ย้อนรอย “Black Swans” ในเอเชีย

Black Swans คือเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้และเป็นเหตุการณ์แบบสุดขั้วซึ่งอาจส่งผลกระทบทางด้านลบอย่างรุนแรงต่อตลาดหุ้น โดย Black Swans ทั้ง 10 เหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อตลาดหุ้นในเอเชียนับตั้งแต่สหัสวรรษใหม่นั้นมีความแตกต่างกันไป ทั้งในเรื่องระดับความรุนแรงของภาวะตกต่ำและระยะเวลาในการฟื้นตัว การที่เรากำลังอยู่ในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัส Covid-19 ก็มีหลายบทเรียนที่เราสามารถเรียนรู้ได้จากเรื่องราวในอดีต

ากมองย้อนกลับไปยัง 10 เหตุการณ์ที่ผ่านมา พบว่ามีการใช้ระยะเวลาเฉลี่ยประมาณ 12.8 วันทำการ (trading day) ในการฟื้นตัวสำหรับทุกๆ 1 เปอร์เซ็นต์ของอัตราการลดลงจนถึงจุดต่ำสุด (drawdown) ซึ่งแน่นอนว่าในตัวเลขค่าเฉลี่ยนั้นซ่อนความแตกต่างอยู่ภายใน ยกตัวอย่างเช่นถ้าย้อนกลับไปในปี 1997 ที่เกิดวิกฤตการณ์ทางการเงินในเอเชีย ได้ก่อให้เกิดการเทขายจนฉุดดัชนี MSCI AC Asia Pacific (“ ตลาด”) ร่วงลง 44.3% และต่อมาตลาดใช้ระยะเวลาประมาณ 245 วันทำการจึงจะฟื้นขึ้นมาจนถึงระดับก่อนเกิดวิกฤติ ขณะเหตุการณ์ในปี 2000 ตลาดปรับตัวลดลง 51.9% ในช่วงที่ฟองสบู่หุ้นเทคโนโลยีแตก หรือ “Dot Com Crash” และใช้เวลานาน 687 วันทำการในการฟื้นตัว และมาในเหตุการณ์ครั้งหลังสุดก็คือวิกฤตการณ์การเงินโลกหรือ Global Financial Crisis ในปี 2008 ซึ่งนับว่าเป็นเหตุการณ์ที่มีผลกระทบร้ายแรงที่สุด โดยมีระดับการปรับตัวลดลงมากที่สุดถึง 59.0% และใช้ระยะเวลายาวนานที่สุดในการฟื้นตัว นั่นคือ 2,264 วันทำการ ดูรูปที่ 1

ูปที่ 1: ทุกวิกฤตมาพร้อมกับการฟื้นตัว1
ในการฟื้นตัวทุกๆ ครั้ง จะมีการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลาและถูกกำหนดโดยหลายปัจจัยร่วมซึ่งรวมถึงลักษณะของวิกฤตและการตอบสนองจากผู้กำหนดนโยบาย อย่างไรก็ตาม ผู้ลงทุนสามารถมั่นใจได้ว่าในทุกวิกฤตนั้นจะมาพร้อมกับการฟื้นตัว ดังนั้น การที่ผู้ลงทุนกลับตัดสินใจขาย ณ จุดต่ำสุดในช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนจึงเป็นเรื่องที่อันตราย ผู้ลงทุนต้องใช้มุมมองระยะยาวในการลงทุน และในขณะที่ราคาปรับตัวลง อาจเป็นโอกาสสำหรับผู้ลงทุนที่สามารถคว้าประโยชน์จากการที่ราคาสินทรัพย์มีความน่าสนใจมากขึ้น

ตลาดมีแนวโน้มที่จะยังคงผันผวนต่อไปในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของ Covid-19 แต่เรายังคงมีความหวังเมื่อเห็นสัญญาณความคืบหน้าในการควบคุมสถานการณ์ไวรัสในประเทศหลักๆ และแรงสนับสนุนอย่างมากจากการดำเนินนโยบายการเงินและการคลังทั่วโลก ซึ่งจะช่วยให้เศรษฐกิจและตลาดสินทรัพย์กลับมามีเสถียรภาพอีกครั้ง

Sources:
1 Bloomberg, from 29 December 1999 to 24 March 2020. Price return index, in US dollar terms. The MSCI AC Asia Pacific index is an index that captures large and mid-cap representation across five Developed Markets countries and nine Emerging Markets countries in the Asia Pacific region. Past performance is not indicative of future returns. An investment cannot be made in an index. This material represents an assessment of the market environment as of a specific date. It is subject to change and is not intended to be a forecast of future events or a guarantee of future results. Drawdowns are calculated from the start of the Black Swan event to the next bottom. Recovery periods start from the bottom to the pre-crisis index level. Duration of Recovery refers to the “trading days” that the index recovers from the bottom to the previous high. The general concepts shared are for educational purposes only and not for the use in the marketing or sale of any Eastspring investment products. Viewers are advised to be cautious if they intend to invest in any products that are used in the illustrations as the illustrations do not cover the full spectrum of considerations required in making an investment decision.

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.