ฟิลิปปินส์: นี่คือจุดเริ่มต้นที่ดีใช่ไหม?

ดูเป็นเรื่องง่ายที่จะมองข้ามตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ ซึ่งเป็นหนึ่งในตลาดที่มีขนาดเล็กในเอเชีย และเคยเป็นที่ชื่นชอบของผู้ลงทุนในช่วงต้นทศวรรษที่ผ่านมาแต่กลับทำผลงานได้ย่ำแย่กว่าตลาดอื่นในช่วงห้าปีที่ผ่านมา ในทำนองเดียวกัน หุ้นขนาดกลางและขนาดเล็กของตลาดแห่งนี้ก็มักถูกมองข้าม – แต่ที่นี่กลับเป็นตลาดที่เรากำลังค้นหาบริษัทที่มีมูลค่าน่าสนใจ

ผลกระทบต่อการลงทุน

การที่จะเป็นประเทศที่มีเศรษฐกิจโดยมุ่งเน้นการใช้จ่ายภายในประเทศและการบริโภคเป็นหลัก ฟิลิปปินส์จึงต้องพึ่งพาการนำเข้าสินค้าเป็นอย่างมาก เงินทุนไหลออกที่เชื่อมโยงกับเรื่องดังกล่าวจึงได้นำไปสู่สภาวะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม ฟิลิปปินส์กลับมีเงินไหลเข้าอันเนื่องมาจากบัญชีเงินโอนจำนวนมหาศาลจากบรรดาผู้ใช้แรงงานชาวฟิลิปปินส์ที่อยู่ในต่างประเทศ (Overseas Filipino workers: OFWs) และรายได้จากเอาท์ซอร์สซิ่งในกระบวนการทางธุรกิจ (Business Process Outsourcing: BPO) ซึ่งทำให้เกิดการสะสมของยอดเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเป็นจำนวนมากในปี 2004-2015 ถึงแม้ว่ารัฐบาลได้เปลี่ยนมาใช้มาตรการกระตุ้นทางการคลังในเชิงรุกมากขึ้นในปี 2016 แต่นั่นก็ทำให้สถานะการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดอยู่แค่เพียง 0.3-2.6% ของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (จีดีพี)1

ยอดเกินดุลที่สะสมเพิ่มขึ้นดังกล่าวได้ช่วยให้ฟิลิปปินส์สามารถลดระดับหนี้ต่างประเทศ (จาก 69% ของจีดีพีในปี 2003 มาอยู่ที่ 24% ในไตรมาสที่ 2 ปี 2019)2 ทำให้พึ่งพาแหล่งเงินทุนจากภายนอกลดน้อยลง โดยในเดือนเมษายน 2019 สถานะทางการเงินและความสามารถในการชำระหนี้ที่ดีขึ้นได้ทำให้หน่วยงานจัดอันดับความน่าเชื่อถือระหว่างประเทศ Standard & Poor’s ได้ปรับเพิ่มอันดับเครดิตของประเทศขึ้นหนึ่งอันดับ มาเป็น BBB +3 ซึ่งอันดับความน่าเชื่อถือที่จัดเป็นกลุ่ม Investment Grade นี้ได้ชี้ถึงความสามารถที่เพิ่มขึ้นของประเทศในการชำระหนี้

อัตราเงินเฟ้อที่ไม่รุนแรงเปิดโอกาสลดดอกเบี้ย

ด้วยปัจจัยค่าเงินที่มีเสถียรภาพ ประกอบกับราคาน้ำมันที่ลดลง รวมทั้งการเพิ่มขึ้นที่ช้าลงของราคาสินค้ากลุ่มอาหารภายในประเทศและเครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ส่งผลให้อัตราเงินเฟ้อผ่อนคลายลงจากที่เคยมีความกังวลในปี 2018 โดยเงินเฟ้ออยู่ในระดับเป้าหมายของธนาคารกลางฟิลิปปินส์ (BSP) ที่ 2-4% (ดูรูปที่ 1) อัตราเงินเฟ้อที่ไม่ได้น่ากลัวได้สร้างโอกาสมากยิ่งขึ้นสำหรับการผ่อนคลายทางการเงินเพื่อพลิกฟื้นเศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงอันเป็นผลมาจากสงครามการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ความกังวลเศรษฐกิจโลกถดถอย และปัจจัยภายในประเทศอื่นๆ

รูปที่ 1: การคาดการณ์ด้านมหภาคของฟิลิปปินส์4

philippine--charts-01

* ตัวเลขดุลบัญชีเดินสะพัด (Current account balance) ที่ติดลบหมายถึง 'ขาดดุล' ขณะตัวเลขบวกหมายถึง 'เกินดุล'

การตัดสินใจแบบเด็ดเดี่ยวในปี 2019 BSP ได้ปรับทิศนโยบายขึ้นดอกเบี้ยมาเป็นการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายลง 75 basis points เพื่อลดต้นทุนในการกู้ยืม ซึ่งการที่จะทำให้แน่ใจว่าซัพพลายสภาพคล่องในประเทศมีเพียงพอนั้น ธนาคารกลางจึงดำเนินการพร้อมกับการปรับลดอัตราสำรองเงินทุน (Reserve Requirement Ratios: RRR)5

เมื่ออัตราดอกเบี้ยลดลง รัฐบาลจึงได้แสดงความพร้อมที่จะเพิ่มการใช้จ่ายภาคการคลังอีกครั้งหลังจากเกิดความล่าช้าทางด้านงบประมาณ (เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในภาวะร้อนแรงเกินไปในปี 2018) โดยในลำดับแรกๆ จะเป็นโครงการปฏิรูปทางภาษีที่มีการครอบคลุม ด้วยวัตถุประสงค์ต้องการลดภาระของกลุ่มผู้มีรายได้น้อย แต่ได้ขยายฐานภาษีเพื่อนำไปใช้ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานเพิ่มเติม

การใช้จ่ายภาคการคลังที่เพิ่มขึ้นและการผ่อนคลายทางการเงินได้ช่วยให้อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจฟื้นตัวขึ้น (จาก 5.5% ในไตรมาสที่ 2 ของปี 2018 มาเป็น 6.2% ในไตรมาสที่ 3 ของปี 20196)

รูปที่ 2: การฟื้นตัวของตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ในปี 20197

philippine-charts-02

ยอดกำไรรวมของบริษัทที่อยู่ในดัชนีตลาดหุ้นฟิลิปปินส์ (PSEI) คาดว่าจะเติบโตเกือบ 20% ในปี 2019 หลังจากอัตราการเติบโตของกำไรชะลอตัวลงมาอยู่ที่ต่ำกว่า 5% ในปี 2018 และในขณะที่การเติบโตของกำไรส่งสัญญาณกลับมาดีขึ้น แต่ราคายังไล่ตามหลัง จึงทำให้ตลาดหุ้นมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น ปัจจุบัน PSEI มีการซื้อขายที่อัตราส่วนราคาต่อกำไรคาดการณ์ (forward P/E) ที่ 13.6 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปีที่ผ่านมาซึ่งอยู่ที่ราว 15.5 เท่า8 โดยนอกเหนือจากขอบเขตของดัชนี PSEI แล้วยังมีโอกาสอื่นๆ ที่น่าสนใจมากกว่า

โอกาสจากการที่มูลค่าต่ำเกินควร

เรากำลังค้นหาโอกาสในบริษัทขนาดเล็กที่มีมูลค่าต่ำเกินควร ซึ่งมักจะเป็นตลาดที่มีระดับการซื้อหุ้นน้อยเกินไป อัตราส่วน P/E คาดการณ์ของหุ้นขนาดกลางและเล็ก (จำนวนรวม 96 หุ้นที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหุ้นฟิลิปปินส์) อยู่ในช่วง 'น่าสนใจมาก' โดยมีค่าสูงกว่า 1 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (one standard deviation) ในฝั่งที่อยู่ต่ำกว่าค่าเฉลี่ย 10 ปี (อ้างอิงถึงรูปที่ 3) หุ้นดังกล่าวได้นำเสนอโอกาสที่น่าสนใจในตลาดที่สภาพคล่องกำลังผลักดันมูลค่าของหุ้นขนาดใหญ่ให้เพิ่มขึ้น

รูปที่ 3: มูลค่าหุ้นขนาดกลางและเล็กในระดับที่มีความน่าดึงดูดตามมาตรฐานในอดีต9

philippine--charts-03

* ‘Z’ valuation คือการวัดความเบี่ยงเบนของอัตราส่วน forward P/E ขณะ Retail Con. Disc. หมายถึง สินค้าที่ไม่จำเป็นของผู้บริโภครายย่อย ส่วนจำนวนหุ้นระบุอยู่ในวงเล็บ

ในขณะเดียวกัน ยังมีหุ้นที่ "มูลค่าต่ำเกินควร" และมีปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่งอยู่ในอุตสาหกรรมที่ดูมีความโดดเด่นน้อย ตัวอย่างเช่นหุ้นสาธารณูปโภคที่มีอัตราผลตอบแทนเงินปันผลสูง (~3.9%) มีลักษณะของหุ้นแข็งแกร่ง และมูลค่าที่น่าสนใจ (forward P/E อยู่ที่ 8.9 เท่า) กลายมาเป็นโอกาสการลงทุนที่น่าสนใจ

นอกจากนี้ เรายังค้นหาโอกาสที่ตลาดมีการคลาดเคลื่อนในเรื่องการประเมินราคาในภาคอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ได้รับประโยชน์อย่างชัดเจนจากปัจจัยด้านประชากร ระดับรายได้ที่เพิ่มขึ้น และความต้องการพื้นที่สำนักงานจาก BPOs ซึ่งหุ้นอสังหาริมทรัพย์ที่เลือกมาไม่เพียงแต่จะซื้อขายในระดับ P/E ที่น่าสนใจเมื่อเปรียบเทียบกับอดีต (ดูรูปที่ 3) แต่ยังให้ส่วนลดอย่างมากในมูลค่าสินทรัพย์สุทธิที่ถูกประเมินใหม่ หรือ revalued net asset values (RNAV)

ไม่ใช่ว่าไม่มีอุปสรรค

เมื่อผู้กำหนดนโยบายได้เริ่มดำเนินมาตรการผ่อนคลายเพื่อลดความเสี่ยงที่การเติบโตอาจชะลอตัวลง ดุลบัญชีเดินสะพัดน่าจะยังคงอยู่ในสถานะขาดดุลในปี 2020 (ดูรูปที่ 1) อย่างไรก็ตาม เรารู้สึกเบาใจว่าการขาดดุลนั้นยังต่ำกว่า 3% ทั้งนี้ ดูเหมือนว่าตลาดจะปรับตัวเข้าสู่ภาวะปกติที่ระดับใหม่ (new normal) ของการขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ดังนั้น การอ่อนค่าอย่างรวดเร็วของค่าเงินเปโซฟิลิปปินส์ – ซึ่งได้เห็นมาแล้วในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา – อาจไม่เกิดขึ้นซ้ำอีก

สำหรับปัจจัยอื่นๆ ที่ควรติดตามคือ การระงับการดำเนินการของบริษัทพนันออนไลน์ที่ดำเนินกิจการในฟิลิปปินส์ แต่ให้บริการลูกค้าที่อยู่นอกประเทศ หรือ Philippine Offshore Gaming Operators (POGOs) และความขัดแย้งระหว่างรัฐกับผู้จัดหาน้ำรายใหญ่ที่สุดสองรายในกรุงมะนิลา

ในเดือนสิงหาคม 2019 รัฐบาลระงับการออกใบอนุญาต POGO ใหม่ โดยตั้งแต่ปี 2016 มีการจัดตั้ง POGO จำนวน 60 รายเพื่อให้บริการการพนันออนไลน์แก่ชาวต่างชาติ ปัจจุบันอุตสาหกรรมนี้มีพนักงาน 470,000 คน มีมูลค่าคิดเป็น 3.3% ของ GDP10 การระงับดังกล่าวดูเหมือนจะเป็นเพียงชั่วคราวและสิ้นสุดในเดือนธันวาคม 2019 อย่างไรก็ตาม ในประเด็นต้นทุนทางสังคมและประโยชน์ทางเศรษฐกิจของอุตสาหกรรมคาสิโนออนไลน์นั้น ยังเป็นเรื่องที่ต้องมีการถกเถียงกันต่อไป

ในเดือนธันวาคม 2019 หน่วยงานที่กำกับดูแลเรื่องน้ำของประเทศได้ทำการยกเลิกการต่อสัญญาสัมปทานน้ำกับบริษัทสาธารณูปโภครายใหญ่ที่สุด 2 แห่ง11 ซึ่งรัฐบาลดูเตอร์เต ระบุว่าภาวะการขาดแคลนน้ำของประเทศนั้นเกิดจากการที่ผู้จัดหาน้ำ “ดำเนินการส่งน้ำแบบไร้ประสิทธิภาพสู่ครัวเรือน” และถ้าหากเป็นเช่นนั้นจริงและมองว่าการเพิกถอนเป็นความพยายามในการแก้ปัญหา ก็ควรต้องติดตามอย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นเรื่องการพัฒนาในระยะยาว

อย่ามองข้าม

โดยรวมแล้ว รัฐบาลดูเตอร์เต เข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของเทอมในการดำรงตำแหน่งนานหกปี การปฏิรูปเศรษฐกิจที่สำคัญควรมีโอกาสมากขึ้นที่จะได้รับการอนุมัติจากทั้งสองสภานิติบัญญัติ ซึ่งถ้าหากดำเนินการอย่างต่อเนื่อง การปฏิรูปในเชิงโครงสร้างจะช่วยเพิ่มพื้นที่ทางการคลังให้สามารถนำไปใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน เพิ่มความสามารถในการแข่งขันบนเวทีโลก และลดความไร้ประสิทธิภาพจากการเป็นเศรษฐกิจขนาดเล็ก ดังนั้น ผู้กำหนดนโยบายจะต้องพิจารณาถึงผลทางปฏิบัติและทางกฎหมายก่อนที่จะตัดสินใจใดๆ ที่เกี่ยวกับมาตรการที่จะดำเนินการต่อไป

เศรษฐกิจฟิลิปปินส์กำลังหาทางกลับมาเดินหน้าอีกครั้ง ด้วยอัตราเงินเฟ้อที่ผ่อนคลายลง สถานะทางการเงินที่ีเอื้อต่อกิจกรรมทางเศรษฐกิจ การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดที่อยู่ในระดับสามารถจัดการได้ และการคาดการณ์ผลประกอบการฟื้นตัว ในบางทีตลาดหุ้นอาจพบกับเส้นทางของตัวเองเช่นกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมูลค่าโดยรวมที่เข้ามาอยู่ในโซน 'มีความเหมาะสม จนถึงน่าสนใจ' (fair to attractive) เมื่อเทียบกับสถิติในอดีต

เรายังคงเชื่อในเชิงโครงสร้างของฟิลิปปินส์ ซึ่งผู้ลงทุนที่อดทนและมีวินัยจะยังได้รับรางวัลต่อไปตลอดในระยะยาว

Sources:
1 Refinitive Datastream, citing annual figures from Oxford Economics, from June 2016 to June 2019.
2 Bangko Sentral Ng Pilipinas, data as at 30 June 2019.
3 Trading Economics: Philippines – Credit Rating, April 2019.
4 Morgan Stanley 2020 Macro Outlook, December 2019, citing CEIC, Morgan Stanley Research; Note: E = Morgan Stanley Research estimates.
5 Philippine central bank cuts RRR by 100 bps to boost liquidity, 24 October 2019.
6 Philippines Statistics Authority: Data Series, 7 November 2019.
7 Credit Suisse, Bloomberg, 31 December 2019. The Philippine Stock Exchange Index (PSEI) is a capitalization-weighted index composed of stocks representative of the Industrial, Properties, Services, Holding Firms, Financial and Mining & Oil Sectors of the Philippine Stock Exchange. It had 30 stocks as at 28 November 2019.
8 Bloomberg, forward 12-month price-to-earnings, for the 10 years ended 31 December 2019.
9 Bloomberg, forward 12-month price-to-earnings monthly data, for the 10 years ended 31 December 2019.
10 Eastspring (calculation of the contribution %) and Bloomberg (GDP figures), data retrieved on 3 December 2019. Nikkei Asian Review, 15 October 2019, citing data from Philippine Amusement and Gaming Corporation, Leechiu Property Consultants for the POGO revenues and employment figures.
11 Reuters: Philippines regulator repeals utilities’ water contracts after Duterte rebuke, as at 11 December 2019.

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.