China A: ความผันผวนระยะสั้นเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีสำหรับผู้ลงทุนระยะยาว

ตลาดหุ้น A-share ของประเทศจีน ในแง่ของขนาดตลาด ความมีอิทธิพล และลักษณะของผู้ลงทุนนั้น มีความแตกต่างอย่างชัดเจน ณ วันนี้เมื่อเทียบกับปี 2003 จึงทำให้กรณีโรคซาร์สที่เคยเกิดขึ้นในครั้งนั้นอาจไม่ได้นำมาสู่การประเมินที่แม่นยำเกี่ยวกับผลงานของตลาดหุ้น A-share เราได้วิเคราะห์ถึงกลุ่มธุรกิจที่อาจมีความแข็งแกร่งมากขึ้นในระยะสั้น พร้อมกับเน้นถึงโอกาสที่ผู้ลงทุนระยะยาวควรเตรียมพร้อมที่จะไขว่คว้าไว้

ณ เวลาที่เขียนบทความนี้ จำนวนผู้ป่วยจากไวรัสโคโรนาที่ได้รับการยืนยัน รวมทั้งมีอาการเข้าข่ายน่าสงสัย จะยังคงเพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม รัฐบาลจีนได้ใช้มาตรการขั้นเด็ดขาดในการปิดเมือง แยกกลุ่มประชาชนออกจากพื้นที่อื่นๆ ขยายวันหยุด ระงับระบบการขนส่งมวลชน รวมทั้งขอให้ประชาชนลดการเดินทาง ซึ่งมาตรการเหล่านี้โดยเฉพาะนอกมณฑลหูเป่ย จะช่วยควบคุมการแพร่กระจายของไวรัสในวงกว้าง

ผลกระทบที่เกิดขึ้นเพียงครั้งเดียวต่อเศรษฐกิจจีน

เราคาดว่าการเติบโตของจีดีพี ในไตรมาสแรกของจีนจะลดลงเหลือ 4% เนื่องจากการบริโภคและการลงทุนถูกกระทบอย่างมากจากการระบาดของโรค โดยข้อมูลในอดีตชี้ว่าการใช้จ่ายของผู้บริโภคทั่วไปในช่วงเทศกาลฤดูใบไม้ผลิ คิดเป็นสัดส่วน 10% ของยอดการใช้จ่ายประเภทค้าปลีกทั้งหมดในช่วงไตรมาสแรกของปี อย่างไรก็ตาม เนื่องจากมาตรการที่เข้มงวดของรัฐบาล ชาวจีนหลายคนจึงต่างยกเลิกวันหยุดและอาศัยอยู่ที่บ้าน ส่งผลให้การใช้จ่ายด้านการจัดเลี้ยง ซื้อของขวัญและการท่องเที่ยวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ

การเติบโตทางเศรษฐกิจนั้นยังมีความสอดคล้องกับกิจกรรมในภาคการก่อสร้างและการผลิต ในขณะที่คณะรัฐบาลได้ขยายวันหยุดเทศกาลปีใหม่จีนนานขึ้นอีกสามวันไปจนถึงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ซึ่งในบางภูมิภาคได้มีการขยายวันหยุดไปจนถึงงานเทศกาลโคมไฟ (Lantern Festival) ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ เช่นที่มณฑลหูเป่ยได้ขยายวันหยุดไปจนถึงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ และมีความเป็นไปได้ว่าจะขยายวันหยุดออกไปอีก เราประมาณการว่าภูมิภาคเหล่านี้มีสัดส่วนคิดเป็นประมาณ 60% ของจีดีพี นอกจากนี้ หลายบริษัทก็ยังกำหนดให้พนักงานที่เดินทางกลับจากเมืองอื่นๆ ไม่ต้องมาทำงานเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อกำลังแรงงานในไตรมาสแรกอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเป็นผลให้การลงทุนโดยรวมลดลง

อย่างไรก็ดี
ข้อมูลในอดีตบอกกับเราว่าผลกระทบจากการระบาดของโรคหรือกรณีคล้ายคลึงกันที่มีผลต่อเศรษฐกิจจีนนั้นมักจะเกิดขึ้นเพียงชั่วคราว

ยกตัวอย่างการระบาดของโรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง (SARS) ในปี 2003 โดยในไตรมาส 2 ปี 2003 เมื่อผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคอยู่ในระดับสูงสุด อัตราการเติบโตของจีดีพีจีนลดลงจาก 11% ในไตรมาสแรก เป็น 9% ในไตรมาส 2 แต่กลับดีดตัวขึ้นเป็น 10% ในไตรมาส 3 ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวยอดค้าปลีกของสินค้าอุปโภคบริโภคได้มีอัตราการขยายตัวแบบ year-on-year ชะลอตัวลงจาก 9.3% (มีนาคม) เป็น 4.3% (พฤษภาคม) แต่สามารถฟื้นตัวกลับขึ้นไปเป็น 9% ในเดือนถัดๆ ไป

ด้วยข้อมูลเหล่านี้
เราเชื่อว่าความต้องการใช้จ่ายบริโภคส่วนใหญ่ของจีนนั้นเป็นเพียงการเลื่อนระยะเวลาออกไป ขณะความต้องการหรือดีมานด์ที่อัดอั้นไว้ก็จะสามารถฟื้นตัวขึ้นได้อย่างรวดเร็วในระยะต่อไป จุดเปลี่ยนจะมาถึงเมื่อเรามีความชัดเจนมากขึ้นเกี่ยวกับวิธีการรักษาไวรัสและมีความพร้อมทางด้านยารักษาโรคมากขึ้น ซึ่งเมื่อเวลานั้นมาถึง ผู้คนจะกลับมาใช้ชีวิตปกติและความต้องการของผู้บริโภคก็จะฟื้น ซึ่งย่อมเป็นผลให้ความต้องการในเรื่องการจัดเลี้ยงและท่องเที่ยวควรที่จะต้องฟื้นตัวขึ้นด้วย เมื่อมีประชาชนจำนวนมากกลับมาทำงานได้ตามปกติจึงไม่น่าแปลกใจที่จะเห็นการฟื้นตัวของจีดีพีที่แข็งแกร่งในไตรมาส 2 เมื่อเทียบกับไตรมาสแรก ดังนั้น ในปี 2020 เศรษฐกิจจีนจึงอาจยังคงอัตราการเติบโตได้ที่ 5% หรือสูงกว่า

หุ้น A-Share ของจีน : มีความแตกต่างในเวลานี้

ผู้ลงทุนอาจเข้าใจผิดหากพวกเขาเปรียบเทียบสถานการณ์กับตอนโรคซาร์สระบาดเมื่อปี 2003 เพื่อที่จะประเมินว่าตลาดหุ้น A-Share ของจีนจะทำผลงานเป็นอย่างไร

ประการแรก สถานะของเศรษฐกิจจีนในปี 2003 นั้นแตกต่างจากตอนนี้เป็นอย่างมาก โดยก่อนที่มีการระบาดของโรคซาร์สพบว่าอัตราการเติบโตของจีดีพีจีนนั้นสูงกว่า 10% แต่อย่างไรก็ตาม เศรษฐกิจจีนตกอยู่ในภาวะชะลอตัวอยู่ก่อนแล้วและอยู่ระหว่างดำเนินการปรับโครงสร้างก่อนที่จะมีการระบาดของไวรัสโคโรนา

ประการที่สอง ขนาดและความมีอิทธิพลของตลาดหุ้น A-share ได้มีพัฒนาการมากขึ้น โดยในปี 2003 มี จำนวนบริษัทจดทะเบียนเพียง 1,200 แห่งในตลาดหุ้น A-share ซึ่งมีมูลค่าตลาดรวม 4 ล้านล้านหยวน (คิดเป็น 30% ของจีดีพี) แต่ในวันนี้มีบริษัทจดทะเบียนจำนวนเกือบ 4,000 แห่งในตลาดหุ้น A-share ด้วยมูลค่าตลาดรวม 60 ล้านล้านหยวน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของจีดีพี – สูงกว่าแต่ก่อนอย่างมีนัยสำคัญ

ประการที่สาม มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านลักษณะของผู้ร่วมตลาด A-share โดยในปี 2003 ตลาดหุ้น A-share เต็มไปด้วยผู้ลงทุนรายย่อยเป็นส่วนใหญ่ และมีกองทุนที่เปิดขายทั่วไปเพียง 70 แห่ง มีสินทรัพย์ภายใต้การบริหารเพียง 100,000 ล้านหยวน แต่ทุกวันนี้มีจำนวนผู้ลงทุนประเภทสถาบันและกองทุนที่ลงทุนในต่างประเทศ เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้น A-Share เพิ่มขึ้นเป็นอย่างมาก ซึ่งเป็นการชี้ให้เห็นว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงด้านมุมมองในตลาดอย่างมีนัยสำคัญ นั่นคือ การมุ่งมาสู่มุมมองที่เป็นการลงทุนระยะยาว

ในฐานะผู้จัดการสินทรัพย์ต่างประเทศที่อยู่ในประเทศจีน เราเชื่อว่าความผันผวนของตลาดในปัจจุบันส่วนใหญ่เกิดจากพฤติกรรมการลงทุนในระยะสั้น ซึ่งด้วยความเชี่ยวชาญเฉพาะภูมิภาคของเรา ได้มุ่งเน้นมายังปัจจัยระยะยาว ตัวอย่างเช่น รูปแบบธุรกิจ คุณภาพและความยั่งยืนของผลประกอบการ และมีแนวโน้มที่จะมองผ่านปัจจัยชั่วคราวระยะสั้นที่เกิดขึ้นในตลาด ดังนั้น เราจึงมั่นใจมากขึ้นที่จะใช้ประโยชน์จากโอกาสที่เห็นอยู่ตรงหน้าท่ามกลางความผันผวนในระยะสั้น

ความผันผวนล่าสุดในตลาดหุ้น A-Share อาจช่วยให้ผู้ลงทุนระยะยาวที่มองการณ์ไกลได้รับโอกาสการเข้าซื้อที่น่าสนใจ แต่อย่างไรก็ตาม เมื่อการขายแบบตื่นตระหนกได้สิ้นสุดลงก็ไม่ได้หมายความว่าจะมีการดีดตัวกลับขึ้นได้อย่างยั่งยืน แนวโน้มของตลาดโดยรวมยังคงขึ้นอยู่กับการผสมผสานในเรื่องสภาพคล่อง นโยบาย และการดำเนินไปอย่างต่อเนื่องของภาวการณ์ระบาดของไวรัสโคโรนา

วิเคราะห์ความเสี่ยงและโอกาส

แม้ว่าไวรัสโคโรนาจะขัดขวางการเติบโตของจีนในระยะสั้น แต่แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภคในระยะกลางถึงระยะยาว จะยังคงได้รับแรงหนุนจากนวัตกรรมทางเทคโนโลยี จำนวนชนชั้นกลางที่เพิ่มขึ้น และประชากรสูงวัย ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีความเข้าใจอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับเศรษฐกิจและตลาด เพื่อเดินฝ่าสถานการณ์ปัจจุบันและค้นหาโอกาสที่แท้จริงที่มีอยู่

เราคาดว่าประเทศจีนจะมีผู้เล่นทางด้านเศรษฐกิจใหม่ (new economy) เช่นผู้ที่อยู่ในแวดวงเทคโนโลยี ยานพาหนะพลังงานใหม่ หรือ new energy vehicles (NEVs) การดูแลสุขภาพ อีคอมเมิร์ซ และอีเลิร์นนิ่ง ซึ่งจะเป็นกลุ่มธุรกิจที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้นหรือแม้แต่อาจได้รับประโยชน์จากการระบาดของโรค

เทคโนโลยี:

ผลกระทบของการระบาดของโรคต่อกลุ่มธุรกิจเทคโนโลยีในขณะนี้จำกัดอยู่แค่เพียงระดับมหภาค ซึ่งในทางตรงกันข้ามกับอุตสาหกรรมแบบดั้งเดิม อุตสาหกรรมเทคโนโลยีไม่ได้พึ่งพาการเดินทางสัญจรแบบดั้งเดิม ในขณะที่การระบาดของโรคและวันหยุดเทศกาลฤดูใบไม้ผลิที่ยาวนานขึ้นย่อมส่งผลกระทบต่อกิจกรรมที่ต้องใช้แรงงานมากซึ่งเกี่ยวข้องกับการผลิตโทรศัพท์มือถือ คอมพิวเตอร์และเซิร์ฟเวอร์ ขณะเทคโนโลยีออนไลน์จะได้รับประโยชน์จากการระบาดของโรคในปัจจุบัน

ผู้ให้บริการเกมและวิดีโอออนไลน์นั้นน่าจะเป็นผู้ได้ประโยชน์เป็นส่วนใหญ่ การขยายวันหยุดพร้อมกับมาตรการที่ให้ประชาชนเก็บตัวอยู่ที่บ้านทำให้ผู้คนมีเวลามากขึ้นในการดูเนื้อหาออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นวิดีโอออนไลน์ หนังสือ โซเชียลมีเดีย เกม และอื่นๆ ซึ่งต่างเป็นกิจกรรมที่ผู้บริโภคทุกเพศทุกวัยมีความพึงพอใจ ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้ให้บริการที่เกี่ยวข้องในหลายภาคส่วนจึงน่าจะเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างมากของผู้ใช้งาน (active users) ระยะเวลาใช้งาน (usage time) และอัตราการเปลี่ยนจากผู้ใช้มาเป็นผู้จ่ายค่าบริการ (paid user conversion rates)

ยานพาหนะพลังงานใหม่ (New energy vehicles) : ผลกระทบระยะสั้นต่ออุตสาหกรรม NEV ไม่น่าจะมีมาก เนื่องจากมีระบบการผลิตอัตโนมัติในระดับสูง แม้ว่ากระบวนการประกอบชิ้นส่วนยังต้องใช้ปัจจัยการผลิตที่เป็นมนุษย์อยู่บ้าง แต่จำนวนคนงานที่ต้องการนั้นยังต่ำกว่าอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างมาก เราจึงเชื่อว่าผลกระทบจากการระบาดของโรคต่อการผลิต NEV จะค่อนข้างจำกัด อย่างไรก็ตาม หากขนาดของการแพร่ระบาดขยายออกไป นั่นก็จะกระทบต่อความต้องการรถยนต์ รวมถึง NEVs อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

สุขภาพ: อุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพมีแนวโน้มที่จะเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งในระยะสั้นยอดขายของบริษัทยาควรเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ในขณะที่ผู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันและยาที่เกี่ยวข้องนั้นควรจะได้รับประโยชน์ นั่นแปลว่าผู้ลงทุนจะต้องมองข้ามภาพการชวนเชื่อในระยะสั้นและมีวินัยที่อิงอยู่กับเรื่องของมูลค่า

ด้วยมุมมองในระยะยาว เราเชื่อว่าการระบาดของไวรัสนั้นจะส่งผลดีต่ออุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพของจีนและจะช่วยยกระดับการตระหนักในเรื่องสุขภาพกันทั่วทั้งประเทศ ถ้าพิจารณาเรื่องการใช้จ่ายด้านการดูแลสุขภาพในจีนถือว่ายังต่ำมากเมื่อเทียบกับประเทศที่พัฒนาแล้ว และมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ ความสามารถในการวิจัยและพัฒนาของอุตสาหกรรมยาของจีนจะถูกสนับสนุนให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสให้แก่ผู้ลงทุนในระยะยาว

การวิจัยทางการแพทย์และการวิจัยและพัฒนาทางด้านนวัตกรรมยาของจีนได้รับแรงหนุนส่งมากเป็นประวัติการณ์ในช่วงที่มีการระบาดของไวรัส สื่อโซเชียลได้ทำให้ประชาชนเห็นว่าการวิจัยและพัฒนาด้านการแพทย์นั้นเป็นการต่อสู้กับการระบาดของโรคได้อย่างไร เราคาดว่าจะได้เห็นความก้าวหน้าเชิงโครงสร้างในอุตสาหกรรมและวัฏจักรการพัฒนายาทดแทนที่ถี่ยิ่งขึ้น เราเชื่อว่านวัตกรรมในอุตสาหกรรมการดูแลสุขภาพจะเร่งตัว ซึ่งสนับสนุนแนวคิดการลงทุนของเราในกลุ่มธุรกิจนี้

การศึกษา: ในขณะที่โรงเรียนต่างหยุดดำเนินการเรียนการสอนชั่วคราวเนื่องจากการระบาดของโรค แต่การสมัครเข้าเรียนที่สถานศึกษาใดๆ รวมทั้งรายได้จากการเรียนการสอน ไม่ควรได้รับผลกระทบในระยะยาว การระบาดอาจดึงดูดความสนใจมากขึ้นให้มาเรียนรู้ผ่านช่องทางออนไลน์ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มการศึกษาที่คุ้มค่าในแง่ต้นทุน แต่ก็ยังถือเป็นแหล่งสร้างรายได้เพียงเล็กน้อยสำหรับผู้ให้บริการการศึกษาหลายๆ ราย และในขณะที่การเรียนรู้ออนไลน์เพิ่มมากขึ้น ประโยชน์ก็จะตกอยู่กับผู้ให้บริการเทคโนโลยีออนไลน์ด้วยเช่นกัน

การค้าปลีก: ห้างสรรพสินค้าได้รับผลกระทบหนักที่สุดจากการที่ผู้คนลดการสัญจรเดินทาง แต่ผลกระทบต่อซูเปอร์มาร์เก็ตมีความไม่ชัดเจนมากขึ้น เมื่อผู้ค้าอิเล็กทรอนิกส์ (e-retailers) เป็นฝ่ายได้ประโยชน์ ความต้องการสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตแบบเดลิเวอรี่มีเพิ่มขึ้นแม้จะเกิดการหยุดชะงักในระยะสั้นในด้านกำลังการผลิตและซัพพลายเชน อย่างไรก็ตาม บรรดาซูเปอร์มาร์เก็ตต่างใช้โอกาสนี้ในการโปรโมตบริการจัดส่งถึงบ้านอย่างจริงจัง – บริษัทที่มีแพลตฟอร์มช้อปปิ้งออนไลน์ที่มั่นคงจึงควรได้รับประโยชน์ในระยะกลางและระยะยาว

การแพร่ระบาดของโรคยิ่งเป็นการเพาะบ่มพฤติกรรมเรื่องการใช้จ่ายซื้อของออนไลน์และเพิ่มอัตราการเข้าถึงช่องทางออนไลน์ บริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่ได้จัดตั้งเขตพิเศษและให้การสนับสนุนด้านโลจิสติกส์เป็นพิเศษสำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค มาตรการเหล่านี้ พร้อมกับการบริจาคแบบไร้เงื่อนไขของบริษัทอีคอมเมิร์ซรายใหญ่บางราย ยังได้ช่วยส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีของแพลตฟอร์มอีคอมเมิร์ซ เราคาดว่าพื้นฐานของอุตสาหกรรมอีคอมเมิร์ซจะดีขึ้นอย่างมีนัยสำคัญนับตั้งแต่ไตรมาสสุดท้ายของปี 2020 จนเข้าสู่ปี 2021

ปัจจัยขับเคลื่อนการเติบโตในระยะยาวยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

การระบาดของไวรัสโคโรนาได้นำความเสียหายมาสู่เศรษฐกิจจีนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ แต่นั่นจะเกิดขึ้นไม่นาน เศรษฐกิจจะกลับมาเดินบนเส้นทางที่ควรจะเป็นได้ในที่สุด และในขณะที่การเติบโตจะช้าลง เรายังมั่นใจเกี่ยวกับโอกาสที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างทางเศรษฐกิจของจีน และขณะนี้ก็เป็นเวลาที่จะก้าวไปข้างหน้าและคว้าโอกาสในระยะยาวที่เกิดขึ้นจากวิกฤติระยะสั้นครั้งนี้

วิธีลงทุนกับกองทุน Eastpring

โปรดเลือกตลาดของคุณเพื่อค้นหากองทุนที่น่าสนใจ

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.