TMBAM EASTSPRING

เปิดประตูสู่การลงทุนใน
หุ้นเวียดนาม ดาวรุ่งแห่งเอเชีย
กับ TMB-ES-VIETNAM

สนใจขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมได้ที่ TMBAM Eastspring โทร 1725 หรือตัวแทนขายฯ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนก่อนการลงทุน กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัว ในหมวดธุรกิจ Financials และ Real Estate และกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม

สนใจขอรับหนังสือชี้ชวนและคู่มือการลงทุนในกองทุนรวมได้ที่ TMBAM Eastspring โทร 1725 หรือตัวแทนขายฯ ทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทนและความเสี่ยงก่อนตัดสินใจลงทุน และศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือชี้ชวนก่อนการลงทุน กองทุนมีการลงทุนกระจุกตัว ในหมวดธุรกิจ Financials และ Real Estate และกระจุกตัวในประเทศเวียดนาม

ทำไมเวียดนามถึงน่าลงทุน

แรงงานคุณภาพ

จากโครงสร้างประชากรวัยทำงานที่เพิ่มขึ้น

ภาครัฐสนับสนุน

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน

เศรษฐกิจกำลังเติบโต

ขยายตัวเฉลี่ย 6-7% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2000 - 2019

กระแสเงินลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) อันดับ 1 ในภูมิภาค

ขยายตัวเฉลี่ย 6-7% ต่อปี ตั้งแต่ปี 2000 - 2019

อำนาจซื้อสูง

จากการขยายตัว เพื่อก้าวสู่สังคมเมือง

มูลค่าหุ้นยังไม่ถือว่าแพง

เมื่อเทียบกับการเติบโตของตลาดเวียดนามยังโดดเด่น

ที่มา:General Statistics Office of Vietnam, Ministry of Planning and Investment, as of September 30, 2021

จุดเด่นของกองทุน TMB-ES-VIETNAM

เส้นทางแห่งโอกาส

เศรษฐกิจเวียดนามกำลังเติบโตครั้งสำคัญกับการเป็นดาวรุ่งแห่งเอเชีย

คัดสรรหุ้นเวียดนามที่มีศักยภาพและเติบโต

วิเคราะห์หุ้นรายตัวที่ประกอบไปด้วยหุ้นขนาดกลางและเล็กไปจนถึงหุ้นขนาดใหญ่ เพื่อสร้างโอกาสให้พอร์ตลงทุนเติบโต

ผู้จัดการกองทุนมีความเชี่ยวชาญในหุ้นเวียดนาม

ด้วยการผสานพลังของผู้เชี่ยวชาญการลงทุนในหุ้นเวียดนามอย่าง Vietnam Equity Fund และ Lumen Vietnam Fund ที่เข้าใจตลาดและเศรษฐกิจเวียดนามอย่างลึกซึ้ง

นโยบายและกลยุทธ์ของกองทุน

จัดตั้งกองทุนในรูปแบบ Fund of Funds โดยลงทุนใน 2 กองทุนหลักในสัดส่วน เฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ในรอบปีบัญชี (กองทุนใดกองทุนหนึ่งไม่เกินร้อยละ 79)

Vietnam Equity (UCITS) Fund - Share Class A มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุน ในตราสารทุนของบริษัทที่อยู่ ในประเทศเวียดนามหรือบริษัทเกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม ที่คัดสรรแล้วว่ามีศักยภาพในการเติบโตสูงที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาด ตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์, ตลาดหลักทรัพย์ฮานอย, Unlisted Public Company Market (UPCoM) หรือตลาดหลักทรัพย์ใดๆ ก็ได้ โดยจะมีการลงทุนในหลักทรัพย์ที่ซื้อขายนอกตลาด หรือลงทุนในหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียนในสัดส่วนไม่เกินร้อยละ 10 ของมูลค่าสุทธิของกองทุน

Lumen Vietnam UCITS Fund - Share Class USD-I มีนโยบายมุ่งเน้นลงทุนในตราสารทุน ของบริษัทที่ อยู่ในประเทศเวียดนาม หรือมีธุรกิจหลักที่เกี่ยวข้องกับประเทศเวียดนาม ที่จดทะเบียนใน ตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดอื่นใดที่มีข้อมูลเปิ ดเผยต่อสาธารณะ โดยจะลงทุนไม่ต่ำกว่าร้อยละ 51 ของ มูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน และจะใช้ปัจจัย ทางด้าน ESG และธรรมาภิบาลของบริษัทเข้ามาร่วม พิจารณาในการลงทุน เพื่อมุ่งหวังให้การลงทุนสามารถสร้างผลตอบแทนที่ดีในระยะยาวได้อย่างยั่งยืน

ทำความรู้จักแต่ละบริษัท

Mobile World (MWG)

ผู้นำวงการค้าปลีกเครื่องใช้ไฟฟ้าและโทรศัพท์มือถืออันดับ 1 ในเวียดนาม
กับสาขากว่า 4,900 สาขาทั่วประเทศ

ที่มา: https://www.hoaphat.com.vn/investor-relations/
As of Oct 31,2021

HOA PHAT Group

ผู้ผลิตเหล็กเส้น เหล็กรีดร้อนและเหล็กก่อสร้างอันดับหนึ่งในเวียดนาม

ที่มา: https://www.hoaphat.com.vn/investor-relations/
As of Oct 31,2021

Vinhomes (VHM)

ผู้นำด้านอสังหาริมทรัพย์อันดับหนึ่งของเวียดนาม ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Vingroup กลุ่มทุนที่ใหญ่ที่สุดในเวียดนาม

ที่มา: https://ir.vinhomes.vn/
As of Oct 31,2021

FPT Group (FPT)

ผู้นำด้าน Digital transformation และ IT Solutions รายใหญ่ของเวียดนาม

ที่มา: https://www.fpt.com.vn/en/ir
As of Oct 31,2021

กองทุนนี้เหมาะสมกับใคร

ผู้ลงทุนที่ต้องการสร้างพอร์ตเติบโต
ในระยะยาวและรับความเสี่ยงได้สูง

ผู้ลงทุนที่เชื่อมั่นในเศรษฐกิจเวียดนาม

ผู้ลงทุนที่มองหาการลงทุน
ที่กระจายการลงทุนไปในประเทศเวียดนาม