สร้างผลตอบแทนอย่างสมดุลภายใต้ความเสี่ยงที่จำกัด ด้วยกองทุน TMB Eastspring Global Smart Bond

ในปี2020 ถือว่าเป็นปีที่มีความท้าทายในการลงทุนเป็นอย่างยิ่ง ถึงแม้จะมีการลงนามการค้าระหว่างสหรัฐฯ-จีน ในเฟสแรกกันไปแล้ว แต่ความไม่แน่นอนในเฟสถัดไปก็ยังคงมีอยู่ รวมถึงในเดือนพฤศจิกายนปี 2020 จะมีการเลือกตั้งทั่วไปของสหรัฐฯ ซึ่งแน่นอนว่านโยบายของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ อาจมีส่วนทำให้การลงทุนมีความผันผวน ถึงแม้ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศ(IMF) จะมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจทั่วโลกในปี 2020 จะดีขึ้นกว่าปี2019 จนทำให้หลายฝ่ายมองว่าสินทรัพย์เสี่ยงประเภทตราสารทุนยังมีโอกาสเติบโตต่อได้ แต่ความผันผวนก็จะยังคงดำเนินอยู่ควบคู่กัน

fig-1-global-video-game-revnues

ในส่วนของตราสารหนี้ประเภท Mortgage Backed Securities (MBS), Asset Backed Securities (ABS), Commercial Mortgage Backed Securities (CMBS) ซึ่งเป็นตราสารหนี้ที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อ รวมถึง กลุ่มตราสารหนี้ประเภท High Yield ก็เป็นกลุ่มตราสารหนี้ที่คาดว่าน่าจะได้ประโยชน์จากการที่เศรษฐกิจโลกเริ่มฟื้นตัว รวมถึงในภาวะที่อัตราดอกเบี้ยทั่วโลกอยู่ในระดับต่ำ ทำให้ตราสารหนี้กลุ่มนี้ได้ประโยชน์จากการที่นักลงทุนต้องการหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น (Searching for Yield) และเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับนักลงทุนที่ต้องการหาผลตอบแทนที่เหมาะสม ภายใต้ความเสี่ยงที่ไม่สูงมาก

จุดเด่นของ TMB Global Smart Bond

fig-2-global-video-game-revnues

1. กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั่วโลก โดยใช้การวิเคราะห์แบบ Top Down และ Bottom Up เพื่อหาสินทรัพย์ที่สร้าง Yield สูงสุดให้กับพอร์ตลงทุนภายใต้ความเสี่ยงที่ระดับ 4-6% โดยมีการลงทุนในตราสารหนี้หลากหลายประเภททั้ง MBS,CMBS,ABS และ US High Yield ในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ไม่ผันผวนตามเศรษฐกิจมาก เช่น กลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการบริโภค

สัดส่วนการลงทุนใน High Yield

fig-3-china-mobile-game-revenues

2. กองทุนหลักมีความยืดหยุ่นในการบริหารสูง เช่น สามารถปรับ Duration ได้ตั้งแต่ 0-10 ปี และปรับเปลี่ยนกลุ่มการลงทุนได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับมุมมองต่อเศรษฐกิจ ณ เวลานั้นๆ 3. กองทุนหลักได้รับรางวัล Morningstar 5 ดาว (Overall Rating) 4. สามารถใช้เป็นเครื่องกระจายการลงทุนในพอร์ตลงทุน เนื่องจากมีการเคลื่อนไหวของราคามีความสัมพันธ์ประเภทสินทรัพย์อื่นในระดับไม่สูง ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงจากการลงทุน

Correlation ไม่สูงเมื่อเทียบกับ Asset class อื่น ช่วยในการทำ Asset allocation

fig-3-china-mobile-game-revenues

Source: Morningstar as of 30/11/19 ในช่วงที่สถานการณ์การลงทุนในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนและมีความผันผวน รวมถึงอัตราดอกเบี้ยของประเทศต่าง ๆยังอยู่ในระดับต่ำ กองทุน TMB Eastspring Global Smart Bond น่าจะเป็นอีกทางเลือกที่น่าสนใจในการช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากการลงทุนในตราสารหนี้และช่วยกระจายการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงได้อีกทางให้กับผู้ลงทุน

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.