การลงทุนโดย “AI” จะเข้ามาแทนที่การลงทุนในรูปแบบ “Quant” หรือไม่?

เส้นแบ่งระหว่างรูปแบบการลงทุนเชิงปริมาณ (Quantitative investing) และการลงทุนผ่านแมชชีนเลิร์นนิ่ง / ปัญญาประดิษฐ์ (AI/ML) ค่อยๆ จางลง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วกลยุทธ์ในรูปแบบ Quant นั้นเริ่มต้นขึ้นจากสัญชาตญาณของมนุษย์ ในขณะที่รูปแบบของ AI/ML พยายามที่จะค้นหาข้อมูลเชิงลึกในแบบเฉพาะซึ่งมนุษย์มักมองข้าม แต่ท้ายที่สุดแล้วทั้งสองแนวทางนี้จะประสบความสำเร็จได้ก็ต่อเมื่อสามารถจับสัญญาณความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องและเป็นเหตุเป็นผลกันได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

โมเดลปัญญาประดิษฐ์ที่ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งนั้นดูเหมือนจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นควบคู่มาอย่างอัตโนมัติกับการลงทุนเชิงปริมาณซึ่งมักใช้แบบจำลองทางคณิตศาสตร์และสถิติอันซับซ้อนในการระบุหาโอกาสการเข้าซื้อและขายหลักทรัพย์

โดยธรรมชาติของกลยุทธ์การลงทุนเชิงปริมาณนี้ ต้องอาศัยการวิเคราะห์ข้อมูลจำนวนมาก เช่นเดียวกับโมเดล AI/ML ซึ่งในความเป็นจริงแล้วเส้นแบ่งระหว่างแนวทางเชิงปริมาณและ AI/ML เพื่อใช้ในการลงทุนนั้นค่อยๆ จางลง เนื่องจากเทคนิคเหล่านี้ได้กลายมาเป็นแนวทางกระแสหลักมากขึ้นแล้ว

ทั้งโมเดลเชิงปริมาณและ AI/ML แบบดั้งเดิมต่างพยายามคาดการณ์รูปแบบการเคลื่อนไหวของตลาด ข้อมูลเศรษฐกิจ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องในระดับบริษัท โดยที่ทั้งสองโมเดลนี้พยายามระบุถึงความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้น โมเดลทั้งคู่จะถือว่าประสบความสำเร็จได้อย่างมาก หากสามารถระบุความสัมพันธ์ระหว่างเหตุและผลได้ และกำลังกลายเป็นเครื่องมืออันจำเป็นสำหรับผู้ลงทุน

โบรกเกอร์ซื้อขายหลักทรัพย์และผู้จัดการสินทรัพย์จำนวนมากได้ใช้กลยุทธ์เชิงปริมาณสำหรับสินทรัพย์ทุกประเภท ซึ่งมักถูกนำมาใช้เสริมกลยุทธ์ด้านพื้นฐานกันมากขึ้น โดยมี AI ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นด้วยเช่นกัน ตัวอย่างเช่นผลการสำรวจในปี 2019 โดยธนาคารกลางอังกฤษและองค์กรกำกับดูแลด้านการเงิน (Financial Conduct Authority: FCA) ของสหราชอาณาจักรพบว่า 2 ใน 3 ของบริษัทการเงินของอังกฤษทั้งหมดได้ใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งแล้ว1

อย่างไรก็ตาม การใช้แมชชีนเลิร์นนิ่งยังมีข้อจำกัด แม้ว่าประโยชน์จากการทำงานร่วมกันจะเห็นได้ค่อนข้างชัดเจน แต่การประยุกต์ใช้ AI สำหรับกระบวนการอัตโนมัติและการตลาดกลับได้รับความนิยมมากกว่าการใช้คัดเลือกหุ้นผู้ชนะ โดยจากการสำรวจในปี 2019 โดย CFA Institute นั้นพบว่ามีเพียง 10% ของผู้จัดการพอร์ตลงทุนที่ตอบแบบสำรวจว่าใช้เทคนิค AI/ML ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา 2 ทั้งนี้ ยังมีข้อสงสัยถึงการรวม AI เข้ากับกระบวนการลงทุนหากผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองจำนวนมากอาจไม่สมเหตุสมผลตามมุมมองของผู้ลงทุนที่เป็นมนุษย์ ซึ่งเราจะอธิบายผลงานหรือการวางสถานะพอร์ตให้กับลูกค้าได้อย่างไรในเมื่อเครื่องจักรเป็นผู้ตัดสินใจ?

ในระยะสั้น แม้ว่า AI จะเป็นปรากฏการณ์อันน่าตื่นเต้นที่ได้ค้นพบและช่วยขยายขอบเขตของเทคนิคเชิงปริมาณ แต่ก็ยังมีโอกาสน้อยที่จะเข้ามาแทนที่ผู้จัดการที่ใช้กลยุทธ์ในรูปแบบ Quant นอกจากจะเข้ามาทำงานร่วมกับพวกเขา ซึ่งจะช่วยให้เกิดการคาดการณ์ที่ดีขึ้นตามจำนวนชุดข้อมูลขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นเรื่อยๆ และเป็นชุดข้อมูลแบบ non-linear ตลอดจนการเกิดขึ้นของชุดข้อมูลประเภทใหม่ๆ (หรือที่เป็นข้อมูลทางเลือก)

รูปที่ 1: กลยุทธ์ Quant เมื่อเทียบกับ AI/ML

why-india-has-much-to-offer-Fig 1

AI ช่วยเพิ่มระดับความแม่นยำในการคาดการณ์ได้หรือไม่?

กลยุทธ์การลงทุนแนว Quant นั้นมีความเกี่ยวข้องอย่างมากกับตัวเลขต่างๆ ที่ซับซ้อนวุ่นวายอยู่เดิมแล้ว นอกจากนั้น กลยุทธ์ด้านปัจจัยพื้นฐานและระดับมหภาคก็ยังพึ่งพาข้อมูลจำนวนมากเพื่อค้นหาข้อสรุปด้านการลงทุน ไม่ว่าจะเป็นในรูปของข้อมูลเศรษฐกิจ ตลาดหุ้น หรือข้อมูลเฉพาะในระดับบริษัท วิธีหนึ่งที่ AI สามารถช่วยได้ก็คือการช่วยกลั่นกรองสัญญาณหรือคัดแนวคิดที่มีประสิทธิภาพน้อยกว่าออกไป ซึ่งจะช่วยปลดล็อกให้สามารถไปใช้เวลากับสิ่งที่สำคัญที่สุดในกระบวนการลงทุนได้

AI นั้นยังช่วยให้สามารถประมวลผลข้อมูลประเภทต่างๆ ได้มากขึ้น (ทั้งข้อมูลแบบมีโครงสร้างและไม่มีโครงสร้าง) รวมทั้งปริมาณข้อมูลที่มีมากขึ้น เครื่องสามารถถูกสอนให้อ่านงบกำไรขาดทุน และสรุปภาพรวมด้านความเชื่อมั่น หรือสแกนเสียงจากการแถลงข่าว หรือทำการค้นหารายการเฉพาะที่อยู่ในรูปภาพ วิดีโอ หรือรายงานสภาพอากาศ นอกจากนี้ ยังสามารถใช้ข้อมูลที่ไม่ใช่ตัวเลข เช่น ภาพถ่ายดาวเทียม ข้อมูลเที่ยวบินและการขนส่ง และเนื้อหาบนโซเชียลมีเดีย ตลอดจนชุดข้อมูลอื่นๆ เพื่อปูทางไปสู่เป้าหมายสูงสุดของการลงทุนแนว Quant นั่นคือการรับรู้ถึงปัจจัยพิเศษใหม่ๆ ที่ยังไม่ถูกค้นพบและไม่มีความเกี่ยวข้อง

เนื่องจากโมเดล AI/ML มีความสามารถในการค้นหารูปแบบของข้อมูล จึงสามารถช่วยปรับปรุงกลยุทธ์การลงทุนที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูลแบบดั้งเดิมได้ด้วยการปรับปรุงการตีความข้อมูลนั้นๆ และนำไปใช้ในการตัดสินใจลงทุน ยิ่งไปกว่านั้นโมเดลเหล่านี้ก็ไม่ได้จำกัดด้วยจินตนาการของมนุษย์ที่เป็นนักวิจัยในการระบุปัจจัยขับเคลื่อนผลตอบแทนหรือความสัมพันธ์ใดๆ ในข้อมูล สิ่งนี้จึงช่วยให้มนุษย์สามารถค้นพบรูปแบบใหม่ๆ หรือข้อมูลเชิงลึกแบบที่มีลักษณะเฉพาะซึ่งอาจถูกมองข้ามไปเนื่องจากภาพที่ปรากฏไม่ชัด

AI ยังช่วยปรับปรุงการบริหารจัดการความเสี่ยงได้โดยระบุถึงโอกาสที่จะได้รับผลกระทบซึ่งมีความสัมพันธ์กันอย่างซับซ้อน ในขณะที่โมเดลความเสี่ยงโดยทั่วไปไม่สามารถตรวจจับได้ การสร้างระบบอย่างถูกวิธีด้วย AI ที่ทำงานอิงตามกฎจะมีแนวโน้มเกิดความผิดพลาดน้อยกว่ามนุษย์ เนื่องจากอัลกอริทึมทำงานโดยปราศจากอคติและอารมณ์ซึ่งมักเป็นปัจจัยกระทบการตัดสินใจของผู้จัดการพอร์ตลงทุนให้เอนเอียงไปโดยไม่ได้ตั้งใจ

และความเอนเอียงในการตัดสินใจนั้นมีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยสิ่งที่เกิดขึ้นจริงสะท้อนได้จากงานศึกษาล่าสุดที่ปรากฎใน Harvard Business Review ที่ทดสอบอัลกอริทึมเทียบกับผู้ลงทุนประเภท angel investors งานศึกษาพบว่าอัลกอริทึมสามารถสร้างอัตราผลตอบแทนภายใน (IRR) ได้เฉลี่ยที่ 7.26% ในขณะที่ angel investors จำนวน 255 ราย สามารถทำ IRR ได้เฉลี่ย 2.56%3ซึ่งเหตุผลหลักก็คือความเอนเอียงที่เกิดขึ้นในกระบวนการตัดสินใจนั่นเอง

อย่างไรก็ตาม พบว่ามีกลุ่มผู้ลงทุนชั้นแนวหน้าที่สามารถทำ IRR ได้เฉลี่ยถึง 22.75% ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพราะพวกเขาสามารถหลีกเลี่ยงอคติและพึ่งพาในข้อมูล แต่นั่นก็หมายถึงการมีประสบการณ์มากเพียงพอและอาศัยสัญชาตญาณที่ช่วยให้มองเห็นโอกาสที่อัลกอริทึมพลาดไป

ข้อจำกัดที่สกัดกั้นความเป็นไปได้ของ AI

ข้อจำกัดที่สกัดกั้นความเป็นไปได้ของ AI

ตัวอย่างเช่นที่ Eastspring Investments เราใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ไม่ใช่แบบดั้งเดิม แต่อยู่ในรูปแบบของการบันทึกการประชุมทางโทรศัพท์สำหรับรายงานผลประกอบการของบริษัทรายไตรมาสโดยใช้ Natural Language Processing (NLP) ซึ่งเป็นส่วนประกอบย่อยของแมชชีนเลิร์นนิ่ง อย่างไรก็ตาม ข้อมูลดิบนั้นถือว่ายังอยู่ห่างไกลจากความสมบูรณ์แบบและต้องใช้ความพยายามในการพัฒนาอย่างมาก ซึ่งเราสามารถปรับปรุงกลยุทธ์ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันและอยู่ระหว่างการทดสอบให้มีความเหมาะสมมากขึ้นโดยใช้เทคนิค AI เพื่อช่วยกำหนดน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ให้สอดคล้องกับแนวโน้มตลาด

โดยปกติ AI จะต้องใช้ชุดทักษะเฉพาะทางซึ่งอาจมีค่าใช้จ่ายสูงและยากต่อการนำมาใช้ ขณะที่ AI ก็ยังอาจทิ้งปัญหาที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของข้อมูลและความโปร่งใสของกระบวนการ จึงไม่น่าแปลกใจที่ธุรกิจจำนวนมากคิดว่าพวกเขามีเหตุผลที่ดีแล้วในการดำเนินการด้วยความระมัดระวัง

ประเด็นด้านพื้นฐานยังมีมากกว่านั้น เมื่อคนส่วนใหญ่มักคิดว่าตลาดหุ้นเป็นสภาพแวดล้อมที่มีข้อมูลเพียบพร้อม แต่ในความเป็นจริงกลับมีประเด็นในเรื่องข้อมูลเหล่านี้ด้วย เพราะแม้แต่ในสหรัฐอเมริกาที่สถิติตลาดหุ้นมีความสมบูรณ์ที่สุดและย้อนหลังได้ไปจนถึงปี 1920 แต่ข้อมูลพื้นฐานที่มีคุณภาพก็มีย้อนหลังได้ตั้งแต่ปี 1960 เท่านั้น ส่วนที่ตลาดอื่นๆ นั้นพบว่าประเภทและปริมาณข้อมูลยังมีความแตกต่างกันอย่างมาก การที่ AI จะสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โมเดลที่ใช้จำเป็นต้องมีข้อมูลจำนวนมาก ยิ่งข้อมูลมีมากเท่าไหร่ก็จะยิ่งดีขึ้นสำหรับโครงข่ายประสาทเทียม (neural networks) ขนาดใหญ่ที่จะได้รับการฝึกฝนอย่างเหมาะสม

อุปสรรคยังรวมถึงจำนวนข้อมูลที่มีอยู่สำหรับเหตุการณ์เฉพาะบางประเภท (แต่สำคัญมากๆ) ยังมีน้อย โมเดลที่เน้นใช้ AI จำนวนมากได้สร้างผลงานที่ไม่ค่อยดีนัก โดยเฉพาะในเดือนมีนาคมปีที่แล้วเมื่อการระบาดของ Covid-19 ฉุดตลาดดิ่งลง เหตุผลหลักก็คือ4 ความผันผวนที่ทวีความรุนแรงเพิ่งเคยเกิดขึ้นเพียงไม่กี่ครั้งตามข้อมูลก่อนหน้านี้ ดังนั้น อัลกอริทึมจึงไม่สามารถเข้าใจถึงสภาวะตลาดหรือให้ข้อมูลเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ในสภาพแวดล้อมที่มีลักษณะเฉพาะได้

เครื่องมือทรงพลังที่อยู่ในมือของผู้เชี่ยวชาญ

AI มีแนวโน้มที่จะพลิกโฉมหน้ากำลังแรงงานและเศรษฐกิจในวงกว้างในช่วงหลายปีข้างหน้าขณะบรรดาภาคธุรกิจต่างใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มผลผลิตได้อย่างมหาศาล อย่างไรก็ตาม เครื่องจักรยังคงอยู่อีกไกลจากการจำลองกระบวนการคิดของมนุษย์ในบริบทของการบริหารจัดการลงทุน

ทั้งนี้ เป็นไปไม่ได้ที่ผู้จัดการพอร์ตลงทุนจะถูกแทนที่ด้วยเครื่องจักรในอนาคตอันใกล้ แต่มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดกับเครื่องมือและเทคนิค AI การให้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดอาจมาจากการให้เครื่องได้เรียนรู้จากผู้ลงทุนที่เชี่ยวชาญและใช้อัลกอริทึมเพื่อขยายขอบเขตในการครอบคลุมสินทรัพย์ที่บริหารจัดการ

ผู้จัดการสินทรัพย์จะใช้เวลานานมากขึ้นในการพัฒนากลยุทธ์ วิเคราะห์แหล่งข้อมูลใหม่ อัปเดตอัลกอริทึม และตีความผลลัพธ์ที่ได้ ซึ่งท้ายที่สุดแล้วการใช้โมเดล AI/ML เพื่อเข้ามาเสริมสิ่งที่มีอยู่ก็จะช่วยบริหารจัดการความเสี่ยงที่มีต่อพอร์ตการลงทุนของลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น

Sources:
1 ung, C., Mueller, H., Pedemonte, S., Plances, S. and Thew, O., October 2019, “Machine learning in UK financial services”, Bank of England and Financial Conduct Authority report.
2 https://www.cfainstitute.org/-/media/documents/survey/AI-Pioneers-in-Investment-Management.ashx
3 https://hbr.org/2020/11/do-algorithms-make-better-and-fairer-investments-than-angel-investors
4 https://www.wired.com/story/best-ai-models-no-match-coronavirus/

This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in:

Singapore and Australia (for wholesale clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore, is exempt from the requirement to hold an Australian financial services licence and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Australian laws.


Hong Kong by Eastspring Investments (Hong Kong) Limited and has not been reviewed by the Securities and Futures Commission of Hong Kong.


This document is produced by Eastspring Investments (Singapore) Limited and issued in Thailand by TMB Asset Management Co., Ltd.


Indonesia by PT Eastspring Investments Indonesia, an investment manager that is licensed, registered and supervised by the Indonesia Financial Services Authority (OJK).


Malaysia by Eastspring Investments Berhad (531241-U).


United States of America (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is registered with the U.S Securities and Exchange Commission as a registered investment adviser.


European Economic Area (for professional clients only) and Switzerland (for qualified investors only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A., 26, Boulevard Royal, 2449 Luxembourg, Grand-Duchy of Luxembourg, registered with the Registre de Commerce et des Sociétés (Luxembourg), Register No B 173737.


United Kingdom (for professional clients only) by Eastspring Investments (Luxembourg) S.A. - UK Branch, 125 Old Broad Street, London EC2N 1AR.


Chile (for institutional clients only) by Eastspring Investments (Singapore) Limited (UEN: 199407631H), which is incorporated in Singapore and is licensed and regulated by the Monetary Authority of Singapore under Singapore laws which differ from Chilean laws.


The afore-mentioned entities are hereinafter collectively referred to as Eastspring Investments.


The views and opinions contained herein are those of the author on this page, and may not necessarily represent views expressed or reflected in other Eastspring Investments’ communications. This document is solely for information purposes and does not have any regard to the specific investment objective, financial situation and/or particular needs of any specific persons who may receive this document. This document is not intended as an offer, a solicitation of offer or a recommendation, to deal in shares of securities or any financial instruments. It may not be published, circulated, reproduced or distributed without the prior written consent of Eastspring Investments. Reliance upon information in this posting is at the sole discretion of the reader. Please consult your own professional adviser before investing.

 

Investment involves risk. Past performance and the predictions, projections, or forecasts on the economy, securities markets or the economic trends of the markets are not necessarily indicative of the future or likely performance of Eastspring Investments or any of the funds managed by Eastspring Investments.


Information herein is believed to be reliable at time of publication. Data from third party sources may have been used in the preparation of this material and Eastspring Investments has not independently verified, validated or audited such data. Where lawfully permitted, Eastspring Investments does not warrant its completeness or accuracy and is not responsible for error of facts or opinion nor shall be liable for damages arising out of any person’s reliance upon this information. Any opinion or estimate contained in this document may subject to change without notice.


Eastspring Investments (excluding JV companies) companies are ultimately wholly-owned/indirect subsidiaries/associate of Prudential plc of the United Kingdom. Eastspring Investments companies (including JV’s) and Prudential plc are not affiliated in any manner with Prudential Financial, Inc., a company whose principal place of business is in the United States of America.