปี 2021

Ark_Article_140121_Graph_01

โดยกลุ่มธีมที่ ARK ได้เข้าไปลงทุนนั้น ล้วนแต่เป็นบริษัทที่มีนวัตกรรมแห่งอนาคต ที่ ARK มองเห็นโอกาสจากกลุ่มธีมเหล่านี้ บทความนี้จะเจาะลึกว่าอะไรที่ทำให้ ARK Invest มีผลการดำเนินงานที่แตกต่างและโดดเด่น

ในปี 2020 หุ้นกลุ่มเทคฯปรับตัวขึ้นร้อนแรง แต่สาเหตุที่ปรับขึ้นได้ร้อนแรงกว่าคือ “หุ้นที่เป็นการลงทุนในบริษัทที่มีนวัตกรรมที่อนาคตจะ Disrupt ธุรกิจและอุตสาหกรรมเดิม” และกลายเป็นกระแสจาก Value Investor (VI) สู่ Innovation Investor (II) ซึ่งในช่วง 6 ปีที่ผ่านมานั้นผลการดำเนินงานของ ARK ได้ทำผลตอบแทนได้อย่างโดดเด่น

Ark_Article_140121_Graph_02

จากการที่ ARK เห็นโอกาสจากความไม่มีประสิทธิภาพของตลาดทั้ง 4 ประเด็นที่ได้รวบรวมมาในบทความนี้ รวมถึงกระบวนการวิเคราะห์การลงทุนที่แตกต่าง ทำให้ผลการดำเนินงานของ ARK ETF ทั้ง 5 ธีมการลงทุน สามารถสร้างผลตอบแทนได้เกิน 100% ในปี 2020

Ark_Article_140121_Graph_03

ส่วนมากบริษัทที่ ARK ได้เข้าไปลงทุนนั้นส่วนใหญ่ยังไม่เป็นที่รู้จักของผู้ลงทุน นั่นเป็นเพราะว่าทางทีมวิเคราะห์การลงทุนได้มีการศึกษาถึงความเป็นไปได้ในการลงทุน โดยมีการเข้าตั้งแต่ธุรกิจเริ่มมีรายรับเข้ามายังไม่มากและกำไรสุทธิยังคงติดลบ ก่อนที่บริษัทเหล่านั้นจะเป็นที่รู้จักในเวลาถัดมา ยกตัวอย่างของ Tesla ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าที่มีมูลค่าตลาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยที่ทาง ARK ได้เข้าลงทุนในบริษัทนี้ นับตั้งแต่ ARK เริ่มก่อตั้งบริษัท จนปัจจุบันกำไรสุทธิของ Tesla เริ่มเห็นการเติบโตแบบก้าวกระโดด

Ark_Article_140121_Graph_04
Ark_Article_140121_Graph_05

Teladoc เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ ARK ได้เข้าลงทุนในช่วงที่บริษัทยังไม่เป็นที่รู้จัก และไม่เป็นที่นิยม โดยที่สถานการณ์การระบาดของ Covid-19 ยิ่งเป็นตัวเร่งให้ Tele Medicine มีการเติบโตเนื่องจากสามารถใช้ในการรักษาได้แบบ Real Time และลดการเดินทางรวมถึงไม่ต้องรอคิวและลดความเสี่ยงจากการเข้าไปในสถานพยาบาล

Ark_Article_140121_Graph_06

ซึ่งจะเห็นได้ว่าปรัชญาการลงทุนของ ARK Invest ไม่ได้มองแค่กำไรสุทธิ แต่ประเมินถึงแนวโน้มการเติบโตของบริษัทที่จะมา Disrupt ธุรกิจที่มีอยู่เดิม ซึ่งในระยะยาวจะส่งผลต่อการเติบโตของราคาอย่างก้าวกระโดด ซึ่งเปิดปี 2021 เพียงไม่กี่วันหุ้นที่อยู่ในกองทุน ARK Innovation หลายตัวสามารถทำผลตอบแทนได้เกิน 20%

Ark_Article_140121_Graph_07

ARK Invest อาศัยความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด 4 อย่างในการหาผลตอบแทน

ARK เชื่อว่าโอกาสการลงทุนที่มาจาก “นวัตกรรมที่ทันสมัย มักจะถูกประเมินต่ำเกินไป” หรือผู้จัดการกองทุนแบบเก่ายังไม่เห็นโอกาสนั้น ซึ่ง ARK ได้ระบุถึง strong>“ความไม่มีประสิทธิภาพของตลาด 4 อย่าง” ที่ทำให้นักลงทุนพลาดโอกาสการสร้างผลตอบแทนที่ดีจากบริษัทที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมแห่งอนาคต

  1. การที่ผู้ลงทุนให้ความสำคัญกับปัจจัยในระยะสั้นมากเกินไป
  2. รูปแบบการทำงานของทีมวิเคราะห์แบบดั้งเดิมที่จำกัดกรอบในการค้นหาโอกาสในการลงทุน
  3. วิถีการลงทุนในตลาดทุนที่ค่อนข้างเป็นแบบเชิงรับ (Passive)
  4. การใช้ข้อมูลงานวิจัยจากเพียงทีมวิจัย ทำให้การต่อยอดการเรียนรู้ในเรื่องนวัตกรรมเป็นไปอย่าง ยากลำบากและการพัฒนาอาจทำได้ช้า

การที่ตลาดให้ความสำคัญกับปัจจัยในระยะสั้นมากเกินไป

ตลาดหุ้นมักจะถูกเบี่ยงเบนความสนใจโดยการเคลื่อนไหวของราคาหุ้นในระยะสั้น จนทำให้หลายๆคนพลาดโอกาสเห็นธุรกิจที่จะมาเปลี่ยนแปลงวงการนั้นเติบโต โดยทาง ARK เชื่อว่าช่องว่างของระยะเวลา กว่าที่ผู้ชนะในอนาคตเหล่านั้นจะเริ่มเป็นที่รู้จัก เป็นช่วงที่สามารถเข้าไปลงทุนในบริษัทเหล่านั้นล่วงหน้า ทางทีมงาน ARK มองโอกาสของการเติบโตในระยะ 3-5 ปีข้างหน้า ในช่วงที่ตลาดยังไม่ให้คุณค่ากับธุรกิจเหล่านี้มากนัก

Ark_Article_140121_Graph_08
  1. กว่าที่จะเกิดนวัตกรรมใดใดก็ตาม ต้องใช้เวลา ทั้งจากความล่าช้าในการนำไปใช้และความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ที่จะได้รับ สิ่งเหล่านี้กดดันการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึง
  2. การลดลงของผลการดำเนินงาน จนกระทั่งช่วงรอยต่อระหว่างที่ธุรกิจนั้นๆเป็นผู้บุกเบิกในวงการ (Early Adopter) จนถึงช่วงที่คนส่วนใหญ่ให้การยอมรับในวงกว้าง (Mass Market Acceptance)
  3. เมื่อผ่านด่านยากแล้ว ช่วงของการเติบโต บริษัทที่มีผลิตภัณฑ์หรือบริการที่มีนวัตกรรมที่โดดเด่นแตกต่างจริงๆ (Truly Innovative Products) จะมีช่วงของการเติบโตอย่างก้าวกระโดด (Growth Accelerate)

รูปแบบการทำงานของทีมวิเคราะห์แบบดั้งเดิมที่จำกัดกรอบในการค้นหาโอกาสในการลงทุน

ธุรกิจที่สร้างนวัตกรรมบางครั้งยากที่จะจัดประเภทตามกลุ่มอุตสาหกรรม ตามภูมิภาค หรือตามขนาดของบริษัท การลงทุนตามดัชนีแบบเก่า มีแนวโน้มที่จะพลาดลงทุนในบริษัทที่มีโอกาสเติบโตได้อย่างมหาศาลในอนาคต บางครั้งนักวิเคราะห์การลงทุนทีมีประสบการณ์หลายคน ยังไม่สามารถที่จะทำความเข้าใจเรื่องจุดคุ้มทุนของบริษัทที่มีนวัตกรรมได้ (Technology Cost Curves) ทางทีมวิเคราะห์ของ Ark เลยมีการร่วมมือระหว่างกัน ในการแชร์ข้อมูล(Cross-Sector Disruptive Innovation) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการมองให้ขาดถึงแนวโน้มอุตสาหกรรมที่กำลังจะมาและหุ้นผู้ชนะที่จะได้ประโยชน์จากนวัตกรรมนั้นๆ

Ark_Article_140121_Graph_09

วิถีการลงทุนแบบเดิมในตลาดทุนที่ค่อนข้าง Passive

ผู้ลงทุนที่เชี่ยวชาญการลงทุนในบริษัทผู้สร้างนวัตกรรม (Innovation Investor) ส่วนใหญ่จะอยู่นอกตลาดทุน (Private Markets) ในขณะที่สไตล์การลงทุนที่ค่อนข้าง Passive ก็เติบโตต่อเนื่องในตลาดทุน (Public Markets) ซึ่งทำให้เราเห็นโอกาสทองในการเลือกลงทุนในธุรกิจนวัตกรรมที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ (Innovative Public Companies ) เนื่องจากช่องว่างที่เกิดขึ้นเป็นโอกาสที่เราจะวิเคราะห์และคัดเลือกการลงทุนที่ดีมาให้ได้

Ark_Article_140121_Graph_10

การใช้ข้อมูลงานวิจัยจากเพียงทีมวิจัย ทำให้การต่อยอดการเรียนรู้ในเรื่องนวัตกรรมเป็นไปอย่างยากลำบากและการพัฒนาอาจทำได้ช้า

ทาง ARK เชื่อในคุณค่าของกระบวนการเรียนรู้ด้วยการเปิดเผยทุกข้อมูลนวัตกรรม เพื่อให้เกิดการเรียนรู้เชิงลึก และเกิดการพัฒนาร่วมกันผู้เชี่ยวชาญของเทคโนโลยีแขนงต่างๆ เพื่อให้ธุรกิจเติบโตได้เต็มศักยภาพ โดย ARK ใช้ฐานข้อมูลเชิงวิเคราะห์ในระบบเปิด (Open Research Ecosystem) ซึ่งรวมข้อมูลที่สำคัญๆ ทั้งในแง่การวิเคราะห์ภาพใหญ่แล้วเจาะลึกลงไป (Top-Down Research) และการวิเคราะห์จากโอกาสของแต่ละธุรกิจขึ้นมาที่ภาพอุตสาหกรรม (Bottom-Up Research)

ซึ่งกระบวนการดังกล่าวจะช่วยให้สามารถค้นพบนวัตกรรมได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆ (Early Innovation) และสนับสนุนการเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ระหว่างผู้จัดการกองทุน , หัวหน้าทีมวิเคราะห์ , นักวิเคราะห์ และผู้เชี่ยวชาญในแขนงวิชาชีพต่างๆในภาคเอกชนหรือหน่วยงานภายนอกสายงานลงทุน ซึ่งสิ่งเรานี้มีโอกาสสร้างคุณค่าทางนวัตกรรม

Ark_Article_140121_Graph_11

ฐานข้อมูลระบบเปิดของ ARK : (ARK Open Research Ecosystem)

ARK เชื่อในเรื่องความโปร่งใส ความร่วมมือระหว่างกัน และการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากหลากหลายวงการวิชาการ ข้อมูลที่มีคุณค่ามหาศาลที่เกิดจากองค์ประกอบข้างต้นสร้างความแตกต่างให้กับ Ark ยิ่งเปิดการเรียนรู้ยิ่งเป็นการพัฒนาต่อยอดการเรียนรู้ในอัตราก้าวหน้าจากการเข้ามาวิเคราะห์และแสดงความคิดเห็นโต้แย้งระหว่างกันจากทั้งผู้เชี่ยวชาญภายใน (Team Member) และภายนอก (Theme Developers)

Ark_Article_140121_Graph_12
This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.