นกกระจอกเทศ: อย่าฝังความคิดของคุณอยู่ใต้ผืนทราย

ผู้ลงทุนประเภทนกกระจอกเทศจะไม่สนใจข่าวสารทางด้านลบที่เกิดขึ้นในตลาด ด้วยความหวังแบบไม่สมเหตุสมผลว่าการลงทุนของพวกเขาจะไม่ได้รับผลกระทบอย่างหนักหนาสาหัสนัก

นกกระจอกเทศถูกนำมาใช้เปรียบเปรยประเภทของผู้ลงทุนที่ไม่ชอบเปิดรับข้อมูลที่เกี่ยวกับโอกาสการขาดทุนที่อาจเกิดขึ้นได้ในระหว่างทาง คล้ายๆ กับนกกระจอกเทศที่กำลังทำรังซึ่ง (ถูกกล่าวหาว่า) ฝังหัวของพวกมันอยู่ใต้ผืนทรายเมื่อรู้สึกได้ถึงอันตรายที่เข้ามาใกล้ ผู้ลงทุนเหล่านี้มักเพิกเฉยต่อข่าวสารการเงินทางด้านลบและล้มเหลวในการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่สำคัญๆ ในตลาดที่อาจส่งผลกระทบต่อการลงทุน — ดัวยความหวังว่าจะมีวันดีๆ รออยู่ข้างหน้า

พฤติกรรมนี้อาจสกัดผู้ลงทุนจากการตัดสินใจแบบผลีผลามในห้วงเวลาที่เป็นจุดศูนย์กลางของเหตุการณ์ แต่อาจนำไปสู่การขาดทุนที่เพิ่มขึ้นในตลาด ซึ่งแทนที่จะเป็นนกกระจอกเทศก็น่าจะฉลาดกว่าถ้าตัดสินใจดำเนินการอะไรบางอย่าง เช่น ปิดสถานะการขาดทุนเมื่อเห็นแนวโน้มเป็นขาลงในระยะเวลาที่ยาวนาน

ถึงเวลาแล้วที่คุณต้องดึงหัวของคุณออกจากผืนทราย Eastspring Investments เรายอมรับว่าเป็นเรื่องยากยิ่งที่จะ “รับรู้ข้อมูล” ได้มากกว่าตลาด มาใช้ประสบการณ์ความเชี่ยวชาญของ Eastspring Investments เพื่อพัฒนาเส้นทางการลงทุนของคุณ www.tmbameastspring.com

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.