6 คำถามเกี่ยวกับตลาดหุ้นจีน

Michelle Qi หัวหน้าฝ่ายตราสารทุนของ Eastspring ประจำสำนักงานเซี่ยงไฮ้ อธิบายว่าเหตุใดผู้จัดการที่ใช้กลยุทธ์เชิงรุก จึงสามารถสร้างผลงานได้เหนือกว่าดัชนีตลาดหุ้น A share ของจีน ซึ่งเหตุผลดังกล่าวจะช่วยหนุนภาพตลาดในระยะกลาง และชี้ว่าผู้ลงทุนหุ้นควรต้องกังวลเกี่ยวกับผลตอบแทนพันธบัตรที่เพิ่มขึ้นหรือไม่

1.ผู้จัดการพอร์ตการลงทุนส่วนใหญ่ดูเหมือนจะสามารถเอาชนะดัชนีตลาดหุ้น A-share ของจีน นั่นเป็นเพราะภาวะไร้ประสิทธิภาพของตลาด (market’s inefficiency) ใช่หรือไม่?

ตลาดหุ้น A-share ของจีนนั้นเกิดภาวะไร้ประสิทธิภาพอยู่ในระดับหนึ่ง ซึ่งส่วนหนึ่งเกิดจากการมองในระยะสั้นของผู้ลงทุนรายย่อยในประเทศที่มีอยู่จำนวนมาก และเมื่อตลาดมีส่วนร่วมจากผู้ลงทุนรายย่อยในสัดส่วนที่สูง ลักษณะเฉพาะเช่นนี้จึงทำให้เกิดโอกาสในการสร้าง “ค่าอัลฟ่า” หรือผลตอบแทนส่วนเพิ่ม ที่สามารถให้รางวัลแก่ผู้ลงทุนเชิงกลยุทธ์และมีมุมมองระยะยาว

ในขณะเดียวกัน ผลงานที่ดีกว่าของผู้จัดการที่ใช้กลยุทธ์เชิงรุกนั้นเชื่อว่าอาจมาจากส่วนประกอบของดัชนีตลาดหุ้น A-share ของจีน เมื่อหุ้นเติบโตหรือ Growth stocks สามารถทำผลงานได้ดีกว่าหุ้นคุณค่า (Value stocks) มาอย่างต่อเนื่องในช่วงสองปีที่ผ่านมา แต่กลุ่มการเงินซึ่งเป็นกลุ่มหุ้นคุณค่าและมีสัดส่วนมากกว่า 20% ของทั้งดัชนี MSCI China A และ CSI 300 ได้ส่งผลกระทบฉุดดัชนีด้วยผลงานของกลุ่มที่ขึ้นช้ากว่าตลาด

2.เหตุใดผู้ลงทุนจึงควรพิจารณาลงทุนในหุ้น A-shares ของจีน?

หุ้นที่อยู่ในตลาดในประเทศหรือ onshore stocks ของจีนได้นำเสนอโอกาสแก่ผู้ลงทุนในการเข้าถึงภาคเศรษฐกิจใหม่ที่ครอบคลุมมากขึ้น รวมถึงเปิดรับโอกาสเฉพาะในบางภาคส่วน (เช่น เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของจีน) ที่ไม่มีอยู่ในตลาด offshore ซึ่งการลงทุนในตลาด onshore นั้นผู้ลงทุนยังจะได้รับประโยชน์จากความแข็งแกร่งของค่าเงินหยวน (Renminbi) อีกด้วย เราคาดว่าตลาด onshore จะยังคงได้รับประโยชน์จากเงินไหลเข้าที่มาจากผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศจากการที่หุ้น A-shares สามารถบวกขึ้นได้อย่างโดดเด่น ในฐานะที่ หุ้น A-shares เป็นส่วนประกอบอยู่ในดัชนีที่เป็น benchmark ตลาดหุ้นโลก นอกจากนี้ โครงการ Stock Connect ยังช่วยอำนวยความสะดวกในการเข้าถึงตลาดหุ้นจีนได้ง่ายขึ้นสำหรับผู้ลงทุนต่างชาติ

3. ตลาดหุ้น A-share ของจีน เป็นหนึ่งในตลาดหุ้นที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในปี 2020 แล้วสภาวะตลาดขาขึ้นอย่างแข็งแกร่งเช่นนี้มีแนวโน้มจะดำเนินต่อไปหรือไม่?

จีนเป็นเพียงประเทศเดียวที่มีอัตราการเติบโตของ GDP เป็นบวกในปี 2020 และเราเชื่อว่าการปฏิรูปเชิงโครงสร้างอย่างต่อเนื่องของจีนและการที่มีตลาดผู้บริโภคขนาดใหญ่จะยังคงสร้างโอกาสในการลงทุนที่น่าสนใจสำหรับผู้ลงทุนทั่วโลก โดยในระยะยาวเราคาดว่าจะเห็นเงินทุนจากต่างประเทศไหลเข้าสู่ตลาดหุ้น A-share ของจีนมากขึ้นเนื่องจากน้ำหนักในดัชนี MSCI Emerging Markets ยังคงอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับขนาดของเศรษฐกิจจีน นอกจากนี้ มุมมองทางด้านบวกที่มีต่อค่าเงินหยวนก็ทำให้สินทรัพย์ของจีนดูน่าสนใจด้วยเช่นกัน

ถ้าพิจารณาเฉพาะตลาดภายในประเทศ ผลการสำรวจของธนาคารกลางในปี 2019 เกี่ยวกับสินทรัพย์ของครัวเรือนที่อยู่ในเขตเมืองของจีนพบว่าสินทรัพย์ทางกายภาพ (เช่น อสังหาริมทรัพย์) คิดเป็นประมาณ 80% ของสินทรัพย์ของครัวเรือนที่อยู่ในเขตเมือง ซึ่งในขณะที่ตลาดหุ้นจีนมีการพัฒนาไปอย่างต่อเนื่องเราจึงอาจคาดหวังได้ว่าภาคครัวเรือนจะเพิ่มการจัดสรรเม็ดเงินมายังหุ้นจีนในขณะที่แนวโน้มรายได้ต่อหัวเพิ่มขึ้น ความคาดหวังต่อราคาอสังหาริมทรัพย์ที่แผ่วลง และอัตราผลตอบแทนที่ปราศจากความเสี่ยงยังคงอยู่ในระดับค่อนข้างต่ำ สิ่งนี้จะช่วยหนุนตลาดหุ้น A-share ของจีนในระยะกลางถึงระยะยาว

อย่างไรก็ตาม ผลงานที่แข็งแกร่งของตลาดหุ้น A-share ของจีนในปี 2020 ทำให้ตลาดซื้อขายอยู่ที่ 1 standard deviation (ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน) เมื่อเทียบกับค่าระยะยาว1 ด้วยเหตุนี้ ในระยะเวลาอันใกล้การปรับตัวเพิ่มขึ้นของตลาดจึงมีแนวโน้มที่จะมาจากปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้น เช่น การเติบโตของกำไร มากกว่าเกิดจากการที่มูลค่าหุ้นถูกยืดขยายให้เพิ่มขึ้นต่อไป

4. ผู้ลงทุนในตลาดหุ้นควรกังวลเกี่ยวกับการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรหรือไม่?

ในขณะที่โครงการฉีดวัคซีนขยายครอบคลุมพื้นที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และการระบาดของ COVID-19 เข้ามาอยู่ภายใต้การควบคุม ดังนั้น ปี 2021 จึงถือเป็นปีแห่งการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลก กองทุนการเงินระหว่างประเทศคาดการณ์ว่าการเติบโตของ GDP โลกจะฟื้นตัวขึ้นจาก -3.5% ในปี 2020 มาเป็น 5.5% ในปี 2021 ซึ่งการฟื้นตัวที่เกิดขึ้นจะส่งผลให้สภาวะทางการเงินที่ผ่อนคลายอย่างมากกลับเข้าสู่ภาวะปกติในที่สุด

ระดับและการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ยที่ปราศจากความเสี่ยงจะส่งผลกระทบต่อการประเมินมูลค่าหุ้นในตลาด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่มูลค่าหุ้นได้เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา

อย่างไรก็ตาม ในขณะที่การเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐสะท้อนให้เห็นถึงความคาดหวังของผู้ลงทุนเกี่ยวกับการฟื้นตัวที่แข็งแกร่งมากขึ้นและอัตราเงินเฟ้อที่สูงขึ้น แต่ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) เองก็ไม่ต้องการที่จะเห็นการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วมากเกินไปจนส่งผลต่อการฟื้นตัวของภาคอุตสาหกรรมที่มีความอ่อนไหวต่ออัตราดอกเบี้ย และก็เช่นเดียวกันที่ไม่ต้องการให้สร้างความผันผวนอย่างรุนแรงในตลาดการเงินและฉุดความเชื่อมั่นผู้บริโภค ด้วยเหตุนี้เราจึงมีแนวโน้มที่จะเห็นว่าเฟดพยายามควบคุมการเพิ่มขึ้นของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรผ่านการสื่อสารและทิศทางการดำเนินนโยบาย (forward guidance)

นอกจากนี้ ภาวะสุญญากาศด้านข้อมูลของจีนในช่วงสองสามเดือนแรกของปีอาจสร้างความท้าทายให้แก่ผู้ลงทุนในการประเมินสภาวะเศรษฐกิจที่แท้จริงของประเทศและความผันผวนในตลาดที่ถูกกระตุ้นให้เพิ่มขึ้น ตัวเลขเศรษฐกิจมหภาคสำหรับเดือนมกราคมและกุมภาพันธ์มีแนวโน้มที่จะทรงตัวได้และเป็นข้อมูลที่เปิดเผยออกมาภายหลังเดือนกุมภาพันธ์ไปแล้ว ซึ่งเราเชื่อว่าเมื่อข้อมูลออกมาเพิ่มขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า ปัจจัยพื้นฐานที่ดีขึ้นก็จะสร้างโอกาสให้กับผู้ลงทุน การที่มีข้อจำกัดในการเดินทางและการเคลื่อนย้ายของผู้คนได้จำกัดสภาวะการเดินทางที่เคยคึกคักในช่วงตรุษจีน แต่เราคาดว่าผลผลิตในประเทศที่เพิ่มขึ้นจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจจีนและผลประกอบการของภาคธุรกิจ และในขณะที่การฉีดวัคซีนกำลังขยายวงกว้างออกไปทั่วโลกก็ได้สะท้อนถึงการฟื้นตัวโดยรวมของอุปสงค์จากต่างประเทศซึ่งน่าจะส่งผลดีต่อผลประกอบการของบริษัทจีนด้วยเช่นกัน

5. คุณมองว่าโอกาสในตลาดหุ้น A-share ของจีนนั้นอยู่ที่ไหน และมีความเสี่ยงที่สำคัญคืออะไร?

เรากำลังมุ่งเน้นไปยังธีมเชิงโครงสร้างอย่างเช่น นวัตกรรมสร้างสรรค์ ประชากรผู้สูงวัย และการบริโภคที่ยกระดับ ซึ่งเราเชื่อว่าเป็นโอกาสในการลงทุนระยะยาวที่น่าสนใจ นอกจากนี้ เรายังมองไปยังกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ค่อยอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของอัตราดอกเบี้ย หรือแม้แต่อาจได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่เพิ่มขึ้นและเศรษฐกิจที่กลับมามีเงินเฟ้อเร่งตัวขึ้น

เราเชื่อว่าการปรับจูนนโยบายให้มีความเหมาะสมมากขึ้นจะเป็นหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญสำหรับตลาด การคุมเข้มนโยบายที่เกิดขึ้นก่อนกำหนดนั้นอาจสร้างความเสี่ยงขาลงต่อเศรษฐกิจ ในขณะที่การคงนโยบายแบบผ่อนคลายนานจนเกินไปก็อาจทำให้เศรษฐกิจและตลาดเกิดภาวะร้อนแรง นอกจากนี้ ยังอาจเห็นการดำเนินนโยบายแบบที่มีสิ่งแอบแฝงในการสร้างสมดุลระหว่างการรักษาเสถียรภาพการเติบโตในระยะสั้นและการสนับสนุนการปฏิรูปเชิงโครงสร้าง สำหรับในกรณีที่เกิดการเติบโตที่ลดช้าลงอย่างรวดเร็วเกินไปก็อาจทำให้แผนการปฏิรูปมีความคืบหน้าช้าลงได้ ส่วนความท้าทายภายนอกอื่นๆ นั้นมาจากเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างจีนและสหรัฐ และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อภาษีนำเข้าและเทคโนโลยี

6.ความหมายของ “การหมุนเวียนแบบคู่ขนาน” หรือ “dual circulation” และผลกระทบด้านการลงทุนคืออะไร?

โมเดลเศรษฐกิจที่เรียกว่า "การหมุนเวียนแบบคู่ขนาน" หรือ “dual circulation” ได้รับการแนะนำครั้งแรกในที่ประชุมคณะกรรมการกรมการเมืองของจีน หรือ Politburo เมื่อเดือนพฤษภาคม 2020 โดย ณ เวลานั้นจีนได้เผชิญกับภาวะความตึงเครียดทางการค้ากับสหรัฐที่ทวีความรุนแรงขึ้นมานานตลอดช่วงเวลาสองปีซึ่งส่งผลให้การส่งออกไปยังสหรัฐลดลงเป็นตัวเลขสองหลัก ผลกระทบจากการระบาดของ COVID-19 ได้ทำให้เศรษฐกิจจีนหดตัว 6.8% yoy ในไตรมาสแรกของปี 2020 ซึ่งเป็นการลดลงครั้งแรกและรุนแรงที่สุดในรอบ 20 ปี สถานการณ์ดังกล่าวทำให้โมเดล "การหมุนเวียนแบบคู่ขนาน" ขึ้นมามีความสำคัญในเชิงกลยุทธ์ โดยมีเป้าหมายเพื่อให้จีนลดการพึ่งพาตลาดต่างประเทศตลอดจนเทคโนโลยี ด้วยการเพิ่มอุปสงค์ภายในประเทศและเพิ่มความแข็งแกร่งให้กับห่วงโซ่อุปทาน

ภายใต้กรอบการทำงานของโมเดลดังกล่าว การหมุนเวียนภายในประเทศหรือ domestic circulation จะทำหน้าที่เป็นเสาหลัก และเมื่อผนึกกำลังร่วมกับการหมุนเวียนภายนอกหรือ external circulation  ก็จะช่วยผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้างในเศรษฐกิจจีน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การที่จีนตั้งใจที่จะสนับสนุนการใช้จ่ายเพื่อบริโภคของภาคครัวเรือนในประเทศผ่านการปฏิรูปในฝั่งอุปสงค์ ซึ่งถูกระบุไว้ในแผนห้าปีฉบับที่ 14 (14th Five-Year Plan) แผนดังกล่าวจะช่วยให้จีนสามารถใช้ประโยชน์จากตลาดผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่ และในที่สุดก็จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการยกระดับอุตสาหกรรมในประเทศและความเป็นอิสระทางเทคโนโลยี

Sources:
1 12-month forward price to earnings ratio.

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.