ดอกเบี้ยไทยทำสถิติต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ ... ผลลัพธ์อาจได้แค่ประคองเศรษฐกิจ

โดย บดินทร์ พุทธอินทร์ (CISA I,CFP) และเทดดี้ อีริคสัน

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563 ผ่านมา ผลการประชุมคณะกรรมการนโยบายการเงิน (กนง.) ครั้งที่ 1/2563 มีมติเป็นเอกฉันท์ให้ลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายร้อยละ 0.25 ต่อปี จากร้อยละ 1.25 เป็นร้อยละ 1.00 ต่อปี

เรามองว่าการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้เป็นการลดเพื่อประคองเศรษฐกิจ มากกว่าเป็นการลดดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ ทั้งนี้การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในครั้งนี้น่าจะเป็นเครื่องมือเดียว (ณ ตอนนี้) ที่พอจะพยุงเศรษฐกิจไทยเอาไว้ได้ในสภาวะที่ Supply chain ชะลอตัว รวมถึงเครื่องมือทางการคลังยังไม่สามารถนำออกมาใช้ได้เต็มที่ ณ ตอนนี้

Match-Growth-Fig2

ผลกระทบต่อค่าเงินบาทและการส่งออก

แม้การลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายครั้งนี้อาจจะช่วยหนุนให้ค่าเงินบาทอ่อนค่าได้บ้าง และอาจเป็นผลบวกต่อการส่งออก แต่อย่างไรก็ตาม ค่าเงินบาทยังคงเผชิญกับหลายปัจจัยที่คอยกดดันให้ค่าเงินไม่อ่อนไปมาก เช่น การเกินดุลการค้าของประเทศ รวมถึงเงินทุนสำรองระหว่างประเทศยังมีสัดส่วนที่สูงเมื่อเทียบกับ GDP และผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา อาจทำให้ห่วงโซ่อุปทานปรับตัวลดลงโดยเฉพาะคำสั่งซื้อจากจีน จึงเป็นสาเหตุทำให้ภาคการส่งออกยังทรงตัว

ผลกระทบต่อการลงทุนภาคเอกชน

ภาคการลงทุนของเอกชนอาจได้ประโยชน์มากขึ้นจากอัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลง ส่งผลให้ต้นทุนทางการเงินถูกลง ซึ่งเป็นโอกาสที่ดีของภาคเอกชนในการลงทุน แต่โดยรวมเราประเมินว่าอาจจะต้องรอให้เหตุการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา คลี่คลายลง เพื่อรอให้ภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนเสียก่อน ซึ่งเราอาจเห็นการลงทุนจากภาคเอกชนที่เพิ่มขึ้นหลังจากการแพร่ระบาดลดลงแบบมีนัยยะสำคัญ

ผลกระทบต่อการบริโภคภาคครัวเรือน

อัตราดอกเบี้ยที่ปรับลดลงถือเป็นปัจจัยบวกต่อการบริโภคภาคครัวเรือน ส่งผลให้ความสามารถและกำลังซื้อสูงขึ้น จากดอกเบี้ยการกู้ยืมต่างๆที่อาจปรับลดลง ส่งผลให้เกิดแรงจูงในในการบริโภคเพิ่มมากขึ้น โดยเฉพาะภาคอสังหาฯที่ส่งสัญญาณชะลอตัว อาจได้ประโยชน์จากนโยบายส่งเสริมการบริโภคของภาครัฐ เช่น การผ่อนคลายมาตรการ LTV ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ประกอบกับอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่อาจปรับลดลง ทำให้เพิ่มแรงจูงใจในการบริโภคเพิ่มขึ้น

กลุ่มที่ได้ประโยชน์

1. กลุ่ม Non-Bank เช่น Consumer Finance, Leasing ได้ประโยชน์จากการบริโภคที่เพิ่มขึ้น
2. กลุ่มส่งออกอาหารจากเดิมที่ได้ประโยชน์จากการนำเข้าจากไทยแทนจีนและอาจได้แรงสนับสนุนเพิ่มจากค่าเงินบาทที่ อาจจะอ่อนค่าลง
3. กลุ่ม REITs/Infra ที่ได้ประโยชน์จากภาวะ Searching for yield แต่อาจจะต้องหลีกเลี่ยงกลุ่มที่เป็นเครือโรงแรม เนื่องจากการชะลอตัวจากนักท่องเที่ยวที่อาจยังไม่ฟื้นตัวในช่วงนี้
4. กลุ่มอสังหาริมทรัพย์เริ่มกลับมาได้อานิสงส์จากก่อนนี้ได้เรื่องของมาตรการ LTV ใหม่ของ ธปท.และยังได้อานิสงส์จากอัตราดอกเบี้ยกู้ยืมที่อาจปรับลดลงอาจช่วยจูงใจให้ผู้ที่กำลังตัดสินใจเลือกซื้อที่อยู่อาศัยตัดสินใจง่ายขึ้น

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.