อยากพูดเรื่องภาวะโลกร้อนเหรอ? มาพูดผ่าน “อิโมจิ” กัน

ว่ากันว่า“อิโมจิ” (emoji) นั้นเป็นภาษาที่เติบโตเร็วที่สุดในโลก โดยเป็นรูปแบบการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ และยังสามารถช่วยในเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมได้อีกด้วย

กลุ่มคนจากมหาวิทยาลัยนิวยอร์กเปิดตัวอิโมจิภายใต้ธีมการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ เพื่อจุดประกายให้เกิดการพูดถึงและเพิ่มการรับรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และยังแสดงถึงอิทธิพลและความแพร่หลายของไอคอนเล็กๆเหล่านี้ อย่างไรก็ตาม มีไม่กี่คนที่รู้ว่าอิโมจินั้นมีต้นกำเนิดมาจากญี่ปุ่นในช่วงทศวรรษ 1990s (ช่วงพ.ศ. 2533 ) ซึ่งตอกย้ำความมีอิทธิพลของญี่ปุ่นต่อโลกทั้งในด้านวัฒนธรรมและเทคโนโลยี

ความสำเร็จของอิโมจิอาจช่วยผลักดันให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ในกรณีของญี่ปุ่นที่มุ่งมั่นให้ประเทศก้าวล้ำไปอย่างรวดเร็วยิ่งขึ้น นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีจึงได้ปรับลดภาษีให้แก่ภาคธุรกิจที่มีการลงทุนในเทคโนโลยีใหม่ๆในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้

เมื่อผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศมีความชัดเจนมากขึ้น รวมทั้งมีพัฒนาด้านกฎระเบียบต่างๆ บริษัททั้งหลายจึงมีแนวโน้มตื่นตัวในเรื่องสิ่งแวดล้อมกันมากขึ้น เพราะผลต่างๆเริ่มปรากฏให้เห็นชัดเจนขึ้น TMBAM Eastspring เองได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (ESG) ในกระบวนการลงทุนอยู่เสมอ